החיפוש הניב 493 תוצאות

על ידי ayedavid
18 מאי 2020, 22:52
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'
תגובות: 60
צפיות: 1335

Re: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'

אברהם העברי כתב:
18 מאי 2020, 22:40
הורדתי ולא הצלחתי לחלץ (זה כותב לי הודעת שגיאה והקבצים המחולצים יוצאים ריקים)
אשמח אם תסדר זאת
(אמנם מקריאת השמות הבנתי שזה לא קשור לנושא הזה כלל אלא סתם מצגות על אסטרונומיה - תקן אותי אם אני טועה)

לסוג קובץ כזה צריך תוכנה עדכנית :
https://www.win-rar.com/download.html?&L=0
על ידי ayedavid
17 מאי 2020, 00:35
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מהותו של חג השבועות
תגובות: 71
צפיות: 1009

Re: מהותו של חג השבועות

זוהר פרשת אמור: אָמַר לֵיהּ רִבִּי יְהוּדָה, שַׁפִּיר הוּא, וְהָכִי הוּא וַדַּאי. וְהַאי זִמְנָא אָחֳרָא שְׁמַעְנָא לֵיהּ בְּהַאי גַּוְונָא, וְאַנְשֵׁינָא מִלֵּי. הַשְׁתָּא מִלָּה אָחֳרָא בָּעֵינָא לְמִנְדַּע, הָא חֲזֵינָא בַּפֶּסַח ז', וּבְסֻכּוֹת ז', וּשְׁלִימוּ דְּחֶדְוָותָא בְּיוֹמָא אָחֳרָא. בְ...
על ידי ayedavid
10 מאי 2020, 14:12
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?
תגובות: 29
צפיות: 345

Re: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?

אם השאלות נובעות מתוך הנחה שלאופן הבריאה נבחרה בדווקא הדרך שתאפשר לנו להאמין בו בצורה חלקה לפי תפיסתנו הפשוטה, וכביכול אין תכלית חשובה מזו, אז אפשר גם להציע שינהל את העולם דרך ניסים גלויים ושיהרוג את הרשעים ברגע רשעתם. זה לא העולם שהקב"ה ברא ולפי ההסתכלות הזו בוודאי שלא נצליח ללמוד את מעשיו.
על ידי ayedavid
10 מאי 2020, 00:24
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?
תגובות: 29
צפיות: 345

Re: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?

ברור שההסבר המפורט שהבאת מוסיף , אך לעניין היכולת לברוא ללא השתלשלות היה בכוח הבורא הכל יכול להטביע באדם ובעולם את כל האמור ללא ההשתלשלות,אלא שמבחינת הבנתנו לא היינו מבינים כלל את התוצאות הללו בדרך אחרת ולזה הרמח"ל מכוון בדעת תבונות,כך עולה לכאורה מהרמח"ל בספריו בקבלה. כוונתי להדגיש שנראה מהרמח"ל ש...
על ידי ayedavid
09 מאי 2020, 23:16
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?
תגובות: 29
צפיות: 345

Re: מדוע ה' יתברך ברא את העולם במדרגות של נאצלים כמו מלאכים ומזלות?

קיצור היסודות מהרמח"ל: תכלית הבריאה היא ההטבה.   וההטבה היא אינה בנתינת טוב מזדמן שהומצא לצורך זה אלא בבורא הטוב והשלם - בגילוי ייחודו.   וכדי שההטבה תהיה שלמה, סידר הבורא שהאדם בעצמו ישיג את השלמות ע"י עבודתו בבחירה.   ולא די שהעבודה בבחירה תביא את השלמות אלא העבודה עצמה היא להשלים את החסרונות ולקר...
על ידי ayedavid
29 אפריל 2020, 19:48
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: למי שמוטרד מכמות החולים החדשים בציבור בחרדי-הועתק מפרוג
תגובות: 25
צפיות: 1013

Re: למי שמוטרד מכמות החולים החדשים בציבור בחרדי-הועתק מפרוג

את מרדני ההנחיות יש לחלק לשתי קבוצות. קבוצת האידיאולוגים וקבוצת הנכשלים. היינו, ישנם אנשים הסבורים שהקורונה היא פיקציה, שאין כלל סכנה ואפשר להתגבר עליה בקצת שום וקינמון אלא שהממסד הרשע רוצה לדלל אוכלוסיות מסוימות ועל כן אינו נותן את אפשרות הריפוי הזו, שמדובר בשפעת עם יחסי ציבור, שכל המתים זה ממחלות...
על ידי ayedavid
28 אפריל 2020, 21:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חציצה בכולו
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: חציצה בכולו

העתקתי כדי להראות את המילים. כוונתו לומר שאם החציצה היא בכולו, הבעיה אינה מוגדרת כחציצה אלא כחוסר טבילה, ולכן לא שייכים בה תנאי ההקפדה או אי הקפדה וביטול
על ידי ayedavid
28 אפריל 2020, 20:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חציצה בכולו
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: חציצה בכולו

"אלא שהביאור דאם כל גופו מכוסה חסר כאן בביאת מים, וכתיב ורחץ את כל בשרו במים וליכא, וא"כ מה לי אם אינו מקפיד על החציצה סוף סוף אין כאן טבילה במים"
על ידי ayedavid
28 אפריל 2020, 20:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?
תגובות: 8
צפיות: 183

Re: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?

איש ווילנא כתב:
28 אפריל 2020, 20:20
שייך ביין

אולי לפי זה מה שכתבו לעיל מהמשנה ברורה שלא גזרו במשקים כיוון שאין רגילות לשתות בידיים, המדד יהיה דווקא לפי הרגילות בשתיית יין, ואז לא משנה אם נשתנו ההרגלים במים
על ידי ayedavid
28 אפריל 2020, 20:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?
תגובות: 8
צפיות: 183

Re: האם השותה מים בידיו חייב בנטילת ידים?

אם הטעם הוא סרח תרומה אז מה שייך במים?
על ידי ayedavid
28 אפריל 2020, 19:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חציצה בכולו
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: חציצה בכולו

מבואר בגמ' שרובו שאינו מקפיד הרי הוא בטל לגוף ואינו חוצץ. ומ"מ כולו חוצץ. וצ"ב אם הוא בטל אמאי כולו חוצץ. אפשר גם גדר, (חוץ מ - שכולו כיון שהוא כולו הרי הוא חוצץ). בחוט שני סימן קצ"ח סעיף א' הקשה את הקושיא הזו ותירץ שאם בכולו יש חציצה חסר במעשה ביאת מים ואין כאן טבילה, ואולי זו היתה כוונת @אין חכמה...
על ידי ayedavid
27 אפריל 2020, 23:53
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: מה התכוון הגרב"צ מוצפי
תגובות: 20
צפיות: 725

Re: מה התכוון הגרב"צ מוצפי

נראה משהו לא ברור בשאלה הראשונה, המשפטים שם לא תקינים וכנראה שגם המידע שהוצג לו לא מדויק .. (אולי זה לא מקופת העיר?)
על ידי ayedavid
27 אפריל 2020, 23:26
פורום: שבת
נושא: צריך נר אחרת להשתמש לאורה
תגובות: 23
צפיות: 564

Re: צריך נר אחרת להשתמש לאורה

ביאור הלכה סימן תרע"ג סעיף א: (*) שאם ישתמש וכו': עיין במגן אברהם שכתב אבל מ"מ אסור להשתמש אצלן וכו' עיין בפמ"ג שפירש דאף נגד אור הנוסף או השמש ג"כ אסור לכתחלה והמעיין ברבינו ירוחם שהובא בב"י לא משמע כן אלא דנגד השמש כשמניחו בפ"ע רחוק קצת מהנר מותר לשמש נגדו וכ"כ במחה"ש בביאור דברי המגן אברהם ע"ש אח...
על ידי ayedavid
27 אפריל 2020, 23:19
פורום: שבת
נושא: צריך נר אחרת להשתמש לאורה
תגובות: 23
צפיות: 564

Re: צריך נר אחרת להשתמש לאורה

כמו שכבר כתבו המימרא דרבא היא משום היכר בעצם ההדלקה (גם בלי הנאה), שהרי אע"פ שאינו נהנה כלל מהאור ויש לו מדורה הצריכו אדם חשוב להדליק נר נוסף. ולכן ייתכן שגם מי שהתיר להשתמש לאורה יאסור כאן. ולפי רש"י גם האיסור להשתמש לאורה הוא משום היכר, שכתב "ואסור להשתמש לאורה, שיהא ניכר שהוא נר מצווה" וממילא די ...
על ידי ayedavid
24 אפריל 2020, 01:36
פורום: דעת דורות
נושא: שוחרר בגרסת בטא – אנציקלופדיה חינמית לחכמי ישראל
תגובות: 25
צפיות: 789

Re: שוחרר בגרסת בטא – אנציקלופדיה חינמית לחכמי ישראל

הוא מדגיש שם באתר שזה דווקא לגמרי בחינם
על ידי ayedavid
24 אפריל 2020, 00:15
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"ג אדלשטיין שליט"א-חינוך ילדים -אסור להכריח
תגובות: 54
צפיות: 693

Re: הגר"ג אדלשטיין שליט"א-חינוך ילדים -אסור להכריח

בד"כ השאלות האלו באות כשמדובר בילד שמתנגד ומבטא תסכול בשעת מעשה ולאחר מעשה ולא מקבל דברים בצורה פשוטה, ולא מצליחים לגרום לו לבצע פעולות בלי להעכיר את האווירה בבית יום אחר יום לכאורה באשמת החיוב לעשות את מה שצריך.
על ידי ayedavid
22 אפריל 2020, 23:50
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי
תגובות: 119
צפיות: 1959

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

עוד א' כתב:
22 אפריל 2020, 23:06
לא הבנתי, הרבנים פוסקים בדיני נפשות לפי העיתון שהם קראו באותו בוקר???

ח"ו. הסברתי שמדובר בדעות של מומחים.
על ידי ayedavid
22 אפריל 2020, 21:11
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי
תגובות: 119
צפיות: 1959

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

האם זה ויכוח במציאות האם המחלה מזיקה? להערכתי המחלוקת נובעת מהבנת המציאות ושורשה אינו בציבור שלנו אלא בכלל הציבור העולמי. ישנן סברות גם של רופאים וגם של שרי ממשלה, שהקורונה אוטוטו חולפת, והשיא כבר מאחורינו, וזה קצת יותר משפעת או קצת יותר מקצת יותר. הדעות מהכיוון הזה מעיקרא לא היו הגיוניות מחמת המצי...
על ידי ayedavid
22 אפריל 2020, 00:01
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי
תגובות: 119
צפיות: 1959

Re: פרסום דעת תורה של מרן הגר"ח קנייבסקי

יוספזון כתב:
21 אפריל 2020, 23:57
הם טוענים, שאם באמת הוראות משרד הבריאות על הבתי כנסת אמיתיים, אם כן, למה מותר הפגנות, תחבורה, סופרים וכו'? אלא מה? אם מועיל הרחקות לדברים דלעיל, לדעתם זה מועיל גם בבית הכנסת. אני מסתייג מהדברים מסיבה אחת ויחידה, שרבותי הורו אחרת

בקיצור - הם למדו על הווירוס דרך פלפול בהוראות.
על ידי ayedavid
20 אפריל 2020, 03:37
פורום: שבת
נושא: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי

ועוד - בשבת גופא קשה, שהרי שם בכל אופן יעבור איסור ויכול בוודאי להחליף איסור דאורייתא באיסור דרבנן, ואעפ"כ יש ספק. אלא שיש חילוק ששם מעשה האיסור כבר נעשה והשאלה היא אם מותר לעבור על דרבנן כדי להינצל מהחיוב, משא"כ בכיבוי שרוצים להצילו מאיסור כשהוא בהול. ולגבי השאלה השנייה: כשאדם בהול הוא עלול לעבור ע...
על ידי ayedavid
19 אפריל 2020, 20:33
פורום: שבת
נושא: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי

אולי יש חילוק בין מציאות שנגזרה על האדם ואינו יכול לעמוד בה ופשוט שתביאו לידי איסור, שמסברא בזה חז"ל לא יעמדו בגזירתם , ואולי מעיקרא לא גזרו באופן שיביאו לידי חילול שבת, לבין מציאות שלא היתה אמורה לבוא אילולי הרשיע במזיד וגרם שנצרך לעבור על איסור דרבנן
על ידי ayedavid
14 אפריל 2020, 16:01
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?
תגובות: 47
צפיות: 804

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

מרגיש צורך להוסיף כמה מילים ולסכם - התפיסה שלנו היא באמצעות הזמן, היינו באמצעות שינויים בלתי פוסקים שאנו חווים ומדמים הכל ביחס אליהם. - ידוע שבהאצלת העולמות הבורא פעל אורות ומציאויות בזה אחר זה בדרך של סיבה ומסובב ממנה. - ברור לנו שידיעה הנתפסת בזמן כמו שלנו אינה שייכת למעלה. - וכאן באה טענה כזו: אע...
על ידי ayedavid
14 אפריל 2020, 13:22
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?
תגובות: 47
צפיות: 804

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

ומשמע כן מלשון רמח"ל בקל"ח פתחי חכמה פתח קכ"א "שכך הם נמשכים ובאים בהדרגה כמו שצריך, ההדרגה - זהו שעושה הזמן . אך ההדרגה בכל דבר הוא לפי ענין הדבר ההוא, והזמן נשער על פי ההדרגה ההיא בפרט. אך כלל הוא, כל מה שרואים משך זמן - נדע שהיא ההדרגה הצריכה לפי הענין ההוא להמצא בדבר ההוא " (וההדרגה פירושה סדר ש...
על ידי ayedavid
14 אפריל 2020, 01:52
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?
תגובות: 47
צפיות: 804

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

א. קודם ננסה להגדיר את המושגים בשביל שנדבר על אותו הדבר, כשאני מדבר על זמן כפי שאמרתי אין כוונתי דווקא לזמן שלנו אלא לכל שינוי זמנים שהוא תנאי הכרחי לכל שינוי. ב. הסבר לכך שהוא תנאי הכרחי לכל שינוי שבלי זמן אין שני מצבים במציאות אחת [כמובן אנו מדברים גם בלי המקום שהוא אכן המצע לגשמיים בלבד],מה שמחי...
על ידי ayedavid
13 אפריל 2020, 02:22
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?
תגובות: 47
צפיות: 804

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

וממילא אין שום סיבה לטעון שגם בתהליך האצלה לא היה משך זמן ועוד שהרמח"ל אומר שכל התהליך נעשה על מנת שנוכל להבינו כי הקב"ה אינו צריך כלל תהליכים ,ואנו איננו מבינים תהליכים אלא בזמן היות והמצע  (הזמן) עליו מתאפשרת לנו התפיסה הוא בעצמו ריבוי שינויים אין סופי המתרחש בכל רגע מחוצה לנו ובתוכנו, הרי שכל עו...
על ידי ayedavid
12 אפריל 2020, 23:01
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?
תגובות: 47
צפיות: 804

Re: מה זה העולם הבא? אחרי המוות, אחרי הגאולה, או הרוחניות של העולם הזה?

הזמן הוא אכן בריאה אבל הבריאה היא כל העולמות עד א"ק ועד בכלל וכוללת את העולם הבא ממילא יש בו זמן . כי כל שינוי ולאו דווקא שינוי גשמי מחייב זמן, כי באותו הזמן דבר אינו יכול להיות גם הוא וגם התוצר המשתנה שלו כלומר לא הוא, זהו העיקרון הכי יסודי של החשיבה והוא עיקרון הסתירה. ולכן בהכרח כל תהליך האצלה ח...
על ידי ayedavid
06 אפריל 2020, 21:18
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: אנטישמיות הקורונה
תגובות: 126
צפיות: 1417

Re: אנטישמיות הקורונה

במקום לשער אולי נציג עובדות כדי להגביל את התפשטות הקורונה ממשלת איטליה החליטה על סגר מוחלט של אזור מילאנו, חבל לומברדיה ואזורים נוספים בצפון איטליה. רבע מאוכלוסיית איטליה בסגר כפוי   ממשלת איטליה החליטה היום על מהלך דרמטי, סגר מוחלט על  אזור מילאנו, חבל לומברדיה וצפון איטליה, המגביל את תנועתם של 16...

עבור לחיפוש מתקדם