הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

רבי מכבד עשירים

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אוריאל » 13 מאי 2018, 20:10

בעירובין פו. רבי ור"ע היו מכבדים עשירים, ונשאלתי מפני מה יש לכבד את העשיר, ומה מעליותא יש בו ובעשרו, ויש עושר רע שמור לבעליו לרעתו אמר קהלת.
והנה, המעיין בגמרא יראה שרבא שם הסביר הנהגה זו, שמי שגומל חסדים זוכה לקרבת אלקים, וכדדריש לה מקרא, ע"ש, וצ"ל דבעשיר הוא יותר מצוי, ולכן כבדו עשירים [אעפ"י שגמילות חסדים הוא בין בממונו ובין בגופו].
ומ"מ הרשות נתונה בידינו לבאר בעוד אופנים, אף שרבא ביאר כנ"ל, וזאת למדתי מדברי הגליוה"ש שם שהביא בשם הליקוטי מהרי"ל ביאור מופלא מאד, כיעו"ש.
ובאמת יש לשום על לב, מפני מה דווקא רבי ור"ע התייחדו בכך שכבדו עשירים, ולא שאר חכמי ישראל [ולביאור הגרע"א מיושב].

וחשבתי בשני אופנים: א. ידוע ההלכה שאם עשיר ירד מנכסיו מפרנסין אותו לפי מה שהיה רגיל בו, אפילו מאה איש לרוץ לפניו וכולי. ואין זה נחשב "בזבוז כספי ציבור", משום שאנו מצווים לא רק לקיים את העני פיזית, להחיות את נפשו, אלא לקיים גם את נפשו. ומאחר והורגל בכבוד מסויים, איננו יכולים לומר "מה זה כבוד", "סוף סוף יהיה לו יסורים מכפרים", וכן הלאה, אלא צריכים אנו לדאוג לכבודו שהורגל בו, מאחר וזהו ה"חיי נפש" שלהם.
ועפ"ז אולי יש בידינו לפרש כי דווקא רבי ור"ע שהיו עשירים גדולים כמבואר בכ"מ, הכירו וראו יותר מכל בעומק הצורך הנפשי הזה, של עשיר שיכבדו אותו. [ועם אמנם שאין ספק שדבר זה לא נהג אצלם, מכל מקום זהו משום שעבדו ותקנו את נפשם ככל גדולי וחכמי ישראל-], אבל בלא זה - ידעו והבינו יותר מכל את הצורך הנפשי והאמיתי שיש לעשיר שיתנו לו כבוד כראוי לו, ולכן הם כבדו עשירים.

פשט מחודש. לא בטוח שאני עצמי הייתי מרוצה אם מישהו אחר היה אומר לי אותו.

ב. רבי כידוע עם שאמרו עליו שלא פסק צנון מעל שולחנו מ"מ בשעת פטירתו פשט עשר אצבעותיו ואמר שלא נהנה מן העוה"ז כלום. אולי לכן דוקא הם כבדו עשירים, כיון שידעו שלא כאשר יראה האדם לעינים כן יראה ה' ללבב, וייתכן שעשיר יש לו כל טוב, אבל אינו נהנה מזה כלל לעצמו. אלא שעני לא נהנה כי אין לו איך, אבל עשיר יכול להנות ואינו נהנה - וזו גדלות מיוחדת.

נ.ב. דרך אגב, בנדרים נ. אמרו שש דרכים שעל ידם נהיה ר"ע עשיר. יל"ע למה לא נהיה עשיר גם מחמת העובדה שהיה ראש ישיבה, וכידוע שמי שהיה ראש ישיבה היו מעשירין אותו. ואולי אה"נ, אלא שלא הוצרך לכסף הציבור מאחר וכבר היה עשיר.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 מאי 2018, 20:19

פשט א נפלא.
אפשר להוסיף, שעצם העשירות היא סימן על כך שהקב"ה חפץ להטיב לאותו אדם העשיר, ולכך גם בנ"א חייבים בכבודו. אמנם פשט דידכם עדיף, אחר שנוגע ביחוד לרבי, אם כי מד' רבא שהז' משמע לאו דווקא, אלא ד"ז נוגע לכל אדם.
עוי"ל שעצם הכיבוד גורם לעשיר לגמול חסדים, וזה ממש ד' רבא, והיינו מה שגומל חסידים לאו דוקא שהיא הסיבה היחידה, אלא עצם הכיבוד גורם גם לגמ"ח. "וכמו חתול שרודף אחר הזנב של עצמו"...
כהן גדול או דיין מצינו שמעשרים, ידוע לך גם על ראש ישיבה. אם כי זכור לי משהו לגבי רב יוסף אחר שנתמנה אנני זוכר ממש.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 מאי 2018, 20:25

האמת שגם פשט ב' יש בו מן האמת.
אחר שאנשי דעלמא, מסתכלים על העשיר כנהנהתן לא קטן..בניגוד למציאות שחלק לא מבוטל מהם לא נהנה מכספו כמו שאנשי דעלמא מעלים על דעתם.
התפרסם לפני כמה שנים על אחד משלושה מליירדארים החיים עמנו, שגר בבית ממש פשוט, התענוג היחיד שמרשה לעצמו זה אכילת גלידה. זהו..


יצחק
הודעות: 1290
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 440 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי יצחק » 13 מאי 2018, 21:08

בזכרוני שבספר "הגדול ממינסק" (הסופר הוא המלמד של הבנים של "הגדול") אומר ש"הגדול" אמר לו בערך כך, רבי מכבד עשירים היינו משום שכל אדם שהוא ממונה על הציבור והציבור תלוי בו צריך לכבדו כמו מלך ופרנס וכו', וכל אדם עשיר הוא בעצם איש שהציבור תלוי בו משום שהוא ממציא פרנסה להרבה אנשים הוא יוזם ומוציא לפועל פעולות כבירות ומביא פרנסה להרבה משפחות וכו' וכו'.
הגדול אמר לו את זה כתשובה לכך שבני העיר היו מתלוננים על כך שהרב עסוק בדיני תורה לסוחרים במקום להתעסק בצרכי הקהילה, ועל כך ענה הרב שכל אדם שרואה את הרב עוסק בדיינות הוא צריך לראות כאילו נכנס להיכל המשפט הגדול שחיי הרבה אנשים תלויים בו וכו'.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 מאי 2018, 21:12

וכל זה כלול בדברי רבא שהזכיר ר' אוריאל "שמי שגומל חסדים זוכה לקרבת אלקים", וה"ה בשאר המועילים לציבור.
ואכן א"כ צריך לכבד גם את עסקנינו היקרים..מן הסתם כבר כלולים במילה פרנסים, אולם החידוש גם לאחינו 'הקנאים' לד"ה..ודוק.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אוריאל » 14 מאי 2018, 15:37

שמעתי מת"ח לפרש שמי שמכבד עשירים מיד אומרים עליו שהוא מתחנף להם כי הוא רוצה כסף, ולפיכך רבי ור"ע יכלו לכבד כיון שלא היה חשש כזה שהיו עשירים מאוד.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אלימלך » 14 מאי 2018, 15:43

כעי"ז כתב בעל המנחת אלעזר (דברי תורה מהדורא א אות נז) בדרך צחות דמה שאמרו רבי מכבד את העשירים היינו דוקא רבי כיבדם, דרבינו הקדוש שלא נהנה מעוה"ז אפילו באצבע קטנה וכמו שאמר לפני פטירתו (כתובות קד א), איש כזה יכול לכבד את העשירים, שאין לו נגיעת ממון שיתנו לו עי"ז העשירים האלו כיון שאינו נהנה, משא"כ שארי צדיקים וחכמים שלא היו בזה בדרגא של רבי צריכים למיחש לנפשם, כי עי"ז יכבדו גם לעשירים רקים ופושעים כדי להרבות כבוד ביתם.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 15:48

יפה מאד.
נ.ב לא הבנתי ד' המנחת אלעזר הוא מתחיל בלשון צחות, ומסיים בדרך מחייבת. מה באמת..


אאא
הודעות: 875
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אאא » 14 מאי 2018, 16:43

יש מפרשים "רבי מכבד עשירים", שזה מלשון "מכבדין את הבית",
דהיינו שטיאטא אותם והוציאם מביתו.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 16:49

תוסיף לזה ובכך מתורצת קו' ר' אוריאל יש עושר שמור לרעתו..ע"ד הווארט..כך גם הדברים הללו..
יישר כח.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אוריאל » 14 מאי 2018, 17:21

@אאא כמובן צריך להדגיש שזה וורט על דרך צחות גמורה, שהרי רבא יליף לה מפסוק.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 17:26

אי משום דא..
ר' אאא צדק..
שכן גם הפשט הראשון שהעלת ר' אוריאל, לא עולה יפה עם ד' רבא הנ"ל, שמד' אתה למד שהחיוב לכבד עשיר על כל אחד, ולאו דווקא רבי ור"ע. (כפי שכ' שדווקא הם הקפידו ולא שאר חכמי ישראל)
מה שכן ד' ר' אאא יעלו יפה בעצם שאלתכם, מדוע הקפידו דווקא רבי ולא שאר חכמי ישראל..רק מה שנקט רבי תנקוט רבנינו..


מצפה לישועה
הודעות: 56
הצטרף: 19 אפריל 2018, 17:42
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי מצפה לישועה » 14 מאי 2018, 17:54

הפקדתי שומרים כתב:כהן גדול או דיין מצינו שמעשרים, ידוע לך גם על ראש ישיבה. אם כי זכור לי משהו לגבי רב יוסף אחר שנתמנה אנני זוכר ממש.
איפה הגמרא שמספרת על רבי יוחנן ואילפא שרצו ללכת לסחור וכו' כל המעשה? צריך לבדוק שם את רש"י [אני כרגע מחוסר ספרים - כולל וירטואליים].


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 18:01

תענית כא.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 18:03

וכונתך לד' רש"י שם בזה"ל-
מלך רבי יוחנן - מינוהו ראש ישיבה עליהן, מנהג הוא מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו משלהן, ומעשירין אותו, כדאמרינן לגבי כהן גדול בסיפרא וביומא (יח, א) והכהן הגדול מאחיו גדלוהו משל אחיו:

יישר כח ר' מצפה לישועה, הבקיאות במסילות הש"ס ורש"י. יש"כ.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 מאי 2018, 18:11

רק' יש לדון אם מנהג זה רווח גם בתקופת ר"ע המוקדמת.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1556
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אוריאל » 02 יולי 2018, 11:25

אוריאל כתב:שמעתי מת"ח לפרש שמי שמכבד עשירים מיד אומרים עליו שהוא מתחנף להם כי הוא רוצה כסף, ולפיכך רבי ור"ע יכלו לכבד כיון שלא היה חשש כזה שהיו עשירים מאוד.
מצאתי בשבוע שעבר, בספר "פרשת נדרים" [נדרים כב:] שפירש, שהמדובר היה בעשירים שאין בהם סיבה אחרת לכבדם מלבד שהיו עשירים, ולכן ת"ח דעלמא אסור לו לכבד עשיר רק מחמת עשרו, שיש בזה חילול השם שנראה הדבר כאילו כבוד הכסף חשוב מכבוד התורה, וכאילו עושה כן להחניף וכדו', ומה שאמרו רבי ור"ע מכבדי עשירים היינו דדוקא הם שהיו עשירים מאד ואין מקום לחשדם שכבדו עשירים מחמת כספם, יכלו לכבד לעשירים.
והסיבה שכבדו לעשירים, הוא כדי ללמד אותם שכשם שהם, רבי ור"ע, שהיו עשירים גדולים יותר מכל העשירים האחרים, אף על פי כן לא חסו על כבוד עשרם וכבדו לעשירים הפחותים מהם, כך גם אותם עשירים ראוי להם לכבד לאנשים הפחותים מהם.


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
הודעות: 378
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 04 יולי 2018, 22:40

בספה"ק ליקוטי מוהר"ן בתורה ס"ח מבואר שהממון משתלשל ממקום קדוש וגבוה, של קדושה ושפע קודש, והוא המקום שהנפש באה משם (שרש הנפשות), ובדרך ההשתלשלות מתגשם ונעשה ממון. ובבחינה זו רבי מכבד עשירים - מחמת שיש להם ממון שבא ממקום גבוה כנ"ל.
http://rabenubook.com/%D7%9C%D7%99%D7%A ... %A1%D7%97/


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 05 יולי 2018, 00:37

ר' @ברסלבר (ליטאי לשעבר) סתם שאלה, אם כך, לא מן הנמנע שיש עניין "לכבד" (לטאטא) ולטפח בנק שצבור בו הררי מטבעות וכסף? מאי שנא?
נ.ב ראה בגמ' שם רבא נקט משום גמילות חסידים לא מהטעם הנ"ל.


ישראל12345
הודעות: 20
הצטרף: 02 יולי 2018, 03:17
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי ישראל12345 » 06 יולי 2018, 04:08

בגליון הש"ס, משום ענוותנותו של רבי רצה שהכבוד שמעניקים לו יתפרש ככבוד מחמת עושרו ולא מחמת גאונותו בתורה


טוב וחסד
הודעות: 145
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי טוב וחסד » 09 יולי 2018, 14:39

הפקדתי שומרים כתב:וכונתך לד' רש"י שם בזה"ל-
מלך רבי יוחנן - מינוהו ראש ישיבה עליהן, מנהג הוא מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו משלהן, ומעשירין אותו, כדאמרינן לגבי כהן גדול בסיפרא וביומא (יח, א) והכהן הגדול מאחיו גדלוהו משל אחיו:

יישר כח ר' מצפה לישועה, הבקיאות במסילות הש"ס ורש"י. יש"כ.
ועוד מעין זה ברש"י סוטה מ ע"א; הוריות י סע"א; חולין קלד ע"ב אמצע העמוד.


טוב וחסד
הודעות: 145
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי טוב וחסד » 09 יולי 2018, 14:41

הפקדתי שומרים כתב:רק' יש לדון אם מנהג זה רווח גם בתקופת ר"ע המוקדמת.
אע"פ שאין ראיה אך רמז נמצא בעבודה זרה דף י, סע"ב: "כל נכסאי לר"ע וחביריו".


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 09 יולי 2018, 14:45

טוב וחסד כתב:
הפקדתי שומרים כתב:וכונתך לד' רש"י שם בזה"ל-
מלך רבי יוחנן - מינוהו ראש ישיבה עליהן, מנהג הוא מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו משלהן, ומעשירין אותו, כדאמרינן לגבי כהן גדול בסיפרא וביומא (יח, א) והכהן הגדול מאחיו גדלוהו משל אחיו:

יישר כח ר' מצפה לישועה, הבקיאות במסילות הש"ס ורש"י. יש"כ.
ועוד מעין זה ברש"י סוטה מ ע"א; הוריות י סע"א; חולין קלד ע"ב אמצע העמוד.
ישר כח ר' @טוב וחסד ממש בקיאות בכל חלקי הש"ס. תמהני א"כ עמש"כ"שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד".


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 09 יולי 2018, 15:04

ישראל12345 כתב:בגליון הש"ס, משום ענוותנותו של רבי רצה שהכבוד שמעניקים לו יתפרש ככבוד מחמת עושרו ולא מחמת גאונותו בתורה
בגמ' שם גם מוזכר רבי עקיבא וצ"ב.
זה נכון שלימים נתעשר, אבל קשה לומר שהכבוד שיעניקו לו יתפרש מחמת עושרו ולא מחמת תורתו ועשרים וארבע אלף תלמידים שהעמיד. אלאכ"נ שר"ע מחמת ענוותנותו תלה את הכבוד בממון ולא בתורתו ועצ"ב.
נ.ב ומ"מ ד' מרן רעק"א יסתדרו עם ד' רבא שם, שהכבוד על ממונו מחמת הגמ"ח שעשה בו.


אמלתרא
הודעות: 104
הצטרף: 04 מאי 2018, 16:18
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אמלתרא » 09 יולי 2018, 17:02

ואני שמעתי הפירוש כך:
רבי חושב במשנה בבבא קמא אלו שפגיעתן רעה, חש"ו עבד ואשה, החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים, ולמה לא חשיב ביניהם גם ה'עשיר', אלא לפי שרבי מכבד עשירים לכן השמיט את ה'עושר' מפני כבודו....


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 09 יולי 2018, 17:14

לולי שהדברים נכתבו בהלצה, או חלק משאריות הטיוטה של פורים רב, הם היו מהווים זלזול בתנא.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: רבי מכבד עשירים

שליחה על ידי אלימלך » 09 יולי 2018, 18:22

אומרים כן בשם הרבי העשיל, גם רבי נתן לוברט היה רגיל לומר זאת בבדיחותא.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: E. W, אין חכמה, חלק א׳ ממעל | 5 אורחים