הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 669 תוצאות

על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 17:34
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 624
צפיות: 28715

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד באם שייך לקבל את 'מתיבתא' של עוז והדר על מנחות מדף לח. עד סוף דף לט:, אם אפשר לקבל גם את הילקוט ביאורים.
תודה רבה שלוחה מראש.
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 12:49
פורום: כשרות
נושא: כשרות וודקה
תגובות: 7
צפיות: 393

Re: כשרות וודקה

חכימא דיהודאי כתב:האם יש מקור למנהג בני אדם לשתות וודקה וכדומה בלי חותמת של גוף כשרות מוכר?
ערוך חיפוש "וודקה" בפורום ותמצא מענה לשאלתך.
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 12:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2886

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

אשמח שתביא אלינו את תשובת הרב עובדיה לקושייתנו, שאכן לא הכרתיה. זה הדבר היחיד שרלוונטי פה. התשובה שאתה כתבת ש'החומרה הזאת קרובה להיות דין ולכן מתייחסים אליה כמו דין לפי הענין', אינה מובנת. אם חייבים להחמיר בזה מצד הדין, אז איך ניתן למול בשבת ולא לחשוש לחומרה הזאת? אלא ודאי שמודה הרב עובדיה ז''ל לכל...
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 01:48
פורום: ביצה
נושא: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

לדעות הסוברים שחמץ הוא דבר שאין לו מתירין משום שהוא חוזר לאיסורו בשנה הבאה, הוא הדין לכל מוקצה שאסור מחמת איסור אכילה, שהוא חוזר לאיסורו בשבת הבאה. ולא אמרו שיש בביצה דין של דבר יש לו מתירין, אלא משום שלמחר הוא נעשה מותר לעולם. בפשטות, איסור מוקצה לעולם חשיב יש לו מתירין, כיון שהמוקצה דנן יש לו הית...
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 21:15
פורום: ביצה
נושא: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

לדעות הסוברים שחמץ הוא דבר שאין לו מתירין משום שהוא חוזר לאיסורו בשנה הבאה, הוא הדין לכל מוקצה שאסור מחמת איסור אכילה, שהוא חוזר לאיסורו בשבת הבאה. ולא אמרו שיש בביצה דין של דבר יש לו מתירין, אלא משום שלמחר הוא נעשה מותר לעולם.
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 21:10
פורום: ביצה
נושא: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

לא זכיתי להבין, הצל"ח אומר שלענין איסור טלטול לא שייך דבר שיש לו מתירין, אבל השאלה שלי היא לענין איסור אכילה, כל מוקצה יש בו איסור אכילה ואיסור טלטול, לגבי הטלטול אולי זה דבר שאין לו מתירין אבל לגבי אכילה זהו דבר שיש לו מתירין כמבואר בביצה דף ג: לענין ביצה שנולדה ביו"ט שאינה בטילה ברוב משום דבר שיש...
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 20:53
פורום: ביצה
נושא: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

זקן ויושב בישיבה כתב:
אור זרוע כתב:בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.
השאלה שלי היא לענין אכילה ולא לענין טלטול.
מוקצה מחמת איסור אכילה, שזה הנושא שלך, הוא מוקצה לעניין טלטול, ולא שייך בזה דין יש לו מתירין כדברי הצל"ח.
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 20:25
פורום: ביצה
נושא: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין
תגובות: 16
צפיות: 471

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 16:07
פורום: עירובין
נושא: איילה חביבה על בעלה?
תגובות: 7
צפיות: 559

Re: איילה חביבה על בעלה?

כוונת הגמרא שהאיילה לא מקבלת אותו [ולא שהאייל אינו חפץ באיילה], ולכן הוא נאלץ ללכת אחר היחמורתא, שהיא דומה לאיילה.
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 15:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בברכת מעין שלוש
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: שאלה בברכת מעין שלוש

חשוקי חמד ברכות מד, א אכל פירות הארץ וחו"ל כיצד יסיים בברכה אחרונה? שאלה. במסכת ברכות דף מד נאמר שהאוכל פירות בשיעור כזית משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל, מברך אחריהם ברכה אחת מעין ג' ומסיים ברוך אתה ה' על הארץ ועל פירותיה. ואם הפירות צמחו בחו"ל מסיים על הארץ ועל הפירות, וכן נפסק בשו"ע (או"ח סימן רח ס...
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 14:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2886

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

בשנים האחרונות יצא לאור תשובת הגאונים המקורית, מצורף בזה (העתקה מחולקת בשתי הודעות):
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 14:02
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 361

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

נראה לי שבספר כשרות ארבעת המינים מובא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין חשש מורכב בזה.
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 13:39
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו מבין את דברי החובת הלבבות? "יימצא בגרגיר א' של חיטה 300 שיבולים"??
תגובות: 12
צפיות: 444

Re: מישהו מבין את דברי החובת הלבבות? "יימצא בגרגיר א' של חיטה 300 שיבולים"??

כך כותב הרב בשער הבחינה פרק ה': "ומן התימה בסבת המזונות מן הזרעים, כי גרגיר אחד מוציא אלף ויותר כשינצל מן הפגעים וכבר נאמר כי ימצא בגרגיר אחד של חטה שלש מאות שבלים ובכל שבולת יותר מעשרים גרגרים, ונמצאו אילנות גדולים אשר יהיה שרשם גרגיר אחד וגידול אחד על ההקשה אשר זכרתי מן הכפל, ישתבח החכם החונן המס...
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 13:25
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו מבין את דברי החובת הלבבות? "יימצא בגרגיר א' של חיטה 300 שיבולים"??
תגובות: 12
צפיות: 444

Re: מישהו מבין את דברי החובת הלבבות? "יימצא בגרגיר א' של חיטה 300 שיבולים"??

כך כותב הרב בשער הבחינה פרק ה': "ומן התימה בסבת המזונות מן הזרעים, כי גרגיר אחד מוציא אלף ויותר כשינצל מן הפגעים וכבר נאמר כי ימצא בגרגיר אחד של חטה שלש מאות שבלים ובכל שבולת יותר מעשרים גרגרים, ונמצאו אילנות גדולים אשר יהיה שרשם גרגיר אחד וגידול אחד על ההקשה אשר זכרתי מן הכפל, ישתבח החכם החונן המס...
על ידי אור זרוע
21 ינואר 2019, 13:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2886

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ואם אנחנו רואים, שעם כל זה, פסקו כל גדולי הדורות שלפנינו דלא כרבינו תם, אות הוא שאין הלכה כרבינו תם. ודאי שראוי להחמיר כמותו, ובפרט בדאורייתא, אך עיקר ההלכה אינה כמותו. אתה יכול קצת לפרט יותר, כי נראה שאפילו בליטא נהגו עכ"פ להחמיר כמו ר"ת. ז"ל האגרות משה יו"ד ד, יז כו. הפסק טהרה אחרי השקיעה, ואם יש...
על ידי אור זרוע
20 ינואר 2019, 17:56
פורום: דיני ממונות
נושא: האם יש מושג ''חצי שיעור'' בהרמת יד בתורת משה
תגובות: 3
צפיות: 230

Re: האם יש מושג ''חצי שיעור'' בהרמת יד בתורת משה

יש לדון אם שייך חצי שיעור בדבר שאינו אכילה, ובדבר שאינו "חזי לאצטרופי". ובאמת שאנו מוצאים מושג של חצי שיעור באיכות, והיינו איסורים קלושים מסוימים שהוזכר בהם שהם כעין חצי שיעור. ראה אנצ"ת ערך חצי שיעור בסעיף האחרון שכותרתו "כעין חצי שיעור".
על ידי אור זרוע
18 ינואר 2019, 15:15
פורום: דיני ממונות
נושא: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון
תגובות: 100
צפיות: 2933

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

@יהושע, אתה בעצם טוען שהחיסון למחלת החצבת, מסוכן יותר מהמחלה עצמה?
נראה לך הגיוני?
על ידי אור זרוע
17 ינואר 2019, 03:50
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שורש המסיק??
תגובות: 89
צפיות: 2014

Re: מהו שורש המסיק??

האחד בא לגור כתב:
אור זרוע כתב:לכאורה הפסוק "אם אסק" משתמש במלה ארמית, ואילו הפועל מסק הוא לשון חכמים, אבל לא ארמית. והם שני שרשים שונים כדברי הרב @הכהן.
ע"ס מה ?
ברור שמסיקה היא כמו קצירה וכו' ,ולא על זה היה הנידון ,השאלה היא מה מקור המילה.
למיטב זכרוני כך משמעות הערוך, אבל אם תוכל להעלות את ערך מסק אודה לך מאוד.
על ידי אור זרוע
17 ינואר 2019, 03:36
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שורש המסיק??
תגובות: 89
צפיות: 2014

Re: מהו שורש המסיק??

לכאורה הפסוק "אם אסק" משתמש במלה ארמית, ואילו הפועל מסק הוא לשון חכמים, אבל לא ארמית. והם שני שרשים שונים כדברי הרב @הכהן. הפירוש של המלה מוסק או מסיק הוא לשון של ליקוט בזיתים כמו שפירשו המפרשים שכמו שיש קוצר בתבואה ואורה בתאנים ובוצר בענבים כך אומרים מוסק בזיתים. וגם דעת הערוך כן כמש"כ בערך אר (מצו...
על ידי אור זרוע
16 ינואר 2019, 02:40
פורום: חולין
נושא: שחיטת חולין
תגובות: 2
צפיות: 264

Re: שחיטת חולין

חפש בגוגל: וידאו שחיטה עם הרב חוכיימה,
ותמצא מבוקשך.
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 16:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכבת זרע כצואה
תגובות: 62
צפיות: 1282

Re: שכבת זרע כצואה

הכהן כתב:אי משום תשמיש, איך שמשו הלווים במחנה לויה, ששם זה לא רק מדין צואה אלא שכב"ז גופה?
הם אכן לא שמשו במחנה לויה, וכן כתב במשך חכמה במדבר א, נ-נג.
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 15:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכבת זרע כצואה
תגובות: 62
צפיות: 1282

Re: שכבת זרע כצואה

בתשובת שאלה מאת רבי אליעזר ב"ר יוסף בנימין ברגמן כאן התייחס לענין: מי זה ? ומה סמכותו לחלוק על הרמ"א? ת"ח לפני כמאתיים שנה (נולד בשנת תקכ"ט), אבל אני לא יודע עליו פרטים. מלבד הספר הנוכחי, יצא עליו ספר "ישאו הרים שלום", יומן ומכתבים. מצאתי דבר מעניין, ותו לא. בנוגע לטענתו על "בית הכסא" ראיתי בספר עמ...
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 14:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכבת זרע כצואה
תגובות: 62
צפיות: 1282

Re: שכבת זרע כצואה

בתשובת שאלה מאת רבי אליעזר ב"ר יוסף בנימין ברגמן כאן התייחס לענין:
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 13:30
פורום: ט"ו בשבט
נושא: טו בשבט - חידושי תורה
תגובות: 6
צפיות: 359

Re: טו בשבט - חידושי תורה

נתן10 כתב:נקודה מענינית למחשבה
לא נשכח שהאבני נזר היה חבר של החידושי הרי"מ שהיה תלמידו של הרה"ק מקאצק ובעל האבני נזר היה חתנו של האדמו"ר מקאצק
האבנ"ז לא היה חבר של החידושי ההרי"ם אלא תלמיד וחסיד.
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 13:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 19
צפיות: 580

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

יש לציין עוד לדברי החיד"א בספר חומת אנך על קהלת ב, ט וז"ל: ט. שרים ושרות. פי' רש"י מיני כלי זמר. אפשר דבא לאפוקי שלא נפרש משוררים ומשוררות דהא קי"ל קול באשה ערוה. אך אפשר לפרש משוררים ומשוררות ולא היו בבת אחת אלא שרים לחוד ומשוררות לחוד. והמשוררות היו מנשיו ופלגשיו ויש לדחות: עוד בנושא זה יש לציין ל...
על ידי אור זרוע
15 ינואר 2019, 12:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 19
צפיות: 580

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

גם בשו"ת מהר"י הכהן - תנינא סימן לז מבאר ששיר וזמרה הם שני דברים, ואין ראיה מכל המעשיות שמוצאים בתנ"ך:
שו''ת מהר''י הכהן תנינא סימן לז .png
וכן הביא האדמו"ר מציעשנוב בכתב עת "אוצרות ירושלים" בשם רא"ז מרגליות בספר אלף למטה, ובשם מגן גבורים שכבר הובא לעיל:
על ידי אור זרוע
14 ינואר 2019, 16:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 19
צפיות: 580

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

בספר של"ה הקדוש בפרשת בשלח, תורה אור ז כתב: "...ואנשי הצחות והמליצה אומרים, שמרים עם הנשים לא אמרו שירה כי הנשים פטורות, רק יצאו בתופים ובמחולות לשמוח, ובאו כמה בחורי ישראל לראות בשמחתם , ואז צעקה מרים 'ותען להם' לכו לאהליכם במקום שאומרים האנשים שירה, וגם אתם 'שירו לה' כי גאה'. אבל רבותינו ז"ל (מכיל...
על ידי אור זרוע
14 ינואר 2019, 01:41
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?
תגובות: 52
צפיות: 1377

Re: חרדי שעושה מצוות זה מכח בחירה או הכרח?

אתה כותב "גודל השכר נמדד לפי כמות המצות והצער בקיומם" , ואני שואל איך "קל אמונה ואין עול" נותן שכר לפי אמת מידה כ"כ לא צודקת. מה אשם אחד שנולד בבית חילוני באיזה קיבוץ שעליו ללכת לגיהנום , ואילו ילד בני ברקי ממוצע מקבל גן עדן על מגש של כסף פחות או יותר? (א) מי שנולד בבית חילוני באיזה קיבוץ, אינו הול...

עבור לחיפוש מתקדם