הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

כלפי ליא
הודעות: 1638
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 176 פעמים
קיבל תודה: 644 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:46

שאר לעמו כתב:
כלפי ליא כתב:
שאר לעמו כתב:גם אם נניח שהח"ח והחזו"א התכוונו לדור הזה, וכך בפשוטו, לא הכוונה היתה לראשים הרעים, ראשי פתנים אכזר.
וכמו שמסופר שהח"ח התבטא על אד"ם הכהן ימח שמו כי הוא רצה להחטיאו ולהפילו בשחת. צא ולמד על ראשי הרשעים כדגומת ב"ג שעליו נסובה השיחה בתגובה האחרונה של האשכול.
ועדיין לא עמדנו על חומרת הדברים שזה התפרסם בדיוק כאשר אויבנו מנשאים ראש להכחיד גחלת ישראל, וכאשר הפרשנות הניתנת לענין היא "הם לא אוכלי אדם".. "מה יפית" (ולא משנה מה כוונת הכותב).
לא לא לא.
החזו"א דיבר וכתב בדיוק על הרשעים הללו, אותם ראשי הקיבוצים וראשי הסוכנות וכו'.

ודווקא בזמנים כאלו, ראה לנכון אותו גדול וצדיק מיחידי הסגולה שבדור, שצריך להבהיר את הדעה של התורה הקדושה, להרחיק את הדעות הכפרניות המזעזעות הללו שנוגדות את דרך התורה הקדושה ומגיעות מהמקום הכי שפל של האדם, ולדעת שלמרות שמעשיהם מתועבים, אסור לשנאם ולרדפם, ועיין בהקדמת הנצי"ב להעמק דבר.
אדריכלי החטא, אינם בכלל תוכחה. זה לא כמו הרשעים ראשי המדינה היום שדומים לראשי המנהיגות החברתית אז.
והחזו"א לא צידד ולא כתב מאום אודותיהם.
וכאשר הינך אומר שאין מי שיחלוק על הכותב הנ"ל זצוק"ל, הנה הביא כבר הרב סבא את דברי משנה הלכות
סו"ד כדי להבין מה התכוון החזו"א צריך להיות אדם גדול, ואנשים גדולים אמרו שלא זו כוונת החזו"א, זאת על אף שגם כשאר החזו"א היה בחיי חיותו הם היו גדולים.
הראיתי שהח"ח התבטא על רשע ידוע ימש"ו. וזה סותר את כל הקנאות ההפוכה הזו, הזו שאינה במקומה
אולי תגלה לנו מנין אתה מגיע להלכות המחודשות הללו, שאין להם שום עיגון בהלכה, אין שום חילוק בין אדריכלים ורשעים מסוג כזה או אחר. כל רשע שאינו בר קבלת תוכחה בנסיבות הזמן, אסור לשנוא אותו והוא נידון כתינוק שנשבה ואנוס לכל ההלכות. החזו"א דיבר על רשעי זמננו וכלל כמעט את כולם בכלל [להוציא מי שבדקנו באופן אישי שהוא מזיד, עיי"ש]. ראה בכל דבריו שם.
בפועל, מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל היה תלמיד מובהק של מרן החזו"א זי"ע, תלמיד מובהק של יתר גדולי הדור שסמכו עליו את ידיהם, וכולם ראו בו כאחד המיוחד מגדולי הדור שלנו. ובוודאי שהוא הבר סמכא לומר את דעת החזו"א, במיוחד כשהוא אומר מילה במילה מה שכתוב בח"ח ומה שכתוב בחזו"א.


אלימלך
הודעות: 1006
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 128 פעמים
קיבל תודה: 433 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אלימלך » 22 אוגוסט 2018, 15:36

סבא כתב:אולי מישהו יכול לעשות סדר, לעניין מה השתמש החזו"א בהיתרו של הר"י מוואהלין ש"איני יודע אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח" ולכן נחשבים היום כולם כלפני תוכחה, ולעניין מה הוצרך לחידוש שנקראים תינוקות שנשבו?
רשע גם לפני תוכחה נחשב למזיד ולכן הוצרך לתינוק שנשבה. תינוק שנשבה שהוכיחו אותו חוזר להיות מזיד ולכן הוצרך לר"י מולין.


אלימלך
הודעות: 1006
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 128 פעמים
קיבל תודה: 433 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אלימלך » 22 אוגוסט 2018, 16:07

בענין דברי החזו"א ראיתי צורך להביאם ולבארם
החזו"א לא כותב שכל חילוני זמננו נחשבים לתינוקות שנשבו אלא שצריך למוד כל אחד ואחד וז"ל
חזו"א יו"ד א' ו'
ומה שנחלקו אחרונים ז"ל בצדוקים בדורות האחרונים או חשיבי כאנוסים היינו בהכרעת שיעור הידיעה שיודעים ממציאות ישראל ושאבותיהם פירשו מהם ונותנים כתף סוררת, אי דיינינן להו כשעור ידיעה למחשב מזיד או לא ואכתי אנוסים הם ובאמת צריך לדון כל איש ואיש בפרט... וכמו כן אותו שאבותיו פרשו מדרכי הצבור והוא נתגדל ללא תורה דינו כישראל לכל דבר, ונמי צריך למוד שיעור ידיעתו אי לא חשיב מזיד, ואותו שדיינינן ליה כאנוס זוכין עירוב עבורו
ולמעשה הגרנ"ק כותב שסתם חילוני בא"י לא נחשב לתינוק שנשבה [כך ראיתי מביאים]

וגם בענין מה שהחזו"א מיסתמך על הר"י מולין (שתינוק שנשבה שהוכיחו אותו לא חוזר להיות מזיד) זה רק לגבי חומרא ולא לענין קולא
חזו"א ביו"ד סו"ס ב'
ועוד יש בזה תנאי שלא יהי' אנוס וכמש"כ הר"מ פ"ג מה' ממרים ה"ג דבניהם ותלמידיהם חשיבי כאנוסים כתינוק שנשבה וכו' והגה"מ פ"ו מה' דיעות כתב דאין רשאין לשנאתו אלא אחר שאינו מקבל תוכחה ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים מה"ט והביא כן מתשובת מהר"מ לובלין כי אצלנו הוא קודם תוכחה שאין אנו יודעין להוכיח ודיינינן להו כאנוסין, ולכן אי אפשר לנו לדון בזה לפטור מן היבום, וכן לענין שאר הלכות


בנציון
הודעות: 1105
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 401 פעמים
קיבל תודה: 525 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי בנציון » 22 אוגוסט 2018, 21:12

אלימלך כתב: ולמעשה הגרנ"ק כותב שסתם חילוני בא"י לא נחשב לתינוק שנשבה [כך ראיתי מביאים]
[/quote]
להיפך, זה לשונו (חוט שני הלכות שבת חלק א סימן מ):
בארצנו הקדושה בזמננו שרבים מבני עמנו מתחנכים לכפירה ולחיי הפקר והוללות ולא חונכו בדת משה וישראל דינם כתנוקות שנשבו ואף שהם יודעים שהינם יהודים ושישנם יהודים ששומרים ורה ומצוות וכנ"ל ומצוה לקרבם וחייבים לחלל עליהם את השבת במקום פיקוח נפש
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שאר לעמו
הודעות: 4772
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 862 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 אוגוסט 2018, 21:58

נכון נכון, אך האם הוא התכוון לאדריכלי הכפירה - אותם אלו שיצרו את החילוניות הזו בכח הזרוע ובכל כח שהיה להם?
אלו שמרדו בהוריהם וידעו את ריבונם והתכוונו למרוד בו ?
וכאילו שחסר גם היום כאלו !


בנציון
הודעות: 1105
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 401 פעמים
קיבל תודה: 525 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי בנציון » 22 אוגוסט 2018, 22:13

לא התייחסתי לזה אלא למה שכתב ר' אלימלך שר' ניסים כותב שסתם חילוני בימינו אינו תינוק שנשבה.
לגופו של ענין, הוא מביא שם בשם החזו"א שצריך הכרעה של גדולי הדור [או משהו כעי"ז, אני לא זוכר את הניסוח המדויק] להחליט מי אינו תינוק שנשבה. כדאי לראות שם את כל הסימן.


שאר לעמו
הודעות: 4772
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 862 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 אוגוסט 2018, 22:17

בנידון המשני שהתפתח באשכול זה, על ב"ג לא דבר החזו"א.. או שיש מישהו שלא מכיר מה ומי היה הרשע הלזה ?


כלפי ליא
הודעות: 1638
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 176 פעמים
קיבל תודה: 644 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 23 אוגוסט 2018, 00:40

ברור שב"ג היה אחד הרשעים הגדולים ביותר שקמו לעם ישראל, וגיהנם כלה והוא אינו כלה (ר"ה יז, א). ולא רק הוא, אלא כל ראשי התנועה הקיבוצית והסוכנות היהודית שחטאו והחטיאו את הרבים, ויזכרו לדיראון עולם.
ובכ"ז את רובם ככולם של אותם רשעים מנהיגי הכפירה בישראל, היו צריכים להציל ולחלל עליהם שבת ולא דנו אותם במורידין ולא מעלין וחולצים לנשותיהם, ואין דינם כמומרים אלא כאנוסים, כיון שנשבו בחטאיהם ולא היה מי שיוכיח אותם להשיבם למוטב.
ויהיה איך שיהיה, יהודי הרשע הכי גמור, אהוב כלפי שמיא, עשרת מונים מהגוי הכי טוב. וריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, ואין עבירה מכבה מצוה. וגם אם חטאו העוו והרשיעו והזידו, הקב"ה מצפה לכל אחד מהם ומאיתנו עד יומו האחרון שישוב בתשובה, ואם לא שב, הרי לאחר שנידון ונתמרק בגיהנום כמשפט הרשעים כל אחד לפי דרגתו, זוכה לחלקו בעוה"ב, כיון שנידון כאנוס.
ויתכן אותם שאין להם חלק לעוה"ב רח"ל גם יהודים עם כיפות שחרות, אם הם אפיקורסים ומבזי ת"ח במזיד ואינם תינוקות שנשבו, אין להם חלק לעוה"ב, וכמבואר כ"ז ברמב"ם.


אריך
הודעות: 1156
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אריך » 23 אוגוסט 2018, 08:12

אפשר גם שהחזו"א ור' יעקב מדברים לפי המבט הפנימי, ושם בודאי שזו ההסתכלות, וכמו שהלשם מאריך שגם אלה שאין להם חלק לעוה"ב, כל שהם יהודים, בסוף יבואו לתיקון. וכ"כ הרמ"ע מפאנו. ועליהם נאמר לבלתי ידח ממנו נידח.


שאר לעמו
הודעות: 4772
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 862 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 אוגוסט 2018, 09:32

הקב"ה אוהב צדקה ומשפט, והוא מלך המשפט, וכל מהות הבריאה היא משפט.
וכל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו, כי או אז אין תכלית בבריאה, ונאמר חלילה שוא עבוד אלקים - כי הרי עתה מאושרים הזדים!
מי שבכח הבחירה שבידו הכעיס במזיד, יודע את קונו ומתכוון למרוד בו, ולא עוד אלא שחטא והחטיא בזדון, אין הבדל למי הוא נולד.
הוא נדחה, ואינו אהוב אלא שנוי, כמו שאמר דוד 'תכלית שנאה שנאתים'. אין כאן הנחות. (ולא מעניין כמה עונש שלו בקילוגרמים אם לפלוני יותר או לזה יותר).
ומי שאומר לא כך, הוא בכלל מה שאמרו חז"ל יוותרו חייו, חלילה.


אריך
הודעות: 1156
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אריך » 23 אוגוסט 2018, 11:07

שאר לעמו כתב:הקב"ה אוהב צדקה ומשפט, והוא מלך המשפט, וכל מהות הבריאה היא משפט.
וכל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו, כי או אז אין תכלית בבריאה, ונאמר חלילה שוא עבוד אלקים - כי הרי עתה מאושרים הזדים!
מי שבכח הבחירה שבידו הכעיס במזיד, יודע את קונו ומתכוון למרוד בו, ולא עוד אלא שחטא והחטיא בזדון, אין הבדל למי הוא נולד.
הוא נדחה, ואינו אהוב אלא שנוי, כמו שאמר דוד 'תכלית שנאה שנאתים'. אין כאן הנחות. (ולא מעניין כמה עונש שלו בקילוגרמים אם לפלוני יותר או לזה יותר).
ומי שאומר לא כך, הוא בכלל מה שאמרו חז"ל יוותרו חייו, חלילה.
נס שמישהו אחר מחליט על גורל הברואים, ולא אתה.

מה שהבאתי הם דברי הרמ"ע מפאנו שמדייק זאת בדברי הגמ' בר"ה - גיהנם כלה והם אינם כלים.

והאריך בזה הלשם, ואינו תח"י כעת לציין מראה מקום מדוייק.


אלימלך
הודעות: 1006
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 128 פעמים
קיבל תודה: 433 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אלימלך » 23 אוגוסט 2018, 14:02

בנציון כתב:
אלימלך כתב: ולמעשה הגרנ"ק כותב שסתם חילוני בא"י לא נחשב לתינוק שנשבה [כך ראיתי מביאים]
להיפך, זה לשונו (חוט שני הלכות שבת חלק א סימן מ):
בארצנו הקדושה בזמננו שרבים מבני עמנו מתחנכים לכפירה ולחיי הפקר והוללות ולא חונכו בדת משה וישראל דינם כתנוקות שנשבו ואף שהם יודעים שהינם יהודים ושישנם יהודים ששומרים ורה ומצוות וכנ"ל ומצוה לקרבם וחייבים לחלל עליהם את השבת במקום פיקוח נפש
יש"כ גדול על הבאת הדברים.
וברור שחוט שני יותר מוסמך מאותו מקור.


כלפי ליא
הודעות: 1638
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 176 פעמים
קיבל תודה: 644 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 23 אוגוסט 2018, 15:17

שאר לעמו כתב:הקב"ה אוהב צדקה ומשפט, והוא מלך המשפט, וכל מהות הבריאה היא משפט.
וכל האומר הקב"ה ותרן יוותרו חייו, כי או אז אין תכלית בבריאה, ונאמר חלילה שוא עבוד אלקים - כי הרי עתה מאושרים הזדים!
מי שבכח הבחירה שבידו הכעיס במזיד, יודע את קונו ומתכוון למרוד בו, ולא עוד אלא שחטא והחטיא בזדון, אין הבדל למי הוא נולד.
הוא נדחה, ואינו אהוב אלא שנוי, כמו שאמר דוד 'תכלית שנאה שנאתים'. אין כאן הנחות. (ולא מעניין כמה עונש שלו בקילוגרמים אם לפלוני יותר או לזה יותר).
ומי שאומר לא כך, הוא בכלל מה שאמרו חז"ל יוותרו חייו, חלילה.
כמה עיוות התורה והדעת יש בדברים הללו.
כל מעשה יבוא בחשבון כל מחשבה וכל דקדוק. אבל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, וכל שיש לו דין ישראל גמור לכל דבריו, הוא בכלל אלו שיש להם חלק לעוה"ב, והאנוסים בדעתם מצוה לאוהבם ואסור לשונאם שנאה אישית, ועוברים על לאו דלא תשנא, אלא רק לשנוא מעשיהם ולהתקוטט עמם להפר עצתם בכל מה שיוכלו. וכל מי שאין לו חלק לעוה"ב, גם אם יהיה ת"ח כאחיתופל ודואג, כל תורתו יטרפו לו בפניו. כל המגלה פנים בתורה שלא כהלכה אין לו חלק לעוה"ב, אבל יהודי המחלל שבת לאונסו כי לא היה מי שיודע להוכיחו, ועוד הגדיל לחטוא ולהחטיא רח"ל, אף כי כל מעשה יבוא בחשבון ועונשו מרורות, מ"מ בכלל אלו שיש להם חלק לעוה"ב הוא נמנה. ועולם הפוך ראינו.


שאר לעמו
הודעות: 4772
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 862 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 אוגוסט 2018, 17:40

מי שיודע ריבונו ומתכוון למרוד בו אינו נחשב אונס. ומי שחוטא ומחטיא מרוב רשעותו. אינו נחשב אונס.
וכי אפשר לחשוב אחרת בכלל? מה שכתב הגרנ"ק הוא המתחנכים על ברכי אי קיום מצוות וכמש"כ לעיל בפורום הארוך הזה,
אבל לא ה'מחנכים' עצמם.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 962 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 אוגוסט 2018, 17:57

אריך כתב:אפשר גם שהחזו"א ור' יעקב מדברים לפי המבט הפנימי, ושם בודאי שזו ההסתכלות, וכמו שהלשם מאריך שגם אלה שאין להם חלק לעוה"ב, כל שהם יהודים, בסוף יבואו לתיקון. וכ"כ הרמ"ע מפאנו. ועליהם נאמר לבלתי ידח ממנו נידח.
לא תולים בטעם 1 פנימי 2 עתידי, את הדין ההלכתי העכשווי (זה לא סתם איך מסתכלים עליהם זה נוגע גם לענין הדין ממש כמבואר שם) ודאי לא בחזון איש, שלא ביסס את תורתו בצורה שהצגתם.


כלפי ליא
הודעות: 1638
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 176 פעמים
קיבל תודה: 644 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 23 אוגוסט 2018, 18:20

שאר לעמו כתב:מי שיודע ריבונו ומתכוון למרוד בו אינו נחשב אונס. ומי שחוטא ומחטיא מרוב רשעותו. אינו נחשב אונס.
וכי אפשר לחשוב אחרת בכלל? מה שכתב הגרנ"ק הוא המתחנכים על ברכי אי קיום מצוות וכמש"כ לעיל בפורום הארוך הזה,
אבל לא ה'מחנכים' עצמם.
עדיין לא הובא מקור אחד לא לדברים מסוג זה.
בוודאי שצריך לחשוב אחרת. כל אותם מחנכים של הדורות שלפנינו, של אלו שבדורו של החזו"א, ולא יודע מה תפסו להם הפשקווילים את ב"ג לדוגמה, כאשר בפועל היו מאות רבות כמותו להרע ולהשחית, מחטיאי הרבים ומעבירי דת, בקיבוצים ובמושבים, אוכלי חזיר ושקצים ומחללי יוה"כ, ועכ"פ הם כולם היו כבר מזמן אחרי שהעולם היה שטוף באינוס של כפירה, הם כבר חונכו על ברכי הכפירה, אף אם לא בביתם, אבל בוודאי בסביבת ילדותם, שכל העולם היה מורעל בכפירה להכעיס ולתיאבון גם יחד, ולא היה מי שיודע ויכול היה להוכיחם, וכל מה שחיו לאחמ"כ גם אם ראו ת"ח וזקנים ותורה אמיתית, לא היה זה בכדי להחזירם למוטב, ואף אם הרבו פשע ואשמה, וחטאתם תגדל עד לב השמים כחטאת סדום ההפוכה כמו רגע, כל מדה נכונה תעמוד להם ברבות הימים. וכשמתפללים בער"ה את הסליחה הנוראה של "שלוש עשרה מדות האמורות בחנינה... אם אשמתם גדלה עד שמי רום וכוכביהם, אם העוו פני מלכם בעזות פנים ובמצח, אם זדונות השיאו לב טפש ונשחץ, אם מרדו ברוב פשעם לצור מלכי וקדושי, אם פשעים עצמו וגברו מאוד כתלא" מדברים ומבקשים על כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי מזרע אברהם יצחק ויעקב אף אם נתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ואינו יכול לאכול בקדשים ופסח. כל עם ישראל הוא חטיבה אחת, ואין מציאות של אבר אחד בלא האבר השני, ומי ששונא בר ישראל אחד, הרי הוא כשונא את יוצרו וקונו, כי קללת אל'ים תלוי כאמור בפרשה.
כ"ז דברים פשוטים למי שקנה את הדעת שלו מהתורה ומחכמי התורה וגדולי הדורות שנפשם זכה וברורה, ולא מפשקווילים.
התורה נצחית היא, והתורה לא תהא מוחלפת, והוראת התורה מסורה לשופט שבימינו, וברוך שמסר עולמו לשומרים, וכבר הוכרעה ההלכה בזה, בדור של הח"ח וביתר תוקף בדור של החזו"א, וזאת התורה המצויה בידינו היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום, וכל הכופר בזה הרי זה בעיקרי הדת ממש חלילה.


שאר לעמו
הודעות: 4772
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 862 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 אוגוסט 2018, 18:39

גם כששטף של כפירה שטף את העולם בעיקר אחרי המלחמה העולמית הראשונה, עדיין אלו שפרקו עול, ידעו היטב שהם פורקי עול.
ליזום תנועה שתכפה בכח ותקלקל את העם, אדריכליה אינם אנוסים. למותר לדבר על כל. ואכן היו הרבה מאוד כאלו (לא יודע אם מאות).


אריך
הודעות: 1156
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אריך » 23 אוגוסט 2018, 21:32

הפקדתי שומרים כתב:
אריך כתב:אפשר גם שהחזו"א ור' יעקב מדברים לפי המבט הפנימי, ושם בודאי שזו ההסתכלות, וכמו שהלשם מאריך שגם אלה שאין להם חלק לעוה"ב, כל שהם יהודים, בסוף יבואו לתיקון. וכ"כ הרמ"ע מפאנו. ועליהם נאמר לבלתי ידח ממנו נידח.
לא תולים בטעם 1 פנימי 2 עתידי, את הדין ההלכתי העכשווי (זה לא סתם איך מסתכלים עליהם זה נוגע גם לענין הדין ממש כמבואר שם) ודאי לא בחזון איש, שלא ביסס את תורתו בצורה שהצגתם.
לא דיברו הלכתית אלא את מי ה' יותר אוהב.


בנציון
הודעות: 1105
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 401 פעמים
קיבל תודה: 525 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי בנציון » 23 אוגוסט 2018, 22:32

החזון איש וודאי דיבר להלכה, לענין הצלת נפשו וכו'.
דרך אגב ידוע גם הסיפור על ר' יוסף חיים זוננפלד שדאג במסירות שירפאו את אחד מראשי הלוחמים נגדו ונגד היהדות בזמנו.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 962 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 אוגוסט 2018, 22:33

אריך כתב:
הפקדתי שומרים כתב:
אריך כתב:אפשר גם שהחזו"א ור' יעקב מדברים לפי המבט הפנימי, ושם בודאי שזו ההסתכלות, וכמו שהלשם מאריך שגם אלה שאין להם חלק לעוה"ב, כל שהם יהודים, בסוף יבואו לתיקון. וכ"כ הרמ"ע מפאנו. ועליהם נאמר לבלתי ידח ממנו נידח.
לא תולים בטעם 1 פנימי 2 עתידי, את הדין ההלכתי העכשווי (זה לא סתם איך מסתכלים עליהם זה נוגע גם לענין הדין ממש כמבואר שם) ודאי לא בחזון איש, שלא ביסס את תורתו בצורה שהצגתם.
לא דיברו הלכתית אלא את מי ה' יותר אוהב.
החזון איש בעיקרו עוסק שם בעניינים הלכתיים.
אבל מה שלא יהיה, גם להניח שכעת הקב"ה אוהבם על שום העתיד אחר שיזדככו בגיהנם, לדעתי זה קצת מופרך.
הלשם והרמ"ע מפאנו עסקו מה יהיה בעבר, ואין לנו להקיש מכך גם על הווה כך לענ"ד.
ועל כן פשוט שכל דברי מרן החזו"א הם מכח ההווה ותלוי בגדרים ההלכתיים, שאין מי שיוכיח וכו'.


אריך
הודעות: 1156
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי אריך » 24 אוגוסט 2018, 00:07

התכוונתי לחזו"א שהביא ר' יעקב אדלשטין זצ"ל

"וכך השקפת החזו"א שהקב"ה אוהב גם את פושעי ישראל באהבה גדולה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב שיש... אבל הכל מודים שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל"


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 962 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אוגוסט 2018, 00:13

אריך כתב:התכוונתי לחזו"א שהביא ר' יעקב אדלשטין זצ"ל

"וכך השקפת החזו"א שהקב"ה אוהב גם את פושעי ישראל באהבה גדולה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב שיש... אבל הכל מודים שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל"
ראשית השקפת החזו"א שהציג הגרי"א אאל"ט לקוחה מספרו מסתבר ולא להיפך.
אבל מה שלא יהיה, הקב"ה אוהב את פושעי ישראל לא משום העתיד שימרק ויזככך אותם, אלא גם כעת כשמסובבים בעבירותיהם, וזכר לדבר רשעים שבה מלאים וכו'. כך לענ"ד פשוט.


תלמיד צעיר
הודעות: 218
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 20 ספטמבר 2018, 10:11

הפקדתי שומרים כתב:א. הרומאים כמעצמה עולמית הוציאו בין השאר גם מכיסם, מדינת ישראל, מוציאה מכיסך. וממילא גם אינו דומה לאורח.
ב. מדינת ישראל, מחוייבת לתמוך בלומדי תורה, מצד הדין, כמובא בגמ' ב"ב שת"ח פטורים ממס וכו'.
על תשתיות איכותיות וכדו' אם היה כאן במדינה..לשי' ר"י באמת צריך להכיר טובה. לכשיהיה. כרגע זה לא המצב.
סוף דבר כולנו עדיין מצפים לישועה.
הגמ׳ בב"ב אומרת שת"ח לא צריכים לשלם רק על חומה כיון שהם שומרים בעצם לימוד תורתם עי"ש אבל לא כל התשתיות הם נפטרים מלשלם


עפר ואפר
הודעות: 2266
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 1422 פעמים
קיבל תודה: 1053 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי עפר ואפר » 17 אוקטובר 2018, 22:23

כמה דברים: (אין לי משהו מסודר)
לעשות מזה "שיטת הח"ח" לא מובן לי כלל. אכן בסוף אהבת חסד הדפיס הח"ח את צוואת ר"י מולין, אמנם בסי' קנ"ו מביא המ"ב במפורש את דין שנאת הרשעים. החזו"א מביא שהאהבת חסד מביא את ר"י מולינער. אינני חושב שאפשר להוציא מהחזו"א שלא מזכיר כלל את דברי הח"ח בסי' קנ"ו, "הכרעה בדעת הח"ח.
- על האפיקורסין המחטיאים - שטות גמור להתעלם ממש"כ הביאוה"ל בסי' "ועליהם הוא אומר הלא משנאיך ה' אשנא"
- הגר"ח לא חילל יום כיפור, אלא בערב יום כיפור עשה הרבה להצלתו. (אמנם לפי רוח הדברים נראה שהיה מתיר לחלל). הדבר מובן משום חומרא דמצוות וחי בהם, ולכול ידוע כמה החמיר הגר"ח במצווה זו. מצו"ב מספר הרב מבריסק מה שאמר הגר"ח בעניין זה, שדין מורידין ולא מעלין לא שייך אלא לתועלת - וכאן אין את התועלת.
- מעניין שבכתבי קהילות יעקב נמצא מכתב דפשיט"ל שלגבי כפירה אין שייך קולא דתינוק שנשבה. (חלק מועד (ביצה) סי' ק"ע). מצו"ב ציטוט ועיי"ש כל הסימן הנוגע לבישולי חילונים.
- ולאותו עניין של בישול, החזו"א ג"כ פסק להלכה שאסור לאכול מבישול סתם חילוני והיינו דחשיב מומר. ואולי י"ל בפשטות שנקיט לחומרא לכל הצדדים. מצו"ב מכתב ידוע שנדפס בכ"מ.
- החזו"א כתב שיש לדון על כל אחד ואחד. לא יעזור להתעלם מזה.
- מצו"ב מספר בינה ודעת להרב מנחם אדלר סיכום יפה בעניין.

בכל אופן מערבבים כאן לאורך כל האשכול הרבה עניינים. יש מצווה לאהוב, ויש איסור לשנוא, והאם מותר להלוות בריבית, והאם צריך להחזיר אבדתו, ולייבם אשתו, והאם יכול להחשב שליח כדברי המג"א הידועים שפסול משליחות, והאם מצווה להצילו, והאם מותר להרגו, וכו' וכו' וכו'. וכל אחד מהם יכול להיות שונה.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מאן דהו
הודעות: 2396
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 415 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי מאן דהו » 02 יוני 2019, 01:18

על דעת החזון איש ושיבת ציון
viewtopic.php?f=68&t=5647


וחי בהם
הודעות: 999
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 249 פעמים
קיבל תודה: 394 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי וחי בהם » 08 מאי 2020, 14:29

מעניין שבשו"ת בית אבי (ח"ה סוף סי' כד) ממליץ לומר 'מי שברך' על מדינת ישראל אפילו לבני חו"ל.

בית אבי.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ברכה והצלחה | 5 אורחים