'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 1000
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 372 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 09 יוני 2020, 23:17

תרגום יונתן - במדבר פרק טו פסוק לד:
בְּדִינֵי מָמוֹנָא הֲוָה משֶׁה זָרִיז וּבְדִינֵי נַפְשָׁתָא הֲוָה משֶׁה מָתוּן וכו' לְמַלְפָא רֵישֵׁי סַנְהֶדְרֵי דַעֲתִידִין לְמֵיקוּם דִיהֱווֹן זְרִיזִין בְּדִינֵי מָמוֹנָא וּמְתוּנִין בְּדִינֵי נַפְשָׁתָא

האם מה שאמרו אנשי כנה"ג (אבות א,א): 'הוו מתונים בדין' לא נאמר על דיני ממונות ?


רק מה'
הודעות: 149
הצטרף: 30 מרץ 2020, 16:24
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי רק מה' » 09 יוני 2020, 23:25

מה פי' מתון, אם הוא להקל, הרי בממונות אין להקל שנמצאת מחמיר על שכנגדו,
אלא רק בדיני נפשות יש אפשרות להיות מתון שלא הורגים כל כמה שיש צד זכות.


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 1000
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 372 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 09 יוני 2020, 23:29

במפרשי המשנה שם באבות פירשו 'הוו מתונים לדין' לדיני ממונות, ובכ"א לא מצינו למי שפי' רק בנפשות, ומהי א"כ הכוונה בת"י להיות זריזין בדיני ממונות?


דוד משה
הודעות: 8
הצטרף: 09 יוני 2020, 13:04
נתן תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי דוד משה » 09 יוני 2020, 23:34

רק מה' כתב:
09 יוני 2020, 23:25
מה פי' מתון, אם הוא להקל, הרי בממונות אין להקל שנמצאת מחמיר על שכנגדו,
אלא רק בדיני נפשות יש אפשרות להיות מתון שלא הורגים כל כמה שיש צד זכות.


עיין בר"ע מברטנורא במסכת אבות שכותב הוו מתונים בדין שאם בא דין לפניך פעם פעמים ושלוש לא תאמר דין זה כבר בא לפני ושניתי ושלשתי בו אלא הוו מתונים כלומר ממתינים קודם שתפסקו הדין
 


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 1000
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 372 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 09 יוני 2020, 23:36

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן י
צריך הדיין להיות מתון בדין, שלא יפסקנו עד שיחמיצנו וישא ויתן בו ויהיה ברור לו כשמש. והגס לבו בהוראה וקופץ ופוסק הדין קודם שיחקרנו היטב בינו לבין עצמו עד שיהיה ברור לו כשמש, הרי זה שוטה, רשע וגס רוח.


יואל נהרי
הודעות: 967
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 424 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי יואל נהרי » 09 יוני 2020, 23:59

אולי הכוונה, שבדיני ממונות אי"צ הלנה כמו בדיני נפשות, וזוהי הזריזות, אבל בעי' מתון שיהא הדין ברור כשמש.

ועי' שו"ת שואל ונשאל (חלק ה - אבן העזר סימן י) שכ' כנ"ל:
תשובה. כתב מרן ז"ל בחו"מ סי' יוד דצריך הדיין להיות מתון בדין שלא יפסקנו עד שיחמיצנו וישא ויתן בו וגו' ע"ש. והוא לשון הטור. וכתב ע"ז בב"י דבריש מסכת אבות אמרינן הוו מתונים בדין. ובפרק דיני ממונות דף ל"ה אמרינן אשרו חמוץ אשרו דיין שמחמיץ את דינו. ופירש רש"י שמשהה את דינו ומלינו כדי להוציאו לאמתו ע"ש. ונראה מדברי מרן ז"ל דגם בדיני ממונות בעינן הלנה וממקרא הנז'. וקשה דהרי משנה ערוכה שם דיני ממונות גומרין בו ביום וא"כ הגמ' הנז' דאשרו חמוץ לא קאי רק בדיני נפשות. ושו"ר להב"ח ז"ל שכתב בקצרה ע"ד הטור דמה שאמרינן בפרק דיני ממונות אשרו חמוץ וגו' אינו אלא בדיני נפשות ולמימרא דבעי הלנה. וכן פירש"י ז"ל שם להדיא ומשו"ה לא הביא רבינו מקרא דאשרו חמוץ ע"ש. ולא העיר על מרן הב"י ז"ל. ונראה לענ"ד בכוונת מרן ז"ל דבדיני נפשות אף אם ברור לו הדבר כשמש בצהרים בעינן חמוץ ומינה דבדיני ממונות אם אין הדבר ברור לו כשמש בעינן חימוץ דהיינו הלנה. וזהו לשון הטור עד שיחמיצנו וישא ויתן בו ויהיה ברור לו כשמש מכלל דעד השתא אינו ברור לו כשמש אבל אם ברור לו כשמש אינו צריך להחמיצו. וכן יש להוכיח מסוגיא דגמ' שם דקמייתי ראיה לדיני נפשות מאשרו חמוץ אשרו המחמיץ וגו'. וקשה והלא לא נזכר כלל דיני נפשות ומהיכא תיתי לומר בדיני נפשות ולפטור בדיני ממונות. ולפי האמור א"ש דודאי קרא קאי גם בדיני ממונות דאי לא נתברר אצלו כשמש צריכים הלנה. ומ"מ בנפשות יש להחמיר יותר שאף אם יתברר כשמש והדבר פשוט אצלו עדיין יש להסתפק פן ואולי יש עוד איזה צד ולכן לא מקרי בכה"ג נתברר כל צרכו ולכן אפ"ה בעי הלנה דעי"ז יתברר ויתלבן יותר וא"כ שפיר מייתו מרן ז"ל והגמ' מחד קרא וכנז"ל. ועוד נראה לי דמעיקרא תרתי משמע דיני ממונות ודיני נפשות ומ"מ כדי שלא תנעול דלת תקנו רבנן בממון דלא בעי הלנה. וטעמא דהלנה ודאי כדי לברר יותר וא"כ נפ"מ דעכ"פ אם לא נתברר בעי הלנה ולכן מרן ז"ל מייתי נמי מהאי קרא.


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 1000
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 372 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 10 יוני 2020, 00:08

יואל נהרי כתב:
09 יוני 2020, 23:59
אולי הכוונה, שבדיני ממונות אי"צ הלנה כמו בדיני נפשות, וזוהי הזריזות, אבל בעי' מתון שיהא הדין ברור כשמש.

ועי' שו"ת שואל ונשאל (חלק ה - אבן העזר סימן י) שכ' כנ"ל:
תשובה. כתב מרן ז"ל בחו"מ סי' יוד דצריך הדיין להיות מתון בדין שלא יפסקנו עד שיחמיצנו וישא ויתן בו וגו' ע"ש. והוא לשון הטור. וכתב ע"ז בב"י דבריש מסכת אבות אמרינן הוו מתונים בדין. ובפרק דיני ממונות דף ל"ה אמרינן אשרו חמוץ אשרו דיין שמחמיץ את דינו. ופירש רש"י שמשהה את דינו ומלינו כדי להוציאו לאמתו ע"ש. ונראה מדברי מרן ז"ל דגם בדיני ממונות בעינן הלנה וממקרא הנז'. וקשה דהרי משנה ערוכה שם דיני ממונות גומרין בו ביום וא"כ הגמ' הנז' דאשרו חמוץ לא קאי רק בדיני נפשות. ושו"ר להב"ח ז"ל שכתב בקצרה ע"ד הטור דמה שאמרינן בפרק דיני ממונות אשרו חמוץ וגו' אינו אלא בדיני נפשות ולמימרא דבעי הלנה. וכן פירש"י ז"ל שם להדיא ומשו"ה לא הביא רבינו מקרא דאשרו חמוץ ע"ש. ולא העיר על מרן הב"י ז"ל. ונראה לענ"ד בכוונת מרן ז"ל דבדיני נפשות אף אם ברור לו הדבר כשמש בצהרים בעינן חמוץ ומינה דבדיני ממונות אם אין הדבר ברור לו כשמש בעינן חימוץ דהיינו הלנה. וזהו לשון הטור עד שיחמיצנו וישא ויתן בו ויהיה ברור לו כשמש מכלל דעד השתא אינו ברור לו כשמש אבל אם ברור לו כשמש אינו צריך להחמיצו. וכן יש להוכיח מסוגיא דגמ' שם דקמייתי ראיה לדיני נפשות מאשרו חמוץ אשרו המחמיץ וגו'. וקשה והלא לא נזכר כלל דיני נפשות ומהיכא תיתי לומר בדיני נפשות ולפטור בדיני ממונות. ולפי האמור א"ש דודאי קרא קאי גם בדיני ממונות דאי לא נתברר אצלו כשמש צריכים הלנה. ומ"מ בנפשות יש להחמיר יותר שאף אם יתברר כשמש והדבר פשוט אצלו עדיין יש להסתפק פן ואולי יש עוד איזה צד ולכן לא מקרי בכה"ג נתברר כל צרכו ולכן אפ"ה בעי הלנה דעי"ז יתברר ויתלבן יותר וא"כ שפיר מייתו מרן ז"ל והגמ' מחד קרא וכנז"ל. ועוד נראה לי דמעיקרא תרתי משמע דיני ממונות ודיני נפשות ומ"מ כדי שלא תנעול דלת תקנו רבנן בממון דלא בעי הלנה. וטעמא דהלנה ודאי כדי לברר יותר וא"כ נפ"מ דעכ"פ אם לא נתברר בעי הלנה ולכן מרן ז"ל מייתי נמי מהאי קרא.

עדיין יש להקשות בתרתי.
א. הסברת רק למה אין צריך הלנה, כלומר מעלת ההלנה, אבל בת"י משמע שבממונות צריך בדוקא בלא הלנה, ויש ענין בזריזות, וזאת למה?
ב. בדברי השו"ת הנ"ל מבו' דבדיני ממונות אי"צ להחמיצו, והיינו לפי' רש"י שהובא שם להלינו, אך הרי בל' השו"ע שהבאתי לעיל מבו' שני הדברים, גם שצריך להחמיצו (דהיינו הלנה כנ"ל לכאו') וגם ברור כשמש.


יואל נהרי
הודעות: 967
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 424 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'הוו מתונים בדין', לא בדיני ממונות ?

שליחה על ידי יואל נהרי » 10 יוני 2020, 00:21

ב. כמדו' שהוא מתייחס שם לזה, אמנם דבריו דחוקין, אבל הוא כותב שכוונת הב"י שצריך להחמיצו אם אינו ברור כשמש, משא"כ אם ברור כשמש, אבל בד"נ גם אם ברור כשמש צריך להחמיצו, עי"ש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • תולדות דיני ממונות
  על ידי שמעיה » 26 נובמבר 2020, 14:09 » ב בית המדרש
  32 תגובות
  661 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שמעיה
  03 דצמבר 2020, 08:23
 • מה בי"ד עושים כשיש מחלוקת בדיני קורבה
  על ידי חייל של הרבי » 21 נובמבר 2020, 21:25 » ב דיני ממונות
  6 תגובות
  154 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אין חכמה
  22 נובמבר 2020, 15:45
 • שאלה בקמא קמא בטיל בדיני מוקצה
  על ידי דרבמדיקר » 17 דצמבר 2020, 21:50 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  164 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי rk1234
  24 דצמבר 2020, 12:06
 • חינוך קטן בדיני מוקצה
  על ידי חייל של הרבי » 05 פברואר 2021, 11:45 » ב ואת עמלנו - אלו הבנים
  8 תגובות
  277 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ואראה בחזון
  16 יוני 2021, 17:13
 • אסון מירון - ספק בדיני בשורה רעה
  על ידי אברהם העברי » 05 מאי 2021, 19:46 » ב הלכה ומנהג
  9 תגובות
  248 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אברהם העברי
  18 מאי 2021, 12:48

חזור אל “שלח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח