הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה


פותח הנושא
בר נש
הודעות: 434
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי בר נש » 17 נובמבר 2019, 14:33

צריך להיות אסור (איסור ספיה)
אבל נמצא לפעמים כשהוא לא יודע להבדיל שיש איסור כזה עד יום שלישי. מה הדין בכזה קטן?


דרורי
הודעות: 344
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 21:41
נתן תודה: 361 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי דרורי » 17 נובמבר 2019, 14:40

מלבד הרשב"א שספיה בדאורייתא ולא בדרבנן וגם לשיטות דאיסור ספיה אף בדרבנן י"ל דווקא באיסור בחפצא וכמו שהביא הבית יוסף בשם הגהות מיימוניות "דהא דאמרינן דבידים לא ספינן לקטן איסורא, היינו נבלות וטריפות וכהאי גוונא, דנפקא לן מלא תאכלום, אבל קידוש היום מצות עשה הוא, ולא נפקא לן מהתם". וכך כתב הגר"ז סי' רסט סע' ג שמותר להטעים את הקטן קודם קידוש, מכיון "שלא אסרו להאכילו איסור בידים אלא כשהמאכל אסור מצד עצמו כגון טרפה וכיוצא בה. אבל כשהמאכל מותר מחמת עצמו אלא שהוא זמן האסור באכילה, מותר להאכיל לקטן. שהרי מאכילים הקטנים ביום הכיפורים, אפילו קטן שאין בו חשש סכנה אם יתענה".


אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי אוריאל » 17 נובמבר 2019, 14:55

דרורי כתב:
17 נובמבר 2019, 14:40
מלבד הרשב"א שספיה בדאורייתא ולא בדרבנן וגם לשיטות דאיסור ספיה אף בדרבנן י"ל דווקא באיסור בחפצא וכמו שהביא הבית יוסף בשם הגהות מיימוניות "דהא דאמרינן דבידים לא ספינן לקטן איסורא, היינו נבלות וטריפות וכהאי גוונא, דנפקא לן מלא תאכלום, אבל קידוש היום מצות עשה הוא, ולא נפקא לן מהתם". וכך כתב הגר"ז סי' רסט סע' ג שמותר להטעים את הקטן קודם קידוש, מכיון "שלא אסרו להאכילו איסור בידים אלא כשהמאכל אסור מצד עצמו כגון טרפה וכיוצא בה. אבל כשהמאכל מותר מחמת עצמו אלא שהוא זמן האסור באכילה, מותר להאכיל לקטן. שהרי מאכילים הקטנים ביום הכיפורים, אפילו קטן שאין בו חשש סכנה אם יתענה".
הנה בסי' רסט המג"א הביא סברות אלו, אבל למעשה נראה מדבריו שמכריע שגם באיסור דרבנן יש איסור ספיה בידים.
ולגבי מ"ש שדבר שאינו איסור חפצא אין בו איסור ספיה, הנה גם המג"א כתב שם סברא כזו, דלכן מותר לתת יין לקידוש כיון שאי"ז איסור בחפצא. אך למרות זאת בסי' תרט"ז סק"ב כתב שאין להאכיל קטן ביו"כ בידים. ועיין בשו"ת רבי עזריאל סי' רטו שכתב לחלק דיין בקידוש גם באותו היום - בשבת עצמה - אין איסור בדבר ואין כאן אלא איסור זמני של קידוש במקום סעודה, אבל יו"כ שהיום עצמו אסור יש איסור ספיה לקטן [דלא כמ"ש הגר"ז], ולפ"ז יש מקום לאסור בנדו"ד.
ועיין עוד כאן viewtopic.php?f=26&t=7000


פותח הנושא
בר נש
הודעות: 434
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי בר נש » 17 נובמבר 2019, 15:05

אוריאל כתב:
17 נובמבר 2019, 14:55
דרורי כתב:
17 נובמבר 2019, 14:40
מלבד הרשב"א שספיה בדאורייתא ולא בדרבנן וגם לשיטות דאיסור ספיה אף בדרבנן י"ל דווקא באיסור בחפצא וכמו שהביא הבית יוסף בשם הגהות מיימוניות "דהא דאמרינן דבידים לא ספינן לקטן איסורא, היינו נבלות וטריפות וכהאי גוונא, דנפקא לן מלא תאכלום, אבל קידוש היום מצות עשה הוא, ולא נפקא לן מהתם". וכך כתב הגר"ז סי' רסט סע' ג שמותר להטעים את הקטן קודם קידוש, מכיון "שלא אסרו להאכילו איסור בידים אלא כשהמאכל אסור מצד עצמו כגון טרפה וכיוצא בה. אבל כשהמאכל מותר מחמת עצמו אלא שהוא זמן האסור באכילה, מותר להאכיל לקטן. שהרי מאכילים הקטנים ביום הכיפורים, אפילו קטן שאין בו חשש סכנה אם יתענה".
הנה בסי' רסט המג"א הביא סברות אלו, אבל למעשה נראה מדבריו שמכריע שגם באיסור דרבנן יש איסור ספיה בידים.
ולגבי מ"ש שדבר שאינו איסור חפצא אין בו איסור ספיה, הנה גם המג"א כתב שם סברא כזו, דלכן מותר לתת יין לקידוש כיון שאי"ז איסור בחפצא. אך למרות זאת בסי' תרט"ז סק"ב כתב שאין להאכיל קטן ביו"כ בידים. ועיין בשו"ת רבי עזריאל סי' רטו שכתב לחלק דיין בקידוש גם באותו היום - בשבת עצמה - אין איסור בדבר ואין כאן אלא איסור זמני של קידוש במקום סעודה, אבל יו"כ שהיום עצמו אסור יש איסור ספיה לקטן [דלא כמ"ש הגר"ז], ולפ"ז יש מקום לאסור בנדו"ד.
ועיין עוד כאן viewtopic.php?f=26&t=7000

לפי זה ביום שני אתה לא יכול לתת לבן שלך משחק חשמלי כשפשוט שידליק אותו (ולך מותר להדליק אותו)
והאם כשהוא מבקש ממך שתדליק אותו מותר לך להדליק אותו?


אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי אוריאל » 17 נובמבר 2019, 15:16

בר נש כתב:
17 נובמבר 2019, 15:05
לפי זה ביום שני אתה לא יכול לתת לבן שלך משחק חשמלי כשפשוט שידליק אותו (ולך מותר להדליק אותו)
והאם כשהוא מבקש ממך שתדליק אותו מותר לך להדליק אותו?
לא, בהחלט יש מקום לצדד הרבה צדדים להיתר, כמו שכתב @דרורי. יש אומרים שבאיסור דרבנן אין ספיה, וי"א שבאיסור עשה אין ספיה [כמ"ש שם המג"א], וי"א שאיסור גברא אין בו איסור בפיה, וייתכן שמורי ההוראה יצרפו את כל השיטות בכדי להקל.
בכלל, קטן שאינו יודע להבדיל יש לומר שלא רמיא עליו כלל חובת הבדלה ולכן אצלו שבת יצאה במוצאי שבת, בלי קשר להבדלה בכלל.


יושב אוהלים
הודעות: 2259
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 341 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 23 יוני 2020, 17:14

אוריאל כתב:
17 נובמבר 2019, 15:16
קטן שאינו יודע להבדיל יש לומר שלא רמיא עליו כלל חובת הבדלה ולכן אצלו שבת יצאה במוצאי שבת, בלי קשר להבדלה בכלל.
מרן הגר"ח קנייבסקי פוסק שלא שייך מצוות הבדלה במוצ"ש במי שלא קידש בשבת, (ולכן אין איסור לנסוע במונית של נהג חילוני במוצ"ש אף שלא הבדיל), ולפי"ז במקרה שהקטן לא שמע קידוש בשבת יש לצרף עוד צירוף שגם במוצ"ש לא שייך לגביה מצוות הבדלה.


הכהן
הודעות: 1423
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 378 פעמים
קיבל תודה: 427 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי הכהן » 23 יוני 2020, 17:24

איסור מלאכה לפני הבדלה פירושו שלא יצאה שבת לגמרי, או שזה איסור עצמי דומיא דלא לאכול לפני קיום מצוה?


יושב אוהלים
הודעות: 2259
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 341 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 23 יוני 2020, 17:50

הכהן כתב:
23 יוני 2020, 17:24
איסור מלאכה לפני הבדלה פירושו שלא יצאה שבת לגמרי, או שזה איסור עצמי דומיא דלא לאכול לפני קיום מצוה?

