החיפוש הניב 2687 תוצאות

על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 19:27
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן מדרשים חלוקים!!

דבר ידוע ומפורסם בכל קצווי ארץ שיום י"א חשון הוא יום פטירת רחל אמנו ע"ה. ורבים ושלמים עולים למקום קבורתה ומתפללים ומדליקים נר וכו' בזה היום. ואני בא בזה לערער על המוסכמות. ולהורות ולהראות. מעיון במקורות. שיום זה כנראה אינו יום פטירתה. ותחילה אציג את מקורות דברי ולאחר מכן אתייחס למקור היחיד המורה לכ...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 19:25
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!

תודה לרב @הפקדתי שומרים על הבאת דברי הגר"י רצאבי שליט"א. למען הסר לזות שפתיים אציין שלא ראיתי את דבריו קודם. ואם הייתי רואה הייתי מביא דברים בשם אומרם. לגופם של דברים. ראיתי את דבריו הארוכים והוא אכן כותב שם את הרעיון המרכזי שכתבתי. אך הוא מזכיר שם בתוך דבריו כמה פעמים שזה תלוי במחלוקת מתי נברא העו...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 19:24
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!

קראתי ההשגות ה" צהובות " וכמדומה שיש כאן ד' נושאים עיקריים שהשגת עליהם. וכפלת דבריך כיד ה' הטובה עליך. לע"ע אני משיב בקצרה ואי"ה בהמשך ארחיב. א. אתה מפרש את דברי הגמרא במגילה כאילו קיץ הוא מר"ח ניסן עד ר"ח תשרי בדיוק וחורף הוא מר"ח תשרי עד ר"ח ניסן בדיוק. ומכח פירושך הסקת שלדברי הגמרא יעקב אבינו אר...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 19:23
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!

כעת אשיב בקצרה על כל הטענות שהעלת כאן שוב פעם. לפי אותיותיך. א. הבאתי שבמקור המדרש כנראה היה כתוב רק מניין החודשים. ולא שמותיהם. השמות נוספו על ידי המעתיקים או המדפיסים. זה נכון כם לגבי הסוף. (אפשר שלא הבנתי את טענתך. א"כ אנא תפרט יותר) ב. לגבי זמן העיבור של יששכר הבאת מדרש על ז' חודשים ועל י"ב ועל...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 13:37
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!

השבתי על מה שהיה נראה לי רציני. כעת אשיב בקצרה על כל הטענות שהעלת כאן שוב פעם. לפי אותיותיך. א. הבאתי שבמקור המדרש כנראה היה כתוב רק מניין החודשים. ולא שמותיהם. השמות נוספו על ידי המעתיקים או המדפיסים. זה נכון כם לגבי הסוף. (אפשר שלא הבנתי את טענתך. א"כ אנא תפרט יותר) ב. לגבי זמן העיבור של יששכר הב...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 13:10
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

בירור דעת תרגום יונתן בן עוזיאל לגבי זמן פטירת רחל אמנו ההוכחה מהגמרא במגילה שרחל נפטרה בתחילת הקיץ בהודעתי הראשונה כתבתי בזה הלשון "בגמרא (מגילה יז.) מפורש שיעקב עזב את בית אל בתחילת הקיץ. ובפסוקים מפורש שבעוזבו את בית אל נפטרה רחל". וכעת ארחיב יותר בביאור הדברים: הגמרא המגילה (יז.) כותבת שיוסף נע...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 01:27
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

ובתירוץ קושיות חמורות אלו נסמכתי על גרסת חלק ממדפיסי המדרש. המאומתת גם מכת"י של המדרש שהובא בקובץ "חיצי גיבורים" ובו נראה בעליל שבמדרש לא נכתבו שמות החודשים כלל. רק נכתב שבנימין נולד בחודש השני. ויששכר בחודש הי"א. וכן ע"ז הדרך בשאר השבטים. ובחלק מהדפוסים פתחו בהדפיסים את מניין החודשים כהבנתם. ומנו ...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 00:22
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

נכון. גם העתקתי שגירסת המדרש הנ"ל מוכחת מעצמה, שכן הוא כותב שם בחודשים שבט אייר לא נולדו. כמו כן בספר היובלים שנשתמר והוא לפי אלפים שנה מבלי חולק, כתב בנימין נולד י"א חשון. רבינו בחיי, והמעם לועז כתבו גם כך. גם הילקוט בעצמו כותב להדיא כמה פעמים שחודש ניסן הוא חודש א', וכי המדפיסים פתחו את ד' הילקוט ...
על ידי הפקדתי שומרים
21 אוקטובר 2018, 00:12
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

רוב ככל המקורות צוטטו. הנקודה היא לא אם יש שיטה כזו, אלא אם יש שיטה אחרת. מי שמונח בענין יבין זאת. ואעתיק מה שכתבנו בזה בקצרה. כברת דרך, בפשוטו הוא לשון מיל בערבית, והוא אומדן מרחק הדרך, וכמו שהביא רש"י פעם בשם ר' משה הדרשן ופעם בשם מנחם ומה שפירש כברת הדרך "שהארץ חלולה ומנוקבת ככברה" זה על פי המדר...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 23:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה שהיה בנתינת צדקה
תגובות: 7
צפיות: 378

Re: מעשה שהיה בנתינת צדקה

אני מעתיק לך חלק קטן ממה שכתבתי בנידון קצת דומה. בספר בארח צדקה הביא שו"ת מהגר"ח קניבסקי שליט"א וזה לשון השאלה חשב בליבו ליתן צדקה לפלוני ומתחרט, אם מותר לו ליתנו לעני אחר ע"כ והשיב הגאון וז"ל פ"א עליתי על אוטבוס ובא עני לבקש צדקה כשרציתי ליתן לו נסגרה הדלת ואמר לי החזו"א שאתן לעני אחר, והבנתי ממנו ...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 22:34
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

שמתי לב עוד שהגר"י רצאבי לא הוכיח בהכרח שכך יש להגיה במדרש מהטעם שהבאתי על תאריך לידת יששכר. יעויין בראש האשכול מה שהבאתי להוכיח שם. ר' מכל מלמדי הרי לך שהדברים שנאמרו בהקשר יששכר קשה להולמם. א. במדרש נשנה בכמה מקומות, שישכר זמן עיבורו היה י"ב חודש ולא תשע חודשים. ב. הראב"ן והאלשיך כתבו עפ"י גמ' לפ...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 22:33
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

כתבנו כמה וכמה טענות על הדברים, אשמח שתעיין בהם ותדון לאמיתה של תורה.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 22:13
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

כנראה שלא עיינו במה שכתב הרב הנ"ל והרעיון המרכזי ליישב את שני המדרשות, הוא מה שכתב הכותב בראש האשכול. בראש האשכול כתב-"בתירוץ קושיות חמורות אלו נסמכתי על גרסת חלק ממדפיסי המדרש. המאומתת גם מכת"י של המדרש שהובא בקובץ "חיצי גיבורים" ובו נראה בעליל שבמדרש לא נכתבו שמות החודשים כלל. רק נכתב שבנימין נול...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 22:01
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 2116
צפיות: 70905

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - פתרון חידה 40

היכן מסופר על גירושין בפרשת לך לך. רמז לא גירושין "קלאסיים" אבל גירושין. ספר בראשית פרק יב פסוק יג - אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ לְמַעַן יִיטַב לִי בַעֲבוּרֵךְ וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ: ספר אהבת יהונתן שם- אמרי נא אחותי את. היינו כי האבות ובניהם קודם מתן תורה כשהיו בא"י היה להם דין ישראל וכשהיה...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 21:47
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 2116
צפיות: 70905

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 41

אם כונת השואל בחידתו על סוכה שנפסלת בחפצא הווי אומר גם לאדם אחר א"כ לא זו התשובה, אבל אם כונתו שהפסול ביחס לאותו אחד שכעת יושב אז התשובה עולה יפה.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 21:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תינוקים לא מסתכלים במראה
תגובות: 58
צפיות: 1681

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

בעבר מאוד זלזלתי בזה, אך כמדומה שפעם ראיתי שמישהו שאל את הגר"ח בענין, ואמר לו שלא יזלזל בזה. מצורף דברי שו"ת באר משה בענין, שמעיד על מנהג זה. בשו"ת באר משה לא נסמך על דברי הגר"ח אלא על מנהג נשים שראה בבית הוריו. בנוגע לד' הגר"ח שלח לי אחד מחברי הפורום (אני לא מזכיר את שמו יען ולא נתן לי רשות) בזה"ל...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 21:30
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!

קודם כל אומר, כי דברי ללא מקורות: גם עניין ציון של צדיקים וגם עניין של יא"צ של צדיקים אז כך, ברור לכל, כי יש עדיפות באם אכן זה באותו המקום שבו הוא נקבר, וכן אם זה באותו היום שבו בוא נפטר. אך גם יש טעות [בשוגג או במזיד] זה לא משנה הרבה מהמשמעות, כי כשקובעים זכר או ציון אז הנשמה של אותו הצדיק יורדת ל...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 21:23
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!

יצחק כתב:
יהודי כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:מי אמר שבשביל ישועות צריך יארצייט?
לא אמרתי, רק שאלתי אם יש מקור למה ששאלתי.
וואו, לא חשבתי שיהיה מי שיחשוב שאפשר לדון ברצינות על הענין של "הישועות" מבחינתי זה סתם היה בדיחה.
ר' @יצחק למה לא?
על תפילת רחל אמנו יש כמה וכמה מדרשים, שפועלת נצורות וגדולות לעם ישראל.
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 21:03
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!

את הרעיון המרכזי שכתב הכותב, כבר כתבו לפניו ראה כאן- https://www.maharitz.co.il/?CategoryID=366&ArticleID=8705 האם י"א במרחשון הוא אכן יום פטירת רחל אמנו ג' חשון ה'תשע''ח האם י"א במרחשון הוא אכן יום פטירת רחל אמנו. מתוך "שערי יצחק" השיעור השבועי של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן, שנ...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 20:54
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!

שוחחתי עם ת"ח גאון, ואמר לי שכתב בזה בספר משנה הלכות. אודה מכל לב למי שיש לו גישה לאוצה"ח לעשות חיפוש ולציין את מקומו. (אין צורך לעלות שכן השו"ת הנ"ל נמצא בהיברו בוקס ואני יעלה את דבריו, איך אין אפשרות לחפש ולזה יועיל) כמו כן הראה לי בשם מדרש שכל טוב בזה"ל "והיה קיץ גדול ואבק הדרך ולא הייתי יכול להע...
על ידי הפקדתי שומרים
20 אוקטובר 2018, 20:47
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שכן!!!!!

קראתי ההשגות ה" צהובות " וכמדומה שיש כאן ד' נושאים עיקריים שהשגת עליהם. וכפלת דבריך כיד ה' הטובה עליך. לע"ע אני משיב בקצרה ואי"ה בהמשך ארחיב. א. אתה מפרש את דברי הגמרא במגילה כאילו קיץ הוא מר"ח ניסן עד ר"ח תשרי בדיוק וחורף הוא מר"ח תשרי עד ר"ח ניסן בדיוק. ומכח פירושך הסקת שלדברי הגמרא יעקב אבינו אר...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 16:18
פורום: סידור התפילה
נושא: נח מתפלל שחרית..
תגובות: 7
צפיות: 520

Re: נח מתפלל שחרית..

בקרי"ש, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע וגו'. כתוב בפרקי דר' אליעזר שהכוונה לשבועה שנשבע הקב"ה לנח שלא יביא עוד את המבול מים על הארץ. נ.ב. מישהו יודע מי המרצה :?: נוסח השאלה, לא שמעתי מהמרצה ואינני יודע מיהו המרצה, שים לב לא כתבתי דרשן. היכן נח מוזכר (גם אם ברמז) ולא שבועת נח. ולכן כנר...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 04:12
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 153
צפיות: 1755

Re: יא חשון יום פטירת רחל? מדרשים חלוקים!!!

מה שמודגש בצהוב אלו הערות שלנו על המסקנות מרחיקות לכת שהגיע ר' @מכל מלמדי השכלתי בתאריך פטירת רחל אמנו. לאחר מכן כתבנו את הערות על הסדר כאן מומלץ לעבור. כתבנו את כ"ז רק אחר שעברתי בכובד ראש על ראיותיך ולענ"ד המסקנה לא מוכרעת ולא מוכרחת, מאידך אשמח שתאירו את עיני אם אני טועה בזה. דבר ידוע ומפורסם בכל...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 02:10
פורום: בית המדרש
נושא: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו
תגובות: 18
צפיות: 964

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

מישהו שאל אותי היום בבית כנסת, אנשים מקפידים לומר על צדיק שהוא "נפטר", ואילו על אחרים שהם "מתו" מה המקור לדבר הזה, הרי בתורה תמיד כתוב לשון מיתה בצדיקים צדיקים במיתתם קרויים חיים [והוא בכלל מה שכתב הרב @הפקדתי שומרים]. יש"כ. האמת שהמאמר המלא נכתב בפטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, וחברנו את הגמ' תענית ה. עם ...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:51
פורום: בית המדרש
נושא: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?
תגובות: 8
צפיות: 471

Re: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?

ונניח שהכביש או המעבר חציה שייכים בשותפות לכל בני העיר, מה שייך כאן גזל, מה הוא לקח, קרקע נגזלת? ובפשטות אפילו אדם שנכנס לחצר פרטית אינו נחשב גזלן בחו"מ. (ואין לזה קשר לפלוג' הראשונים במקרה שנהנה מגוף הקרקע) וראה בגמ' סוכה פליגי ר"א ורבנן המסכך ברה"ר ודעת חכמים שכשרה, ומ"מ גם לר"א שם מיירי שהוא לבדו...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:29
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 2116
צפיות: 70905

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 40

כנראה הגעת לזה דרך "הקלאסיים" אבל אני מדבר על גרושי אישה במובן של "גירושי אישה", דבר שאין לו קשר לפסוק שהזכרת. יש"כ.
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:19
פורום: לך לך
נושא: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?
תגובות: 22
צפיות: 883

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

העמק דבר על בראשית פרק יא פסוק לא (לא) ויקח תרח את אברם בנו וגו' ללכת ארצה כנען. אע"ג שלא הי' עוד מאמר ה' לא"א. מכ"מ כבר הי' הערב מן השמים וראה מרחוק קדושת הארץ וכמש" להלן ט"ו ז' והא דכתיב ויקח תרח וגו' אע"ג דעיקר רצון אותה יציאה הי' אברם ובעצתו מכ"מ כיון שיה' אברם שקוע ברעיונות אלקיות או חכמות ולא ...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:17
פורום: לך לך
נושא: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?
תגובות: 22
צפיות: 883

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

אבל כעת מצאתי חזקוני, ונראה קצת כדבריך. חזקוני על בראשית פרק יא פסוק לא (לא) ויקח תרח את אברם בנו, ללכת ארצה כנען - כי היה מזרעו של שם ולהם נתנה הארץ למורשה כדכתיב ויהי כנען עבד למו. ויצאו אתם לוט ושרי שהיו אח ואחות עם תרח ואברם שהיו ראשים ועיקר. ויצאו אתם מאור כשדים במצות הקב"ה כדכתיב אני ה' אשר הו...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:15
פורום: לך לך
נושא: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?
תגובות: 22
צפיות: 883

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

לא עשה דברים סתם, ובפרט שהתורה האריכה לבאר להיכן היה דעתו בנסיעתו. אא''כ יש לך הסבר אחר למה דעתו לארץ כנען. אור החיים על בראשית פרק יא פסוק לא (לא) ויקח תרח וגו' הכוונה היא על דרך שאמרו ז"ל (ב"מ עה:) מאן דביש ליה בהאי מתא וכו', כי שינוי מקום גורם, לזה אמר הכתוב כי כאשר ראה תרח שאברם בנו לא נולדו לו...
על ידי הפקדתי שומרים
19 אוקטובר 2018, 01:09
פורום: לך לך
נושא: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?
תגובות: 22
צפיות: 883

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

דרומאי כתב:
הפקדתי שומרים כתב:
דרומאי כתב:השאלה היא אם חל שם 'ארץ ישראל' לפני כיבושה, או עכ''פ לפני שהובטחה לאאע''ה.
אך צ''ע בזה, דהרי תרח עזב את אור כשדים ללכת ארצה כנען, וש''מ שכבר היה 'ענין' ארץ ישראל.
אין ראיה מתרח.
יש ויש ראיה, דבודאי לא בחינם היה דעתו של תרח על א''י, ואאע''ה עמו.
עובד אלילים.

עבור לחיפוש מתקדם