החיפוש הניב 135 תוצאות

על ידי שומע כעונה
27 מאי 2018, 22:07
פורום: בית המדרש
נושא: פתגמים מחכימים
תגובות: 234
צפיות: 9138

Re: פתגמים מחכימים

פתגם שהיה נפוץ עד לא מכבר אצל זוגות צעירים -
עדיף דירה בפרויקט מאשר פרויקט בדירה...

עברו ימים ושנים וכהיום כל דירה הינה פרויקט אגדי השמור ליחידי סגולה...
על ידי שומע כעונה
27 מאי 2018, 22:04
פורום: בית המדרש
נושא: פתגמים מחכימים
תגובות: 234
צפיות: 9138

Re: פתגמים מחכימים

בשו"ת אבני חפץ הנזכר, אות ז, כתב על המאמר הידוע כל הכועס כאילו עובד ע"ז שאין ידוע מקורו.
אמנם מקורו איני יודע, אך כוונתו זה מכבר שמעתי:
מדוע הושווה הכועס לעובד ע"ז, מפני שערך התועלת משתי פעולות אלה הינו אותו דבר.
על ידי שומע כעונה
16 מרץ 2018, 11:46
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 113
צפיות: 12662

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בואו שעריו בתודה חצירותיו בתהלה, הרבה פעמים נזכר תחילה התודה ואח"כ סיפור תהילה, נודה לך ונספר תהילתך, הודו לו ברכו שמו, הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, רבו מספור. נראה לבאר בזה על דרך הבנת רגשות- האדם המקבל טובה תחילה מרוכז בהנאתו מהטובה ובעצם בעצמו ומודה לקב"ה שהיטיב עימו ועשה לו טוב, הש...
על ידי שומע כעונה
16 מרץ 2018, 10:09
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עיצוב בוורד
תגובות: 13
צפיות: 1457

Re: עיצוב בוורד

נשמע מאוד מוזר, לא נתקלתי בכזה דבר, אתה יכול להעלות צילום מסך של "הדפס"?
על ידי שומע כעונה
14 מרץ 2018, 21:20
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עיצוב בוורד
תגובות: 13
צפיות: 1457

Re: עיצוב בוורד

איך אני עושה שכל הכותרות במסמך קיים יתחילו כל אחד בעמוד חדש אם הבנתי נכון, כוונת השואל הינה על מסמך המחולק לקטעים קטעים עם כותרות, כשהמטרה היא שכל הכותרות במסמך יתחילו בעמוד חדש ללא צורך לעבוד על כל אחד בנפרד. הדרך לעשות זאת בפשיטות כך היא: ראשית יש ליצור סגנון ברשימת הסגנונות שהגדרת הסגנון היא כות...
על ידי שומע כעונה
02 פברואר 2018, 00:32
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

להלן תמצית הדברים שעלו לי עקב הנידון שעלה כאן א. ראשית לא מיבעיא לשיטת התוס' כפי שדייק בביאור הלכה דס"ל דלאלתר שרי אף לברור פסולת מתוך אוכל, א"כ בנושא דידן הרי הברירה היא לאלתר כדי שהתינוק יאכל כעת וממילא הדבר מותר, רק שאין הדבר נפסק להלכה. ב. מכל מקום יש לדון אם פסולת כזו שהיא בעצם אוכל אם יש עליה ...
על ידי שומע כעונה
31 ינואר 2018, 20:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

משום שמפורש בדבריו ב' טענות. בתחילה כותב שבלאלתר אין בורר וחלוק מטוחן משום שבבורר לאלתר אין ברירה, ובהמשך מביא עוד טענה והיא מה שצטטת שממה שרבנן לא חילקו אין לנו לחלק לבד. כבוד הרב עברי היקר שליט"א איני מצליח להבין מה כונתך בכל מה שכתבת לעיל. הרי כתבתי לך במפורש שהשלטי גבורים כותב ב' דברים וציטטתי ...
על ידי שומע כעונה
31 ינואר 2018, 16:00
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

כבוד הרב עברי שליט"א, יתכן ואני טועה, אך איני יודע למה.
הרי צילום השלטי גבורים לפני העם,
שלטי גבורים.PDF
על ידי שומע כעונה
31 ינואר 2018, 04:52
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

השלטי גבורים שנחלק עליו עיין בדבריו שכתב שההיתר בבורר הוא מחמת שחכמים קבעו את החילוק ואין אנו יכולים לחלק במקומות אחרים שהם לא חילקו, זה לשונו ותו לא! אין זה נכון, "ותמיהני עליו דכיון דהאיסור משום טוחן מה לי טוחן לבו ביום או לאלתר או למחר וכי כל המלאכות כולן שרי לעשותן בדצריך אותן לאלתר ואל תשיבני ...
על ידי שומע כעונה
31 ינואר 2018, 04:37
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

במחילה מכבוד תורתך, הרשב"א שהתיר בדרך אכילה התיר הדבר בהרבה מן המלאכות ועי' חזו"א סי' סז סק"א שדן לגבי אכילת עוגה שיש עליה אותיות שכתבו הפוסקים להתיר מחמת שהוא דרך אכילה!!! ברשב"א תש' ע"ה כותב גבי פריס סילקא שרק בפורס סילקא למחר או לבו ביום חייב אבל לאלתר מותר ודומיא דבורר. לא נזכר שם מלבד טוחן ובו...
על ידי שומע כעונה
30 ינואר 2018, 23:08
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבי...
על ידי שומע כעונה
30 ינואר 2018, 12:37
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר
תגובות: 43
צפיות: 3609

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבית...
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:53
פורום: בית המדרש
נושא: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?
תגובות: 72
צפיות: 5471

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

כמיטב הבנתי הנידון הוא האם שפת הארמית אמרו בה אנא בקמץ או בפתח [בהברה הליטאית], מעט ראיה להגיה הנכונה של הארמית ניתן ללמוד מבני דודינו המסתובבים בארצנו, ולכאורה ניתן להסיק משפת דיבורם שהיא לכאורה ניב מסוים בשפת הארמית שההגיה הנכונה כהספרדים. לדוג' "תלתא", וכי ישנו ערבי אחד האומר "תְּלָסֶע"? אך דבר א...
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:39
פורום: סידור התפילה
נושא: שני דברים שאני מתקשה בהם
תגובות: 10
צפיות: 2246

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

נראה להוסיף מעט נופך על ענין "על שאנחנו מודים לך", הלא נאמר "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת - היודך עפר היגיד אמיתך", דהיינו מבקשים מהקב"ה שיותירינו בחיים כיון שאחר המוות אי אפשר להודות. עוד נאמר "בשאול מי יודה לך" - היינו שאנו אומרים לבורא העולם שניוותר בחיים כיון שאז אנו יכולים להודות. ממילא נפלאים הדבר...
על ידי שומע כעונה
24 ינואר 2018, 20:29
פורום: בשלח
נושא: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור
תגובות: 15
צפיות: 1811

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה ...
על ידי שומע כעונה
04 ינואר 2018, 01:06
פורום: בית המדרש
נושא: מילים משובשות בעברית החדשה
תגובות: 445
צפיות: 30921

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

נגיסה משמעותה כיום - נשיכה,
במס' טבול יום פ"ג מ"ג - טהור שנגס - וברע"ב - שמהפך האוכל בפיו, לשון מגיס בקדרה.
מבואר שהמשמעות המקורית הינה מה שקרוי היום לעיסה.
על ידי שומע כעונה
24 דצמבר 2017, 15:53
פורום: דעת דורות
נושא: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה
תגובות: 144
צפיות: 13457

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ו. הגראי"ל לא הייתה דעתו נוחה מכך שבחורים הולכים ועוזרים בעניני הבחירות דאז, אך ביטל דעתו להגרא"מ שך זצ"ל, יום אחד היה כנס שאחד הנואמים בו דיבר באופן שהיה ראוי למחאה, הרב רוט אב"ד בב"ב אמר לבחורים ששמעו את הדברים שילכו להגראי"ל וידווחו לו על כך כי חייבים למחות על כך (הבחורים לו רצו, הרב רוט פנה לרב...
על ידי שומע כעונה
14 דצמבר 2017, 00:43
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בלוית מרן ראש הישיבה זצ"ל
תגובות: 14
צפיות: 1882

Re: השתתפות בלוית מרן ראש הישיבה זצ"ל

בגליון כאייל תערוג לפני שבועיים היה כתוב בשם מרן הגראי"ל זצוק"ל שהחובה רק באותה עיר כאייל תערוג - הלוויות.png אני לא יכול לדבר בשם כולם, אך אם הייתי גר בחו"ל והיה באפשרותי להגיע ללוויית הגראי"ל במחיר שפוי [100$ גם נקרא מחיר שפוי] הייתי טורח ומגיע, רק שטכנית זה לא יכול להיות, א"כ בנסיעה מעיר לעיר בכ...
על ידי שומע כעונה
18 אוקטובר 2017, 00:24
פורום: סידור התפילה
נושא: הטוב והמטיב
תגובות: 3
צפיות: 1590

Re: הטוב והמטיב

אומרים בימים נוראים "הטוב ומטיב לרעים ולטובים", לכאורה פירושו שעל אף שהקב"ה הוא טוב מ"מ מהי"ת במטיב גם לרעים, ועל זה משבחים שהוא מטיב אף לרעים, ולפי זה אומרים "המלך הטוב, והמטיב לכל", דהיינו שאינו מטיב רק לטובים אלא לכל בריותיו רעים וטובים כאחד. כמו כן יש להוסיף שהטבה אינה באה בהכרח מחמת היות המטיב ...
על ידי שומע כעונה
17 אוקטובר 2017, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: מעין חתימה סמוך לחתימה
תגובות: 3
צפיות: 1074

Re: מעין חתימה סמוך לחתימה

פרלמן משה כתב:בתפילת ערבית תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד בא"ה המעריב ערבים היכן יש כאן מעין חתימה?
טור סימן רלו.png
טור סימן רלו המשך.png
על ידי שומע כעונה
16 אוקטובר 2017, 00:55
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 113
צפיות: 12662

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

מגן ישענו אין הכוונה שהוא מגן על הישועה, אלא שההגנה שלו היא הישועה. הקב"ה הוא המגן אשר מושיע אותנו. קראנו בשמחת תורה "מגן עזרך"- לא מגן על העזרה אלא ההגנה היא העזרה, ואשר חרב גאוותך - כנ"ל, החרב היא הגאווה ולא של הגאווה. נפלא - ומעתה התחדש לי פירוש נאה, שהרי ידוע זה מכבר כי החילוק בין עזרה לישועה ה...
על ידי שומע כעונה
16 אוקטובר 2017, 00:30
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?
תגובות: 14
צפיות: 3057

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

מצו"ב צילום ספר הליכות שלמה מהגרשז"א בענין הנ"ל, [מש"כ בס"ק ל, ההדגשות הם תוצאה של החיפוש באוה"ח ואין להם משמעות] תמונה1.png ומצו"ב ההערה על הנ"ל בתחתית העמוד תמונה2.png ולגבי החילוק בין חוטם האתרוג לגופו, פשוט שבחוטם אנו מקפידים טפי על ההדר משאר חלקי האתרוג. ועי' ביאור הלכה סי' תרמח סעיף י"ג ד"ה אב...
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 22:33
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 113
צפיות: 12662

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

"צור חיינו מגן ישענו",

לכאורה ישועה היינו שהקב"ה מושיע אותנו, א"כ מה שייך לומר על זה "מגן",
עצם זה שיש כאן ישועה זה השבח, מהי אותה הגנה על הישועה?
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 18:29
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?
תגובות: 14
צפיות: 3057

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

אני שולה מזכרוני ולכן איני יכול להיות בטוח במאת האחזוים, אך אכן טעם הפסול בנקודה שחורה הוא מחמת "הדר", אך הסיבה שבשלה נפגם ההדר מחמת אותה נקודה שחורה כיון שהנקודה מסמנת לנו את תחילת הריקבון, ולכן כשיש נקודה שחורה שאינה יורדת אך אינה מגוף הפרי אין בזה פסול של הדר, הגע בעצמך, אם היה זה רק ענין של הדר ...
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 11:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמרים מחו"ל בשמחת בית השאובה במוצאי יו"ט
תגובות: 11
צפיות: 1768

Re: זמרים מחו"ל בשמחת בית השאובה במוצאי יו"ט

לדעתי ראוי להוקיע תופעה זו מכל וכל, וכי איך אפשר לשאוב רוח הקודש מדבר שנעשה בצורה כזו, ובפרט שיש עלינו לצפות לזמנים של שמחת בית השואבה בבית המקדש ששם אנו עצמנו לא היינו יכולים להיכנס שהרי שם רקדו וטיפחו רק חסידים ואנשי מעשה, והלוואי והיינו ראויים ליקרא כך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהמשמחים של דור...
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 11:44
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?
תגובות: 14
צפיות: 3057

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

נקודה שחורה הפוסלת באתרוג, היא שחרורית הבאה מחמת תחילת ריקבון האתרוג, ונקודה שחורה זהו סימן לכך שהאתרוג מתחיל להירקב ולכן אתרוג זה פסול. לכן כל עוד הנקודה השחורה אינה באה מגוף האתרוג אלא מחמת סיבות אחרות אפי' שהנקודה לא יורדת הרי האתרוג כשר, וניתן לראות אצל מומחים לד' מינים שמכשירים נקודות שחורות מח...
על ידי שומע כעונה
02 אוקטובר 2017, 02:33
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: שאלה לידענים (יו"כ וכפרה ודאית מושלמת?)
תגובות: 19
צפיות: 3006

Re: שאלה לידענים (יו"כ וכפרה ודאית מושלמת?)

שאלה צדדית, אם נאמר שאין יוה"כ מכפר אא"כ עשה תשובה, הרי תשובה אפשר לעשות גם בלי יוה"כ, וכל אחד שעשה תשובה מיד מתכפרים עוונותיו, אז למה נועד יוה"כ
על ידי שומע כעונה
01 אוקטובר 2017, 13:38
פורום: סידור התפילה
נושא: הערות על הפיוט י"ג מידות
תגובות: 5
צפיות: 1559

Re: הערות על הפיוט י"ג מידות

הערה ג. מדת הרחמים עלינו התגלגלי- עי' אלף המגן על מט"א סי' תר"ג סקי"א שהעיר דאותם המתנגדים לאמירת מלאכי רחמים ומכניסי רחמים [עי' אלף המגן סי' תקפ"א סק"מ] יש חשש גם כאן. ועי' תפלת כל פה [אשכול] שעשו נוסח חדש [וראיתי בספר תורת המועדים לגר"ד קולדצקי נכד הגרח"ק שאמר לו הגרח"ק שהוא נוהג לומר כנוסח שבסיד...
על ידי שומע כעונה
01 אוקטובר 2017, 13:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהפכה בעולם המקוואות?
תגובות: 5
צפיות: 1333

Re: מהפכה בעולם המקוואות?

מצד אחד נשמע מהפכני, אך בביקור באתר שם אנו מוצאים רבים מפוסקי הדור התומכים במיזם זה,
אם כי מענין מה יקרה כשזה יגיע בפועל לשוק, האם ידוע על אי מי המתנגד?
על ידי שומע כעונה
01 אוקטובר 2017, 01:42
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?
תגובות: 5
צפיות: 1543

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

בחסידות גור נהגו לאכול סעודה גדולה גם בליל ערב יו"כ מחמת מצוה זו

עבור לחיפוש מתקדם