יש שני דברים נפרדם, יש חובת הבדלה, שלרוב פוסקים זה מן התורה, (אין חיוב מה"ת להבדיל על הכוס, אלא יכול לומר ברוך המבדיל בין קדש לחול, ויצא בזה ידי חובתו.
ויש איסור מדרבנן שלא לעשות הבדלה קודם שהבדיל.
יש דין מדרבנן שלא לעשות מלאכה קודם שהבדיל, (דהיינו קודם שיקיים מצות הבדלה בפה וכנ"ל), ומלבד זה יש מצוה מדרבנן להבדיל על הכוס, כמו שיש מצוה לקדש על הכוס בכניסת השבת, אבל האיסור לעשות מלאכה אינו תלוי בהבדלה על הכוס אלא כל שהבדיל בפיו מותר לעשות מלאכה גם מדרבנן.
ולענין יציאת השבת פשוט שיציאת השבת אינו תלוי בהבדלה, אלא בלילה.


דרומאי
הודעות: 2501
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 568 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי דרומאי » 23 יוני 2020, 17:53

הכהן כתב:
23 יוני 2020, 17:24
איסור מלאכה לפני הבדלה פירושו שלא יצאה שבת לגמרי, או שזה איסור עצמי דומיא דלא לאכול לפני קיום מצוה?
עי' בחידושי מרן רי"ז הלוי בזה, ולכאורה פשוט שמי שאינו בר הבדלה אינו אסור במלאכה קודם הבדלה- וזה אף אינימא דהוא מלתא דשבת, דכל שאינו בר הבדלה לא שייך לומר דכל שלא הבדיל עדיין הוי תוספת שבת.


דרומאי
הודעות: 2501
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 568 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי דרומאי » 23 יוני 2020, 17:55

יושב אוהלים כתב:
23 יוני 2020, 17:14
אוריאל כתב:
17 נובמבר 2019, 15:16
קטן שאינו יודע להבדיל יש לומר שלא רמיא עליו כלל חובת הבדלה ולכן אצלו שבת יצאה במוצאי שבת, בלי קשר להבדלה בכלל.
מרן הגר"ח קנייבסקי פוסק שלא שייך מצוות הבדלה במוצ"ש במי שלא קידש בשבת, (ולכן אין איסור לנסוע במונית של נהג חילוני במוצ"ש אף שלא הבדיל), ולפי"ז במקרה שהקטן לא שמע קידוש בשבת יש לצרף עוד צירוף שגם במוצ"ש לא שייך לגביה מצוות הבדלה.



קשה להאמין שיצא פסק זה מפי ר' חיים, אשמח אם תביא מקור.
אטו במוצאי יוה"כ מותר לעשות מלאכה בלא הבדלה? או מי שנאנס ולא קידש האם פטור מהבדלה?
מה הקשר בין ב' מצוות אלו? נכון ששניהם נלמדים מ'זכור', אך הם ב' מצוות חלוקות.


יושב אוהלים
הודעות: 2259
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 341 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 23 יוני 2020, 17:57

יושב אוהלים כתב:
23 יוני 2020, 17:50
הכהן כתב:
23 יוני 2020, 17:24
איסור מלאכה לפני הבדלה פירושו שלא יצאה שבת לגמרי, או שזה איסור עצמי דומיא דלא לאכול לפני קיום מצוה?

יש שני דברים נפרדם, יש חובת הבדלה, שלרוב פוסקים זה מן התורה, (אין חיוב מה"ת להבדיל על הכוס, אלא יכול לומר ברוך המבדיל בין קדש לחול, ויצא בזה ידי חובתו.
ויש איסור מדרבנן שלא לעשות הבדלה קודם שהבדיל.
יש דין מדרבנן שלא לעשות מלאכה קודם שהבדיל, (דהיינו קודם שיקיים מצות הבדלה בפה וכנ"ל), ומלבד זה יש מצוה מדרבנן להבדיל על הכוס, כמו שיש מצוה לקדש על הכוס בכניסת השבת, אבל האיסור לעשות מלאכה אינו תלוי בהבדלה על הכוס אלא כל שהבדיל בפיו מותר לעשות מלאכה גם מדרבנן.
ולענין יציאת השבת פשוט שיציאת השבת אינו תלוי בהבדלה, אלא כשמגיע לילה של מוצ"ש נגמר עיקר שבת, ומשם ואילך הוא תוספות שבת, עד שיעשה מלאכה, (ואם הבדיל קודם שעשה מלאכה, ההבדלה מפסיקה את השבת.

 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים