מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 21 יולי 2021, 23:24

רש"י באמצע ד"ה ירקות כותב: 'מיהו בעודן לחין חוצצין מדאוריתא משום דלא מקבלי טומאה דלאו מאכל אדם הן'

התורה מצווה לאכול ירקות שאינם מאכל אדם? ומה עם דרכיה דרכי נעם?
ובכלל מה הפירוש אינם ראויין הא חזינא שחלק מהן ראויין?
 


בשלמא
הודעות: 1983
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 291 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי בשלמא » 21 יולי 2021, 23:51

עיין בה"ל סי' תע"ג
 


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 21 יולי 2021, 23:57

בשלמא כתב:
21 יולי 2021, 23:51
עיין בה"ל סי' תע"ג
 

יש"כ. אם כך הקושיא חזקה יותר.


בשלמא
הודעות: 1983
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 291 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי בשלמא » 22 יולי 2021, 00:09

חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:57
אם כך הקושיא חזקה יותר.
עיין תוס' לב, ב
והאי טעמא לא הוי מצי למימר גבי מרור שיכול לכותשו או להסיר עוקציו ולאכול אבל הכא גבי נטילת לולב צריך כל המינים כדרך גדילתן.


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 22 יולי 2021, 00:12

בשלמא כתב:
22 יולי 2021, 00:09
חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:57
אם כך הקושיא חזקה יותר.
עיין תוס' לב, ב
והאי טעמא לא הוי מצי למימר גבי מרור שיכול לכותשו או להסיר עוקציו ולאכול אבל הכא גבי נטילת לולב צריך כל המינים כדרך גדילתן.

יש"כ. ואם יעשה כן יקבל טומאה?


זכרונות
הודעות: 578
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 138 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי זכרונות » 22 יולי 2021, 00:39

חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:24
רש"י באמצע ד"ה ירקות כותב: 'מיהו בעודן לחין חוצצין מדאוריתא משום דלא מקבלי טומאה דלאו מאכל אדם הן'

התורה מצווה לאכול ירקות שאינם מאכל אדם? ומה עם דרכיה דרכי נעם?
ובכלל מה הפירוש אינם ראויין הא חזינא שחלק מהן ראויין?

תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב
והגהה היתה שהגיה הר' יהודה בפירוש רש"י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו ואינו כן אלא מאכל אדם הן ואפ"ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו כדתנן במסכת אהלות פ"ח (מ"א) גבי מביאין וחוצצין קחשיב אוכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגבי מביאין ולא חוצצין קא חשיב אוכלין טמאין דהיינו שהוכשרו 
 


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 22 יולי 2021, 00:47

זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39
חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:24
רש"י באמצע ד"ה ירקות כותב: 'מיהו בעודן לחין חוצצין מדאוריתא משום דלא מקבלי טומאה דלאו מאכל אדם הן'

התורה מצווה לאכול ירקות שאינם מאכל אדם? ומה עם דרכיה דרכי נעם?
ובכלל מה הפירוש אינם ראויין הא חזינא שחלק מהן ראויין?
תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב
והגהה היתה שהגיה הר' יהודה בפירוש רש"י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו ואינו כן אלא מאכל אדם הן ואפ"ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו כדתנן במסכת אהלות פ"ח (מ"א) גבי מביאין וחוצצין קחשיב אוכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגבי מביאין ולא חוצצין קא חשיב אוכלין טמאין דהיינו שהוכשרו 


מעניין למה הוא קורא לזה הגהה, אחרי שהוא חולק ומסביר פירוש אחר.


זכרונות
הודעות: 578
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 138 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי זכרונות » 22 יולי 2021, 01:50

חימקו כתב:
22 יולי 2021, 00:47
זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39
חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:24
רש"י באמצע ד"ה ירקות כותב: 'מיהו בעודן לחין חוצצין מדאוריתא משום דלא מקבלי טומאה דלאו מאכל אדם הן'

התורה מצווה לאכול ירקות שאינם מאכל אדם? ומה עם דרכיה דרכי נעם?
ובכלל מה הפירוש אינם ראויין הא חזינא שחלק מהן ראויין?
תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב
והגהה היתה שהגיה הר' יהודה בפירוש רש"י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו ואינו כן אלא מאכל אדם הן ואפ"ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו כדתנן במסכת אהלות פ"ח (מ"א) גבי מביאין וחוצצין קחשיב אוכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגבי מביאין ולא חוצצין קא חשיב אוכלין טמאין דהיינו שהוכשרו 

מעניין למה הוא קורא לזה הגהה, אחרי שהוא חולק ומסביר פירוש אחר.
לתוס' פשוט שרש"י לא כתב דלאו מאכל אדם נינהו, כקשייתך, והטעם שאינו מקבל טומאה כי לא הוכשרו, וכמבואר במשנה באהלות, ולכן כתב שמישהו הגיה ברש"י, ותוס' גם יודעים מי המגיה 
 


אבוקה כנגדו
הודעות: 225
הצטרף: 28 מאי 2021, 12:11
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי אבוקה כנגדו » 22 יולי 2021, 08:00

חימקו כתב:
21 יולי 2021, 23:24
התורה מצווה לאכול ירקות שאינם מאכל אדם? ומה עם דרכיה דרכי נעם?
אי משום הא לא אריא, אך קשה יותר הא מבואר בתורה להדיא לשון אכילה על מרור 'יאכלוהו' וכה"ק בפנ"י ושפ"א [אף שבזכרוני דיש פלוגתא בזה אי היאכלוהו קאי אמרור איני זוכר מדוייק ועי' ערול"נ], ויש לציין ג"כ להא דמבואר בשביעית רפ"ז [לחדא גירסא] דעקרבלין אינו לא בכלל מאכ"א ולא בכלל מאכ"ב וע"ש, [וידוכ מה שחידש החוו"ד לאכול החריין שלם ותמהו שזה אינו ראוי למאכ"א כו'] 


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 22 יולי 2021, 08:52

זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 01:50
חימקו כתב:
22 יולי 2021, 00:47
זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39

תוספות מסכת סוכה דף יג עמוד ב
והגהה היתה שהגיה הר' יהודה בפירוש רש"י דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו ואינו כן אלא מאכל אדם הן ואפ"ה חייצי מדאורייתא כל זמן שלא הוכשרו כדתנן במסכת אהלות פ"ח (מ"א) גבי מביאין וחוצצין קחשיב אוכלין טהורין דהיינו שלא הוכשרו וגבי מביאין ולא חוצצין קא חשיב אוכלין טמאין דהיינו שהוכשרו 

מעניין למה הוא קורא לזה הגהה, אחרי שהוא חולק ומסביר פירוש אחר.
לתוס' פשוט שרש"י לא כתב דלאו מאכל אדם נינהו, כקשייתך, והטעם שאינו מקבל טומאה כי לא הוכשרו, וכמבואר במשנה באהלות, ולכן כתב שמישהו הגיה ברש"י, ותוס' גם יודעים מי המגיה 


'הגהה' כשמה כן היא, לא הסבר אחר.
.


זכרונות
הודעות: 578
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 138 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי זכרונות » 22 יולי 2021, 11:10

חימקו כתב:
22 יולי 2021, 08:52
זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 01:50
חימקו כתב:
22 יולי 2021, 00:47


מעניין למה הוא קורא לזה הגהה, אחרי שהוא חולק ומסביר פירוש אחר.
לתוס' פשוט שרש"י לא כתב דלאו מאכל אדם נינהו, כקשייתך, והטעם שאינו מקבל טומאה כי לא הוכשרו, וכמבואר במשנה באהלות, ולכן כתב שמישהו הגיה ברש"י, ותוס' גם יודעים מי המגיה 

'הגהה' כשמה כן היא, לא הסבר אחר.
.
לתוס', קטע זה "דלא מקבלי טומאה משום דלאו מאכל אדם נינהו", זה לא מדברי רש"י, אלא הגהה של ר' יהודה, 
רש"י לא היה כותב על עלי מרור "דלאו מאכל אדם נינהו", וקושייתך לא על רש"י אלא על המגיה ר' יהודה,
וגם תוס' חולקים עליו, כי מרור זה מאכל אדם  
 


משה נפתלי
הודעות: 2139
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 173 פעמים
קיבל תודה: 821 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי משה נפתלי » 22 יולי 2021, 13:14

זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39
מישהו הגיה ברש"י.
'מישהו' זה הוא רבנו יהודה בר נתן (ריב"ן), מגדולי תלמידיו של רש"י ונושא בתו.
 


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 22 יולי 2021, 13:44

משה נפתלי כתב:
22 יולי 2021, 13:14
זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39
מישהו הגיה ברש"י.
'מישהו' זה הוא רבנו יהודה בר נתן (ריב"ן), מגדולי תלמידיו של רש"י ונושא בתו.


יש"כ. יש עוד מקומות שהוא הגיה בדברי רש"י?


אבוקה כנגדו
הודעות: 225
הצטרף: 28 מאי 2021, 12:11
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי אבוקה כנגדו » 22 יולי 2021, 13:51

חימקו כתב:
22 יולי 2021, 13:44
יש"כ. יש עוד מקומות שהוא הגיה בדברי רש"י?
ראיתי פעם דריב"ן הגיה הרבה הגהות ברש"י רק לא נכתבו משמו, ואולי ידעו המחפשים בתוכנות אם נזכר עוד הגה"ה שלו בתוס' בש"ס

סמל אישי של משתמש

ובכן
הודעות: 1325
הצטרף: 16 יוני 2020, 12:39
נתן תודה: 360 פעמים
קיבל תודה: 792 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי ובכן » 22 יולי 2021, 13:55

חימקו כתב:
22 יולי 2021, 08:52
'הגהה' כשמה כן היא, לא הסבר אחר.
רבותינו מרבים להשתמש במונח 'הגהה' גם לתוספת דברים, פירוש אחר, ודעה אחרת.
למרות שהמונח בעיקרו מיועד - להעמדת נוסח על נכון.


זכרונות
הודעות: 578
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 138 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי זכרונות » 22 יולי 2021, 13:56

משה נפתלי כתב:
22 יולי 2021, 13:14
זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 00:39
מישהו הגיה ברש"י.
'מישהו' זה הוא רבנו יהודה בר נתן (ריב"ן), מגדולי תלמידיו של רש"י ונושא בתו.


כשאתה מצטט דבר, בבקשה תצטט משפט שלם, ולא כאילו לא ידוע מי המישהו, כי הוספתי שתוס' מגלה מי המגיה
"ולכן כתב שמישהו הגיה ברש"י, ותוס' גם יודעים מי המגיה" 
 


פותח הנושא
חימקו
הודעות: 1096
הצטרף: 13 ינואר 2021, 21:28
נתן תודה: 420 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי חימקו » 22 יולי 2021, 13:58

הוא יותר התכוין לבאר מי הוא ר' יהודה המוזכר בתוס'


בן יהוידע
הודעות: 121
הצטרף: 03 מאי 2021, 15:31
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 55 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מרור אינו מאכל אדם? סוכה יג:

שליחה על ידי בן יהוידע » 22 יולי 2021, 19:58

זכרונות כתב:
22 יולי 2021, 01:50
חימקו כתב:
22 יולי 2021, 00:47
מעניין למה הוא קורא לזה הגהה, אחרי שהוא חולק ומסביר פירוש אחר.
לתוס' פשוט שרש"י לא כתב דלאו מאכל אדם נינהו, כקשייתך, והטעם שאינו מקבל טומאה כי לא הוכשרו, וכמבואר במשנה באהלות, ולכן כתב שמישהו הגיה ברש"י, ותוס' גם יודעים מי המגיה 
באמת ברש״י עצמו (ד״ה ופוסלין בסוכה) כתוב שזה כן אוכל שכתב רש״י:
דאוכל הראוי לקבל טומאה הוא וכו׳
(וכמדומה שראיתי באחד מן האחרונים כך)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים