לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

לימוד תורה בערב תשעה באב


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1494
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 680 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי אוריאל » 31 יולי 2017, 13:03

שמעתי שמי שידוע לו שלא ילמד בדברים המותרים בערב ת"ב, יכול להקל ללמוד כדרכו כל היום כולו. האם זה נכון?

ערכים:


אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1531
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 456 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי אחד התלמידים » 31 יולי 2017, 13:30

ביאור הלכה סימן תקנג כתב:ולכן אם חל בשבת א"א פרקי אבות - עיין במ"ב וז"ל המאמר מרדכי הוראה זו תמוה היא וכבר ראיתי לקצת מן האחרונים דצווחו עלה אמנם הרב מ"א קיים דברי הרמ"א ז"ל וכו' והאריך בזה ולבסוף סיים ואיך שיהיה נלענ"ד דאין לחוש לזה לפי שאין לנו טעם נכון לאסור הלימוד בשבת כלל ומש"כ הרב מ"א להחמיר מטעם דיכול ללמוד דברים המותרים בט"ב אומר אני שאין זה מספיק לפי שאין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ ועינינו הרואות דכמה ת"ח מתרשלים בלימוד המותר ביום ט"ב עצמו משום דצער הוא להם ללמוד במה שאינם רגילין וגם אני בעוה"ר כאחד מהם ולכן איני חושש לסברא זו ודעתי נוטה להתיר אפילו בחול עד סמוך לביה"ש ואי לאו דמיסתפינא מחברייא הו"א דאפילו ביום ט"ב עצמו היה לנו להקל דבעוה"ר נתקלקלו הדורות וביום ט"ב מטיילין בשווקים ומשיחין שיחת חולין ואפילו היודעים ספר וקצת הלומדים מקילין בזה ופשיטא דבאופן זה טפי הוי עדיף להו ללמוד וכיוצא בדבר מצינו בירושלמי א"ר אבא בר ממל אלו היה מי שיתמנה עמי הייתי מתיר מלאכה בחוה"מ כלום אסרו אלא כדי שיהא אוכלין ושותין ושמחין ועוסקין בתורה וכדון אינון אוכלין ושותין ופוחזין ע"כ ואף אנו נאמר כלום אסרו הלמוד אלא כדי שיהיו יושבין בעניני צער ואבילות ומתוך כך זוכרין ודואגין על חורבן הבית והנה מטיילין ומשיחין שיחת חולין ומסיחין דעתן מן האבלות ומתוך כך באים לידי שחוק והיתול אלא דמאחר שאיסור ברור הוא בש"ס ופוסקים פשיטא דאין לנו כח להקל ושומר נפשו ירחיק עצמו משחוק והיתול וטיול והשם יכפר בעד השוגגים אמנם בעט"ב יש להקל כיון שלא הוזכר בש"ס ופוסקים וכן אני נוהג אף בחול וסמיכנא בהא על מהרש"ל ז"ל ומ"מ מי שמרגיש בעצמו שיוכל לדחוק וללמוד דברים המותרים ולא ימעט מפני זה בלימודו קדוש יאמר לו ואחר כונת הלב הן הדברים עכ"ל:


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1494
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 680 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי אוריאל » 31 יולי 2017, 14:40

יישר כח. לפ"ז יוצא שמותר [אם לא שיכול לדחוק עצמו וללמוד דברים המותרים וכנ"ל].
מתוך דבריו מבואר שלולי דהוה מסתפינא היה מתיר גם ביום ת"ב עצמו. האם יש מי שבאמת מיקל בזה למעשה, עכ"פ מחצות היום?


אלכס
משתמש ותיק
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי אלכס » 01 אוגוסט 2017, 23:42

אוריאל כתב:יישר כח. לפ"ז יוצא שמותר [אם לא שיכול לדחוק עצמו וללמוד דברים המותרים וכנ"ל].
מתוך דבריו מבואר שלולי דהוה מסתפינא היה מתיר גם ביום ת"ב עצמו. האם יש מי שבאמת מיקל בזה למעשה, עכ"פ מחצות היום?
אלא דמאחר שאיסור ברור הוא בש"ס ופוסקים פשיטא דאין לנו כח להקל ושומר נפשו ירחיק עצמו משחוק והיתול וטיול והשם יכפר בעד השוגגים


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 17 יולי 2018, 22:03

עכ''פ השנה שחל בשבת אפשר דלגבי ע''ש ושבת עצמה יש לסמוך על השיטות המתירות בת''ת


סופר
משתמש ותיק
הודעות: 551
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 117 פעמים
קיבל תודה: 175 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי סופר » 17 יולי 2018, 22:36

דרומאי כתב:עכ''פ השנה שחל בשבת אפשר דלגבי ע''ש ושבת עצמה יש לסמוך על השיטות המתירות בת''ת
בערב שבת ברור שמותר (וחייבים) ללמוד.
כל השאלה אינו רק לענין שבת עצמו שזה תשעה באב, ודברים שבצנעא נוהג לשיטת הרמ"א.
ואחרי חצות הטעם כמו כל ערב ת"ב שאסור.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 17 יולי 2018, 22:39

סופר כתב:
דרומאי כתב:עכ''פ השנה שחל בשבת אפשר דלגבי ע''ש ושבת עצמה יש לסמוך על השיטות המתירות בת''ת
בערב שבת ברור שמותר (וחייבים) ללמוד.
כל השאלה אינו רק לענין שבת עצמו שזה תשעה באב, ודברים שבצנעא נוהג לשיטת הרמ"א.
ואחרי חצות הטעם כמו כל ערב ת"ב שאסור.
לפי השיטות שבשבת אסור בת''ת גם ע''ש אסור כמו בכל ערב ת''ב.


סופר
משתמש ותיק
הודעות: 551
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 117 פעמים
קיבל תודה: 175 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי סופר » 17 יולי 2018, 22:57

דרומאי כתב:
סופר כתב:
דרומאי כתב:עכ''פ השנה שחל בשבת אפשר דלגבי ע''ש ושבת עצמה יש לסמוך על השיטות המתירות בת''ת
בערב שבת ברור שמותר (וחייבים) ללמוד.
כל השאלה אינו רק לענין שבת עצמו שזה תשעה באב, ודברים שבצנעא נוהג לשיטת הרמ"א.
ואחרי חצות הטעם כמו כל ערב ת"ב שאסור.
לפי הרמ''א שבשבת אסור בת''ת גם ע''ש אסור כמו בכל ערב ת''ב.
מנין לך זאת ??


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 17 יולי 2018, 22:59

סופר כתב: מנין לך זאת ??
פשוט לי מסברא, אחפש את המקור


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי סבא » 18 יולי 2018, 00:12

הנה בבקשה המקורות-
לימוד תורה בערב תשעה באב.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 18 יולי 2018, 00:22

מי מחבר הספר?

למעשה לדינא פסק המ''ב דבשבת עצמה מותר ללמוד עד חצות, וכד' הדגמ''ר ועוד אחרונים, וראיה מדלא כתב הרמ''א דאין לומר במה מדליקין ונקט רק פרקי אבות עי''ש, וא''כ כ''ש שמותר בע''ש.

יישר כח ר' @סבא


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

שליחה על ידי סבא » 18 יולי 2018, 00:25

הוא קורא לעצמו מנחם מאיר יעקובוביץ [מניו יורק]
וזה האימייל שלו אם תרצה לשלוח הערות
Email: frquality@gmail.com
אני לא התכוונתי לעצם המחבר אלא לכל המקורות המעניינים שהוא מביא.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים