הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?


משה אמת
הודעות: 427
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 19:13
נתן תודה: 137 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי משה אמת » 23 יולי 2020, 23:18

אין חכמה כתב:
23 יולי 2020, 22:07
משה אמת כתב:
23 יולי 2020, 21:38
למה זה תשאל לשמי כתב:
23 יולי 2020, 21:26

ראה במשנ''ב שהבאתי לעיל


צודק,
היה זכור לי שבדיעבד כשר, בדקתי שוב, וראיתי מובא משו"ת הרשב"א ח"א סי' קסה, שבדיעבד כשר. וראיתי בזה אריכות בקונטרס נחל אשכול.
זו לא גמ' מפורשת בב"ב לא יביא ואם הביא כשר?

אבל יש בזה בלגן, אם לדמות יין תוסס ליין מגתו, ולמה לדמות מיץ ענבים, העניין לא ברור לי.


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 23 יולי 2020, 23:31

HaimL כתב:
23 יולי 2020, 22:35
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 21:43
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 21:34
מה לעשות, שזה דבר שהחוש מכחישו. אפילו בננה קצת בשלה מדי, יש לה ניחוח קשב"ק של אלכוהול, מה שאין במיץ ענבים.

ואם אתה לא מאמין לי, נא ערוך ניסוי קטן. שתה בקבוק שלם של מיץ ענבים טרי. שתה אפילו שניים או שלושה.
לאחר מכן, חפש לך שוטרי תנועה בקרבת מקום, ובקש מהם לעבור בדיקת אלכוהול בדם.

לדעתי, הסיבה שחכמים לא חילקו בין מיץ ענבים ליין, לברך על מיץ ענבים בורא פרי העץ, היא מפני שסופו של המיץ הרי להיות יין. וכדי שלא תחלוק, ואין כל אדם בקי לדעת מתי יצא מכלל מיץ ענבים ובא לכלל יין, הם פסקו וקבעו על כל משקי הגפן, בין מיץ ענבים, בין יין מגיתו בין יין לא מגיתו, ובין יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, ברכה אחת.
מנ"ל דדין שמחה ביין הוא תלוי באלכוהול שבו,
הרי בזמן המקדש לא היתה שמחה אלא בבשר ויין, בשר היינו בשר קדשים,
וגם בזמן הזה נוהגים לאכול בשר בימים טובים משום שמחה,
וכי בבשר ישנם אחוזי אלכוהול.
אין זה אלא משום ששמחה היא לחשיבות הדבר, ואולי גם יש בחשיבותו מאפיינים מסוימים שמשמחים אבל אין זה שייך לאלכוהול.
ועוד שכבר העירו שהטעם למניעת שתיית יין בתשעת הימים הוא משום חסרון הקרבנות והנסכים,
ועל זה וודאי  שייך שפיר מה שכתבתי דאם יוצאים בו לקידוש הרי שכשר למזבח, וא"כ וודאי הוי כיין לזה.
מה משמח במיץ ענבים, יותר מאשר מיץ אננס (הדוגמה בעקבות דיון שהיה כאן בפורום)?

ושוב, אז גם יין [צ"ל מים] לא נשתה (בתשעת הימים), שבטל ניסוך המים. לא נטבל פת בשמן, שבטלה המנורה והמנחות. ולא נאכל מאפה תנור, ומעשה מחבת ומרחשת, שבטלו.

ומה משמח בבשר יותר מאשר מנה טובה של דג (הדוגמא בעקבות מנהג ישראל להדר אחר דגים בתשעת הימים...)?
וז"ל הב"י תקנ"א "כתב הכל בו יש נמנעים מאכילת בשר משנכנס אב לפי שאין שמחה אלא בבשר ואף על פי כן אין להמנע מהתבשיל שנתבשל בו הבשר דלצעורי נפשיה קא מכוין והא איצטער"
ויש לומר שמניעת מיץ ענבים אע"פ שלכשעצמו אין בו שמחה כיון שמונח בו האפשרות לשמחה שראוי לתסוס, זה עצמו סיבה למנוע ממנו שהשותה מיץ ענבים בתוך תוכו ישנה תחושת שמחה משום שדבר זה ראוי לשמחה.

עוד כתב הב"י "ועוד דאמרינן בנדרים (נא:) הנודר מן הבשר מותר בתבשיל וכתב בשם ה"ר אשר (סי' לו) שטעם הנמנעים מבשר ויין משבעה עשר בתמוז מפני שבו בטל התמיד וגם ניסוך היין בעונותינו" ואם על הרא"ש תלונתך למה לא נמנע גם ממים אכן קשיא.
ועי' בהגהת חת"ס לשו"ע תקנ"א ס"ט [נדפס בשו"ע הבהיר תחת אוצר מפרשים] שדן בזה וציין לגמ' ב"ב ס: לגבי פרושים, והעולה מדבריו דמים ופירות כל השנה אפי' פרושים אינם יכולים לעמוד, וביטול בשר ויין כל השנה אין רוב ציבור יכול לעמוד, ואילו לתשעת הימים הציבור יכול לעמוד בבשר ויין ואינו יכול לעמוד במים ופירות עיי"ש.

 


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי HaimL » 23 יולי 2020, 23:47

דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:31
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 22:35
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 21:43
 
ויש לומר שמניעת מיץ ענבים אע"פ שלכשעצמו אין בו שמחה כיון שמונח בו האפשרות לשמחה שראוי לתסוס, זה עצמו סיבה למנוע ממנו שהשותה מיץ ענבים בתוך תוכו ישנה תחושת שמחה משום שדבר זה ראוי לשמחה.
אבל, לפי ההיגיון הזה, ה"נ נאסור ענבים, כיוון שיש בהם את האפשרות להיסחט ולתסוס אם כן יש בהם שמחה. 

וגם אם נניח לרגע, שאכן שונה שתייה מאכילה, אז כיצד נאסור תבשיל שיש בו מיץ ענבים, ונתיר תבשיל שיש בו ענבים עצמם? 
 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 23 יולי 2020, 23:51

HaimL כתב:
23 יולי 2020, 23:47
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:31
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 22:35
 
ויש לומר שמניעת מיץ ענבים אע"פ שלכשעצמו אין בו שמחה כיון שמונח בו האפשרות לשמחה שראוי לתסוס, זה עצמו סיבה למנוע ממנו שהשותה מיץ ענבים בתוך תוכו ישנה תחושת שמחה משום שדבר זה ראוי לשמחה.
אבל, לפי ההיגיון הזה, ה"נ נאסור ענבים, כיוון שיש בהם את האפשרות להיסחט ולתסוס אם כן יש בהם שמחה. 

וגם אם נניח לרגע, שאכן שונה שתייה מאכילה, אז כיצד נאסור תבשיל שיש בו מיץ ענבים, ונתיר תבשיל שיש בו ענבים עצמם? 

הענבים שונים הם מהמיץ, וכמו שמיץ לגבי פרי חשיב שינוי לברכה כך גם פרי לגבי מיץ,
ומעולם לא נאסרו ולכן גם תבשיל מהם לא נאסר,
ואילו מיץ נאסר כבר ולכן גם תבשיל אפשר לאוסרו.
[אגב אינני מונח בנושא מנ"ל שתבשיל אסור, לגבי תבשיל של בשר כתב השו"ע תקנ"א י' שתבשיל שנתבשל בו בשר מותר?].
 


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי HaimL » 23 יולי 2020, 23:57

דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:51
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 23:47
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:31

ויש לומר שמניעת מיץ ענבים אע"פ שלכשעצמו אין בו שמחה כיון שמונח בו האפשרות לשמחה שראוי לתסוס, זה עצמו סיבה למנוע ממנו שהשותה מיץ ענבים בתוך תוכו ישנה תחושת שמחה משום שדבר זה ראוי לשמחה.
אבל, לפי ההיגיון הזה, ה"נ נאסור ענבים, כיוון שיש בהם את האפשרות להיסחט ולתסוס אם כן יש בהם שמחה. 

וגם אם נניח לרגע, שאכן שונה שתייה מאכילה, אז כיצד נאסור תבשיל שיש בו מיץ ענבים, ונתיר תבשיל שיש בו ענבים עצמם? 
הענבים שונים הם מהמיץ, וכמו שמיץ לגבי פרי חשיב שינוי לברכה כך גם פרי לגבי מיץ,
ומעולם לא נאסרו ולכן גם תבשיל מהם לא נאסר,
ואילו מיץ נאסר כבר ולכן גם תבשיל אפשר לאוסרו.
[אגב אינני מונח בנושא מנ"ל שתבשיל אסור, לגבי תבשיל של בשר כתב השו"ע תקנ"א י' שתבשיל שנתבשל בו בשר מותר?].

אתחיל מהסוף דווקא. על תבשיל שאלתי בגלל הציטוט שהובא כאן לעיל (כנראה לא על ידך).

לענייננו. אם אתה מחלק בין ענבים לבין מיץ ענבים מדין כזה או אחר, אז אני אדמה אותם ליין, מדין נזירות. עכשיו רק נותר לברר למה דומה המנהג של תשעת הימים, כדי לדעת לפי איזה דין שייך יותר לדון כאן.
 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 00:06

HaimL כתב:
23 יולי 2020, 23:57
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:51
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 23:47

אבל, לפי ההיגיון הזה, ה"נ נאסור ענבים, כיוון שיש בהם את האפשרות להיסחט ולתסוס אם כן יש בהם שמחה. 

וגם אם נניח לרגע, שאכן שונה שתייה מאכילה, אז כיצד נאסור תבשיל שיש בו מיץ ענבים, ונתיר תבשיל שיש בו ענבים עצמם? 
הענבים שונים הם מהמיץ, וכמו שמיץ לגבי פרי חשיב שינוי לברכה כך גם פרי לגבי מיץ,
ומעולם לא נאסרו ולכן גם תבשיל מהם לא נאסר,
ואילו מיץ נאסר כבר ולכן גם תבשיל אפשר לאוסרו.
[אגב אינני מונח בנושא מנ"ל שתבשיל אסור, לגבי תבשיל של בשר כתב השו"ע תקנ"א י' שתבשיל שנתבשל בו בשר מותר?].
אתחיל מהסוף דווקא. על תבשיל שאלתי בגלל הציטוט שהובא כאן לעיל (כנראה לא על ידך).

לענייננו. אם אתה מחלק בין ענבים לבין מיץ ענבים מדין כזה או אחר, אז אני אדמה אותם ליין, מדין נזירות. עכשיו רק נותר לברר למה דומה המנהג של תשעת הימים, כדי לדעת לפי איזה דין שייך יותר לדון כאן.

אם המניעה מיין היא משום השמחה שבו יש לומר,
על ענבים לא תיקנו ברכה מיוחדת יותר משאר פירות משום שאינם משמחים כלל,
ועל יין תיקנו וכבר נתבאר הטעם דמיץ ענבים הוא בכלל יין לזה,
ומה שכתבת דגם בענבים ישנו הפוטנציאל לשמחה זה אני מוכיח מעניין ברכה שגם הוא נתקן על השמחה ובכל אופן על ענבים לא תיקנו.
[אגב במוצץ פרי דעת שו"ע הרב [סדר ברכת הנהנין ו' ט'] דמברך שהכל, ואילו בענבים המוצצם מברך בורא פרי העץ, וצ"ע דאם לא בא למעלת יין מה העדיפות שלו על שאר מי פירות, ומבואר דלמי הענבים יש מעלה שאינם זיעה בעלמא, ויש להם גם מעלה דסעיד ומשמח ומברכים עליהם באופן שאכן סועדים ומשמחים בורא פרי הגפן, ומבואר גם בזה דענבים אין בהם שמחה ואפי' לא במשקה הצבור בהם].
ואם המניעה מיין היא משום נסכים, הרי שכלל לא קשיא קושייתך.
 


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי HaimL » 24 יולי 2020, 00:18

דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 00:06
HaimL כתב:
23 יולי 2020, 23:57
דחד יומא כתב:
23 יולי 2020, 23:51

הענבים שונים הם מהמיץ, וכמו שמיץ לגבי פרי חשיב שינוי לברכה כך גם פרי לגבי מיץ,
ומעולם לא נאסרו ולכן גם תבשיל מהם לא נאסר,
ואילו מיץ נאסר כבר ולכן גם תבשיל אפשר לאוסרו.
[אגב אינני מונח בנושא מנ"ל שתבשיל אסור, לגבי תבשיל של בשר כתב השו"ע תקנ"א י' שתבשיל שנתבשל בו בשר מותר?].
אתחיל מהסוף דווקא. על תבשיל שאלתי בגלל הציטוט שהובא כאן לעיל (כנראה לא על ידך).

לענייננו. אם אתה מחלק בין ענבים לבין מיץ ענבים מדין כזה או אחר, אז אני אדמה אותם ליין, מדין נזירות. עכשיו רק נותר לברר למה דומה המנהג של תשעת הימים, כדי לדעת לפי איזה דין שייך יותר לדון כאן.
אם המניעה מיין היא משום השמחה שבו יש לומר,
על ענבים לא תיקנו ברכה מיוחדת יותר משאר פירות משום שאינם משמחים כלל,
ועל יין תיקנו וכבר נתבאר הטעם דמיץ ענבים הוא בכלל יין לזה,
ומה שכתבת דגם בענבים ישנו הפוטנציאל לשמחה זה אני מוכיח מעניין ברכה שגם הוא נתקן על השמחה ובכל אופן על ענבים לא תיקנו.
[אגב במוצץ פרי דעת שו"ע הרב [סדר ברכת הנהנין ו' ט'] דמברך שהכל, ואילו בענבים המוצצם מברך בורא פרי העץ, וצ"ע דאם לא בא למעלת יין מה העדיפות שלו על שאר מי פירות, ומבואר דלמי הענבים יש מעלה שאינם זיעה בעלמא, ויש להם גם מעלה דסעיד ומשמח ומברכים עליהם באופן שאכן סועדים ומשמחים בורא פרי הגפן, ומבואר גם בזה דענבים אין בהם שמחה ואפי' לא במשקה הצבור בהם].
ואם המניעה מיין היא משום נסכים, הרי שכלל לא קשיא קושייתך.

גם הפעם אתחיל מהסוף. אם המניעה היא משום נסכים, אז גם ענבים לא נאכל, כי בטלו הביכורים. ואת התירוץ שבפירות א"א לעמוד, כמדומני שבשר הוא יותר מהותי לרוב האנשים מאשר פירות. 

על ענבים לא תיקנו בורא פרי הגפן, מפני שכל עוד הם ענבים, אין דרך שהם יהפכו ליין. הם ייאכלו טריים, או יירקבו. אבל מיץ ענבים שכבר נסחט מהענבים, יהפוך ליין בוודאות, ולכן, נידון ע"ש סופו. ואין מזה הכרח לומר שמיץ ענבים גופו משמח.
 


דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 446 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דרומאי » 24 יולי 2020, 00:43

HaimL כתב:
24 יולי 2020, 00:18
. אבל מיץ ענבים שכבר נסחט מהענבים, יהפוך ליין בוודאות, ולכן, נידון ע"ש סופו.
בזמננו רוב המיץ ענבים הוא מטופל באופן שלעולם לא ייהפך ליין.


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי HaimL » 24 יולי 2020, 00:48

דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 00:43
HaimL כתב:
24 יולי 2020, 00:18
. אבל מיץ ענבים שכבר נסחט מהענבים, יהפוך ליין בוודאות, ולכן, נידון ע"ש סופו.
בזמננו רוב המיץ ענבים הוא מטופל באופן שלעולם לא ייהפך ליין.
לא מכיר, אבל מאמין לך על דברתך. ברם, כשקבעו את ברכת בפה"ג, זה היה בזמנם, ומיץ ענבים היה הופך ליין, בסופו של דבר.
 


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 24 יולי 2020, 00:57

למה זה תשאל לשמי כתב:
23 יולי 2020, 17:24
שמעתי בשם רב חשוב אחד שליט''א, דאין לשתות בימים אלו משקה קל בטעם ענבים, כל עוד יש בו יותר משני אחוז ענבים, משום המנהג שלא לשתות יין ומיץ ענבים בימים אלו.

עוד שמעתי ממנו שאין להוסיף עליו מים כדי לבטלו, דאין מבטלין איסור לכתחילה (עי' ביצה ד:).

יש לנו שערי תשובה סימן תקנא שמפורש בנושא הזה שהובא לעיל, וכדאי להביא כל דבריו, שמדבריו יוצא שמעיקר הדין יש להקל בזה ורק משום תוספת זהירות יש לימנע, שהרי זה לשונו "נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כו' - וכת' באור נעלם שנשאל מבעל תורה וירא ה' שיש לו איזה מיחוש שמזיק לו שתיית שכר ואין רשאי לשתות רק יין או יין מעורב עם מים באופן שנתבטל כח היין ואין בו אלא מעט מטעמו ולא ממשו אי רשאי לשתות כך מר"ח אב עד התענית,

וכתב להתיר אף שאין במים ששה חלקים נגד היין ויש בו קצת טעם יין מ"מ כל שנתערב יותר מכדי מזיגה עד שאין ראוי לברך עליו בפה"ג מותר לשתות באילו הימים, וגם יין שרף מותר אף יי"ש העשוי משמרי יין כיון שיצא מגדר יין עד שאין מברכין עליו בפה"ג רק שהנ"ב ע"ש, וע"ש שכתב הטעם משום דדמי לנודר כו' והביא מדברי הט"ז ס"ק ט' דמתיר ברוטב של בשר כו',
ולפ"ז לא הי' לו להאריך כ"כ שהרי בט"ז שם מבואר שם דמותר בתבשיל שנתערב בו יין אף על פי שיש בו טעם יין, וע"ש מ"ש על דברי המג"א ס"ק כ"ט שכ' דהאי דינא נהיגי עלמא לאסור תבשיל כו' דמייתי מהש"ך וכת' שאין ראיה דאין זה רק חומרא כו' ע"ש ואין נראה כלל כיון דחזינן דנהיגי הכי הכי קבילו ואין לתלות הקבלה בטעות כיון דחזינן שכן הוא לענין נדרים, ועיין לקמן ס"ק כ"ט בבה"ט והוא מדברי הא"ר שכתב על הט"ז דלפי מנהג שכתב המג"א יש להחמיר וא"כ גם בהך דינא דאור נעלם יש להחמיר,
אך לענ"ד במקום מיחוש אין להחמיר, וגם כי קצת יש לחלק בין תבשיל של בשר לתבשיל של טעם יין דכל המניעה היא זכר לחורבן שבטלו קרבנות וניסוך היין (וכמ"ש ביד אפרים על הט"ז ס"ק יוד משום רש"ל ע"ש) ובאכילת קדשים הי' ג"כ רוטב ותבשיל אשר בשלו אותם והי' נאכל כאכילת קרבנות גופייהו לכן כשעושין זכר למו יש לאסור גם התבשיל, משא"כ ביין שהיא זכר לניסוך היין, ויין מזוג פסול לנסכין, ואף שגם יין תוסס אסרו אף שגם הוא פסול לנסכים מ"מ יש בו משום שמחה דכתיב ויין ישמח כו' משא"כ בזה שהוא מזוג הרבה ולא נשאר בו רק טעם יין לבד אין בו משום שמחה ומ"מ אין להתיר רק במקום מיחוש קצת, ומי שא"צ לזה לא יעשה כן גזרה דלמא אתי לאמשוכי וישכח וישתה במזיגה קלה לבד, וע' בשכנה"ג משם מהר"י ברונא שכתב יין גמור לתוך התבשיל סברא להחמיר דלמא אתי למשתי ע"ש, ואפשר לכתחלה קאמר"
עכ"ל השערי תשובה.
 


אבי חי
הודעות: 826
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי אבי חי » 24 יולי 2020, 01:00

chaim כתב:
24 יולי 2020, 00:57
למה זה תשאל לשמי כתב:
23 יולי 2020, 17:24
שמעתי בשם רב חשוב אחד שליט''א, דאין לשתות בימים אלו משקה קל בטעם ענבים, כל עוד יש בו יותר משני אחוז ענבים, משום המנהג שלא לשתות יין ומיץ ענבים בימים אלו.

עוד שמעתי ממנו שאין להוסיף עליו מים כדי לבטלו, דאין מבטלין איסור לכתחילה (עי' ביצה ד:).

במחילת כבודכם, יש לנו שערי תשובה סימן תקנא שמפורש בנושא הזה, ומדבריו יוצא שמעיקר הדין יש להקל בזה ורק משום תוספת זהירות יש לימנע, שהרי זה לשונו "נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כו' - וכת' באור נעלם שנשאל מבעל תורה וירא ה' שיש לו איזה מיחוש שמזיק לו שתיית שכר ואין רשאי לשתות רק יין או יין מעורב עם מים באופן שנתבטל כח היין ואין בו אלא מעט מטעמו ולא ממשו אי רשאי לשתות כך מר"ח אב עד התענית,

וכתב להתיר אף שאין במים ששה חלקים נגד היין ויש בו קצת טעם יין מ"מ כל שנתערב יותר מכדי מזיגה עד שאין ראוי לברך עליו בפה"ג מותר לשתות באילו הימים, וגם יין שרף מותר אף יי"ש העשוי משמרי יין כיון שיצא מגדר יין עד שאין מברכין עליו בפה"ג רק שהנ"ב ע"ש, וע"ש שכתב הטעם משום דדמי לנודר כו' והביא מדברי הט"ז ס"ק ט' דמתיר ברוטב של בשר כו',
ולפ"ז לא הי' לו להאריך כ"כ שהרי בט"ז שם מבואר שם דמותר בתבשיל שנתערב בו יין אף על פי שיש בו טעם יין, וע"ש מ"ש על דברי המג"א ס"ק כ"ט שכ' דהאי דינא נהיגי עלמא לאסור תבשיל כו' דמייתי מהש"ך וכת' שאין ראיה דאין זה רק חומרא כו' ע"ש ואין נראה כלל כיון דחזינן דנהיגי הכי הכי קבילו ואין לתלות הקבלה בטעות כיון דחזינן שכן הוא לענין נדרים, ועיין לקמן ס"ק כ"ט בבה"ט והוא מדברי הא"ר שכתב על הט"ז דלפי מנהג שכתב המג"א יש להחמיר וא"כ גם בהך דינא דאור נעלם יש להחמיר,
אך לענ"ד במקום מיחוש אין להחמיר, וגם כי קצת יש לחלק בין תבשיל של בשר לתבשיל של טעם יין דכל המניעה היא זכר לחורבן שבטלו קרבנות וניסוך היין (וכמ"ש ביד אפרים על הט"ז ס"ק יוד משום רש"ל ע"ש) ובאכילת קדשים הי' ג"כ רוטב ותבשיל אשר בשלו אותם והי' נאכל כאכילת קרבנות גופייהו לכן כשעושין זכר למו יש לאסור גם התבשיל, משא"כ ביין שהיא זכר לניסוך היין, ויין מזוג פסול לנסכין, ואף שגם יין תוסס אסרו אף שגם הוא פסול לנסכים מ"מ יש בו משום שמחה דכתיב ויין ישמח כו' משא"כ בזה שהוא מזוג הרבה ולא נשאר בו רק טעם יין לבד אין בו משום שמחה ומ"מ אין להתיר רק במקום מיחוש קצת, ומי שא"צ לזה לא יעשה כן גזרה דלמא אתי לאמשוכי וישכח וישתה במזיגה קלה לבד, וע' בשכנה"ג משם מהר"י ברונא שכתב יין גמור לתוך התבשיל סברא להחמיר דלמא אתי למשתי ע"ש, ואפשר לכתחלה קאמר"
עכ"ל השערי תשובה.
ייש"כ,
וכבר הביאו בקצרה רבי לזת"ש לעיל.
 


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 24 יולי 2020, 01:45

אחרי שהבאתי את השערי תשובה דלמעלה יוצא, שכאן אין לגזור ממה שכתב השערי תשובה שמשום גזירה דלמא אתא לאמשוכי וישכח וישתה במזיגה קלה לבד, שהרי כאן הוא היה מבוטל בתוך הבקבוק.
וראיתי בשו"ת שבט הלוי חלק ט סימן קלב שכתב "אודות עוגות שנותנים בהם יין לשבח הטעם, לפום רהיטא יראה דלדעת הט"ז שם ס"ק ט' דמותר אפי' בתבשיל שיש בו יין בעין אם הוא בתערובת תבשיל מכ"ש כה"ג, ולמג"א שם ס"ק כ"ט דנהוג עלמא איסור אפי' בתבשיל של בשר וכ' מאחרונים דהה"ד תבשיל של יין, י"ל דהה"ד כה"ג אף על פי שיש רק טעמא בעלמא, מכ"מ קדושת המנהג מתפשט אפי' כה"ג ושוב העירו אותי בס' אורחות חיים בשם ס' מאורי אור כדברינו.

איברא לענין קטן שלא הגיע לגדר להתאבל על ירושלים נהי דהדגו"מ ומ"ב ועוד מחמירים גם להם בנתינת בשר ויין ודלא כמג"א ס"ק ל"א, מכ"מ כה"ג בעוגה שיש בו רק טעמא בעלמא דאיכא תרתי להקל, קטן ותערובת כ"ד יראה להקל, [ואם יש יין ממש בתבשיל נכון להחמיר]", עכ"ל.
ולכאורה לפי דברינו יש להקל.
שהרי כתב השער הציון בשם הפרי מגדים לגבי בשר שאם יש ששים בוודאי שמותר, וכותב שם שאפילו אם אין ששים כל שלא מרגישים בזה טעם מותר.
וא"כ כיון שבהלכות יין נסך יש דעות שאם יש ששה פעמים מים נגד היין מותר לשתותו, כיון שהיין מתבטל [אע"פ שבכל התורה צריך ששים מ"מ ביין מספיק ששה!], א"כ ק"ו שכאשר מדובר על מנהג שבוודאי אפשר להקל,
ובפרט שהשערי תשובה שכתב קצת להחמיר גם ביין הוא אם זה פחות מששה, ואילו כאן הוא יותר מששה, ובפרט שאינו יין גמור אלא תירוש.
גם יש לדון על משקה בטעם יין, כיון שזה עשוי רק מרכז של יין, א"כ בעודו רכז לכאורה מותר לשתות גם בט' הימים, שהרי אין שם יין עליו והוי כחומץ, וכאשר מתהפך להיות ראוי לשתות הרי הוא מעורב עם כל כך הרבה מים ועוד חומרים - עד שאין שם יין עליו, ודומה למי שלקח חומץ ועירבבו במים עד שקיבל טעם טוב, אבל כאשר נהיה טוב, אז היה מעורב בכל כך הרבה מים עד שאין עליו שם יין, שלכאורה מותר לשתותו, כיון שבמצב כאן אף פעם לא היה עליו שם יין


הכהן
הודעות: 1434
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 379 פעמים
קיבל תודה: 429 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי הכהן » 24 יולי 2020, 03:04

על ענבים לא תקנו לברך בפה"ג, כיון שלא אישתנו למעליותא


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 09:39

דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 00:43
HaimL כתב:
24 יולי 2020, 00:18
. אבל מיץ ענבים שכבר נסחט מהענבים, יהפוך ליין בוודאות, ולכן, נידון ע"ש סופו.
בזמננו רוב המיץ ענבים הוא מטופל באופן שלעולם לא ייהפך ליין.
אכן וזו הסיבה שהגרי"ש החמיר לא לעשות קידוש על מיץ ענבים,
אך בשנים האחרונים השתנתה צורת יצור המיץ ענבים, וכהיום אכן אפשר להתסיס אותו.
אבל עדיין יש בו חסרון של יין מבושל שהוא גרוע מיין שאינו מבושל, משום שבתהליך היצור מרתיחים את המיץ לדרגת בישול.
 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 09:41

הכהן כתב:
24 יולי 2020, 03:04
על ענבים לא תקנו לברך בפה"ג, כיון שלא אישתנו למעליותא
זהו לס"ד דגמ' ברכות לה: שהטעם שתיקנו בפה"ג על יין הוא משום שאישתני לעילויא,
אבל למסקנא הטעם משום דסעיד ומשמח,
ויל"ע אולי למסקנא נשאר גם הטעם דאישתני לעילויא.
 


דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 446 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דרומאי » 24 יולי 2020, 09:51

דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 09:39
דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 00:43
HaimL כתב:
24 יולי 2020, 00:18
. אבל מיץ ענבים שכבר נסחט מהענבים, יהפוך ליין בוודאות, ולכן, נידון ע"ש סופו.
בזמננו רוב המיץ ענבים הוא מטופל באופן שלעולם לא ייהפך ליין.
אכן וזו הסיבה שהגרי"ש החמיר לא לעשות קידוש על מיץ ענבים,
אך בשנים האחרונים השתנתה צורת יצור המיץ ענבים, וכהיום אכן אפשר להתסיס אותו.
אבל עדיין יש בו חסרון של יין מבושל שהוא גרוע מיין שאינו מבושל, משום שבתהליך היצור מרתיחים את המיץ לדרגת בישול.

כמדומני שהמיץ ענבים של כרמל מזרחי ואפרת וכו' לא ניתנים להתססה, אולי אתה מדבר על המיצי ענבים ''ללא תוספות'' כמו ''סבא'' וסולובייצ'יק ודומיהם.
אך לפי דבריך המיץ ענבים בזמננו הוא בגדר יין מבושל ואין לחשוש בו ממגע גוי, אך כמדומני שהעולם לא נוהג כן, הלא כן?

 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 10:50

דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 09:51
דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 09:39
דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 00:43

בזמננו רוב המיץ ענבים הוא מטופל באופן שלעולם לא ייהפך ליין.
אכן וזו הסיבה שהגרי"ש החמיר לא לעשות קידוש על מיץ ענבים,
אך בשנים האחרונים השתנתה צורת יצור המיץ ענבים, וכהיום אכן אפשר להתסיס אותו.
אבל עדיין יש בו חסרון של יין מבושל שהוא גרוע מיין שאינו מבושל, משום שבתהליך היצור מרתיחים את המיץ לדרגת בישול.

כמדומני שהמיץ ענבים של כרמל מזרחי ואפרת וכו' לא ניתנים להתססה, אולי אתה מדבר על המיצי ענבים ''ללא תוספות'' כמו ''סבא'' וסולובייצ'יק ודומיהם.
אך לפי דבריך המיץ ענבים בזמננו הוא בגדר יין מבושל ואין לחשוש בו ממגע גוי, אך כמדומני שהעולם לא נוהג כן, הלא כן?


הגיע לידי בעבר סיכום יפה של כל דיני יין ומיץ ענבים לקידוש והבדלה,
ושם מבאר את המציאות ברוב היקבים מתוך דיבור עם הייננים,
אך אינני יודע לצרף קבצים.
אם תדריכני אצרף בל"נ.
 


אבי חי
הודעות: 826
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי אבי חי » 24 יולי 2020, 10:58

דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 10:50
דרומאי כתב:
24 יולי 2020, 09:51
דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 09:39

אכן וזו הסיבה שהגרי"ש החמיר לא לעשות קידוש על מיץ ענבים,
אך בשנים האחרונים השתנתה צורת יצור המיץ ענבים, וכהיום אכן אפשר להתסיס אותו.
אבל עדיין יש בו חסרון של יין מבושל שהוא גרוע מיין שאינו מבושל, משום שבתהליך היצור מרתיחים את המיץ לדרגת בישול.

כמדומני שהמיץ ענבים של כרמל מזרחי ואפרת וכו' לא ניתנים להתססה, אולי אתה מדבר על המיצי ענבים ''ללא תוספות'' כמו ''סבא'' וסולובייצ'יק ודומיהם.
אך לפי דבריך המיץ ענבים בזמננו הוא בגדר יין מבושל ואין לחשוש בו ממגע גוי, אך כמדומני שהעולם לא נוהג כן, הלא כן?
הגיע לידי בעבר סיכום יפה של כל דיני יין ומיץ ענבים לקידוש והבדלה,
ושם מבאר את המציאות ברוב היקבים מתוך דיבור עם הייננים,
אך אינני יודע לצרף קבצים.
אם תדריכני אצרף בל"נ.
viewtopic.php?f=21&t=30
 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 11:49

מצו"ב [כמדומה התפרסם בפורום אוצה"ח, ומשם הורדתיו].
סיכום דיני יין לקידוש.pdf
סיכום דיני יין לקידוש.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 11:50

דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 11:49
מצו"ב [כמדומה התפרסם בפורום אוצה"ח, ומשם הורדתיו].
סיכום דיני יין לקידוש.pdfסיכום דיני יין לקידוש.pdf

זה אותו קובץ פעמיים בטעות עמכם הסליחה.


הכהן
הודעות: 1434
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 379 פעמים
קיבל תודה: 429 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי הכהן » 24 יולי 2020, 11:55

דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 09:41
הכהן כתב:
24 יולי 2020, 03:04
על ענבים לא תקנו לברך בפה"ג, כיון שלא אישתנו למעליותא
זהו לס"ד דגמ' ברכות לה: שהטעם שתיקנו בפה"ג על יין הוא משום שאישתני לעילויא,
אבל למסקנא הטעם משום דסעיד ומשמח,
ויל"ע אולי למסקנא נשאר גם הטעם דאישתני לעילויא.

ועינבי סעידי ומשמחי?
 


דחד יומא
הודעות: 164
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי דחד יומא » 24 יולי 2020, 11:58

הכהן כתב:
24 יולי 2020, 11:55
דחד יומא כתב:
24 יולי 2020, 09:41
הכהן כתב:
24 יולי 2020, 03:04
על ענבים לא תקנו לברך בפה"ג, כיון שלא אישתנו למעליותא
זהו לס"ד דגמ' ברכות לה: שהטעם שתיקנו בפה"ג על יין הוא משום שאישתני לעילויא,
אבל למסקנא הטעם משום דסעיד ומשמח,
ויל"ע אולי למסקנא נשאר גם הטעם דאישתני לעילויא.
ועינבי סעידי ומשמחי?

לא ולכן לא תיקנו עליהם בפה"ג, ולא משום שלא אישתנו לעילויא.
 


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 24 יולי 2020, 17:30

אסביר בקיצור למה דעתי הענייה מבין שאין שום איסור לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים.

א. דעת האגרות משה (יו"ד א סימן סב) שמעיקר הדין מותר לשתות וויסקי אע"פ שיש שם תערובת יין גוי יותר משתי אחוז, והטעם כי סובר לעיקר הדין כמו הפוסקים שיין מתבטל במשקין אחרים אם יש במשקין אחרים יותר מששה, ובכל המשקאות הקלים יש יותר מששה מים וטעמים אחרים נגד היין. וגם אם נחמיר לגבי יין של גוי כמו הפוסקים שסוברים שצריך ששים לבטלו, מ"מ כאן שהוא מנהג בוודאי אפשר לסמוך להקל עליו.

ב. גם אם נאמר שכאן הוא אותו דין כמו הנידון של האגרות משה ונחמיר לגבי יין איסור, מ"מ סתימת השו"ע בסימן תרנא סעיף י שמותר לאכול תבשיל של בשר, ומפורש בט"ז סעיף ט שהוא הדין שמותר לאכול תבשיל שיש בתוכו יין, ואע"פ שכתב המג"א שהמנהג הוא להחמיר ולא לאכול תבשיל של בשר, מ"מ איכא לאיצטרופי דעת האגרות משה שסובר שאפילו אם זה יין איסור מותר לשתותו וק"ו כאן שכל הדין תלוי בספק.

ג. גם אם נחמיר בתבשיל של בשר וכמו המג"א, מ"מ יש סברא שביין לא החמירו, ואע"פ שכתב הבאר היטב שלפי"ז אסור לשתות תבשיל שיש בתוכו יין, מ"מ דעת השערי תשובה שם שיש מקום לחלק ביניהם, והוא מטעם שרק בבשר אסרו אפילו תבשיל כיון שגם בקרבנות היה רוטב של בשר, משא"כ ביין שאם הוא מזוג הרי הוא פסול לנסכים, לכן כל שלא מברכים עליו בורא פרי הגפן לא החמירו עליו, ולכן במקום מיחוש מקיל השערי תשובה אפילו אם אין ששה נגד היין, רק שאינו דרך מזיגה, וכוונתו למה שכתב השו"ע בסימן רד סעיף ו' שהאידנא כל שהוסיפו מים ואין הדרך למזגו כך אין עליו שם יין, ובנידון דידן הוא יותר קל כיון שיש יותר מששה נגד זה שלפי חלק מן השיטות אינו נחשב שיש אפילו טעם של יין.
ובפרט שהשערי תשובה כתב שם "ומי שאין צריך לזה לא יעשה כן גזרה דלמא אתי לאמשוכי וישכח וישתה במזיגה קלה לבד", משמע מדבריו שהיכא שלא שייך האי גזירה, דהיינו שזה כבר מבוטל ועומד, וכמו בעובדא דידן שהחברה כבר ערבבה בזה קצת מיץ ענבים, הרי לא שייך האי גזירה ומותר לכתחילה לדעת השערי תשובה.

ד. גם שהמג"א כותב שהסיבה היא כי נקרא בלשון בני אדם תבשיל של בשר בשם בשר, ולכן החמירו גם בזה וכמו שביאר היטב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן ריב), וכל זה לא שייך הכא שיש פי 15 נגדו שבוודאי אין עליו שם יין, וכבר כתב בתשובות והנהגות (כרך ב' סימן רנט) לחלוק על הבאר היטב במה שהחמיר גם בתבשיל שיש בתוכו יין מהאי טעמא, ואע"פ שהשבט הלוי (חלק ט סימן קלב) מחמיר לכתחילה גם בתבשיל שיש בתוכו יין, שאני התם שנשאר טעם היין בעינו רק שנתערבב במשהו אחר, וגם האגרו"מ שהקל ביין של איסור מודה שאם נתערבב בתבשיל שאסור עד ששים, משא"כ כאן שנחלש טעמו ע"י המשקין.

 


אבי חי
הודעות: 826
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 63 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי אבי חי » 24 יולי 2020, 17:49

chaim כתב:
24 יולי 2020, 17:30
אסביר בקיצור למה דעתי הענייה מבין שאין שום איסור לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים.

א. דעת האגרות משה (יו"ד א סימן סב) שמעיקר הדין מותר לשתות וויסקי אע"פ שיש שם תערובת יין גוי יותר משתי אחוז, והטעם כי סובר לעיקר הדין כמו הפוסקים שיין מתבטל במשקין אחרים אם יש במשקין אחרים יותר מששה, ובכל המשקאות הקלים יש יותר מששה מים וטעמים אחרים נגד היין. וגם אם נחמיר לגבי יין של גוי כמו הפוסקים שסוברים שצריך ששים לבטלו, מ"מ כאן שהוא מנהג בוודאי אפשר לסמוך להקל עליו.

ב. גם אם נאמר שכאן הוא אותו דין כמו הנידון של האגרות משה ונחמיר לגבי יין איסור, מ"מ סתימת השו"ע בסימן תרנא סעיף י שמותר לאכול תבשיל של בשר, ומפורש בט"ז סעיף ט שהוא הדין שמותר לאכול תבשיל שיש בתוכו יין, ואע"פ שכתב המג"א שהמנהג הוא להחמיר ולא לאכול תבשיל של בשר, מ"מ איכא לאיצטרופי דעת האגרות משה שסובר שאפילו אם זה יין איסור מותר לשתותו וק"ו כאן שכל הדין תלוי בספק.

ג. גם אם נחמיר בתבשיל של בשר וכמו המג"א, מ"מ יש סברא שביין לא החמירו, ואע"פ שכתב הבאר היטב שלפי"ז אסור לשתות תבשיל שיש בתוכו יין, מ"מ דעת השערי תשובה שם שיש מקום לחלק ביניהם, והוא מטעם שרק בבשר אסרו אפילו תבשיל כיון שגם בקרבנות היה רוטב של בשר, משא"כ ביין שאם הוא מזוג הרי הוא פסול לנסכים, לכן כל שלא מברכים עליו בורא פרי הגפן לא החמירו עליו, ולכן במקום מיחוש מקיל השערי תשובה אפילו אם אין ששה נגד היין, רק שאינו דרך מזיגה, וכוונתו למה שכתב השו"ע בסימן רד סעיף ו' שהאידנא כל שהוסיפו מים ואין הדרך למזגו כך אין עליו שם יין, ובנידון דידן הוא יותר קל כיון שיש יותר מששה נגד זה שלפי חלק מן השיטות אינו נחשב שיש אפילו טעם של יין.
ובפרט שהשערי תשובה כתב שם "ומי שאין צריך לזה לא יעשה כן גזרה דלמא אתי לאמשוכי וישכח וישתה במזיגה קלה לבד", משמע מדבריו שהיכא שלא שייך האי גזירה, דהיינו שזה כבר מבוטל ועומד, וכמו בעובדא דידן שהחברה כבר ערבבה בזה קצת מיץ ענבים, הרי לא שייך האי גזירה ומותר לכתחילה לדעת השערי תשובה.

ד. גם שהמג"א כותב שהסיבה היא כי נקרא בלשון בני אדם תבשיל של בשר בשם בשר, ולכן החמירו גם בזה וכמו שביאר היטב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן ריב), וכל זה לא שייך הכא שיש פי 15 נגדו שבוודאי אין עליו שם יין, וכבר כתב בתשובות והנהגות (כרך ב' סימן רנט) לחלוק על הבאר היטב במה שהחמיר גם בתבשיל שיש בתוכו יין מהאי טעמא, ואע"פ שהשבט הלוי (חלק ט סימן קלב) מחמיר לכתחילה גם בתבשיל שיש בתוכו יין, שאני התם שנשאר טעם היין בעינו רק שנתערבב במשהו אחר, וגם האגרו"מ שהקל ביין של איסור מודה שאם נתערבב בתבשיל שאסור עד ששים, משא"כ כאן שנחלש טעמו ע"י המשקין.
מבלי להסכים לכל דבריך (החשובים והבהירים),
אעיר שוב שיתכן שבמשקאות אלו יש ששים כנגד היין, כיון שגם אחוזי מיץ הענבים שבהם הם מרכז, דהיינו חלק ניכר מהם זה מים מהברז, השאלה כמה בדיוק. וכנראה אפשר לברר ד"ז דרך ועדי הכשרות.
ושוב, צריך לעיין מצד דבר העביד לטעמא, וכו' וכו', ואין הערתי אלא במציאות.
 


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 24 יולי 2020, 18:18

אבי חי כתב:
24 יולי 2020, 17:49
ושוב, צריך לעיין מצד דבר העביד לטעמא, וכו' וכו', ואין הערתי אלא במציאות
דבריך אחרונים נכונים מאוד, שזה דבר דעביד לטעמא שלא מתבטל! רק צריכים לשער אותו אחרי הדילול במים


אשר ברא
הודעות: 57
הצטרף: 28 ינואר 2019, 21:01
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי אשר ברא » 26 יולי 2020, 00:37

מעניין שאף אחד לא חושב להחמיר במשקה קל ענבים משום יין נסך?


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 26 יולי 2020, 06:25

אשר ברא כתב:
26 יולי 2020, 00:37
מעניין שאף אחד לא חושב להחמיר במשקה קל ענבים משום יין נסך?
צריך הכשר, אולם לדעת האגרות משה אין למחות במי שנוהג להקל בזה


HaimL
הודעות: 3943
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 565 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי HaimL » 26 יולי 2020, 08:02

chaim כתב:
26 יולי 2020, 06:25
אשר ברא כתב:
26 יולי 2020, 00:37
מעניין שאף אחד לא חושב להחמיר במשקה קל ענבים משום יין נסך?
צריך הכשר, אולם לדעת האגרות משה אין למחות במי שנוהג להקל בזה
 צריך הכשר כמו כל מוצר מזון, או דווקא משום חשש של סתם יינם? 
 


chaim
הודעות: 305
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי chaim » 26 יולי 2020, 13:29

HaimL כתב:
26 יולי 2020, 08:02
צריך הכשר כמו כל מוצר מזון, או דווקא משום חשש של סתם יינם?
משום סתם יינם


אשר ברא
הודעות: 57
הצטרף: 28 ינואר 2019, 21:01
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אין לשתות משקה קל ענבים בתשעת הימים, ואסור להוסיף עליו מים. האמנם?

שליחה על ידי אשר ברא » 26 יולי 2020, 15:41

chaim כתב:
26 יולי 2020, 13:29
משום סתם יינם
מקור?
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח