האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
דידי
הודעות: 54
הצטרף: 22 ספטמבר 2020, 14:00
נתן תודה: 259 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי דידי » 29 יוני 2021, 20:56

"וידבר משה אל ה' לאמר" (כז טו) כותב רש"י "להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי ציבור" ובפסוק אחר כך כותב רש"י  "יפקד ה'" כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני גדולתי". ולכאורה נראים שני דברים אלו סותרים זה לזה האם בקשת משה למנות לו מחליף הייתה מתוך "הנחת צרכיו" או מתוך "תביעת צרכיו"?  


נדיב לב
הודעות: 6427
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 308 פעמים
קיבל תודה: 3943 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי נדיב לב » 29 יוני 2021, 21:20

דידי כתב:
29 יוני 2021, 20:56
"וידבר משה אל ה' לאמר" (כז טו) כותב רש"י "להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי ציבור" ובפסוק אחר כך כותב רש"י  "יפקד ה'" כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני גדולתי". ולכאורה נראים שני דברים אלו סותרים זה לזה האם בקשת משה למנות לו מחליף הייתה מתוך "הנחת צרכיו" או מתוך "תביעת צרכיו"?  


לכאורה אלו שני פירושים שונים, ותלוי כיצד דורשים את סמיכות הפרשה, אם לפרשה הסמוכה יותר - 'עלה אל הר העברים' או ל'פרשת הנחלות' ורשי נקט לשניהם, הן את הפשט והן את פירוש המדרש שנסמכה לפרשת הנחלות - אף שפחות סמוכה [וכמדומני שרש"י בכמה מקומות נוקט למדרש או טעם סותר] ובמזרחי העיר בזה.

מזרחי על אתר וז"ל: יפקוד ה' אלהי הרוחות כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו. אמר הגיע שעה שאתבע צרכי. שירשו בני את גדולתי. אמר לו הקב"ה, לא כך עלתה מחשבה לפני. כדאי הוא יהושע וכו'. מכאן משמע שלא דרשו המדרש הזה אלא מפני שנסמכה פרשה זו לפרשת הנחלות, שלא במקומה. ובמדרש רבה אמרו בהדיא, "מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות, אלא כיון שירשו בנות צלפחד את אביהן, אמר משה, הרי הגיעה השעה שאתבע בה צרכי, אם הבנות יורשות, בדין הוא שירשו בני את כבודי. אמר לו הקב"ה, 'נוצר תאנה יאכל פריה'. בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שרתך, והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך. הוא היה מסדר את הספסלים והוא היה פורס את המחצלאות. והואיל והוא שרתך בכל כחו, כדאי הוא שישמש את ישראל, שאיני מאבד את שכרו. לקיים מה שנאמר, 'נוצר תאנה יאכל פריה"'. ולא ידעתי מי הכריח לרז"ל שיאמרו, שזאת הפרשה דבקה עם פרשת נחלות הרחוקה ממנה, ולא עם פרשת "עלה אל הר העברים" הסמוכה לה, לומר שכיון ששמע משה שגזרתו קיימת ונתיאש מלבקש לעצמו, בקש הממונה על ישראל מי יהיה, ואמר יפקוד ה' וגומר. ואם אמרו זה על דרך הדרש, לא יהיה לו לרש"י ז"ל להביא המדרש הזה בפירושו, מאחר שאין זה קרוב לפשוטו של מקרא, כי כמו שלא הביא שאר המדרשות שדרשו על סמיכות כל הפרשיות זו לזו, מפני שהן כתובות על הסדר, כן לא היה לו להביא גם המדרש הזה מאחר שפרשה זו עם הקודמת לה, כתובה על הסדר: עכ"ל.

ועיי"ע מש"כ שם בס' משכיל לדוד וז"ל: וידבר משה וכו' להודיע שבחן וכו'. דק"ל דהואיל וחזינן שמשה היה קשה בעיניו מאד למות ולא ליכנס לארץ א"כ כשא"ל הקב"ה עלה אל הר וכו' מיד הו"ל להסדיר תפלתו דכתיב ואתחנן וכו' ומשני דקמ"ל הכא דמ"מ רצה להקדיש תחלה צרכי צבור שאם לא תקובל תפלתו על עצמו שיהיו כבר הצבור מושגחים ע"כ.יצחק
הודעות: 1641
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 551 פעמים
קיבל תודה: 600 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי יצחק » 29 יוני 2021, 21:25

שמעתי שאלה זו לפני זמן רב מחכם אחד
והוא תירץ כך, שיסוד דברי משה רבינו ע"ה היו שעמ"י צריכים מנהיג מיוחד שיהיה בעל שפע נבואי מיוחד, ולא מספיק להם איש מחונן בכישורים מתאימים כמו כל מלכי ארץ שיש בני אדם שבאופן טבעי מתאים להם להנהיג את הציבור, אלא כאן צריך משהו הרבה יותר גדול. וזה משה רבינו ביקש מהקב"ה "יפקד ה' וכו' איש על העדה" דהיינו שהוא ביקש שהקב"ה אכן יעשה שיהיה איש מיוחד כזה, אשר באמת כעת אינו בנמצא כלל וצריך שהקב"ה יעשה אותו יש מאין.
וכיון שכך, עמד משה וביקש שהמנהיג הזה יהיה מבניו, כי בלא"ה אין בנמצא איש מוכשר לזה וצריך להמציא אותו יש מאין לצורך ישראל (לכן משה רבינו חשב שיש לו את הזכות לבקש שזה יהיה ממנו, כי הוא לא "לוקח" שום דבר מאיש אחר שראוי לקבל את התפקיד), אבל עיקר כוונת משה היתה לצורך ישראל שיהיה נמצא להם איש אלוקי שיהיה להם למנהיג.

סמל אישי של משתמש

ובכן
הודעות: 1774
הצטרף: 16 יוני 2020, 12:39
נתן תודה: 503 פעמים
קיבל תודה: 1122 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי ובכן » 29 יוני 2021, 21:27

דידי כתב:
29 יוני 2021, 20:56
...ולכאורה נראים שני דברים אלו סותרים זה לזה האם בקשת משה למנות לו מחליף הייתה מתוך "הנחת צרכיו" או מתוך "תביעת צרכיו"?  
יש לומר, דהרי באמת לא מצינו כלל שביקש משה שבניו ירשו גדולתו, ורק ביקש 'יפקוד ה' איש'.
ולכן נראה לומר, שבשעה שקיבל משה דיני ירושה, נתעורר לבקש שירשו בניו גדולתו, ואמר בליבו 'הגיע עת שאתבע צרכי'.
אלא שטרם שעשה מעשה, התיישב בליבו, והניח צרכיו וביקש על צרכי הציבור לחוד, בלא לערב טובת עצמו, 'יפקוד ה' איש על העדה', שידע להלוך נגד רוחו של כל אחד.
[ומה שאמרו חז"ל שבאר לו הקב"ה טעם העדפת יהושע על בניו, לא בגין שמשה ביקש, אלא שידע הקב"ה רצונו, ורצה להניח דעתו].


כמעיין המתגבר
הודעות: 3631
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 2557 פעמים
קיבל תודה: 1036 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 12 יולי 2021, 12:37

דידי כתב:
29 יוני 2021, 20:56
"וידבר משה אל ה' לאמר" (כז טו) כותב רש"י "להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי ציבור" ובפסוק אחר כך כותב רש"י  "יפקד ה'" כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני גדולתי". ולכאורה נראים שני דברים אלו סותרים זה לזה האם בקשת משה למנות לו מחליף הייתה מתוך "הנחת צרכיו" או מתוך "תביעת צרכיו"?  
בקשה קטנה מה', זה מיעוט עיסוק בצרכיו, כאשר שאר מתים עוסקים בירושות וכו' זמן רב מאוד.
 


הצעיר שבחבורה
הודעות: 1557
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 395 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 12 יולי 2021, 12:42

דידי כתב:
29 יוני 2021, 20:56
"וידבר משה אל ה' לאמר" (כז טו) כותב רש"י "להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי ציבור" ובפסוק אחר כך כותב רש"י  "יפקד ה'" כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע צרכי שיירשו בני גדולתי". ולכאורה נראים שני דברים אלו סותרים זה לזה האם בקשת משה למנות לו מחליף הייתה מתוך "הנחת צרכיו" או מתוך "תביעת צרכיו"?  
שמעתי את השאלה מאדם גדול אחד...
ותירץ (שחזור מזכרוני, ואם תימצא טעות הרי שיש לתלות זאת בחולשת זכרוני וקוצר השגתי) שמשה ביקש מה' יפקוד וגו' איש על העדה וגו', וע"ז נאמר לו לך קח את יהושע איש אשר רוח בו. אך יכול היה להקדים ולבקש "שיירשו בני גדולתי" ואחר כך לבקש מאת ה' "יפקוד וגו' איש על העדה וגו'" ואזי היה ה' ממנה את בנו, ומעניק לו את הכישורים...
אך משה רבינו הניח צרכי עצמו, ועסק קודם בצרכי ציבור, וכיון שהקדים לבקש שיהיה הממונה איש על העדה, נאמר לו שיהושע הוא ראוי, והפסיד ירושת בניו.


קדמא ואזלא
הודעות: 1300
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 658 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם משה רבינו הניח צרכיו או תבע צרכיו?

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 12 יולי 2021, 13:02

אגב יש להעיר, דכל הנושא כאן הוא בשעת פטירתו של משה, כל' רש''י, אבל מקודם לכן, הא אי' בזבחים קב שמשה ביקש מלכות לו ולזרעו, ונראה שם לפשוטו דהיינו בסנה, עי''ש שלמדו מ'הלום'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פנחס”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח