מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

נושאים שונים

מקדש שביעי כל שביעי
הודעות: 415
הצטרף: 08 נובמבר 2019, 09:33
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי מקדש שביעי כל שביעי » 16 מאי 2021, 09:07

אבי חי כתב:
16 מאי 2021, 01:15
אכן כ"כ הפמ"ג בפי' דברי הש"ך (או כעי"ז)

אבל החזו"א חלק עליו מכח לשון הש"ך
באיזה סימן נמצא השך והפמג שעליו? ואיפה החזוא?


אחד הלויים
הודעות: 159
הצטרף: 21 מרץ 2021, 09:14
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אחד הלויים » 16 מאי 2021, 09:17

שמעתי ממורה הוראה מזה כמה פעמים שהתעוררו מהומות בעניני כשרות על דא ועל הא
ואמר לנו שמנסיונו כל הטררם הזה תמיד בסוף מתגלה שלא כלום והארץ שוקטת וחוזרים למסלול
וסוגיא אמיתית מתבררת בתוך בתי המדרש ולא בתעמולה


אבי חי
הודעות: 2516
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 333 פעמים
קיבל תודה: 982 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אבי חי » 16 מאי 2021, 10:50

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
16 מאי 2021, 09:07
אבי חי כתב:
16 מאי 2021, 01:15
אכן כ"כ הפמ"ג בפי' דברי הש"ך (או כעי"ז)

אבל החזו"א חלק עליו מכח לשון הש"ך
א. באיזה סימן נמצא השך והפמג שעליו? ב. ואיפה החזוא?
א. ריש סימן פ
ב. יו"ד יא ד
 


חזק וברוך
הודעות: 921
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 527 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי חזק וברוך » 16 מאי 2021, 11:17

אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 08:33
חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 02:00
אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 01:32


אדרבה, חלב קל יותר שהרי חלב טמאה אסור רק משום יוצא מן הטמא שהוא קל יותר, ולכמה ראשונים אין לוקין עליו. דומני ששמעתי שיש מקילים באמת לגבי חלב, אבל איני ברור בזה. אולם להחמיר בחלב ולהתיר בשר בגדר יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.


דבריך לא מובנים, אין כאן כלל נידון של טמאה. היא מעלת גרה ומפריסה פרסה, ובודאי כשרה ללא ספק.
רק לגבי חלב יש לאסור אם היא בהמה, ואם היא חיה גם חלבה מותר.
עריכה: עכשיו ראיתי דברי הרב הכהן בהודעה מעלי, ותשו"ח. ועדיין כנ"ל - אין שום חשש דאורייתא או דרבנן על בשרה [וכן לא על החָלָב], כל הנידון הוא מצד מנהג גרידא.

אם דברי אינם מובנים לך כנראה נולדת היום. זו מחלוקת ישנה. הפמ"ג כתב להדיא שדברי הש"ך שחיי נאכלת רק במסורת איירי לגבי חֵלֶב, אבל החז"א חולק עליו ע"פ החכמת אדם שמבואר מדבריו שאינו נאכל כלל. ובכל הפולמס בשעתו נגד הבהמה החדשה שרבנות רצו לשחוט והחז"א יצא נגדם, זה היה הנידון. אם אתה לא מבין החז"א זה אינו קשור אלי. אבל לבוא עם 'תגלית' שאין כאן כלל נידון של טמאה כאילו גלית אמריקה, מראה שלא ראית דברי החז"א ומסתמא גם שאר הדנים בזה.
לא מבין, וכי יש מישהו שחושש לבהמה טמאה? אשמח למקור.
 


חזק וברוך
הודעות: 921
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 527 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי חזק וברוך » 16 מאי 2021, 11:18

שו"ת תשובות והנהגות ח"ה סי' ז

ומה שמדמין למה שיש רבנים שפוסלים שור הנקרא ז'בו, פשוט הוא שאף לפוסלים אי"ז חשש במציאות שזהו מין טמא ואסור באכילה ח"ו, שבודאי הרי מפרסת פרסה ושוסעת שסע, ואף אם נחשוש שנולד ממה שהכליאו ב' מינים מ"מ אין חשש שהוכלאו טהור בטמא, דטמא בטהור אין מתעברים, ובודאי הוכלאו שור בשור, ורק שלאכילה חוששין כיון שאין מסורת ע"ז וגדרו גדר שלא לאכול כל בהמה משונה מאוד אף אם היא טהורה שמא ילמדו מזה להתיר אפי' בספק טמאה, והוא בגדר חומרא ופרישות שקבלנו מגאוני אשכנז, ועיקרו דלא ליתי לאחלופי, אבל פשיטא שמדינא טהורה, וה"ה לגבי כבשים מזן "מרינו", ולכן כשר בלי פקפוק להשתמש ממנו לצמר.
[ובגוף הדבר בנידון של שור ז'בו דעתי היא שזה לא נקרא משונה לענין שיהא כמין אחר, שכל השינוי הוא בגיבנת גבוהה וזה לא נקרא שינוי לאוסרו להצריך מסורת. ובשאלה שנשאל החזו"א מז'בו ממדגסקר, שם היה שונה לגמרי מהמקובל, שמלבד חטוטרת גבוהה שנראה מיד לעין, גם לא היו לה שיניים וניבים למעלה, (והיה מי שחשש אפי' שזה חיה וצריך כיסוי וחלבו מותר). ומה עוד שחכמי הטבע מאשרים לגבי הז'בו הנידון בזמננו שאין החטוטרת בזה דומה כלל לגב גמל, שכאן הוא רק גידול השרירים יותר והוא כבשר, משא"כ בגמל הוא כמו חֵלב ושונה לגמרי, ובגידול שרירים לבד לא נקרא שינוי, וכיון שעיקרו הוא רק בגדר חומרא ופרישות שקבלנו מגאוני אשכנז (ולא חשש שאסור מן הדין ח"ו) אין להחמיר יותר ממה שקבלנו מהם, ולא שמענו מעולם לאסור בשינוי דחטוטרת, שכולי האי מעולם לא החמרנו, (ואם נחליט שיש בזה שינוי וחשש, א"כ הלוא בכבשים המצויים בחו"ל היום רובם בלא אליה ונימא דזה מין אחר ואסור לאוכלו), וביותר שהרי עד שעוררו השאלה על כשרות שור הז'בו, כבר אכלו ממנו רבבות חרדים בא"י ובאמריקה, וכבר כתב הנצי"ב אודות תרנגול הודו שהוא משונה מאוד, שמאחר שנתפשט שרבבות התחילו לאוכלו הרי"ז כמסורת ומותר, וכ"ש כאן שעיקר הדין שבהמה צריך מסורת חידוש הוא ואי"ז שינוי גמור, שכיון שנתפשט בישראל זהו מסורת.
אבל אף שהדין כן כמ"ש, למעשה אנו חוששים ומחמירים בשור ז'בו שלא לשחוט אותו, ואולי האשכנזים החמירו ע"ע בכל שינוי אפי' בזה, אבל מדינא במקום שנהגו להתיר א"צ לשנות].


אחד התלמידים
הודעות: 2220
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 250 פעמים
קיבל תודה: 817 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 מאי 2021, 11:25

חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 11:17
אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 08:33
חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 02:00דבריך לא מובנים, אין כאן כלל נידון של טמאה. היא מעלת גרה ומפריסה פרסה, ובודאי כשרה ללא ספק.
רק לגבי חלב יש לאסור אם היא בהמה, ואם היא חיה גם חלבה מותר.
עריכה: עכשיו ראיתי דברי הרב הכהן בהודעה מעלי, ותשו"ח. ועדיין כנ"ל - אין שום חשש דאורייתא או דרבנן על בשרה [וכן לא על החָלָב], כל הנידון הוא מצד מנהג גרידא.

אם דברי אינם מובנים לך כנראה נולדת היום. זו מחלוקת ישנה. הפמ"ג כתב להדיא שדברי הש"ך שחיי נאכלת רק במסורת איירי לגבי חֵלֶב, אבל החז"א חולק עליו ע"פ החכמת אדם שמבואר מדבריו שאינו נאכל כלל. ובכל הפולמס בשעתו נגד הבהמה החדשה שרבנות רצו לשחוט והחז"א יצא נגדם, זה היה הנידון. אם אתה לא מבין החז"א זה אינו קשור אלי. אבל לבוא עם 'תגלית' שאין כאן כלל נידון של טמאה כאילו גלית אמריקה, מראה שלא ראית דברי החז"א ומסתמא גם שאר הדנים בזה.
לא מבין, וכי יש מישהו שחושש לבהמה טמאה? אשמח למקור.
 

עי' החז"א, יו"ד סי' י"א ד'-ה'.


כלפי ליא
הודעות: 1610
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 171 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי כלפי ליא » 16 מאי 2021, 11:34

אני כותב מתוך ידיעה, ואחרי בדיקה

השמצות החוברת הם שקרים גמורים והוצאת דיבה מוחלטת, להד"ם. הכל מתוך אינטרסים של אנשים מרושעים במערכת "כשרות" מסחרית מסוימת.
ההכשר של הרב לנדא השקיע מאמצים אדירים בעלויות עצומות שלא לשחוט שום דבר שיש בו חשש קל של שייכות לז'בו. ובכלל, לא היו בתקופת הזמן של השבועות האחרונים בפורוגוואי.


חזק וברוך
הודעות: 921
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 527 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי חזק וברוך » 16 מאי 2021, 11:49

אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 11:25
חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 11:17
אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 08:33


אם דברי אינם מובנים לך כנראה נולדת היום. זו מחלוקת ישנה. הפמ"ג כתב להדיא שדברי הש"ך שחיי נאכלת רק במסורת איירי לגבי חֵלֶב, אבל החז"א חולק עליו ע"פ החכמת אדם שמבואר מדבריו שאינו נאכל כלל. ובכל הפולמס בשעתו נגד הבהמה החדשה שרבנות רצו לשחוט והחז"א יצא נגדם, זה היה הנידון. אם אתה לא מבין החז"א זה אינו קשור אלי. אבל לבוא עם 'תגלית' שאין כאן כלל נידון של טמאה כאילו גלית אמריקה, מראה שלא ראית דברי החז"א ומסתמא גם שאר הדנים בזה.
לא מבין, וכי יש מישהו שחושש לבהמה טמאה? אשמח למקור.


עי' החז"א, יו"ד סי' י"א ד'-ה'.
לשון החזו"א: "והכל משום מגדר מלתא דנתמעטו הלבבות ונוח לנו להחזיק במסורת. וגם אם נקבל חדשים נסתבך בדין חלבן וכיסוי דמן ותואר אבריהם לענין טריפות כגון עינוניתא דורדא וכיו"ב, ואין עלינו לחפש הטעמים".

היכן יש כאן רמז לחשש בהמה טמאה?
 


אחד התלמידים
הודעות: 2220
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 250 פעמים
קיבל תודה: 817 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אחד התלמידים » 16 מאי 2021, 12:11

חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 11:49
אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 11:25
חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 11:17

לא מבין, וכי יש מישהו שחושש לבהמה טמאה? אשמח למקור.

עי' החז"א, יו"ד סי' י"א ד'-ה'.
לשון החזו"א: "והכל משום מגדר מלתא דנתמעטו הלבבות ונוח לנו להחזיק במסורת. וגם אם נקבל חדשים נסתבך בדין חלבן וכיסוי דמן ותואר אבריהם לענין טריפות כגון עינוניתא דורדא וכיו"ב, ואין עלינו לחפש הטעמים".

היכן יש כאן רמז לחשש בהמה טמאה?


תגיד, אתה רציני או עוסק בדמגוגיה? החז"א אסר אכילת בהמות בלי מסורת כלל, ולא רק אכילת חלב. אבל אתה כתבת: "אין כאן כלל נידון של טמאה. היא מעלת גרה ומפריסה פרסה, ובודאי כשרה ללא ספק. רק לגבי חלב יש לאסור אם היא בהמה", שהוא נגד דברים הברורים של החז"א. ואחר שכתבתי דעתו של החז"א, בלי לכתוב שהוא סבר שיש חשש אמיתי לבהמה טמאה, באת בשאלה 'תמימה' האם מישהו חושש לבהמה טמאה. האם זה היה באמת 'התענינות גרידא' אם מישהו חושש לבהמה טמאה, למרות שאף אחד לא כתב את זה ואינו מעין האשכול.


חזק וברוך
הודעות: 921
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 927 פעמים
קיבל תודה: 527 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי חזק וברוך » 16 מאי 2021, 12:36

אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 12:11
חזק וברוך כתב:
16 מאי 2021, 11:49
אחד התלמידים כתב:
16 מאי 2021, 11:25


עי' החז"א, יו"ד סי' י"א ד'-ה'.
לשון החזו"א: "והכל משום מגדר מלתא דנתמעטו הלבבות ונוח לנו להחזיק במסורת. וגם אם נקבל חדשים נסתבך בדין חלבן וכיסוי דמן ותואר אבריהם לענין טריפות כגון עינוניתא דורדא וכיו"ב, ואין עלינו לחפש הטעמים".

היכן יש כאן רמז לחשש בהמה טמאה?

תגיד, אתה רציני או עוסק בדמגוגיה? החז"א אסר אכילת בהמות בלי מסורת כלל, ולא רק אכילת חלב. אבל אתה כתבת: "אין כאן כלל נידון של טמאה. היא מעלת גרה ומפריסה פרסה, ובודאי כשרה ללא ספק. רק לגבי חלב יש לאסור אם היא בהמה", שהוא נגד דברים הברורים של החז"א. ואחר שכתבתי דעתו של החז"א, בלי לכתוב שהוא סבר שיש חשש אמיתי לבהמה טמאה, באת בשאלה 'תמימה' האם מישהו חושש לבהמה טמאה. האם זה היה באמת 'התענינות גרידא' אם מישהו חושש לבהמה טמאה, למרות שאף אחד לא כתב את זה ואינו מעין האשכול.


לא יודע מה רצונך.
כתבת כאן שלא יתכן לאסור חלב ולהתיר בשר, כי כלפי חלב זה נידון של היוצא מן הטמא, ואילו בשר זה עצם איסור בהמה טמאה.
על זה כתבתי לך שאין צד בעולם שהיא בהמה טמאה, ואין כאן שייכות לא ליוצא מן הטמא ולא לאיסור בהמה טמאה.
ותל"מ.

את דעת החזו"א כבר כתבתי למעלה.

 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
אברך
הודעות: 2070
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 1610 פעמים
קיבל תודה: 1180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אברך » 16 מאי 2021, 15:28

לבקשת רבים מצו"ב החוברת
ושחט לשוחט (דחוס).pdf

אשוב ואעיר:
זה נראה שאדם/גוף ברמה לא כ"כ גבוהה מבחינה תורנית, החליט שצריך לתקוף כאן את הכשר הרב לנדא, אבל לא היו לו מקורות ולא רבנים ולא מכתבים שכתבו כדבריו, אז הוא פשוט הדפיס את עיקרי הדברים שהיו בזמן החזו"א בפולמוס הז'בו, עם עוד כמה מכתבים בנושא שנכתבו במשך השנים, בתקווה שאנשים לא ישימו לב שבעצם אין שום חומר רלוונטי לנושא שבו הוא עוסק - שחיטת בקר בפגארגוואי. חוברת דלת תוכן ומנופחת (כמה וכמה עמודים כמעט חוזרים על עצמם... או שסתם שם תמונה של השור ההודי...).
אינני יודע מה מניעיו, אם אמיתיים, מפני שהוא רואה כאן פירצה, או שיש כאן מניעים כלכליים או אחרים, או גם וגם, אבל שוב, מבחינת התוכן - אין כאן כלום (כי אין כלום?...). 
לולי דמיסתפינא הייתי אומר שבעצם החוברת נכתבה ע"י תומכי הרב לנדא, בכדי לשים ללעג ולקלס את המערערים...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שואל כעניין
הודעות: 151
הצטרף: 10 מאי 2021, 10:28
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי שואל כעניין » 16 מאי 2021, 15:36

אברך כתב:
14 מאי 2021, 12:21
פורסמה היום (כנראה בכל רחבי הארץ) חוברת בשם "ושחט לשוחט", התוקפת את הכשר הרב לנדא, על שהחלו לבצע שחיטות בקר בפארגוואי, 'מקום אשר המסורת המקובלת מדורי דורות של כל השחיטות המהודרות שלא לשחוט בקר ממקום זה שמא חלילה יתערב מין ה"שור ההודי" המכונה ז'אבו, וכבר רעשה הארץ לפני שבעים שנה ע"י קדוש ישראל ותפארתו החזו"א זיע"א, ומני אז, השחיטות המהודרות והותיקות, כ'ועד השחיטה' שע"י בד"צ העדה"ח ירושלים, וכן השחיטות שנתחדשו עם השנים, כשחיטת הרה"ג רא"י רובין שליט"א מרחובות, שחיטת בד"ץ "קהילות", שחיטת בד"ץ שארית ישראל מב"ב, שחיטת הרב מחפוד,  לא שוחטות במקום זה מחשש שמא יתערב בהן מין השור ההודי, 
שמעתי שב'קהילות' עתידים להתחיל לשחוט שם
 


נחפשה דרכינו
הודעות: 985
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 17 מאי 2021, 22:08

פינחס רוזנצוויג כתב:
15 מאי 2021, 23:31
ההתקפה הזו לא לענין, אחרי שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע, כי הזן ההודי הנ"ל משונה בעוד דברים רבים ואמכ"ל.

מי סבר שלא לזה התכוון החזו"א? בניגוד לדעת הגר"נ קרליץ.


נחפשה דרכינו
הודעות: 985
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 17 מאי 2021, 22:23

אבי חי כתב:
15 מאי 2021, 23:29
איני יודע כלום, ואכן נראה מתמיה.

רק אעיר שכן יש התייחסות בחוברת לענין השחיטה בפרגוואי, שלפני כמה שנים (כ15?) התברר שיש בשחיטות בדרא"מ חשש תערובת ז'בו, והבירורים שנעשו ע"פ הרב אלישיב העלו מהיכן אפשר לקחת, ושמפרגוואי אין לקחת. (אאל"ט. כתבתי מזכרון)

וצע"ט, כנ"ל.
לא מצאתי בכל החוברת שהועלתה כאן, התיחסות מדברי הפוסקים לאיסור על עצם השחיטה במקום מסוים


נחפשה דרכינו
הודעות: 985
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 17 מאי 2021, 22:28

באמת חוברת חלשה לחלוטין. בכל החוברת לא מובא אף רמז או הוכחה שהשחיטה הנ"ל אינם מקפידים על סינון הבהמות שלא יהיו מאותו מין, או לחילופין רמז או הוכחה מדברי הפוסקים לאסור עצם השחיטה במדינות אלו. בקיצור, מצא על מה לזעוק.


אבי חי
הודעות: 2516
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 333 פעמים
קיבל תודה: 982 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אבי חי » 17 מאי 2021, 22:37

נחפשה דרכינו כתב:
17 מאי 2021, 22:23
אבי חי כתב:
15 מאי 2021, 23:29
איני יודע כלום, ואכן נראה מתמיה.

רק אעיר שכן יש התייחסות בחוברת לענין השחיטה בפרגוואי, שלפני כמה שנים (כ15?) התברר שיש בשחיטות בדרא"מ חשש תערובת ז'בו, והבירורים שנעשו ע"פ הרב אלישיב העלו מהיכן אפשר לקחת, ושמפרגוואי אין לקחת. (אאל"ט. כתבתי מזכרון)

וצע"ט, כנ"ל.
לא מצאתי בכל החוברת שהועלתה כאן, התיחסות מדברי הפוסקים לאיסור על עצם השחיטה במקום מסוים
יש"כ, כנראה טעיתי

במכתב שבעמ' 11 הוזכר החילוק בין ארגנטינה ואורוגוואי לשאר מקומות, אבל שם הנידון על דיעבד ששחטו בלי בדיקה מאיזה זנים.
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 1338
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 366 פעמים
קיבל תודה: 505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 17 מאי 2021, 22:38

נחפשה דרכינו כתב:
17 מאי 2021, 22:08
פינחס רוזנצוויג כתב:
15 מאי 2021, 23:31
ההתקפה הזו לא לענין, אחרי שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע, כי הזן ההודי הנ"ל משונה בעוד דברים רבים ואמכ"ל.

מי סבר שלא לזה התכוון החזו"א? בניגוד לדעת הגר"נ קרליץ.


לא זכור לי שהגר"נ זצוקלה"ה הביע דעתו בזה,
אבל מרן הגרי"ש הורה להחמיר, ולא מחמת שזה היה הזן שאסר החזו"א אלא שיש דמיון בין הפרה הנ"ל לפרה ההודית, וגדול כוחו של הגרי"ש שכשהוא אסר לא היה מי שיתיר, אבל הרבה ת"ח סברו, וגם כנרקאה הגרי"ש בעצמו, שזו חומרא גדולה מאוד.
ודע, שכל הזנים האסייתים, כולל אלו שנאכלו בבבל כל הדורות על ידי ת"ח מפורסמים כהבן איש חי וה'זבחי צדק', הלא הוא מרן רבי עבדאללה סומך, כולם היו עם חטוטרת בגב, ולא העלה מרן החזו"א על דעתו לא לסמוך ח"ו על מסורת ברורה שלהם, אלא בפרה ההודית יש עוד הרבה שנויים, ששערה ארוך למאוד והיא גדולה שבעתיים והחטוטרת שלה צרה וגבוהה במיוחד ועוד שנויים.
 


נחפשה דרכינו
הודעות: 985
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 17 מאי 2021, 23:12

פינחס רוזנצוויג כתב:
17 מאי 2021, 22:38
נחפשה דרכינו כתב:
17 מאי 2021, 22:08
פינחס רוזנצוויג כתב:
15 מאי 2021, 23:31
ההתקפה הזו לא לענין, אחרי שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע, כי הזן ההודי הנ"ל משונה בעוד דברים רבים ואמכ"ל.

מי סבר שלא לזה התכוון החזו"א? בניגוד לדעת הגר"נ קרליץ.


לא זכור לי שהגר"נ זצוקלה"ה הביע דעתו בזה,
אבל מרן הגרי"ש הורה להחמיר, ולא מחמת שזה היה הזן שאסר החזו"א אלא שיש דמיון בין הפרה הנ"ל לפרה ההודית, וגדול כוחו של הגרי"ש שכשהוא אסר לא היה מי שיתיר, אבל הרבה ת"ח סברו, וגם כנרקאה הגרי"ש בעצמו, שזו חומרא גדולה מאוד.
ודע, שכל הזנים האסייתים, כולל אלו שנאכלו בבבל כל הדורות על ידי ת"ח מפורסמים כהבן איש חי וה'זבחי צדק', הלא הוא מרן רבי עבדאללה סומך, כולם היו עם חטוטרת בגב, ולא העלה מרן החזו"א על דעתו לא לסמוך ח"ו על מסורת ברורה שלהם, אלא בפרה ההודית יש עוד הרבה שנויים, ששערה ארוך למאוד והיא גדולה שבעתיים והחטוטרת שלה צרה וגבוהה במיוחד ועוד שנויים.
 

בקונטרס הנ"ל הובא מכתב הרבנים קארפ מורגנשטרן ורובין בשם הגריש"א והגרנ"ק שחלק מהבשר המיובא מדרום אמריקה הוא מאותו זן שאסר החזו"א או מזנים שהוכלאו עמו


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 1338
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 366 פעמים
קיבל תודה: 505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 17 מאי 2021, 23:20

נחפשה דרכינו כתב:
17 מאי 2021, 23:12
פינחס רוזנצוויג כתב:
17 מאי 2021, 22:38
נחפשה דרכינו כתב:
17 מאי 2021, 22:08


מי סבר שלא לזה התכוון החזו"א? בניגוד לדעת הגר"נ קרליץ.


לא זכור לי שהגר"נ זצוקלה"ה הביע דעתו בזה,
אבל מרן הגרי"ש הורה להחמיר, ולא מחמת שזה היה הזן שאסר החזו"א אלא שיש דמיון בין הפרה הנ"ל לפרה ההודית, וגדול כוחו של הגרי"ש שכשהוא אסר לא היה מי שיתיר, אבל הרבה ת"ח סברו, וגם כנרקאה הגרי"ש בעצמו, שזו חומרא גדולה מאוד.
ודע, שכל הזנים האסייתים, כולל אלו שנאכלו בבבל כל הדורות על ידי ת"ח מפורסמים כהבן איש חי וה'זבחי צדק', הלא הוא מרן רבי עבדאללה סומך, כולם היו עם חטוטרת בגב, ולא העלה מרן החזו"א על דעתו לא לסמוך ח"ו על מסורת ברורה שלהם, אלא בפרה ההודית יש עוד הרבה שנויים, ששערה ארוך למאוד והיא גדולה שבעתיים והחטוטרת שלה צרה וגבוהה במיוחד ועוד שנויים.

בקונטרס הנ"ל הובא מכתב הרבנים קארפ מורגנשטרן ורובין בשם הגריש"א והגרנ"ק שחלק מהבשר המיובא מדרום אמריקה הוא מאותו זן שאסר החזו"א או מזנים שהוכלאו עמו
בתוגבתך הראשונה הזכרת רק את הגר"נ קרליץ, אמנם במכתב הנ"ל הוא מוזכר, אבל כמדומני שרק הגרי"ש היה פעיל בענין. בכל אופן, הרבה רבנים סברו שנקט צד חומרא גדולה, ושמעתי (עד מפי עד מפי עד וכו' לא כזה מוסמך)שהוא בעצמו אמר שתפילין שנעשים מז'בו כשרים [המנהג לקחת עור מבהמות בדרום אמריקה ולא כל כך מקפידים שלא יהיה ז'בו]
 


נחפשה דרכינו
הודעות: 985
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 18 מאי 2021, 00:02

פינחס רוזנצוויג כתב:
17 מאי 2021, 23:20
בתוגבתך הראשונה הזכרת רק את הגר"נ קרליץ, אמנם במכתב הנ"ל הוא מוזכר, אבל כמדומני שרק הגרי"ש היה פעיל בענין. בכל אופן, הרבה רבנים סברו שנקט צד חומרא גדולה, ושמעתי (עד מפי עד מפי עד וכו' לא כזה מוסמך)שהוא בעצמו אמר שתפילין שנעשים מז'בו כשרים [המנהג לקחת עור מבהמות בדרום אמריקה ולא כל כך מקפידים שלא יהיה ז'בו]

הזכרתי את הגר"נ, כי בפרשנות דברי החזו"א יש לדעתו משקל מכריע כתלמידו הגדול של החזו"א, לעומת הגריש"א שכפי הנראה מהקונטרס שם רק סמך על דברי הגרנ"ק בזה.
לסיכום, שני דברים בדבריך לא התבררו:
א. כתבת: שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע. ע"כ. בינתיים לא הבאת אף חכם אחד שפירש שאין כוונת החזו"א לזן של זמנינו.
ב. כתבת: אבל מרן הגרי"ש הורה להחמיר, ולא מחמת שזה היה הזן שאסר החזו"א אלא שיש דמיון בין הפרה הנ"ל לפרה ההודית. ע"כ. לא התברר מאין באה פרשנות זו בדעת הגרי"ש, אחר שבמכתב הרבנים הנ"ל כתוב שהוא דוקא כן סבר שחלק מהבשר המיובא מדרום אמריקה הוא מאותו זן שאסר החזו"א או מזנים שהוכלאו עמו.


יהודה בן יעקב
הודעות: 411
הצטרף: 22 אוגוסט 2016, 00:54
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי יהודה בן יעקב » 18 מאי 2021, 00:27

כלפי ליא כתב:
16 מאי 2021, 11:34
אני כותב מתוך ידיעה, ואחרי בדיקה

השמצות החוברת הם שקרים גמורים והוצאת דיבה מוחלטת, להד"ם. הכל מתוך אינטרסים של אנשים מרושעים במערכת "כשרות" מסחרית מסוימת.
ההכשר של הרב לנדא השקיע מאמצים אדירים בעלויות עצומות שלא לשחוט שום דבר שיש בו חשש קל של שייכות לז'בו. ובכלל, לא היו בתקופת הזמן של השבועות האחרונים בפורוגוואי.

אכן. שמעתי מא' מרבני הכשרות שם, שלקחו רק עדרים שלא היה בהם שום תערובת של ז'אבו.


nls
הודעות: 327
הצטרף: 27 נובמבר 2020, 11:52
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 169 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי nls » 18 מאי 2021, 00:44

בארחות רבינו מובא כל המעשה שהרב הרצוג שהיה בשעתו הרב הראשי רצה להתחיל לייבא ז'בו והחזו"א יצא מגדרו לאסור זאת מכל וכל, ואף מובאים 2 מכתבים ששלח החזו"א לרב הרצוג, מעניין מאוד מומלץ לכולם.
שם מבואר שגם הגריש"א לא רצה שייבאו לארץ את הז'בו רק היקל היכא שיש רוב שלא ממין זה בצירוף הפמ"ג.

מה שכתב כאן אחד הצדיקים שהנידון לא כל כך חמור כמו שחושבים ושזה בסך הכל "מנהג", קצת קשה להלום זאת עם דברי החזו"א המובאים בארחות רבינו, שם זה מובא ממש כאיסור מעיקר הדין מהדין שאנחנו לא אוכלים בהמות חיות ועופות ללא מסורת, והפמ"ג למד בש"ך שזה לא הולך על בהמות והחזו"א עם החמכת אדם והערוך השולחן כמדומני אחזו שכוונת הש"ך לאסור גם בהמות ללא מסורת, ממש מעיקר הדין ולא משום מנהג או משהו.

בכל מקרה בדר"כ שיוצאות חוברות ללא שם וללא טלפון או כתובת וכתובות בצורה ירודה ומזלזלת מתוך "חרדת קודש" לכך שעם ישראל לא יאכלו טריפות, בדר"כ מדובר בשטותים עלובים של אנשים שללמוד הם לא יודעים ובהפגנות הם מספר אחד בעולם. לא אמרתי כלל את דעתי לגבי חוברת ספציפית זו כי לא קראתי אותה כלל.


יהודי
הודעות: 3735
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 523 פעמים
קיבל תודה: 858 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי יהודי » 18 מאי 2021, 01:26

כנראה שלבעל האינטרס לא היה מספיק כסף לשלם לעורך מקצועי.
הערה אחת מלמעלה ממש, הוא כותב בתחילה ששא"י בד"ץ מהדרין העד"ח וקהילות לא שוחטים ז'אבו. והאסמכתא לכך הוא ממכתבי עצמם... (ואגב צ"ע מדוע לא הביא מכתב מ'קהילות' כן).

האינטרס בכל פצ'קווילים מטופשים אלו שהם גורמים לכל מיני חסרי דעת להפוך את הענין לספק. ויבוא מחר מאן דהו ויאמר מה כבר ההבדל בין כשרות הרב לנדא לכשרות אחרת הרבה פחות אמינה, הרי גם על אלו יש תלונות.


עפר ואפר
הודעות: 2085
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 1287 פעמים
קיבל תודה: 915 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי עפר ואפר » 18 מאי 2021, 01:45

נחפשה דרכינו כתב:
18 מאי 2021, 00:02
א. כתבת: שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע. ע"כ. בינתיים לא הבאת אף חכם אחד שפירש שאין כוונת החזו"א לזן של זמנינו.
כאן למעלה
viewtopic.php?f=24&t=20177&start=30#p301995
 


אם תבקשנה ככסף
הודעות: 230
הצטרף: 14 אפריל 2021, 01:28
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אם תבקשנה ככסף » 18 מאי 2021, 02:24

כתוב בחוברת עצמה בעמוד 11
"שלגבי אלו שכבר נשחטו וכו ולכן הבשר שנשחט שם כשר לכתחילה"

אם כך אז מה הנושא בכלל?


גבעת לוד
הודעות: 344
הצטרף: 28 אוקטובר 2020, 20:54
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי גבעת לוד » 18 מאי 2021, 02:38

אם תבקשנה ככסף כתב:
18 מאי 2021, 02:24
כתוב בחוברת עצמה בעמוד 11
"שלגבי אלו שכבר נשחטו וכו ולכן הבשר שנשחט שם כשר לכתחילה"

אם כך אז מה הנושא בכלל?
שהבשר שנשחט באורגוואי וארגטינה אין בהם חשש הכלאה כ"כ ולכן מותר לאכלם משא"כ בפראגווי שיש תערובת גדולה יותר (כנראה).
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 1338
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 366 פעמים
קיבל תודה: 505 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 18 מאי 2021, 08:03

נחפשה דרכינו כתב:
18 מאי 2021, 00:02
פינחס רוזנצוויג כתב:
17 מאי 2021, 23:20
בתוגבתך הראשונה הזכרת רק את הגר"נ קרליץ, אמנם במכתב הנ"ל הוא מוזכר, אבל כמדומני שרק הגרי"ש היה פעיל בענין. בכל אופן, הרבה רבנים סברו שנקט צד חומרא גדולה, ושמעתי (עד מפי עד מפי עד וכו' לא כזה מוסמך)שהוא בעצמו אמר שתפילין שנעשים מז'בו כשרים [המנהג לקחת עור מבהמות בדרום אמריקה ולא כל כך מקפידים שלא יהיה ז'בו]

הזכרתי את הגר"נ, כי בפרשנות דברי החזו"א יש לדעתו משקל מכריע כתלמידו הגדול של החזו"א, לעומת הגריש"א שכפי הנראה מהקונטרס שם רק סמך על דברי הגרנ"ק בזה.
לסיכום, שני דברים בדבריך לא התבררו:
א. כתבת: שהרבה מחכמי ישראל הקילו בזן הנ"ל ואמרו שמרן החזו"א לא כיוון לזן זה כלל כידוע. ע"כ. בינתיים לא הבאת אף חכם אחד שפירש שאין כוונת החזו"א לזן של זמנינו.
ב. כתבת: אבל מרן הגרי"ש הורה להחמיר, ולא מחמת שזה היה הזן שאסר החזו"א אלא שיש דמיון בין הפרה הנ"ל לפרה ההודית. ע"כ. לא התברר מאין באה פרשנות זו בדעת הגרי"ש, אחר שבמכתב הרבנים הנ"ל כתוב שהוא דוקא כן סבר שחלק מהבשר המיובא מדרום אמריקה הוא מאותו זן שאסר החזו"א או מזנים שהוכלאו עמו.
אני כותב ממה שידוע לי אז, לא נראה לי שהגרי"ש התייעץ עם הגרנ"ק בזה.
לא הבאתי שמות של גדולי ישראל שסברו כן, כי אנ לא יודע ספציפית על אחד שכתב מפורש שלא כהגרי"ש, והכל ממה ששמעתי בעל פה.

רק זה כתבתי, שהזן שעליו כתב החזו"א, הוא ודאי משונה הרבה יותר ממה שמשונים העגלים עם החטוטרת שבדרום אמריקה, ולזה לא צריך רב אלא עיניים וידיעת המציאות.
גם ידוע לי שהגרי"ש חשש לחומרא אבל לא מדינא, כך שמעתי מכמה מתלמדיו והוא עצמו אמר שתפילין מז'בו כשרות (שמועה ששמעתי),  והטעם כנ"ל שאין זה לדמרי הזן שעליו דבר החזו"א (ועוד טעם להקל בזה אמרו, שגם החזו"א עצמו אמר דבריו לחומרא, ואם כן זו חומרא על חומרא, אלא שלא הסתמכו על טעם זה לבד)
 


מאיר גוטמן
הודעות: 176
הצטרף: 12 אוגוסט 2019, 12:51
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי מאיר גוטמן » 18 מאי 2021, 08:58

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
16 מאי 2021, 09:07
ואיפה החזוא?
בקובץ אגרות חזו"א שם תראה איפה הש"ך


אבי חי
הודעות: 2516
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 333 פעמים
קיבל תודה: 982 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי אבי חי » 18 מאי 2021, 09:20

מאיר גוטמן כתב:
18 מאי 2021, 08:58
מקדש שביעי כל שביעי כתב:
16 מאי 2021, 09:07
ואיפה החזוא?
בקובץ אגרות חזו"א שם תראה איפה הש"ך

כבר צויין לעיל - ש"ך ושאר הנו"כ ביו"ד ריש סימן פ, וחזו"א יו"ד יא ד


נותן טעם לשבח
הודעות: 62
הצטרף: 13 אפריל 2021, 00:21
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מתקפה רבתי על הכשר הרב לנדא - ושחט לשוחט

שליחה על ידי נותן טעם לשבח » 18 מאי 2021, 11:09

הבורות של כותבי הפשקוויל, לכלול את הרב מחפוד בין אלו שנזהרים שלא לשחוט שם מחשש שיתערב וכו', בזמן שהנ"ל שוחט להדיא מהזבו, ואף יש לו עדיפות לכך מפני מיעוט הסירכות כנודע. כמדו' שלטענתו תמיד שחטו מן הזן הזה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ברזלים, לומד מכל אדם, סנגורן של ישראל, פלוני, תלמיד נאמן | 8 אורחים