הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 145 תוצאות

על ידי טוב וחסד
17 מאי 2020, 09:55
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים של ווארד
תגובות: 3
צפיות: 189

מחפש תוכנה המחפשת במסמכים של ווארד

אשמח באם מאן דהו מכיר תוכנה חינמית או לא כל כך יקרה המחפשת במסכי וורד
על ידי טוב וחסד
08 מאי 2020, 10:37
פורום: בית המדרש
נושא: מר בריה דרבינא - הרעיפו עליו שבחים, אך נותר אנונימי, למה?!
תגובות: 2
צפיות: 71

מר בריה דרבינא - הרעיפו עליו שבחים, אך נותר אנונימי, למה?!

בשבת סא עמ' א "אמר רב נחמן בר יצחק ירא שמים יוצא ידי שתיהן ומנו מר בריה דרבינא" ועוד ועוד, ולכאורה מדוע הוא רק בנו של ולא נזכר בשמו הפרטי?
על ידי טוב וחסד
04 מאי 2020, 16:12
פורום: דעת דורות
נושא: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים
תגובות: 1373
צפיות: 37679

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים - 321

תנא-קמא כתב:
14 יולי 2019, 15:03
אם כבר
תמונה

האם אפשר עוד תמונות של גאון הגאונים מרן שר התורה אדוננו "הרוגטשובר" זצקו"ל??
על ידי טוב וחסד
03 מאי 2020, 14:28
פורום: תענית
נושא: תענית כ. - לעולם יהא אדם רך כקנה, אך מה נעשה עם דברי רב אשי?
תגובות: 2
צפיות: 160

תענית כ. - לעולם יהא אדם רך כקנה, אך מה נעשה עם דברי רב אשי?

במסכת תענית דף כ למטה: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" לכאורה זה סותר את רב אשי באותה מסכת (דף ד ע"א): "כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל - אינו תלמיד חכם" רש"י "קפדנים וקשים כברזל". 
אם כן מה יותר טוב להיות תלמיד פשוט כקנה - או לפי רב אשי תלמיד חכם כברזל?
על ידי טוב וחסד
14 ספטמבר 2019, 20:41
פורום: חולין
נושא: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?
תגובות: 2
צפיות: 102

חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?

המעשה המסופר שם הוא: "מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא, ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא, פגעו אהדדי, הוא סבר: לאפיה הוא דקאתו, אמר להו: למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי? אמר ליה רב ספרא: אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר, אי הוה ידעינן - טפי הוה טרחינן; א"ל רבא: מאי טעמא אמרת ליה הכי, דאח...
על ידי טוב וחסד
25 אוגוסט 2019, 16:50
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?
תגובות: 2
צפיות: 84

אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

הגמ' בתענית (דף ח, ע"ב) אומרת: "ניבעי רחמי אתרתי - לא אפשר", כלומר שנתפלל ונבקש רחמים על שתי הצרות, שיסורו מעלינו - אי אפשר. הדברים יותר מפורשים ביומא (דף עג, סע"א): "אין שואלין שני דברים כאחד, ואם שאל - אין מחזירין אלא אחד, ואין מחזירין לו אלא ראשון". וכך משמע בעוד כמה מקומות. ולכאורה כיצד יעקב אבי...
על ידי טוב וחסד
31 יולי 2019, 14:50
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 18
צפיות: 752

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

האם ישנו מקור על כך שבנותיו של רש"י כתבו תשובות בשמו לשאלות שנשלחו אליו לעת זקנותו כשלא היה בכוחו לענות בעצמו.
על ידי טוב וחסד
30 יולי 2019, 22:30
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 18
צפיות: 752

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

יעקב שלם כתב:
09 יולי 2019, 21:28

רק אציין את הספר החדש והמרתק של איתם הנקין ז"ל על הערוך השולחן שבסוף יש לו נספח על הנ"ל

ברשימת הנספחים לא ראיתי ערך בזה
 
על ידי טוב וחסד
17 יולי 2019, 13:22
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 15
צפיות: 491

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

זה שאשתו מותרת לו, זה פשוט ובכל זאת עשה ק"ו. כלומר לפי הק"ן, אם כל שכן שאסור בבת, איך יוכל כהן גדול לישא בתולה - והרי אמה בעולה?
על ידי טוב וחסד
17 יולי 2019, 12:27
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

בסיפור רב ניסים גאון, מתברר כי קיימת גירסה הסותרת לסיפור המיוחס לרש"י, וכן מן העובדה שנוצרה קודם לפירוש רש"י. מלבד שרב ניסים גאון איננו מזכיר ולו ברמז את הסיפור המובא ברש"י, הוא גם כותב שרבי מאיר ברח לבבל יחד עם ברוריה - והדברים סותרים את הסיפור המובא ברש"י, שלפיו ר' מאיר ברח לבבל בעקבות מות אשתו.
על ידי טוב וחסד
16 יולי 2019, 15:13
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 19:44
אמת מארץ תצמח כתב:
10 יוני 2019, 19:29
טוב וחסד כתב:
10 יוני 2019, 19:11
סיפור שהשתרבב לתוך רש"י - על ידי מגיה
יש לך מקור להנחה זו
טענה של חוקרים בהשוואה בין גירסת רש"י בכתב היד לגירסת הדפוס
בקובץ המצורף עמוד 43
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext ... in-nun.pdf

הקישור לא מוביל לקובץ אפשר בבקשה לעדכן אותו?
על ידי טוב וחסד
16 יולי 2019, 11:20
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 15
צפיות: 491

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

במסכת עירובין (דף יג, ע"ב) מתפרסם שמו של אחד ואילו הגדול ממנו בחכמה נותר אנונימי: תלמיד היה לו לרבי מאיר ''וסומכוס'' שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. תנא: ''תלמיד ותיק'' היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים. ע...
על ידי טוב וחסד
15 יולי 2019, 18:28
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 15
צפיות: 491

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

בעירובין (דף יג ע"ב) נאמר שם שתלמיד אחד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר ק"ן טעמים והיינו בק"ו. ומשום זה נאמר בסנהדרין (דף יז ע"א) אין מעמידין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ וכו', והתוספות (שם ד"ה: שיודע לטהר) מקשים מה לנו בחריפות של הבל - שהתורה טימאתו?!
על ידי טוב וחסד
15 יולי 2019, 16:47
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 15
צפיות: 491

דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

חז"ל (ברכות כח ע"ב) הזהירו ואמרו: "מנעו בניכם מן ההגיון" כי על פי השכל לבד עלולים להגיע לשגיאות. הרי לנו דוגמא לכך מדברי הבריתא שרבים נתקשו בהסברה:  "זו שאלה שאל ר' יוסי בן תדאי איש טבריא את רבן גמליאל: מה אשתי שאני מותר בה, אני אסור בבתה [דבת אשתו אסורה], אשת איש שאני אסור בה - אינו דין שאהא אסור ב...
על ידי טוב וחסד
09 יולי 2019, 17:59
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 18
צפיות: 752

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

חלק א׳ ממעל כתב:
09 יולי 2019, 17:53
במוסף שב"ק על הגריש"א (כמדו׳ שנתיים להסתלקותו) הי׳ כתבה ע"ז
אפשר יותר פרטים?

 
על ידי טוב וחסד
09 יולי 2019, 16:08
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 18
צפיות: 752

נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן....
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 22:05
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

בב"ב דף כב, ע"א. נאמר שם מפורש: "רב יוסף אמר: אנא ענישתיה" אך לא מחויב שהיה בכעס
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 19:04
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

האם גם על שאר דברי רש"י הק' שלא ימצאו חן בעינינו נאמר 'כי הוא רשם מה ששמע'?    בשונה מכל דבריו הקדושים של רבן של כל ישראל רש"י - במעשה של ברוריה, כבר רבים פקפקו בזה, וכבר פתחתי אשכול העוסק רק בזה ואין כאן מקומו.  באשר לתפארת ישראל עם הסיפור ההזוי ללא שום מקור ברבותינו הראשונים. חז"ל אומרים (שמות רב...
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 18:44
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

האם גם על שאר דברי רש"י הק' שלא ימצאו חן בעינינו נאמר 'כי הוא רשם מה ששמע'?    בשונה מכל דבריו הקדושים של רבן של כל ישראל רש"י - במעשה של ברוריה, כבר רבים פקפקו בזה, וכבר פתחתי אשכול העוסק רק בזה ואין כאן מקומו.  באשר לתפארת ישראל עם הסיפור ההזוי ללא שום מקור ברבותינו הראשונים. חז"ל אומרים (שמות רב...
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 13:42
פורום: דעת דורות
נושא: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?
תגובות: 22
צפיות: 920

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

מחשבות כתב:
23 יוני 2019, 23:26
אתן לך מקור אחד, ספר שימושה של תורה בשם האבי עזרי
כמו שאמרתי אני יודע עוד בעניין, אך מדובר בוויכוח בין גדולי עולם
בנושאים ובשיטות שונות שאין בהם רלוונטיות להיום.
למה למנוע טוב מאנשים הצמאים למשנתו ואורחות חייו של הגאון הרוגוטשובר? מקור אחד - מה עם עוד רבע מקור?
 
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 13:34
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

לא הבנת אותי אני אומר שאין שום בעיה בזה שאמורא נולד עם מידה כזו או אחרת, אא"כ אתה מאלו שטוענים בכל תוקף שהסיפור שמובא בכמה ספרים על משה רבינו (עם מלך שהיה בקי בחכמת הפרצוף ושלח מישהו למדבר לצייר את פניו של משה רבינו וכשהציור הגיע הוא ראה שזה פנים של אדם עם מידות רעות והוא רצה להרוג את הצייר כי בטח ...
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 12:11
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

לא הבנת אותי אני אומר שאין שום בעיה בזה שאמורא נולד עם מידה כזו או אחרת, אא"כ אתה מאלו שטוענים בכל תוקף שהסיפור שמובא בכמה ספרים על משה רבינו (עם מלך שהיה בקי בחכמת הפרצוף ושלח מישהו למדבר לצייר את פניו של משה רבינו וכשהציור הגיע הוא ראה שזה פנים של אדם עם מידות רעות והוא רצה להרוג את הצייר כי בטח ...
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 11:42
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

כשמדובר על אמורא אי אפשר לטעון כך
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 11:36
פורום: פסחים
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 19
צפיות: 635

פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

"שלשה חייהן אינם חיים: הרחמנין, והרתחנין, ואניני הדעת. ואמר רב יוסף: כולהו איתנהו בי" - יש בי כל שלשת התכונות הללו. נכון שהגמ' בענית (דף ד, ע"א) אומרת: "האי צורבא מרבנן דרתח - אורייתא הוא דקא מרתחא ליה", אך זה מדובר על כולם - ולא לזה התכוון רב יוסף. 
על ידי טוב וחסד
17 יוני 2019, 15:41
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

ר' יהודה ב"ר קלונימוס משפיירא, שהיה רבו של 'הרוקח' ר' אלעזר מגרמייזא וחי בדור שאחרי רש"י, כתב ספר בשם יחוסי תנאים ואמוראים, באחד הערכים בספר זה מוקדש הוא לברוריה בסוף הערך הוא מציין כמה ממעשיה, המוזכרים בגמרא: "ומעשה ברוריא בפרק א' דעבודה זרה, ובעירובין בפרק כיצד מעברין נמי דָרְשָה 'ערוכה בכל ושמורה...
על ידי טוב וחסד
16 יוני 2019, 09:19
פורום: קידושין
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!
תגובות: 11
צפיות: 573

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

יוסף יוסף כתב:
12 יוני 2019, 00:07
טוב וחסד כתב:
10 יוני 2019, 10:23
חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן. 

של מי הלשון הזו?
רש"י בקידושין (דף פ עמוד ב): "דעתן קלה עליהן - ושתיהן נוחות להתפתות". ובחברותא שם הוסיף: מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.
 
על ידי טוב וחסד
16 יוני 2019, 09:12
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

רש"י מביא אגדה ללא שום מקור בחז"ל, אשר עולה ממנו עשרות קושיות, כאשר המסקנה המתבקשת שאין מציאות שאכן כך קרה.  כיצד הושמט המעשה על ידי רבינא ורב אשי גם יחד - עורכי התלמוד?! בעוד שכל המעשים מקידושין (דף פא, ע"א) ועוד רבים על גדולי החכמים שכמעט נכשלו בחטא, כן הביאו ללא כל חשש.   לא כתוב ברש"י שהיא נכשל...
על ידי טוב וחסד
16 יוני 2019, 09:09
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

אני חייב לשתף משהו אישי שבדידי הווה עובדא, בעודי יושב בבית הכנסת שמעתי מאן דהו מספר את הסיפור, לפני הקהל, איך אחד חתיך התחיל עם [הרבנית הקדושה] ברוריה וכו'. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, איך פה טמא משוקץ וכו' יכול להעלות על דל שפתיו כזה זלזול באחת מתקופת התנאים הקדושים. איך קרתה התקלה הזאת?! בגלל סיפור ש...
על ידי טוב וחסד
10 יוני 2019, 19:11
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

אני חייב לשתף משהו אישי שבדידי הווה עובדא, בעודי יושב בבית הכנסת שמעתי מאן דהו מספר את הסיפור, לפני הקהל, איך אחד חתיך התחיל עם [הרבנית הקדושה] ברוריה וכו'. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, איך פה טמא משוקץ וכו' יכול להעלות על דל שפתיו כזה זלזול באחת מתקופת התנאים הקדושים. איך קרתה התקלה הזאת?! בגלל סיפור שה...
על ידי טוב וחסד
10 יוני 2019, 18:15
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!
תגובות: 53
צפיות: 1968

ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

רש"י מביא אגדה ללא שום מקור בחז"ל, אשר עולה ממנו עשרות קושיות, כאשר המסקנה המתבקשת שאין מציאות שאכן כך קרה. 
כיצד הושמט המעשה על ידי רבינא ורב אשי גם יחד - עורכי התלמוד?! בעוד שכל המעשים מקידושין (דף פא, ע"א) ועוד רבים על גדולי החכמים שכמעט נכשלו בחטא, כן הביאו ללא כל חשש.
 

עבור לחיפוש מתקדם