החיפוש הניב 72 תוצאות

על ידי עזריאל ברגר
23 יוני 2021, 15:19
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מתי הם ג' ימי הגבלה
תגובות: 14
צפיות: 2422

Re: מתי הם ג' ימי הגבלה

שלשת ימי "הגבלה" הם ימי "הגבל את ההר וקדשתו" שלכו"ע התחילו מיום ג סיון, וקושיא מעיקרא ליתא. למ''ד התורה ניתנה בז' סיון והקב''ה אמר וקדשתם היום ומחר ומשה הוסיף יום אחד נמצא ששלושת ימי הגבלה מתחילים ד' סיון ה' סיון זה היום ומחר ו' סיון מה שהוסיף משה ז' סיון ניתנה תורה אין לפניי גמרא כעת לעיין בסוגיא ...
על ידי עזריאל ברגר
23 אוקטובר 2017, 19:50
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית?
תגובות: 7
צפיות: 2009

Re: מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית?

שמעתי שאחד מאדמו"רי חב"ד האחרונים התבטא שהוא מעדיף חתן בראשית "כי זה גדול[=ארוך] יותר".
וכך נקבע המנהג בחבד שנותנים לאדמור את החתן בראשית (לפני כן היו נותנים לפעמים חתן תורה ולפעמים חתן בראשית)
על ידי עזריאל ברגר
17 אוגוסט 2017, 20:59
פורום: סידור התפילה
נושא: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?
תגובות: 39
צפיות: 4193

Re: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?

האריכו בזה בפורום אוצה"ח, והביאו גירסאות ישנות "בקול רעש גדול אדיר וחזק ונורא" וכיו"ב, שלא ניתן לפרש אותן כפתיחה שגויה של ר"ת. ואולי שיפתח אשכול בקשת אשקולות מפורום אוצה"ח... http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=1291 ההודעה העיקרית משם: לענין 'אדיר וחזק', אופן פיסוקו וה'וורט' המחודד, אביא את ...
על ידי עזריאל ברגר
16 אוגוסט 2017, 07:54
פורום: סידור התפילה
נושא: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?
תגובות: 39
צפיות: 4193

Re: אז בקול רעש גדול מה הגירסה האמיתית?

האריכו בזה בפורום אוצה"ח, והביאו גירסאות ישנות "בקול רעש גדול אדיר וחזק ונורא" וכיו"ב, שלא ניתן לפרש אותן כפתיחה שגויה של ר"ת.
על ידי עזריאל ברגר
16 אוגוסט 2017, 07:51
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בכיסא שהושכר לאחר בחוף ציבורי
תגובות: 2
צפיות: 1351

Re: שימוש בכיסא שהושכר לאחר בחוף ציבורי

הרמב"ם כותב שכאשר הבעלים נמצאים עם הדבר המושכר (בית, ספינה וכדומה) - רשאי השוכר להשכיר, שאינו יכול לומר "אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר" ולא "האיך לא מהימן לי בשבועה", שהרי הבעלים שומרים בעצמם ואין כאן פיקדון. ובוודאי כאן, שהבעלים מוכנים להשכיר לכל אחד. אבל זה בסתמא, אמנם כשיש תנאי (או כשנראה מדעת הב...
על ידי עזריאל ברגר
08 אוגוסט 2017, 21:32
פורום: דיני ממונות
נושא: השתמשות בהטבה למטרה אחרת
תגובות: 13
צפיות: 2647

Re: השתמשות בהטבה למטרה אחרת

בד"כ בימינו בחנויות הגדולות א"א להחליף מוצר בלי להציג (או לשחזר בקופה) את חשבונית הרכישה. בד"כ בחשבונית כתוב מה קנית ואיך בדיוק שילמת. בד"כ כשייתנו לך להחזיר - יזכו אותך באותו אמצעי-תשלום בו שילמת (במזומן - ייתכן שתקבל החזר, בכרטיס אשראי - ייתנו זיכוי לכרטיס, ובתווי קניה - תקבל שובר זיכוי). זהו "מנה...
על ידי עזריאל ברגר
02 אוגוסט 2017, 15:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דילג פסוק בהפטרה האם חוזר
תגובות: 4
צפיות: 1519

Re: דילג פסוק בהפטרה האם חוזר

ההפטרה היא רק מנהג?! כמדומני שהיא תקנת חז"ל שהובאה בגמרא ויש בה הרבה הלכות, ומברכים עליה תחילה וסוף כמה ברכות, ולא גרעה מנטילת לולב בחוה"מ וכל כיו"ב. לבוש אורח חיים סימן רפד סעיף א ומפטירין בנביא מעניינה של הפרשה, והטעם שמפטירין בנביא הוא, מפני שפעם אחת גזרו שמד על ישראל שלא יקראו בתורה, וקראו בנבי...
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:41
פורום: דיני ממונות
נושא: אדם שמוכר מוצרים שקיבל בשביל לחלק לנזקקים
תגובות: 4
צפיות: 1493

Re: אדם שמוכר מוצרים שקיבל בשביל לחלק לנזקקים

בקיצור:
א. לכאורה הוא עושה שלא כדין.
ב. לקחת ממנו ללא רשות - זה לא יותר מותר מאשר "גונב מן הגנב" שפטור מכפל אבל אסור לכו"ע.
ג. להודיע לעמותה - לכאורה צריך, וע"פ גדרי לשה"ר לתועלת המבוארים בח"ח וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דילג פסוק בהפטרה האם חוזר
תגובות: 4
צפיות: 1519

Re: דילג פסוק בהפטרה האם חוזר

ההפטרה היא רק מנהג?!
כמדומני שהיא תקנת חז"ל שהובאה בגמרא ויש בה הרבה הלכות, ומברכים עליה תחילה וסוף כמה ברכות, ולא גרעה מנטילת לולב בחוה"מ וכל כיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:37
פורום: סידור התפילה
נושא: הכאה על החזה בברכת סלח לנו
תגובות: 9
צפיות: 2795

Re: הכאה על החזה בברכת סלח לנו

יש שחושבים שההכאה היא כדי לעשות יסורים מכפרים, ומכים חזק, בעוד שהסיבה היא מה שהביא כבוד שמים. מה הסיבה? מעתיק, ומוסיף הדגשה: זה כתוב במ"ב הל' סליחות בשם אבודרהם, שרוצה להראות שמתמרמר על הלב שהביאו לחטוא , ובפשטות נאמרו דברי אבודרהם כל אימת שאומר חטאנו (גם באא"א, ב"חטאנו צורנו", ואחרי י"ג מדות), וכן...
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:36
פורום: דיני ממונות
נושא: שאלה בין משכיר לשוכר
תגובות: 8
צפיות: 2048

Re: שאלה בין משכיר לשוכר

לכאורה המשכיר יכול לתקן, וחייב לתקן.
זה שהוא לא רוצה לתקן, בגלל שיש לו תביעה על "צד שלישי" - זה לא עסק של השוכר!
שישלח התראה לשכן שאם הוא לא מתקן תוך זמן סביר - אז הוא עצמו (המשכיר) יתקן, ויתבע אותו לדין תורה על כל ההוצאות.
ואם אינו עושה כך - הרי זו הפרה של חוזה השכירות.
על ידי עזריאל ברגר
14 יולי 2017, 16:23
פורום: סידור התפילה
נושא: הכאה על החזה בברכת סלח לנו
תגובות: 9
צפיות: 2795

Re: הכאה על החזה בברכת סלח לנו

שואל ומשיב כתב:יש שחושבים שההכאה היא כדי לעשות יסורים מכפרים, ומכים חזק,
בעוד שהסיבה היא מה שהביא כבוד שמים.
אומרים בשם חסיד גדול שכאשר מכים על הלב צריך להכות עם בול-עץ, כי כאשר מכים עם היד - היצה"ר חושב שמלטפים אותו...
על ידי עזריאל ברגר
16 יוני 2017, 09:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אדולף אייכמן
תגובות: 15
צפיות: 3092

Re: אדולף אייכמן

יודע ספר כתב:באופן ישיר, אכן. באופן וודאי, מנ"ל?
מה"כ שצריך בבדקא שיהיה באופן וודאי? א' חידוש! פיש..... מחדש עילאי... זה להלכה?
יה"ר שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ולא יכשלו חברי ואשמח בהם.

לכאורה אתה צודק בדבריך, וחוטא במילותיך.
על ידי עזריאל ברגר
15 יוני 2017, 04:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אדולף אייכמן
תגובות: 15
צפיות: 3092

Re: אדולף אייכמן

שליחת רכבת אל מחנות המוות שאין דרך חזור ממנה כמו כמתקיל בידקא דמיא וחייב משום רוצח ממש ואין זה שליח לכאו'. יסלח לי מעלת כבודו, אחת מן השתיים: או שכבודו לא יודע מהו רכבת, או שאינו יודע מהו בידקא דמיא. תקוותי היא שלשומעי לקחך [וב"ה אינני ביניהם] הינך מסביר יותר את דבריך ולא קובע להם עובדות כמסמרות נט...
על ידי עזריאל ברגר
12 יוני 2017, 21:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חומש הפקודים, פרשת המעפילים
תגובות: 2
צפיות: 1328

Re: חומש הפקודים, פרשת המעפילים

ראה תניא סופכ"ט.
על ידי עזריאל ברגר
10 יוני 2017, 21:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אדולף אייכמן
תגובות: 15
צפיות: 3092

Re: אדולף אייכמן

ב. אכן בדיני ישראל אינו חייב מיתת ב"ד לא נכון, ראה כאן http://www.tora-forum.co.il/posting.php?mode=reply&f=8&t=1293#pr10265 כשכתבתי "בדיני ישראל" התכוונתי: בדינים של יהודי. כלומר: אילו הוא היה יהודי והיו מביאים אותו לפני ב"ד של כ"ג - היה פטור ממיתת ב"ד, ומסתמא היו כונסים אותו לכיפה וכדו'. בדיני בן...
על ידי עזריאל ברגר
09 יוני 2017, 09:08
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ישראל שנסתלקו מעמנו זצוקללה"ה
תגובות: 19
צפיות: 3932

Re: גדולי ישראל שנסתלקו מעמנו זצוקללה"ה

הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל - רבו של כפר חב"ד
על ידי עזריאל ברגר
09 יוני 2017, 09:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אדולף אייכמן
תגובות: 15
צפיות: 3092

Re: אדולף אייכמן ימ"ש

א. סבא שלי ע"ה היה אומר שאסור להזכיר אנשים כאלו בלי איחול מתאים בסגנון ימ"ש, שר"י וכולהו איתניין ביה... ב. אכן בדיני ישראל אינו חייב מיתת ב"ד, וכן כל אנשי היודנראט והקאפו'ס וכו' - אינם חייבים אפילו גלות, שאין המוסר חייב מיתת ב"ד כעונש , ואינו נהרג אלא לפני שימסור (או כשהוחזק למסור וחוששים שמא ימשיך ...
על ידי עזריאל ברגר
08 מאי 2017, 14:20
פורום: סידור התפילה
נושא: הכאה על החזה בברכת סלח לנו
תגובות: 9
צפיות: 2795

Re: הכאה על החזה בברכת סלח לנו

מעתיק מהערות דרשו על המשנ"ב סי' קטו הערה 3: ובשעת ברכת סלח לנו, כתבו המקור חיים (כאן ובקיצור הלכות) בשם המדרש, והסידור בית יעקב (ליעב"ץ, תפילת שמו"ע) בשם השל"ה, שנהגו להכות באגרוף על הלב כשאומר 'חטאנו' ו'פשענו', והוסיף הבית יעקב שם, שבימים שבהם אין אומרים תחנון לא יכה. וכן נהג הגרש"ז אויערבך. וכן ה...
על ידי עזריאל ברגר
02 מאי 2017, 16:16
פורום: בית המדרש
נושא: קנין בכסף
תגובות: 6
צפיות: 2258

Re: קנין בכסף

היכן מצינו כדבריך?
על ידי עזריאל ברגר
27 אפריל 2017, 21:22
פורום: דעת דורות
נושא: מכתב מהריי"צ מליובאויטש לרבי יעקב לנדא זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 2688

Re: מכתב מהריי"צ מליובאויטש לרבי יעקב לנדא זצ"ל

מנדי כתב:
עזריאל ברגר כתב:הגרמי"ל נולד בתמוז תרצ"ח,
תרצ''ה.
אמת. תיקנתי.
על ידי עזריאל ברגר
26 אפריל 2017, 21:02
פורום: דעת דורות
נושא: מכתב מהריי"צ מליובאויטש לרבי יעקב לנדא זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 2688

Re: מכתב מהריי"צ מליובאויטש לרבי יעקב לנדא זצ"ל

הגרמי"ל נולד בתמוז תרצ"ה, ואחיו הרב אליהו נולד בתמוז תרחצ. לא ידוע על אחים נוספים.
(מבובס על אתר חבדפדיה - http://chabadpedia.co.il/index.php/משה_יהודה_לייב_לנדא )
מכתב זה הוא מתחילת תרצז, ואכן הרבי מתנצל על איחור האיחול (כשנה ורבע אחרי לידת הגרמי"ל).
על ידי עזריאל ברגר
20 אפריל 2017, 12:09
פורום: בית המדרש
נושא: מצאתי נוקיה C2 ואני מבקש עדים והוא מתווכח איתי
תגובות: 5
צפיות: 2007

Re: מצאתי נוקיה C2 ואני מבקש עדים והוא מתווכח איתי

אם תדונו את זה כדיני איסור והיתר - הרי המוצא הוא ספרדי, ובוודאי פוסק כדעת מרן.
אם תדונו כדיני ממונות - הרי אפשר לומר "קים לי", והוא המוחזק כשליחו של הבעלים האמיתיים, והוא טוען שמי שמסר את הסימנים איננו המוצא האמיתי.

אם יש דרך לברר את הבעלות באופן יותר ברור - בוודאי שצריכים לעשות זאת.
על ידי עזריאל ברגר
14 אפריל 2017, 12:00
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ספירת העומר בבית להוציא ב"ב
תגובות: 6
צפיות: 1709

Re: ספירת העומר בבית להוציא ב"ב

לכאורה עדיף לספור בסיום התפילה כמנהג ישראל, וגם מפני החשש שמא ישכח.
על ידי עזריאל ברגר
14 אפריל 2017, 11:58
פורום: בית המדרש
נושא: מצאתי נוקיה C2 ואני מבקש עדים והוא מתווכח איתי
תגובות: 5
צפיות: 2007

Re: מצאתי נוקיה C2 ואני מבקש עדים והוא מתווכח איתי

המוציא מחבירו עליו הראיה, ואתה יכול לומר "קים לי כדעת מרן", ועליו להביא עדים שהוא מוחזק כאדם כשר, או עדים שהמציאה שלו.

נ.ב. למאי נפק"מ מה היתה המציאה?
על ידי עזריאל ברגר
08 אפריל 2017, 20:57
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מראית עין בפאלמויד
תגובות: 13
צפיות: 4192

Re: מראית עין בפאלמויד

ואם יחשדו בך שאתה חלילה שומע לרבנים שהתירו סוגים מסוימים של מכשירים חכמים?
הרי בדורנו אסור לשמוע לרבנים....
על ידי עזריאל ברגר
04 אפריל 2017, 14:30
פורום: פסח
נושא: נתקע בלב ים ואין לו אלא מצות מכונה אם יוצא בהם יד"ח?
תגובות: 15
צפיות: 3327

Re: נתקע בלב ים ואין לו אלא מצות מכונה אם יוצא בהם יד"ח?

הרב יודע ספר, לא הבנתי אל מי כוונו דבריך, ועכ"פ נראה כי מסקנתך כמסקנתי בדיוק.
על ידי עזריאל ברגר
03 אפריל 2017, 22:10
פורום: פסח
נושא: נתקע בלב ים ואין לו אלא מצות מכונה אם יוצא בהם יד"ח?
תגובות: 15
צפיות: 3327

Re: נתקע בלב ים ואין לו אלא מצות מכונה אם יוצא בהם יד"ח?

אם הוא עצמו אפה את המצות מכונה האלו - אפשר אולי לומר שלא שימרן לשם מצת מצווה,

אבל אלו שעסקו במצות אלו - שימרו אותן לשם מצה (לדעתם של העושים), ואינני רואה בזה שום פסול גמור מעיקר הדין, ולכן לכאורה חייב לאכלם, ובברכה!
על ידי עזריאל ברגר
03 אפריל 2017, 22:06
פורום: פסח
נושא: האם חובה לקנות בקבוק מים חדש לתינוק לפסח?
תגובות: 3
צפיות: 1806

Re: האם חובה לקנות בקבוק מים חדש לתינוק לפסח?

לפענ"ד גם המיקל בזה - ראוי לו לקנות פטמות חדשות לפסח.

ובכלל אינני מבין מה הרעש הגדול - כמה עולה בקבוק תינוק? פחות מ100₪. קונים פעם אחת ושומרים לפסחים הבאים ולילדים הבאים!
על ידי עזריאל ברגר
29 מרץ 2017, 22:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתנות כהונה ומעשר ראשון - צריך לתת ?
תגובות: 9
צפיות: 2814

Re: מתנות כהונה ומעשר ראשון - צריך לתת ?

צע"ג איך מקילים בזה, ואילו בפדיון הבן עושים שתי ברכות בשם ומלכות.
ואמת אמנם, שמחפשים כהן מיוחס ביותר לפדיון, אז לכהן הזה תתן את מתנות בהמתך ואת מעשרותיך!

עבור לחיפוש מתקדם