החיפוש הניב 505 תוצאות

על ידי יוסף יצחק
12 יוני 2020, 12:45
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה או שמא זה ריבית
תגובות: 16
צפיות: 271

Re: האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה או שמא זה ריבית

האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה, ואולי אף חובה להרגיש כך. או שמא זה ריבית. דמאי שנא 'הכרת הטוב' מריבית דברים. ואי תאמר - עד כדי כך אסרה תורה הכרת הטוב, גזה"כ הוא! דכך אמרה תורה, עשה חסד ותלווה, ללא שום תחושת נתינה. דהוא מצווה גמורה. היתכן?? לכאורה אסור להכיר לו טובה שכן בתחילה פסק הגרשז"א (בשו"ת ח"...
על ידי יוסף יצחק
31 ינואר 2020, 16:19
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: Wi fi פרטי, מה ההתר להשתמש?
תגובות: 61
צפיות: 1617

Re: Wi fi פרטי, מה ההתר להשתמש?

ללא התייחסות לשאלה למעשה אם אסור או מותר... למה כל כך פשוט לכולם שאם הוא מאיט את השימוש של חבירו באינטרנט זה גזל?? מה הוא גזל ממנו? מישהו יש לו מקור שאם מישהו מונע מחבירו להשתמש בדבר שלו (של חבירו) הוא נקרא גזלן?? [והיינו אפילו אם מונע ממנו השימוש לגמרי, והכא אינו מונע השימוש, רק מאיט את השימוש שלו...
על ידי יוסף יצחק
19 דצמבר 2019, 01:11
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

אך משום מה לא שמת על ליבך שהבאתי כמקור שו"ע מפורש בסימן ש"א ס"ג שם כתוב שאסור לעבור בנהר שגזרו שמא יבא לידי סחיטה, ולכאורה ה"ה גשם שעלול להביאו לידי סחיטה, אלא א"כ תביא חילוק המניח את הדעת לחלק בין גשם ונהר, דנתי בזה עם ת"ח מופלגים ולא מצאו חילוק (החידוש לא שלי אלא של חבר). ביררתי כמו שהבטחתי, ותשו...
על ידי יוסף יצחק
17 דצמבר 2019, 05:02
פורום: סידור התפילה
נושא: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו
תגובות: 20
צפיות: 395

Re: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו

עפר ואפר כתב:
17 דצמבר 2019, 00:08
אם יש גם התנגדות מהגר"א ודאי שלכו"ע ראוי שלא לומר
עי' בתשובת הגר"א נבנצל שליט"א שהובאה למעלה
על ידי יוסף יצחק
12 דצמבר 2019, 22:35
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

במחילה לא הבנתי את ההבדל בין הוצאה לבין סחיטה, כי אם על הוצאה לא גזרו כלל משום שלפעמים הגשם תופס את האדם ברחוב ואם נגזור הוא לא יוכל להמשיך ללכת, הרי גם לענין סחיטה אם יתפוס אותו גשם ברחוב הוא יצטרך להוריד את הבגדים מעליו שלא יבוא לידי סחיטה . מה ששאלת מסי' ש"א סעיף ג' אברר בעז"ה ואקוה לחזור עם תשו...
על ידי יוסף יצחק
12 דצמבר 2019, 14:27
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

מהשו"ע הרב הזה ידעתי (ראיתי שהביאו אותו במשנ"ב שבהוצאת 'דירשו') אבל מה נעשה שהוא דיבר על הוצאה וסברתו לא מתאימה לענין סחיטה (כמו שבארתי) וצריך לומר שאיירי בגשם שלא יביאו לידי איסור סחיטה (כמו שהדגשתי) לא הבאתי את השו"ע הרב כמקור יחיד, הדבר פשוט לכל הולך ישר שאם יש כמה מקומות בהלכה (סי' ש"א סעיף מ"ה...
על ידי יוסף יצחק
11 דצמבר 2019, 19:44
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

לכאורה אסור לצאת כשיש גשם שוטף בחוץ שעלול להביאו לידי סחיטה (שו"ע סי' ש"א ס"ג, ומה שהתיר בפסקי תשובות אות ס"ה תמוה מאד, שדימה איסור הוצאה שלא גזרו כמבואר בט"ז לפי שא"א לגזור דמה יעשה אדם שנזדמן לו גשם תוך הילוכו וכי יעמוד כל השבת על אותו מקום ולא ילך, לבין איסור סחיטה דשם אין שום נפק"מ בזה שילך גם ...
על ידי יוסף יצחק
11 דצמבר 2019, 00:21
פורום: סידור התפילה
נושא: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו
תגובות: 20
צפיות: 395

Re: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו

יואל נהרי כתב:
10 דצמבר 2019, 23:29
אבל נדמה לי עדיין שרוב הציבור נוהג כן לאמרו.
במחחלה מ"רוב הציבור" אבל הרבה אומרים מה שכתוב בסידור...
(גם אם היה מופיע פסוק אחר ב"תפילת כל פה" היו אומרים...)
על ידי יוסף יצחק
11 דצמבר 2019, 00:14
פורום: סידור התפילה
נושא: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו
תגובות: 20
צפיות: 395

Re: ויאמר דוד אל גד מה מקור אמירתו

לכתוב שהגר"א כתב לא לאמרו כאילו זה חידוש שלו, זהו עיוות (אף שאין כאן שקר). אבל כשהגר"א אומר לא לומר זה משהו אחר לגמרי, ההיקף והדרגה של הגאון היו ברמות בלתי נתפסות בפרט שהרבה מהציבור נוהרים אחר הליכותיו והנהגותיו. הנהגה זו מובאת בס' שערי רחמים בשם הגר"א ובספר קשר גודל סי' יט כ' בשם גורי האר"י לא לאו...
על ידי יוסף יצחק
10 דצמבר 2019, 23:02
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

לכאורה אסור לצאת כשיש גשם שוטף בחוץ שעלול להביאו לידי סחיטה (שו"ע סי' ש"א ס"ג, ומה שהתיר בפסקי תשובות אות ס"ה תמוה מאד, שדימה איסור הוצאה שלא גזרו כמבואר בט"ז לפי שא"א לגזור דמה יעשה אדם שנזדמן לו גשם תוך הילוכו וכי יעמוד כל השבת על אותו מקום ולא ילך, לבין איסור סחיטה דשם אין שום נפק"מ בזה שילך גם ב...
על ידי יוסף יצחק
09 דצמבר 2019, 01:13
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

משנה ברורה סימן שב סקנ"ה: "טוב שלא ליקח תינוק בחיקו בשבת אם לא על כר פן ישתין" (ומסתמא ה"ה לכל לכלוך) למה נכשלים בזה היום רוב התינוקות היום יש להם טיטול, אא"כ אתה מכיר אחרת. הוספתי דמסתמא ה"ה לכל לכלוך (פליטות ושאר התעסקויות) והמציאות מוכיחה שאנשים נוטלים תינוקות מבלי לחשוב שמא יתלכלכו, ואף שבעלמא ...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 23:30
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה במניין או להגיע בזמן לכולל
תגובות: 21
צפיות: 326

Re: תפילה במניין או להגיע בזמן לכולל

א. יש הבדל עצום בין ישיבה לכולל, וד"ל, השמועה בשמם זה על ישיבה ב. אני יכול להעיד שרבים ניסו ולא עלתה בידם, וכששמו לב שרוב תפילתם בלי מניין השכילו לעבור על "ההוראה" ולהתפלל בשטיבעל, וכ"א יעשה שאלת חכם לפני שסומך על הוראות שבע"פ (אחד הבחורים שראיתי נוהג כן נהג כן ע"פ משגיח אחד מגדולי המשגיחים בדור, אב...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

משנה ברורה סימן שב סקנ"ה: "טוב שלא ליקח תינוק בחיקו בשבת אם לא על כר פן ישתין" (ומסתמא ה"ה לכל לכלוך)
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 23:20
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 178
צפיות: 2892

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

מעיון במג"א ריש סימן ש"א נראה שאסור לרוץ ביום חול שלא לדבר מצווה (אמנם המהרש"א כ' דל"ה איסור הביאו המחצה"ש).
וגם לדבר מצווה אפשר דשרי לרוץ רק בפסיעות קטנות (ע"פ הפמ"ג דשאני איסור ריצה מפסיעה גסה) דחמירא סכנתא היכא דקביעא היזיקא.
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 15:55
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

עת לדבר כתב:
08 דצמבר 2019, 08:46
יוסף יצחק כתב:
03 דצמבר 2019, 02:19
והק' בבית שהרי לבן היה רשע ומאיזה דין היה ליעקב לכבדו ולקרא לו "בן נחור".
שמא גבי לבן עצמו זה לא היה כדי לכבדו, אלא כדי שלא להזכיר שם רשע היכא דאינו מוכרח.
רק דע"ז ק' דגם נחור היה רשע
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 15:52
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

לא כ"כ, כי אני חושב שאם כן לשון תפלה אינו מחשבה אלא הרצון עצמו, מתפלל=ביטוי הרצון. אין כאן ויכוח, אני רק רוצה לסכם. פותח האשכול הקשה למי הקב''ה מתפלל, ובזה באו דבריך וכן כתב המהר''ל שאין כאן תפילה במובן של בקשה מאחר אלא רצון לדבר מסוים. לגבי לשון תפילה המהר''ל מבאר שהוא משום שצריך מחשבה וכונה לרצון...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 07:49
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

כי זה הכינוי לבית המקדש ובית המקדש זה המקום שבו בנ"י מתפללים כבר ציינתי שכן פירש הגריש"א בהערות לא הבנתי כוונתך, הרי לפי דרשת חז''ל ניתן לומר שהקב''ה מתפלל בבית המקדש. (אגב מעשה דרבי ישמעאל שמובא שם היה בבית המקדש) זה כמובן רק אם נאמר שיש מושג שהקב"ה מתפלל, אבל אם נאמר שהקב"ה רוצה ומתאווה לעניין מס...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 03:09
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

עיינתי שם (בפרק ב) ובאמת לא כ"כ הבנתי כי בתחילה כ' ש"תפלה" הוא לשון מחשבה, זה לשונו: "ונקראת התפילה מלשון 'פלל', שהוא לשון מחשבה, כי התפילה צריכה כוונה ומחשבה שיעשה השם יתברך חפצו ורצונו, ודבר זה נקרא 'תפילה', שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש הטוב" ואח"כ הוסיף כמו שציינת שהתפלה לשון בקשה, אלא שהיא בקשה גמו...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 03:08
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

וזה הכוונה בראיה מהפסוק שבית המקדש נקרא "בית תפלתי" שזהו רצוני שיבנה ביהמ"ק ויבואו לשם (כאומר: הבית אליו אני מתאווה). מה הביאך לנטות מהפשטות שחז''ל דורשים לשון בית תפילתי, בית של התפילה שלי - שאני מתפלל? כי זה הכינוי לבית המקדש ובית המקדש זה המקום שבו בנ"י מתפללים כבר ציינתי שכן פירש הגריש"א בהערות
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 01:46
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

שם בגמ' הפשטות זה כך: שהקב"ה רצונו כך והראיה שהקב"ה הסכים לתפלת ר' ישמעאל בן אלישע וזה הכוונה בראיה מהפסוק שבית המקדש נקרא "בית תפלתי" שזהו רצוני שיבנה ביהמ"ק ויבואו לשם (כאומר: הבית אליו אני מתאווה). אך עדיין איני יודע מי מבאר כך את לשון תפילה עי' מהר''ל בבאר הרביעי שמפרש כך בהרחבה. עיינתי שם (בפר...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 01:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

עד עכשיו חשבתי שזה רק עלונים אבל הנה דוגמאות מספרים חשובים (חיפוש פשוט בפרוייקט השו"ת): מהר"ם בנעט סימן קלט מי שאביו מומר לעכו"ם קורין בשם אבי אביו אבל לא בשמו לבד כו'. ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, בפרשת ויצא [בראשית כט, ה] מצינו הידעתם את לבן בן נחור, ולא אמר לבן בן בתואל אלא משום שהוא רשע גמור, ע...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 01:10
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

יל"ע מה לשון הספר חסידים "מי שאביו מומר אין קוראין לספר תורה בשם אביו שנאמר (ויקרא כ"א ט') את אביה היא מחללת" התרומת הדשן מביא שבספר חסידים כתוב לקרותו ע"ש אבי אביו טעיתי, לא הבאתי את כל הנוסח: "מי שאביו מומר אין קוראין לספר תורה בשם אביו שנאמר את אביה היא מחללת ואם יהיה חתן ולחתן קוראים לספר תורה ...
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 01:08
פורום: ברכות
נושא: ברכות ז. - למי הקב"ה מתפלל?
תגובות: 17
צפיות: 226

Re: למי הקב"ה מתפלל?

שם בגמ' הפשטות זה כך: שהקב"ה רצונו כך והראיה שהקב"ה הסכים לתפלת ר' ישמעאל בן אלישע
וזה הכוונה בראיה מהפסוק שבית המקדש נקרא "בית תפלתי" שזהו רצוני שיבנה ביהמ"ק ויבואו לשם (כאומר: הבית אליו אני מתאווה).
אך עדיין איני יודע מי מבאר כך את לשון תפילה
על ידי יוסף יצחק
08 דצמבר 2019, 00:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

פרלמן משה כתב:
08 דצמבר 2019, 00:37
יל"ע מה לשון הספר חסידים
"מי שאביו מומר אין קוראין לספר תורה בשם אביו שנאמר (ויקרא כ"א ט') את אביה היא מחללת"
על ידי יוסף יצחק
07 דצמבר 2019, 18:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

בשבת ראיתי שגם בעלון "וכל מאמינים" הביאו כך:
וכל מאמינים.png
אני מתחיל לחשוב שטעיתי...
אני רק מחכה לאישור...
על ידי יוסף יצחק
03 דצמבר 2019, 15:48
פורום: ויצא
נושא: ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו

@מזל טוב מניין הציטוט
על ידי יוסף יצחק
03 דצמבר 2019, 02:19
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)
תגובות: 10
צפיות: 126

תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

בתרומת הדשן (ח"א כ"א) כתב: "שאלה מומר שעודנו עומד ברשעו או שנפגר ברשעו האיך קורין לבנו לעלות לתורה.  תשובה יראה דיקראו בשם אבי אביו כמו אביאסף בן יצהר וכן מצאתי אחר כך בספר החסידים. ומאחד מהגדולים שמעתי שרבו אחד מהגדולים השיב לו שיקראוהו בנו בשמו לבד. ואין נראה דהוה ליה גנאי שיקראוהו בשינוי מאחרים ו...
על ידי יוסף יצחק
02 דצמבר 2019, 14:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בעניין תשע חנויות
תגובות: 61
צפיות: 372

Re: שאלה בעניין תשע חנויות

בל"נ אני לא חוזר בלי מקור
על ידי יוסף יצחק
02 דצמבר 2019, 14:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בעניין תשע חנויות
תגובות: 61
צפיות: 372

Re: שאלה בעניין תשע חנויות

אין כל נפק"מ ובכל אופן הוא נאמן. זו בדיוק השאלה, מניין לך, היסוד שכתבתי הוא יסוד מפורסם באחרונים לגבי כל עדות שלא מקבלים את הסיפור אלא רק כלפי הנידון. נא לכתוב דברים של טעם ולא להגיב ב"כן נכון" ו"לא נכון" זהו "פורום לתורה" ולא "פורום לקינטור" (אני רואה שאתה משתמש חדש אז אני רק מחדד את האופן שבו הדו...
על ידי יוסף יצחק
02 דצמבר 2019, 13:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בעניין תשע חנויות
תגובות: 61
צפיות: 372

Re: שאלה בעניין תשע חנויות

כוונתי הייתה שע"א נאמן באיסורים פירושו שהתחדש דווקא לגבי עדות האם החתיכה אסורה שנאמן, אבל זה ודאי שלא נאמן על סיפור שיספר, לדוגמא: עד אחד יעיד שראה את שוחט פלוני שוחט את הפרה, ואשתו של אותו שוחט תטען שבעלה מת, ודאי שלא נחשיב את עדות הע"א לגבי זה שבעלה חי, דנאמן רק כלפי איסורים, וא"כ הכא שמספר סיפור...

עבור לחיפוש מתקדם