רשימת תודות

דרגהשם משתמש הודעות נתן תודה קיבל תודה מיקום, אתר הבית הצטרף
תתצ 58 59 6   07 ספטמבר 2017, 02:25
תתחדש כנשר 2 3 1   13 יוני 2018, 11:04
תשועה ברוב יועץ 14 0 0   17 אפריל 2021, 23:42
תשובה מאהבה 1 3 0   19 ינואר 2020, 13:39
תריג מצוות 379 61 140   17 אפריל 2019, 00:39
תרי דף 23 4 13   16 דצמבר 2021, 20:41
תרופת_פלא 45 35 18   11 אוקטובר 2021, 10:04
תקפו כהן 29 22 2   10 פברואר 2020, 12:30
תפלה לעני 3 0 1   24 יוני 2020, 23:24
תפילין 1 2 1   02 דצמבר 2021, 21:23
תנא-קמא 317 84 154   14 יוני 2019, 11:23
תנא קמא 1 1 1   28 דצמבר 2015, 22:02
תנא היכא קאי 147 34 47   16 יולי 2019, 23:23
תמים תהיה 12 0 2   05 יולי 2021, 11:45
תמים 143 40 33   03 מאי 2016, 19:23
תמיד צודק 4 3 4   31 מאי 2021, 17:06
תלמידמובהק 152 1 34   29 ינואר 2018, 18:31
תלמידים 1 3 0   29 ספטמבר 2021, 01:22
תלמיד11 2 0 1   22 מרץ 2021, 23:23
תלמיד-חכמים 13 0 5   17 יוני 2020, 16:21
תלמיד רבותיו 10 1 2   29 ספטמבר 2021, 16:11
תלמיד קטן 38 4 28   12 ינואר 2022, 01:27
תלמיד צעיר 219 33 51   19 ספטמבר 2018, 22:40
תלמיד נאמן 2737 339 724   29 דצמבר 2020, 20:44
תלמיד מחכים 223 57 98   28 אפריל 2019, 11:15
תלמיד חכמים 114 31 41   09 אוגוסט 2020, 06:34
תלמיד חבר 132 20 32   09 אוקטובר 2018, 04:07
תלמיד הרמב''ם 14 1 5   22 אוגוסט 2019, 12:45
תלמיד הרב לויכטר 13 7 16   18 אוקטובר 2020, 11:40
תלמיד המשגיח 153 122 39   26 יולי 2020, 03:12