גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?


בנם של קדושים
הודעות: 34
הצטרף: 14 דצמבר 2020, 15:21
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי בנם של קדושים » 10 יוני 2021, 14:32

רק להזכיר ששום בדיקה לא אומרת בוודאות, ולא חסר מעשים שאמרו משהו אחד והיה משהו שני, וע"כ מיושב גם המדרש


דרומאי
הודעות: 4318
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 1062 פעמים
קיבל תודה: 1049 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי דרומאי » 10 יוני 2021, 14:38

בנם של קדושים כתב:
10 יוני 2021, 14:32
רק להזכיר ששום בדיקה לא אומרת בוודאות, ולא חסר מעשים שאמרו משהו אחד והיה משהו שני, וע"כ מיושב גם המדרש
הבדיקה אינה ודאית ככל שהתוצאה היא שמדובר בנקבה, שכן לא ראינו אינו ראיה.
בזכר יש 100% ודאות.

 


יראתי בפצותי
הודעות: 1286
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 383 פעמים
קיבל תודה: 535 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 10 יוני 2021, 14:50

דרומאי כתב:
10 יוני 2021, 14:38
בנם של קדושים כתב:
10 יוני 2021, 14:32
רק להזכיר ששום בדיקה לא אומרת בוודאות, ולא חסר מעשים שאמרו משהו אחד והיה משהו שני, וע"כ מיושב גם המדרש
הבדיקה אינה ודאית ככל שהתוצאה היא שמדובר בנקבה, שכן לא ראינו אינו ראיה.
בזכר יש 100% ודאות.


גם בזכר יש טעויות אך נדיר.


נתנאל_ב
הודעות: 529
הצטרף: 05 פברואר 2021, 02:38
נתן תודה: 575 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי נתנאל_ב » 10 יוני 2021, 15:17

יראתי בפצותי כתב:
10 יוני 2021, 14:50
דרומאי כתב:
10 יוני 2021, 14:38
בנם של קדושים כתב:
10 יוני 2021, 14:32
רק להזכיר ששום בדיקה לא אומרת בוודאות, ולא חסר מעשים שאמרו משהו אחד והיה משהו שני, וע"כ מיושב גם המדרש
הבדיקה אינה ודאית ככל שהתוצאה היא שמדובר בנקבה, שכן לא ראינו אינו ראיה.
בזכר יש 100% ודאות.
גם בזכר יש טעויות אך נדיר.
אכן. פעמים ששתי הרגליים סגורות, או מסיבות אחרות (שהוא מובלע בשק ונראה כבת). 
אני מכיר זוג שעשו את כל האו"ס וראו ממש שזה בת, והתכוננו לקידוש של בת, ורק ברגע הלידה ראו שזה בן ולא בת וצריך להכין ברית...
וכמו שאמרו, כשהקב"ה רוצה שלא יידעו - לא יידעו.
 


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
הודעות: 1176
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 549 פעמים
קיבל תודה: 610 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 10 יוני 2021, 15:23

אתמול פורסם בתקשורת על אשה שילדה בבת אחת - עשיריה.
לפני כמה שבועות פורסם על אחרת שילדה תשיעיה.

בשתי המקרים האו"ס פספס 2. לזו אמרו שיש לה 7 ולזו 8


אמונת אומן
הודעות: 3791
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 694 פעמים
קיבל תודה: 1819 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי אמונת אומן » 11 יוני 2021, 01:20

אור החכמה כתב:
10 יוני 2021, 11:51
"ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, דכתיב (קהלת יא ה) כעצמים בבטן המלאה" (ב"ר סה).
וכתב ביפה תואר (שם): "אם ידע מה בבטן האשה אז תצטער האב והאם בימי הריונה אם תתעבר בוולד שלא כרצונם וגם אם ידעו מראש כי היא הרה ללדת זכר אשר זה חפצם אז תקטן השמחה בלדתה ולא יהיה לה גמול על החבלי לידה" (הובא באוצר הידיעות).
ובעץ יוסף (שם) כתב: "שאילו ידעו מה בבטן המלאה אפשר שהרשעים יבקשו תחבולות שתפיל האשה פרי בטנה כשידע שהוא זולת רצונה".
שו"ת משנה הלכות תוכן העניינים חלק טו - אורח חיים
סימן קיח בירור ע"י אולטרא - סאונד אם העובר זכר או נקבה.
אם גורם לחסרון במדת הבטחון. בד' המדרש (ב"ר ס"ה י"ב) שדבר זה מכוסה ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה וביפ"ת שם כמה טעמים לסיבת היות ידיעה זו מכוסה מבנ"א. בדין תמים תהי' עם ה' אלקיך ולא לחקור אחר העתידות. אם יש בזה חשש להפלות רח"ל. אם כל הדברים המכוסים הנמנים שם במד' הוא איסור לגלותם. ובתלמודא דידן (פסחים נד ב) נשמט מה בעיבורה של אשה. 
שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן קיח
בירור ע"י אולטרא - סאונד אם העובר זכר או נקבה 
כ"ח ניסן התש"ס בנ"י יצו"א מע"כ ידידי ורב חביבי הרב הגאון וו"ח כש"ת הרב מוה"ר א' דבורקס שליט"א, בעמח"ס הרבה 
אחדשכ"ת, בדבר שאלתו במה שעכשיו נהוג בין נשים מעוברות ללכת לרופא, ובודקים ע"י מכשיר (אלטרא - סאונד בלע"ז) ובו מבררים אם העובר הוא זכר או נקבה, ואפשר לידע זאת בהחדשים האמצעים כגון לאחר י"ד שבועות, אם יש צד היתר לדבר זה כי לכאורה הוא דבר זר מאד, וגם חסרון הוא בבטחון שצריכים להאמין שביד הקדוש ברוך הוא לשנות, וכמ"ש חז"ל (ברכות נ"ד ע"א, ס' ע"א) היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זה תפלת שוא, ומחלק הני מילי לאחר מ' אבל קודם מ' יום יבקש רחמים שיהא זכר, ועיין בתוס' סנהדרין כ"ב ד"ה ארבעים, וגם מצינו במדרש ב"ר פ' תולדות פס"ה סי' י"ב עה"פ לא ידעתי יום מותי, תנא שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואלו הן, יום המיתה, ויום הנחמה, ועומק הדין, ואין אדם יודע במה הוא משתכר, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה וכו' דכתיב כעצמים בבטן המלאה ע"כ (קהלת י"א). וביפ"ת שם מבאר דהכל הוא לטובת האדם, וז"ל ואם ידע מה בבטן האשה אז תצטער האב והאם בימי הריונה, אם תתעבר בוולד שלא כרצונם, וגם אם ידעו מראש כי היא הרה ללדת זכר אשר זה חפצם אז תקטן השמחה בלדתה ולא יהיה גמול על החבלי לידה, ועוד נוכל למצוא טעמים נכונים מדוע כסה הקדוש ברוך הוא את כל אלה מבני האדם עכ"ל. 
ולפענ"ד הגם שגם אני הקטן כבר עוררתי בזה, דיש לקיים תמים תהי' עם ה' אלקיך ולא להלוך אחר העתידות, ומה תועלת יש בידיעות כאלו, ואדרבה כמה פעמים יזיק בענין שלום בית וכיוצא בו וח"ו יכול להביא אפי' לידי שפ"ד שירצו להפיל הולד ובפרט באנשים קלי דעת, כי באמת זה הוא המטרה שלהם שרוצים לראות אם הולד יהי' ברי ולפי רצונם, ואם יש לו איזה מחלאות או שיהי' טומטום או כיוצא בו ח"ו, ואפי' בין זכר ונקבה יש חלושי דעת, ובפרט לפמ"ש ז"ל א"א לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי למי שבניו זכרים ואוי לו למי שבניו נקבות, ולפעמים מחמת בושה שהאם לא תוכל לסבול אז יעשו הפלה ח"ו, ולפעמים יזיק להולד והאם יחדיו וזהו חוץ מפי' היפ"ת, דהוא לא עלה לו על דעתו ח"ו על ההפלה, אבל בעונ"ה בימים האלו נשתנו העתים. 
וגדולה מזו כתב רבינו יהודה בר יקר רבו של הרמב"ן ז"ל בפי' התפילות והברכות, שאם נולד בן צריך לברך שהחיינו ועל הנקבה לא יברך דיין האמת, אפילו שאמרו ז"ל אוי לו למי שבניו נקבות ע"ש, ובגמ' אמרי' רבינו הקדוש נולד לו נכדה נקבה, ואמר לו רבינו הקדוש לבנו רבי' באה לעולם, והשיבו לו תנחומין של הבל נחמך אביך, והנה השתמש בלשון תנחומין כניחום אבלים ח"ו ויכול ח"ו לבא לידי שפ"ד וכיוצא בו, ואם לא ידעו ולא יבינו אז כשיצא לאויר העולם יעשה הקדוש ברוך הוא כרצונו מי יחיה ומי ימות, וזה מלבד ממה שאבותינו האמינו בה', בלי תחבולות. 
איברא דבעיקר המדרש איכא עיקולי ופשורי, שהרי חשב שם שבעה דברים המכוסים מבנ"א והראשונה היא יום המיתה, ויום המיתה גופא מצינו שבקש דהמע"ה לדעת, כמ"ש (שבת ל' ע"א) אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע הודיעני ד' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני וכו', אמר לו גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בו"ד, ומדת ימי מה היא גזירה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם וכו' ע"ש. הרי שהיה גזירה שלא ידע יום מותו ושלא רצו לגלות לו, אבל אם הי' לו היכולת לברר מעצמו אולי הי' מותר רק שלא הודיעהו מן השמים, וגם בדיוק לשון המדרש ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, כי אפשר שפי' שרק אדם אחר אינו יודע, אבל האשה בעצמה אפשר שיודעת, וכעין מה שמפרש ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, דנמי הפי' שאין אדם אחר יודע מה שבלבו של חבירו אבל האדם בעצמו יודע מה שבלבו, ובפרט לפ"מ דמבואר בחז"ל (נדה ל"א) והובא ברש"י אשה כי תזריע וילדה זכר, דתלוי במי שמזריע תחילה ואפשר שבשעת מעשה הרגישה שהיתה מזרעת תחילה, וכעין שאמרו ביורה כחץ שהיא יודעת ולא האיש, או כפי מה שאמר ר' יוסי (שבת קי"ח ע"ב) חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל ומאן אינון וכו' ע"ש ובגמ' מוקים לה בעלתי ושניתי, ועיין בעירובין דף ק' ע"ב הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה, וכן יכולני לעשות כל בני זכרים, א"כ אצלו אין זה מכוסה כלל, ועוד מה שאמרו חז"ל שהי' מקום שילדו רק זכרים ולבסוף נקבה אחת, וא"כ ידעו שבעיבורה של אשה היא רק בן, ולכן ע"כ צ"ל דהאי מכוסה הוא ע"פ רוב אבל יש מציאות שידעו והבן. (ואגב בגמ' דידן פסחים נ"ד ע"ב מביא שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ולא חשב שם הא דאין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, אלא במקומו חשב שם ומלכות ב"ד מתי תחזור וכו' ע"ש). 
ומיהו לעצם הדבר לפענ"ד צדקו דבריו בזה, והנח לו להקב"ה שינהג עולמו בחסד וברחמים וכרצונו הטוב, והכל לרחמים ולטובה ולרצון לפני אדון כל והבוטח בה' חסד יסובבנהו.
דושכ"ת בידידות ובלב ונפש, מנשה הקטן 

דרך אגב,
חשוקי חמד עירובין דף סז עמוד ב
שאלו את מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, מעוברת הלכה לבדיקת אולטרא - סאונד ובקשה מהרופא לא לגלות את מין העובר, כמבואר בחז"ל. ולאחר הבדיקה הרופא גילה לה את מין העובר, בניגוד לרצונה. האם לשלם לרופא עבור הבדיקה?
והשיב מו"ח זצוק"ל: לשלם לרופא. וסברתו היא כנראה, שהרופא עשה את בדיקת האולטרא - סאונד כהוגן, אלא שגם פשע, ולכן על עבודתו צריך לשלם. 

אחרי ראותי כל זאת,
אין לי אלא להוסיף,
הנה שוב המחשה לתסמונת ''הביטחון העצמי המוגזם''. וד''ל.


ידידיה
הודעות: 324
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 67 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי ידידיה » 11 יוני 2021, 01:32

אור החכמה כתב:
10 יוני 2021, 11:51
...
שו"ת משנה הלכות תוכן העניינים חלק טו - אורח חיים
...
במחילת כבודו של בעל משנה הלכות, כשקוראים את התשובה הזו משתכנעים שאין שום סיבה להמנע.


אור החכמה
הודעות: 462
הצטרף: 08 מרץ 2021, 20:56
נתן תודה: 172 פעמים
קיבל תודה: 158 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי אור החכמה » 11 יוני 2021, 17:47

אמונת אומן כתב:
11 יוני 2021, 01:20
אחרי ראותי כל זאת,
אין לי אלא להוסיף,
הנה שוב המחשה לתסמונת ''הביטחון העצמי המוגזם''. וד''ל.
לא זכיתי להבין את דבריך.


עפר ואפר
הודעות: 2000
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 1233 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי עפר ואפר » 11 יוני 2021, 18:00

מבולבל כתב:
09 אוקטובר 2020, 09:00
זה פשוט לא צנוע לדבר על זה עם אנשים זרים ולכן שהבעל והאשה יחליטו האם מעדיפים ריגוש של לגלות בזמן הלידה או העדפה לדעת עכשיו ולקנות בגדים בצבע המתאים. ואנשים זרים בככל לא אמורים לדבר על הריונה של אשה זו. ולא לדון מתי זמן לידה המשוער. גם בני משפחה הקרובה. ולכן פשיטא שלא יגידו להם האם זה זכר או נקבה או תאומים זהים.

שלא לקנות בגדים או חפצים לעובר הוא קפידא ממין אחר (הן אם יודעים או לא יודעים את המין), ונא לא לערב...


עפר ואפר
הודעות: 2000
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 1233 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גילוי מין הוולד - האם יש עניין להימנע?

שליחה על ידי עפר ואפר » 11 יוני 2021, 18:02

יהי חסדך עלינו כתב:
09 אוקטובר 2020, 15:13
אני שמעתי כמדמוני מגר"ש דיבלצקי שיתכן שיש בעיה לדעת לפי המדרש הזה אבל בין כה הרופא יודע וא"כ כבר מישהו יודע וא"כ אין טעם לא לידע

באמת הערה יפה (וצ"ע הסיפור המובא בחשוקי חמד, ולדעתי אין בתשובת הגריש"א כלל הסכמה לדברים),
אמנם לפי הגרח"ק אין עושים כלל האו"ס, ושפיר דמי

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], huo yuc יום טוב | 4 אורחים