הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

טבילת גברים במקווה כשרה


יוספזון
הודעות: 1437
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 474 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי יוספזון » 08 ינואר 2019, 14:54

יש בעיה נוספת שמאן דהוא הזכיר פה בעקיפין. שבדרך כלל מקוה גברים משמש אף לטבילת כלים, ולכן מקפידים שיהיה מקוה כשרה בדרך כלל.
וזהו אף טעמו ונימוקו של מרן הגר"מ שטרנבוך שלדעתו אסור להכניס את הפילטרים גם במקוה גברים. כי אנשים רגילים שם לטבול גם כלים.


דרומאי
הודעות: 2501
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 568 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 19:02

אליהו בורטמאן כתב:
דרומאי כתב:
אליהו בורטמאן כתב:שערי תורה
נראה לי שאתה טועה קשות
אתה גר בבית וגן? היתה שם? עברתי למקום אחר לפני כשנה, אבל נראה לי שאני לא טועה, וגם זוכר שדיברתי על זה עם חבר ששם לב לאותו דבר
אברר בל''נ.


לבי במערב
הודעות: 326
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי לבי במערב » 06 מאי 2019, 06:31

באמונתו יחיה כתב:
27 דצמבר 2018, 16:08
מבקש אמת כתב:
במבי כתב:אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר,
אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!!
הדברים תמוהים טובא. לפי הגיון זה נאמר: אם יש בכח אפר פרה להפוך אב הטומאה לטהור,תארו לעצמכם מה יכול אפר פרה לעשות לטהור מעיקרא!
ועל זה נאמר "זאת חוקת התורה" שמטהרת טמאים ומטמאת טהורים, ואכן אין בזה הגיון שלנו.
רמב"ם, סו"ס טהרה:
דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל ואעפ"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן:
*
ויש להעיר מדברי כ"ק הרה"ק אדמו"ר 'האמצעי' מליובאוויטש נ"ע, שענין הטבילה במקוה הוא הביטול לאלקות (ולכן "טבילה" אותיות "הביט[ו]ל") - והטובל שלא נתכוין לכך, לא יצא י"ח!
[אמנם, כבר ביאר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע - שאין הכוונה לפשוטן של דברים, אלא שלא יצא י"ח פנימיות המצוה וכוונתה האמיתית וכו'; אך מ"מ, הביטוי מרעיש ומבהיל הוא].


מבקש אמת
הודעות: 2944
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 1146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי מבקש אמת » 06 מאי 2019, 15:30

ההנחה שהוזכרה כאן שאין פסול זוחלין לטבילת עזרא שנויה במחלוקת, יעויין פתחי מקוואות י,ג שהביא דעות הפוסקים בזה.

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 75
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: ארץ הקודש
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 06 מאי 2019, 16:47

איני מבין כלל במה הנידון.
הלא טבילת עזרא היתה רק כדי שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין ולזה מועיל מקוה פסול.
וכל המקוואות אם ישנם באמת שאין להם אוצר אינם באופן שהוא מקוה פסול אלא שכיון שאי אפשר להם לעשות אוצר על כן סומכים על שיטת הראשונים שמועיל המשכה לכל 40 סאה [ר"ן בשם רי"ף; ר"ש; רמב"ם בשם מקצת חכמי מערב] אף שלפי השו"ע הוא מקוה פסול.
והטעם שהקילו בזה שלא כפי השו"ע הוא משום שבודאי מועיל לענין טבילת עזרא.
אבל לענין שיועיל להוסיף קדושה הלא בודאי כיון שהוא פסול אינו מקדש ולא מטהר אלא לפי השיטות המכשירות.
וכיון דקיי"ל כרמב"ם ושו"ע שהמקוואות האלו פסולים על כן פשוט שלא נמשך מהם לאדם שום קדושה ושום טהרה.

ואני תמה מאד על מנהלי המקוואות של הגברים שאינם מעסיקים "בודקי כשרות מקוואות" גם עבור מקוואות של גברים כמו מקוואות של נשים, שהרי בדיני ממנות עסקינן. והרי רבבי רבבות בני אדם צדיקים וקדושים מזילים מכיסם ממון מידי יום ביומו רק כדי לקבל על עצמם קדושה וטהרה ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם.
והרי גזל הוא איסור תורה, ומה לי איסור תורה של נשים שהוא כרת לאיסור תורה של גברים שהוא בלאו, וכי מותר להקל באיסור תורה משום שאין בו כרת???


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אלי מאירי » 06 מאי 2019, 19:48

אריה ענק משער האריות כתב:
06 מאי 2019, 16:47
ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם.
והרי גזל הוא איסור תורה, ומה לי איסור תורה של נשים שהוא כרת לאיסור תורה של גברים שהוא בלאו, וכי מותר להקל באיסור תורה משום שאין בו כרת???
אם האיסור תורה הוא גזל, הריהו מילתא דעבידא לגלויי, ומי אומר שיש בזה גזל?

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 75
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: ארץ הקודש
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 07 מאי 2019, 17:53

אלי מאירי כתב:
06 מאי 2019, 19:48
אריה ענק משער האריות כתב:
06 מאי 2019, 16:47
ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם.
והרי גזל הוא איסור תורה, ומה לי איסור תורה של נשים שהוא כרת לאיסור תורה של גברים שהוא בלאו, וכי מותר להקל באיסור תורה משום שאין בו כרת???
אם האיסור תורה הוא גזל, הריהו מילתא דעבידא לגלויי, ומי אומר שיש בזה גזל?
לא כל אדם בקי בהלכות כשרות המקוואות
והוא משלם כי הוא סומך על בעל המקוה שהמקוה כשר


פותח הנושא
יהודי
הודעות: 3657
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי יהודי » 07 מאי 2019, 21:11

אריה ענק משער האריות כתב:
06 מאי 2019, 16:47
איני מבין כלל במה הנידון.
הלא טבילת עזרא היתה רק כדי שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין ולזה מועיל מקוה פסול.
וכל המקוואות אם ישנם באמת שאין להם אוצר אינם באופן שהוא מקוה פסול אלא שכיון שאי אפשר להם לעשות אוצר על כן סומכים על שיטת הראשונים שמועיל המשכה לכל 40 סאה [ר"ן בשם רי"ף; ר"ש; רמב"ם בשם מקצת חכמי מערב] אף שלפי השו"ע הוא מקוה פסול.
והטעם שהקילו בזה שלא כפי השו"ע הוא משום שבודאי מועיל לענין טבילת עזרא.
אבל לענין שיועיל להוסיף קדושה הלא בודאי כיון שהוא פסול אינו מקדש ולא מטהר אלא לפי השיטות המכשירות.
וכיון דקיי"ל כרמב"ם ושו"ע שהמקוואות האלו פסולים על כן פשוט שלא נמשך מהם לאדם שום קדושה ושום טהרה.

ואני תמה מאד על מנהלי המקוואות של הגברים שאינם מעסיקים "בודקי כשרות מקוואות" גם עבור מקוואות של גברים כמו מקוואות של נשים, שהרי בדיני ממנות עסקינן. והרי רבבי רבבות בני אדם צדיקים וקדושים מזילים מכיסם ממון מידי יום ביומו רק כדי לקבל על עצמם קדושה וטהרה ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם.
והרי גזל הוא איסור תורה, ומה לי איסור תורה של נשים שהוא כרת לאיסור תורה של גברים שהוא בלאו, וכי מותר להקל באיסור תורה משום שאין בו כרת???
ממש לא מדויק, הב"י באו"ח סי' פח הביא כמה משניות שטבילת בעלי קרי כשרה בשאובין. וכן מבואר בהרבה אחרונים. וכל הנידון כאן הוא רק תוספת קדושה שאולי נצרך לזה מקוה כשר (כמדומה שבשו"ת תורה לשמה נסתפק בזה).


ידידיה
הודעות: 174
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי ידידיה » 07 מאי 2019, 22:12

אריה ענק משער האריות כתב:
06 מאי 2019, 16:47
ואני תמה מאד על מנהלי המקוואות של הגברים שאינם מעסיקים "בודקי כשרות מקוואות" גם עבור מקוואות של גברים כמו מקוואות של נשים, שהרי בדיני ממנות עסקינן. והרי רבבי רבבות בני אדם צדיקים וקדושים מזילים מכיסם ממון מידי יום ביומו רק כדי לקבל על עצמם קדושה וטהרה ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם.
והרי גזל הוא איסור תורה, ומה לי איסור תורה של נשים שהוא כרת לאיסור תורה של גברים שהוא בלאו, וכי מותר להקל באיסור תורה משום שאין בו כרת???
לא מובן מה שייך גזל , הרי כל הלקוחות יודעים שלא מעסיקים בודקים וע"ד זה משלמים למקוה.


חדא
הודעות: 358
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי חדא » 08 מאי 2019, 01:59

דרומאי כתב:
28 דצמבר 2018, 00:34
מבקש אמת כתב:
דרומאי כתב: אכן גם הזאת אפר פרה מועילה לתוספת טהרה, ומצינו בכהן גדול קודם יוה''כ שמזין עליו שלישי ושביעי וכן בכהן השורף את הפרה.
רמב"ם פרה אדומה פ"ב ה"ד:

כל יום ויום משבעת ימי ההפרשה מזין עליו מי חטאת שמא נטמא למת והוא לא ידע
החשש טומאת הקבר הוא דרבנן ולתוספת טהרה.
יש בדבריך משום הטעיה, תוספת קדושה החסידית היא שגם טהור יטבול, ולזה אין שום מקור הלכתי כמובן, [מלבד טבילה של כה"ג ביוה"כ לעבודה שזה ענין אחר]
הרמב"ם מדבר על חשש טומאה וזה כמובן דבר אחר לגמרי.


יעקב שלם
הודעות: 1772
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 634 פעמים
קיבל תודה: 564 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי יעקב שלם » 08 מאי 2019, 08:34

בנוגע להבדל בין טבילת עזרא לטבילה כל יום קראתי פעם וכוח בין אחד מהפוסקים לאחד מהאדמורים
שדווקא הטובלים כל יום מפסידים את העניין של טבילת עזרא שלא יהיו מצויים

אך לא מצאתי כעת אשמח אם מישהו יעלה


מבקש אמת
הודעות: 2944
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 1146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי מבקש אמת » 09 מאי 2019, 00:42

יעקב שלם כתב:
08 מאי 2019, 08:34
בנוגע להבדל בין טבילת עזרא לטבילה כל יום קראתי פעם וכוח בין אחד מהפוסקים לאחד מהאדמורים
שדווקא הטובלים כל יום מפסידים את העניין של טבילת עזרא שלא יהיו מצויים

אך לא מצאתי כעת אשמח אם מישהו יעלה
מסתמא ההגדרה היא הפוכה: אם עזרא תיקן טבילה שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן, ע"כ שלא נהגו הת"ח לטבול כל יום לתוספת קדושה, דאם נהגו לא היה מועיל בתקנתו מאומה. ויעויין ברכות כב,ב שמבואר שהאמוראים לא טבלו כל יום לתוספת קדושה.


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אור זרוע » 19 מאי 2019, 17:23

מבקש אמת כתב:
09 מאי 2019, 00:42
מסתמא ההגדרה היא הפוכה: אם עזרא תיקן טבילה שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן, ע"כ שלא נהגו הת"ח לטבול כל יום לתוספת קדושה, דאם נהגו לא היה מועיל בתקנתו מאומה.
לא נכון. הנזהרים שלא לומר שום דבר שבקדושה לפני הטבילה, יודעים היטב כמה הדבר מגביל. אי אפשר ללמוד, ואפילו לא לשתות כוס מים.


ראשון לציון
הודעות: 198
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי ראשון לציון » 20 מאי 2019, 10:46

מעניין לבדוק כמה אנשים באמת נזהרים בזה (אני לא מדבר על אנשים שיש להם מקוה במרחק דקה הליכה מהבית, אלא על מי שהמקוה רחוק לפחות כעשר דקות הליכה ולא פתוח בכל שעות היממה וכו').


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אור זרוע » 20 מאי 2019, 15:11

צריך להזכיר דבר נוסף. בזמן הבית וגם אחריו היו תלמידי החכמים בכלל "חברים" האוכלים חולין בטהרה, והיו שגם אכלו על טהרת תרומה. לכן פשוט וברור שכולם היו טובלים להיטהר מטומאת קרי, גם בלי התקנה של עזרא. והיו רגילים הרבה בטבילה, שהרי בגדי עם הארץ מדרס לפרושים וכו'. והתקנה של עזרא הועילה להגביל את הת"ח שלא יוכלו ללמוד או להתפלל עד שיטבלו במקווה טהרה. והגבלה זו אכן מועילה שלא יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים.


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי מחשבות » 21 מאי 2019, 04:38

יש גמרות רבות שלא נהגו כלל לטבול בלא טומאה וביותר בשבת קכז "במה חשדתוני" יעו"ש.
ולגבי טבילת כלים, ח"ו לטבול כלים במקוה גברים, גם מקוואות שביסודם כשרים לא מקפידים בהם בתנאים בסיסיים של כשרות במילויים וודאי לא בהידורים ופעמים רבות שמקוואות אלו הם גם בחשש זוחלים (בעיקר לשיטות שזחילה שחוזרת למקוה נקראת זחילה).

סמל אישי של משתמש

אברהם העברי
הודעות: 986
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אברהם העברי » 15 אוקטובר 2019, 23:26

דרומאי כתב:
27 דצמבר 2018, 20:17
מבקש אמת כתב:
במבי כתב: אגב מקובל שר' יוסף חיים זוננפלד אמר,
אם יש בכח המקווה להפוך גוי ליהודי, תתארו לעצמכם מה המקווה עושה ליהודי !!!

הדברים תמוהים טובא. לפי הגיון זה נאמר: אם יש בכח אפר פרה להפוך אב הטומאה לטהור,תארו לעצמכם מה יכול אפר פרה לעשות לטהור מעיקרא!
אכן גם הזאת אפר פרה מועילה לתוספת טהרה, ומצינו בכהן גדול קודם יוה''כ שמזין עליו שלישי ושביעי וכן בכהן השורף את הפרה.

שם זה מספק הזאה בזמנה מצוה ואינו שייך לנידון

סמל אישי של משתמש

אברהם העברי
הודעות: 986
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

שליחה על ידי אברהם העברי » 15 אוקטובר 2019, 23:32

דרומאי כתב:
08 ינואר 2019, 19:02
אליהו בורטמאן כתב:
דרומאי כתב: נראה לי שאתה טועה קשות
אתה גר בבית וגן? היתה שם? עברתי למקום אחר לפני כשנה, אבל נראה לי שאני לא טועה, וגם זוכר שדיברתי על זה עם חבר ששם לב לאותו דבר
אברר בל''נ.
המקוה בשערי תורה הוא של הרב נויבירט זצ"ל וכיום של בניו שיבדלחט"א וכששאלתי א' מהם אמר לי שיש אוצר
המקווה שאתה מדבר עליו הוא מקוה מנח"ש והנושא ידוע לכל תושב בית וגן ועורר סערה בפתיחה של המקוה אך גם שם יש אוצר ורק אינו בצורה כ"כ מהודרת

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח