החיפוש הניב 2996 תוצאות

על ידי תלמיד נאמן
03 יולי 2022, 14:25
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות
תגובות: 29
צפיות: 603

Re: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות

מה ששמעתי (בין היתר ממקורות נאמנים מאד) בשם תלמידי החזו"א בשמו. אם יורשה לי אחר בקשת המחילה מכב' תורתו, כזקן וכמי שמכיר מקרוב עוד כשהגאונים זצ"ל תלמידי החזו"א היו אברכים. הייתי מציע לא לסמוך יותר מדי על אמירות כאלו. לדוגמא - אמירה של סברא בעלמא או צידוד בעלמא, לאחר עשרות שנים קשה לזכור אם נאמרה כהח...
על ידי תלמיד נאמן
03 יולי 2022, 12:32
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות
תגובות: 29
צפיות: 603

Re: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות

יהודיפשוט1 כתב:
03 יולי 2022, 11:53
תוכל להביא מקור על החוז"א שאמה היא חמישה טפחים?
כך כותב החזו"א בקונטרס השיעורים (סי' ל"ט סקט"ו).
על ידי תלמיד נאמן
03 יולי 2022, 00:27
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות
תגובות: 29
צפיות: 603

Re: הפרשת חלה ללא ברכה - 890 גרם! זהירות

  לענין החילוק בין מדות אורך למדות נפח, שם כתב כת"ר שאינו לוקח אחריות על נכונות החילוק. ואני הק' לפני יותר מיובל שנים שימשתי הרבה לפני גדולי תלמידיו ומעולם לא נשמע חילוק זה, וכב' הביא בשם הסטייפלר זצ"ל שלא חילק בזה. אדרבה אשמח מאוד לשמוע איך אפשר לחלק הכי, לאחר שהגמ' תלתה שיעור רביעית בשיעור אצבע. ...
על ידי תלמיד נאמן
01 יולי 2022, 01:19
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 3232
צפיות: 99610

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מה המקור לזה? העיקרון מבואר בקונט' השיעורים לחזו"א ובשש"ת להקה"י. ועי' מה שכתבתי כאן . (דרך אגב, איני בטוח כ"כ במה שהנחתי שמקוה הוא ממדות הנפח, אף שכך הוא לכאו') לענין החילוק בין מדות אורך למדות נפח, שם כתב כת"ר שאינו לוקח אחריות על נכונות החילוק. ואני הק' לפני יותר מיובל שנים שימשתי הרבה לפני גדול...
על ידי תלמיד נאמן
30 יוני 2022, 18:03
פורום: ספרים
נושא: דברי גדולי ישראל על ספר "שונה הלכות"
תגובות: 21
צפיות: 421

Re: דברי גדולי ישראל על ספר "שונה הלכות"

האם ידוע למישהו דברים שאמרו גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א במעלת החיבור שחיבר מרן שר התורה זצ"ל - " שונה הלכות ". שמעתי שהגר"ד לנדו שליט"א אמר, שמרן הגר"ח קניבסקי זללה"ה נקרא בפי כל - מרן בעל  דרך אמונה,  ואמר הגרד"ל שליט"א שלדעתו צריך לקוראו מרן בעל  שונה הלכות,  ששם רואה את גאונותו בסיכום הדברים בש...
על ידי תלמיד נאמן
30 יוני 2022, 14:50
פורום: ספרים
נושא: דברי גדולי ישראל על ספר "שונה הלכות"
תגובות: 21
צפיות: 421

Re: דברי גדולי ישראל על ספר "שונה הלכות"

האם ידוע למישהו דברים שאמרו גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א במעלת החיבור שחיבר מרן שר התורה זצ"ל - " שונה הלכות ". שמעתי שהגר"ד לנדו שליט"א אמר, שמרן הגר"ח קניבסקי זללה"ה נקרא בפי כל - מרן בעל  דרך אמונה,  ואמר הגרד"ל שליט"א שלדעתו צריך לקוראו מרן בעל  שונה הלכות,  ששם רואה את גאונותו בסיכום הדברים בש...
על ידי תלמיד נאמן
29 יוני 2022, 13:59
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 61
צפיות: 1111

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

צ״ע הרי הגר״מ היה גדול ממנו בחכמה ובמנין ולכאורה צריך להיות הלכה כמותו מה כוונתכם "במנין" ? הגרמ"פ היה צעיר בשנים מהגרי"ק. ומה כוונתכם "בחכמה" ? מנין לכם ? כל השאלות הקשות בכל העולם הגיע לרבי משה, הוא היה פוסק הדור, מה זה גדול בחכמה ובמנין אם לא זה. במחילת כב', מנין לכם שזה גדול בחכמה ובמנין ?  ואד...
על ידי תלמיד נאמן
29 יוני 2022, 10:29
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 61
צפיות: 1111

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

לא תמיד כל הרבנים מביעים את דעתם ואז מה יעשה מי שרבו לא הורה? תמיד צריך להחמיר? חמי ז"ל שאל פעם את הגר"י קמינצקי זצ"ל איך הוא אמור לנהוג כשהוא - הגרי"ק פוסק הלכה לאיסור או להיתר, והג"ר משה פיינשטיין זצ"ל מורה אחרת, מה הוא יעשה? והשיב לו הגרי"ק זצ"ל "ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא" (נ.ב. חמי ל...
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 23:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נערווין בנטילת ידיים ?
תגובות: 59
צפיות: 713

Re: נערווין בנטילת ידיים ?

חושבני כתב:
28 יוני 2022, 20:24
2. כך גם ידוע שאמר החזו"א, כמו שכבר נזכר, שרוב העם אינם נוטלים ידיים כדין. צריך גם שלא יטפטפו המים הנשפכים על החלק שכבר מטוהר. וזה כמדומני מכשול מצוי.
אבקש מכב' להסביר יותר, איזה מים צריך שלא יטפטפו ?
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 15:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם רשת חשיבא כקדירה ריקנית לענין חזרה?
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: האם רשת חשיבא כקדירה ריקנית לענין חזרה?

תלמיד נאמן כתב:
28 יוני 2022, 15:24
חדא פלפלתא כתב:
28 יוני 2022, 14:57
ההיתר להחזיר על קדירה ריקנית הוא שכל מה שהביה"ל ברנ"ג אסר להחזיר בקדירה ריקנית כי היא הכיסוי לאש
אבל בפלטה זה כיסוי לכיסוי ולכך התיר הגרשז"א וא"כ פשיטא שרשת אסור.
נא להסביר, גם רשת היא כיסוי לכיסוי לכאורה. או שלא הבנתי מה כוונתכם ? אולי כוונתכם שכיון שהרשת מחוררת היא לא נחשבת כיסוי ?


 
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 15:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם רשת חשיבא כקדירה ריקנית לענין חזרה?
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: האם רשת חשיבא כקדירה ריקנית לענין חזרה?

חדא פלפלתא כתב:
28 יוני 2022, 14:57
ההיתר להחזיר על קדירה ריקנית הוא שכל מה שהביה"ל ברנ"ג אסר להחזיר בקדירה ריקנית כי היא הכיסוי לאש
אבל בפלטה זה כיסוי לכיסוי ולכך התיר הגרשז"א וא"כ פשיטא שרשת אסור.
נא להסביר, גם רשת היא כיסוי לכיסוי לכאורה. או שלא הבנתי מה כוונתכם ?
 
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 14:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מחיקת שם השם ממסך מחשב
תגובות: 21
צפיות: 287

Re: מחיקת שם השם ממסך מחשב

משה נפתלי כתב:
28 יוני 2022, 11:34
לפני כ-45 שנה,
כת"ר בטוח ? כמדומני שרק לפני כ 37 שנה בא הדבר לעולם (לארצנו הק') ?
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 02:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין בחול המועד?!
תגובות: 48
צפיות: 505

Re: תפילין בחול המועד?!

משולש כתב:
28 יוני 2022, 01:42
והפסיקו כשהגיעו לארץ בגלל המנהג הספרדי ששולט פה בארץ לא להניח.
(לא נ"ל שזה בגלל הגר"א, כי הרי רוב מנהגי הגר"א לא נהוגים כאן,
זה נשמע חידוש גדול לומר שבגלל מנהג הספרדים הפסיקו להניח תפילין בחוה"מ.
על ידי תלמיד נאמן
28 יוני 2022, 02:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מחיקת שם השם ממסך מחשב
תגובות: 21
צפיות: 287

Re: מחיקת שם השם ממסך מחשב

האם יש למישהו מקור מוסמך האם מותר או אסור למחוק שם השם (אחד מהשמות שאינם נמחקים) ממסך המחשב, וכן האם מותר להזיזו ממקום למקום על המסך (שכשמזיז מוחק במקום אחד וכותב במקום אחר). הגאון הגדול ר' חיים שמרלר זצ"ל, (רב "מחזיקי הדת" ציריך), שהטשבינער רב החשיבו מאוד (אמר עליו: "קולע אל המטרה בחידושים בהלכה ו...
על ידי תלמיד נאמן
27 יוני 2022, 18:19
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?
תגובות: 61
צפיות: 1111

Re: מחלוקת פוסקי זמננו בהלכות שבת במידי דאורייתא, מה ראוי לנהוג?

רק בסמיך אסר משום דלא ידעינן שיעור הסמיכות, אבל בדליל מפורש בגמרא שבת קמו,ב להיתר, שהרי כל מה דאסרינן למרח שמן עב הוא גזירה אטו שעוה, ומיירי שם שסותם בשמן את פי החבית ואעפ"כ אינו אסור אלא מחמת גזירה, ומוכח מזה שאם אינו סמיך מספיק שיכול לסתום פי החבית לא שייך לגזור עליו. אבל הגר"מ גופיה חש לראייתך ו...
על ידי תלמיד נאמן
23 יוני 2022, 01:01
פורום: שבת קודש
נושא: זקוק לעזרה בדחיפות בעניין מעשה שבת בדיעבד בדבר שנחלקו בו הפוסקים
תגובות: 14
צפיות: 130

Re: זקוק לעזרה בדחיפות בעניין מעשה שבת בדיעבד בדבר שנחלקו בו הפוסקים

הפמ"ג סי' שכ"ג סקי"א בא"א דאיירי שם גבי טבילת כלים בשבת דהוא מדרבנן והתיר בדיעבד כיון שהוא דרבנן. וכתב הפמ"ג ומשמע דכל פלוגתא דרבוותא כעין זה שרי. וכ,כ בראש יוסף דהוא רק באיסור דרבנן בשבת לט. גבי עירוי בשבת שנאסר כדי קליפה אף בדיעבד. וכ"כ המג"א שי"ח בסעיף י'דעירוי אוסר כדי קליפה אף בדיעבד. ואף שנחל...
על ידי תלמיד נאמן
22 יוני 2022, 21:17
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

זבח תודה כתב:
21 יוני 2022, 01:09
שניאור כתב:
20 יוני 2022, 18:50
תלמיד נאמן כתב:
20 יוני 2022, 18:11
למעשה חזר בו מדבריו
איפה חזר בו?

בבא קמא סימן י
Screenshot_20220621-010703_Adobe Acrobat.jpg
שם הוא נידון אחר, אבל החזו"א פסק דלא כספר התרומה.


ובאמת צ"ב מנליה להחזו"א שב"מכירה לזמן" בעינן לטאב"ו ? האם כך הוא ה"חוק" ?
 
על ידי תלמיד נאמן
22 יוני 2022, 21:14
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

בסי' י' אות ו' לענין פירות כתב שבגלל ספר התרומות יש על מה לסמוך אם הוא עשה המכירה לבד ולא ע"י שליח. בסי' כ' נקט שאי אפשר להקל בגלל דעת ספר התרומות, ובסי' כד נקט שאם מכר ע"י שליח המכירה לא חל בכלל. אם יש לך עוד מראה מקומות, נשמח לשמוע. ברור ששיטתו היא דלא כבעל התרומות וסבור שכך היא ההלכה כמו כל מסקנ...
על ידי תלמיד נאמן
22 יוני 2022, 21:10
פורום: שבת קודש
נושא: יש איפשהו סיכום מחלוקות שש''כ וארחות שבת?
תגובות: 89
צפיות: 1901

Re: יש איפשהו סיכום מחלוקות שש''כ וארחות שבת?

מקובל שהוא להגרד"ל מאז צאתו לאור עולם. ולא נשמע בזה ערער מעולם. לא ידעתי מה הוקשה לכם. הנוסח הנוקב מאד מתאים, בפרט בנושא זה. הגרד"ל שליט"א אמר אחרי שראה (בשמחה בבית-וגן) את יפי הנהגתו של הגר"י נויבירט זצ"ל, שאם היה יודע את דרגת אצילותו לא היה מתנסח בחריפות כזו. לא הבנתי כיצד יפי-הנהגה אמור להשפיע ע...
על ידי תלמיד נאמן
21 יוני 2022, 16:54
פורום: בית המדרש
נושא: האם ר"ע לא דיבר מעולם עם אשה נדה ?
תגובות: 15
צפיות: 373

Re: האם ר"ע לא דיבר מעולם עם אשה נדה ?

בן עזאי כתב:
21 יוני 2022, 10:40
ערבה כתב:
21 יוני 2022, 10:07
במשנה ב'הרואה כתם':  מעשה שבאת אשה לפני ר' עקיבא, אמרה לו ראיתי כתם וכו'.
משמע שלא נמנע מלהישאל מנשים על דמם.
אולי נידות דרבנן שאני, א"נ שהיה פעם אחת, ובאמת מן השמים סייעוהו לטהרה.

אולי לפסוק הלכה לא חשיב דיבור עם האשה
על ידי תלמיד נאמן
21 יוני 2022, 00:59
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

רגע, אתה עדיין מקשקש שהחזו"א אמר שיש להם על מי לסמוך???? אני לא מקשקש אלא מציין לספר שכתבו הרה''ג ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצוק''ל  בשם 'חזון איש' בו הוא כותב מס' פעמים שהמיקל על ההיתר מכירה יש לו על מי לסמוך, וכל זמן שלא שמעתי ההיפך ממנו או מעדות מפורשת למה לי לחשוש שחזר בו ? ואכן יש לדון האם כהיום ש...
על ידי תלמיד נאמן
21 יוני 2022, 00:54
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

שניאור כתב:
20 יוני 2022, 18:50
תלמיד נאמן כתב:
20 יוני 2022, 18:11
למעשה חזר בו מדבריו
איפה חזר בו?

כבר הקדים לענות הרב רימון
 
על ידי תלמיד נאמן
20 יוני 2022, 18:11
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

ומדוע שלא יסמכו המחלבות על מרן החזו''א שכ' כמה פעמים שיש על מי לסמוך בעניין היתר מכירה, יש מקור לדבריכם ? מקור למה ? שבחזו''א כתוב שניתן לסמוך ? פוק חזי  כעת אינני זוכר במדויק את המ''מ אם כבודו מעוניין אעיין ואשלח בודאי שאני מעונין במקור לחידוש נורא כזה. (אגב אולי כוונתכם לענין לסמוך על שי' ספר התר...
על ידי תלמיד נאמן
19 יוני 2022, 01:50
פורום: שמיטה ויובל
נושא: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!
תגובות: 82
צפיות: 1096

Re: חלב מבהמות שנתפטמו מספיחי שביעית - שעת ההכרעה הגיע !!!

צ''ע כתב:
11 אפריל 2022, 09:53
ומדוע שלא יסמכו המחלבות על מרן החזו''א שכ' כמה פעמים שיש על מי לסמוך בעניין היתר מכירה,
יש מקור לדבריכם ?
על ידי תלמיד נאמן
19 יוני 2022, 01:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חשמל המיוצר בשבת
תגובות: 464
צפיות: 6008

Re: חשמל המיוצר בשבת

לגבי ענין הגנרטור, טענו הרבנים @יואל שילה ו @מבקש אמת שלדעת החזו"א מדובר בענין רגשי ולכן מי שאינו מרגיש רגש זה ומחמיר בזה אי"ז עבודת ה' כלל. אבל אי"ז נכון: א. ברור שלכל יהודי מאמין קיים הרגש .................... ב. לדעת החזו"א זה חילול ה', ולא תלוי ברגש האישי אלא בהתייחסות בנ"א אחרים לזה. ג. לדעת ה...
על ידי תלמיד נאמן
17 יוני 2022, 00:38
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: במגילת רות מדוע נעמי לא הציעה לבועז את רות כדרך הארץ, ומדוע עשתה זאת ע"י שתלך ותשכב מרגלותיו, ולכאו' גרמא לו מכשול שלפת
תגובות: 22
צפיות: 531

Re: במגילת רות מדוע נעמי לא הציעה לבועז את רות כדרך הארץ, ומדוע עשתה זאת ע"י שתלך ותשכב מרגלותיו, ולכאו' גרמא לו מכשול ש

במגילת רות מדוע נעמי לא הציעה לבועז את רות כדרך הארץ, ומדוע עשתה זאת ע"י שתלך ותשכב מרגלותיו, ולכאו' גרמא לו מכשול שלפת סמן הודעה כלא נקראהדיווחציטוטציטוטתודה שליחה על ידי נתן הבבלי » 14 יוני 2022, 22:13 ציטוט ?.. מדוע לא נאמר שבאופן זה היה יותר סיכוי להחלטה מהירה. (עכ"פ גדולי הדור הקודם אלו ששימשת...
על ידי תלמיד נאמן
16 יוני 2022, 02:05
פורום: דעת דורות
נושא: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,
תגובות: 21
צפיות: 446

Re: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,

והרי הראשונים עצמם לא למדו בצורה הזו, שהרי כפי שכתבתי בהודעה שלי, הרבה קושיות שמתקשים האחרונים הראשונים לא התקשו בכלל, ממילא תבין שייתכן שהראשונים לא למדו באותה צורה שהאחרונים למדו. על מה כב' מסתמך להוכיח ? הרי זה גופא אומר השב שמעתתא, שהראשונים לא מקשים זאת במפורש, בגלל שביושר שכלם האמיתי הם לא צר...
על ידי תלמיד נאמן
15 יוני 2022, 23:26
פורום: דעת דורות
נושא: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,
תגובות: 21
צפיות: 446

Re: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,

לענ״ד פשיטא שהראשונים לא למדו כמו שהאחרונים וכן אחרוני זמנינו לומדים, ואף השיטות של ״איך להוציא זאת מדבריהם״ וודאי שלא ״למדו״ איך לעשות זאת. אבל פשוט שכשהראשונים למדו את הסוגיא ואח״כ כתבו את חידושיהם - משום שבעיניהם זה היה החידוש, מה שנקרא בענינו ״חידוש״ בעיניהם זה פשט סוגיא, וזה בעצם גם החכמה בלימ...
על ידי תלמיד נאמן
15 יוני 2022, 23:12
פורום: דעת דורות
נושא: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,
תגובות: 21
צפיות: 446

Re: ירידת הדורות, וחידושי הראשונים,

לענ״ד פשיטא שהראשונים לא למדו כמו שהאחרונים וכן אחרוני זמנינו לומדים, ואף השיטות של ״איך להוציא זאת מדבריהם״ וודאי שלא ״למדו״ איך לעשות זאת. אבל פשוט שכשהראשונים למדו את הסוגיא ואח״כ כתבו את חידושיהם - משום שבעיניהם זה היה החידוש, מה שנקרא בענינו ״חידוש״ בעיניהם זה פשט סוגיא, וזה בעצם גם החכמה בלימ...
על ידי תלמיד נאמן
15 יוני 2022, 02:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה הסיבה שיש בסמינרי הנערות רבנים שמלמדים אותן יום יום, מה רע באשת חבר?
תגובות: 236
צפיות: 3157

Re: מה הסיבה שיש בסמינרי הנערות רבנים שמלמדים אותן יום יום, מה רע באשת חבר?

אין לי דעה בענין. אבל יש מקום לספר אנקדוטה נאה. שמעתי במקרה שיחה של הרב שך לבנות סמינר, והוא מתחיל שם את השיחה בזה הלשון, "שלום לכן בנות יקרות, מה שלומכן?".... אני מוחה על כבודן של ת"ח בהלצה אסורה אין כאן מה למחות, ומי שהכיר את הרב שך, הרי העברית שלו היתה תרגום מיידיש ולא שפת אם, ובאופן זה הכוונה מ...

עבור לחיפוש מתקדם