האם הספרי תורה שלנו קרובים להיות מדוייקים כספרו של משה רבינו?


פותח הנושא
כמעיין המתגבר
הודעות: 2055
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 1917 פעמים
קיבל תודה: 620 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם הספרי תורה שלנו קרובים להיות מדוייקים כספרו של משה רבינו?

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 18 מאי 2021, 00:09

זה מה שהתקשיתי בזה. ואשמח לתגובות.
 
ס''ת שחסר בו אות, אם הוא כשר לקרוא בו- הב''י בסעיף ב, הביא בזה מחלוקת, וכן באו''ח סי' קמג, ויש להעיר דהאשכול בהל' קריאת התורה ד''ה רבה (סט:), כתב בשם רב פלטוי על הא דאמרי' דס''ת דחסר בו יריעה אין קורין בו, דלאו דוקא יריעה אלא אפי' חסר פסוקים אין קורין בו, ע''כ, ומשמע דפסול ומשמע קצת דדוקא פסוקים אבל תיבות או אותיות שפיר דמי, אבל אינו מוכרח, וכן בתשובות הגאונים שערי תשובה סי' שלג, כתוב שס''ת שחסר בו פסוקים אין קורין בו, והב''י כתב בסוף דבריו שאח''כ מצא בתשובות הרשב''ש בשם הר''ן שכשר ולא פסלו אלא גבי מצות כתיבת ס''ת שחייב כל אחד לכתוב לעצמו, ע''כ, ודברי הר''ן האלו הם במגילה יג ד''ה ואיני רואה, ושם לפני כן הביא הר''ן דהרמב''ן פליג וס''ל דאין קורין בו, ע''כ,

ומ''מ יש להקשות על הסוברים שאין לקרוא בו, דהא אמרי' בקידושין ל., דהאידנא אין אנו בקיאין בחסרות ויתרות, וזה היה בזמן רב יוסף וכ''ש בזמנינו, ועוד דרעק''א בגיליון הש''ס בשבת נה:, הביא הרבה מקומות דיש שינוי בספרינו מכפי מה שהיה בספרי חז''ל, ומנא לן דספרינו יותר מדוקדקים מספרי חז''ל אדרבה איפכא מסתברא, וא''כ כיצד אנו מברכים על ס''ת בבית הכנסת, ואין נראה לומר דס''ל שגדר ס''ת כשר הוא כל ס''ת שלפי מה שנהוג באותו מקום לא חסר בו אות ואע''פ שחסר בו אותיות ממה שקבל משה מסיני,

ולכאו' היה אפשר ליישב על פי תשובה לגאון שהביא הטור בסי' רעא,א, שכתב דכשאין ס''ת כשר במקומות מסויימים, יקראו בפסול משום עת לעשות לה' הפרו תורתך, ע''כ, ומשמע שמברכים עליו, אבל אין זה מספיק דא''כ כי חסר בו אות אחת מאי הוי ואמאי אין קורין בו, ולכאו' נראה דצ''ל דאף הפוסלים לא פסלו בחיסרון או יתרון של אותיות שמראות את הברת הקריאה כגון ו', אלא דוקא בחסרון או יתרון גמור, אבל מדברי הדרכ''מ משמע קצת דס''ל דהב''י איירי אפי' בחסירות ויתירות, וא''כ קשיא, וצ''ע.

1303 עמודים
ספר אור חדש.pdf
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


גבעת לוד
הודעות: 338
הצטרף: 28 אוקטובר 2020, 20:54
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הספרי תורה שלנו קרובים להיות מדוייקים כספרו של משה רבינו?

שליחה על ידי גבעת לוד » 18 מאי 2021, 00:12

לכאורה משום שזה מה שיש וזה מה שמוחזק לכשר ולהעיר שהשאגת אריה כתב עפ"ז שאין אנו בקיאים בחסרות ויתירות שלפיכך פטורים מדאורייתא ממצות כתיבת ס"ת ולכן סגי בכתיבת בפרים ע"ש.


דוד חיים
הודעות: 202
הצטרף: 30 מרץ 2021, 01:18
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הספרי תורה שלנו קרובים להיות מדוייקים כספרו של משה רבינו?

שליחה על ידי דוד חיים » 24 מאי 2021, 00:26

כמעיין המתגבר כתב:
18 מאי 2021, 00:09
ואין נראה לומר דס''ל שגדר ס''ת כשר הוא כל ס''ת שלפי מה שנהוג באותו מקום לא חסר בו אות ואע''פ שחסר בו אותיות ממה שקבל משה מסיני,
לי מסברא נראה כן כמש"כ, והטעם דס"ת חסר פסולו אין בו את כל התורה שיש לנו וחסר הוא, משא"כ ס"ת דידן שזה מה שיש לנו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”