החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי מצפה לישועה
22 אפריל 2018, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

נושא מעניין, והתגובות בהחלט משקפות את הלך הרוח בכוללים לדעתי העניה, יש שתי היבטים, האחד כבר נכתב. יש הרבה בחורים שלא נוסעים, משום "מוראה של מלכות"... אלו גם אותם בחורים שיעשו רשיון למרות שהרב שך דיבר נגד, וגם לא יפתו ספר בבין הזמנים כי הם לא זקוקים לשמונה שקל לשעה, וכן הלאה על זה הדרך אבל יש הרבה שה...
על ידי מצפה לישועה
22 אפריל 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה ספיקות בכללי הפסק

יש לי כמה ספיקות בכללי הפסיקה, שמטרידים אותי הרבה, ואין לי מידע ברור לגביהם 1. אם אני לומד סוגיא לעומקה, ונדמה לי שלהלכה צריך לצאת כך וכך, אני יכול לסמוך על עצמי, או שעליי להכפיף דעתי לדעת גדולי מורי ההוראה, והאם יש חילוק בזה בין גדולי הדור הזה, לבין המשנ"ב, שאר אחרונים, רמ"א ושו"ע 2. במחלוקת בין הר...
על ידי מצפה לישועה
25 אפריל 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

הבדלה על היין - סגולה לזיווג

לא מעט מהפונים והנכנסים למעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק - מגיעים לשאול ולהתייעץ בענייני שידוכים. החל משאלות לגבי שמות המחותנים ועד מקרים של מעוכבי שידוך המחלים את פני שר התורה בתחינה להתברך שימצאו את זיווגם בקרוב. מקרה מפעים אירע בימים האחרונים. יהודי שנכנס למעונו של מרן שר הת...
על ידי מצפה לישועה
04 מאי 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אוכל להרחיב את קשר התפילין של ראש?

@ברית מלח ראה כאן, הרחבת והצרת קשר תפילין של ראש נוסח ספרד, וכן בהודעה הקודמת שהדגישה דברים חשובים [כמו לומר קודם לכן לשם קדושת]
https://www.youtube.com/watch?v=4BEhw4g_OJI
על ידי מצפה לישועה
07 מאי 2018, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

@סבא עכ"פ לכאורה מהאוה"ח שכותב שנפטרו מדיני שמים והיינו בגלל שעלה בידם מצוה כמו שהביאו, משמע לא ככה.
[ואה"נ גם לי היה פשוט מסברא לא כך, וכבר ציטטתי ההיא דנתכוון וכו' דרואים שלא מסתכלים על התוצאה, אבל כיצד ניישב זאת עם דברי האוה"ח הנ"ל].
על ידי מצפה לישועה
07 מאי 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אני לא מתכוון להתייחס לאגודה הספציפית הנ"ל, שאיני מכירם, ולא קראתי כמעט את כתביהם, וגם אם יש להם גדולים כאלו ואחרים שהם מצטטים שם, זו ג"כ דרך ידועה 'להתפס' על גדול אחד ולבנות לפי שיטתו תורה שלימה. שוב, אני לא מתייחס לעצם העלון או האגודה. מאידך, אני לכשעצמי באמת לא יודע אם דברי הרב שך נחשבים כפוסק אח...
על ידי מצפה לישועה
14 מאי 2018, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

חששות בורר במיני בר המצויים בזמנינו

מצו"ב מאמר טרי של הגאון רי"מ רובין שליט"א, בעמח"ס ארחות שבת, בו הוא עוסק בחששות המצויים בזמננו, עם התייחסות גם למכשירים שתחת הכשרויות השונות.
על ידי מצפה לישועה
14 מאי 2018, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מכבד עשירים

הפקדתי שומרים כתב:כהן גדול או דיין מצינו שמעשרים, ידוע לך גם על ראש ישיבה. אם כי זכור לי משהו לגבי רב יוסף אחר שנתמנה אנני זוכר ממש.
איפה הגמרא שמספרת על רבי יוחנן ואילפא שרצו ללכת לסחור וכו' כל המעשה? צריך לבדוק שם את רש"י [אני כרגע מחוסר ספרים - כולל וירטואליים].
על ידי מצפה לישועה
17 מאי 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

מציאת תפילות במקום נבחר בארץ

פורסם בפורומים:
אתר שמזהה את המיקום שלך ונותן לך רשימה של המנינים באיזור, על פי עמדות נדרים פלוס המותקנות בבתי הכנסת. דבר מדהים:
https://www.matara.pro/nedarimplus/Zmanim/
על ידי מצפה לישועה
18 מאי 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

מנודה צריך להרחיק ממנודה?

יש הלכה שצריך להרחיק ממנודה, שלא לעמוד בד' אמותיו.
האם מנודה צריך להרחיק ממנודה חבירו?
על ידי מצפה לישועה
21 מאי 2018, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

בעבר פתחתי, את מה שהיה אקטואלי לשעתו [ועוד אקטואלי], האם ישנה התייחסות בחז"ל לגבי הכרת הטוב כלפי מדינת ישראל. מרבית השוללים בפורום את הצד הזה, טענו בתוקף שכיון שישראלים הם, הרי שהם מחוייבים בהלכות הנוגעות למעמד תלמידי חכמים, למימונם וכדו', ולכן גרועים הן מהרומאים עליהם דיבר רבי יהודה במסכת שבת. בנוס...
על ידי מצפה לישועה
23 מאי 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

הנה רואה אני שדעת כולם ללא יוצא מן הכלל שיש לו שבח ע"ז, ואף יש חיוב הכרת הטוב לגוי בדברים חיוביים יש להעיר לכאורה, שבדברים בהם אין מזה תועלת, רק כוונתו לטובה, לכאו' עפ"י מה שאמרו בקדושין שמחשבה טובה אין הקב"ה מצרף למעשה אצל גויים, אין בזה כלום. אולם הסתפקתי אם הכוונה היא שאינו כ"מעשה" ומ"מ שכר מחשבה...
על ידי מצפה לישועה
01 יוני 2018, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

שתי סיפורים מרטיטים, שפורסמו לאחרונה. האמת, אין בהם חידוש. מי שהכיר את מרן זללה"ה אפילו לא מתפלא. אבל בכל זאת, כולם יזילו דמעה. זה מעין תזכורת חיה ומרגשת, למה שהיה כאן אתנו עד לפני כמה חודשים, ועתה אבדנו וחסרנו כל זאת. ולוואי ונזכה לאחוז בקצות דרכיו. זה העתק הדבק, לא נגעתי: 1. מפי בעל המעשה: באותו ב...
על ידי מצפה לישועה
04 יוני 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

איני יודע מי הוא ה' נדב שנרב הנ"ל, שמעו לא שמעתי. מכל מקום, בשאלה כזו מאד חשוב לדעת כל חלקיק וכל פרט בניסוח המדוייק של הדברים. הרי יש מושג שעדיף למות בעוד זכאי ולא ימות בעודו חייב. אם הניסוח היה שבודאי היו שם כאלו שהיה להם טוב המיתה, ושהם עצמם צריכים לשמוח בזה - אין כאן כל כך מה להתפעם, כי מה התוחלת...
על ידי מצפה לישועה
05 יוני 2018, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

טעם בלימוד -הצלחה [נקרא גם סיפוק] הרגשה נפשית זו היא חשובה ביותר . יש אפשרות לסיפוק ע"י קביעת מטלה קבועה לעצמו כמו ללמוד כל ערב דף היומי או לקבוע שעה שבו ילמד וכדומה [כדאי ג"כ לרשום לעצמו בפנקס ועי"ז רואה אח"כ כמה הרבה שעות למד וכו'] אמנם עיקר הרגשה זו מגיעה ע"י קנית בקיאות בתורה, כמו לדעת מסכתות, ...
על ידי מצפה לישועה
06 יוני 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

אולי עדיף לנצל את חכמת ההמונים, כדי לדון על המהות עצמה. איך לדעתכם כדאי לטפל באסון הנורא הקרוי אינטרנט, הן בפן הציבורי, ובעיקר בפן הפרטני?! אני אגב, חושב שהאינטרנט הוא בודאי הסכנה העיקרית של הדור, הרבה הרבה לפני הציונות והצבא.. אבל האמת שזה לא רק זה. כל התרבות החרדית, מטבע הדברים, מאד מושפעת מהרחוב ...
על ידי מצפה לישועה
13 יוני 2018, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

מש"כ שיוצא יד"ח בק"ש שחרית וערבית, הנה לדעת הפוסקים ורוב הראשונים זהו דוקא כשאין יכול ללמוד יותר, כך שאם נניח שאין כזה היתר לבטל מלימודו בשבל "חביבות", אם כן אינו יוצא בק"ש שחרית וערבית. לעצם הענין של המלומדה, נראה לי שכל הפתרון הזה של להפסיק לתקופת מה, זה בדברים שטבע האדם חושק בהם, ולכן לאחר זמן הו...
על ידי מצפה לישועה
14 יוני 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א' תמוז יום מילתו של אברהם אבינו

מרן הגר"ח שליט"א בספרו למכסה עתיק פרשת לך לך, מציין בבקיאותו הנוראה לחמישה שיטות בזה, וכלשונו: כעצם היום הזה, זה יוה"כ - פדר"א פכ"ט ועי' ר"ה י"א א' תד"ה אלא ר"א. וי"א ר"ה היה - פס"ר פמ"א ו'. וי"א די"ו בתמוז הי' - רוקח בשם מדרש חזית ובפי' ר"י מוינא כתב בשם מדרש שה"ש שבא' בתמוז הי' וכ"ה בתו' השלם. וי"...
על ידי מצפה לישועה
14 יוני 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סנהדרין שחייבה כולה

מצאתי עכשיו בתורה תמימה משפטים פכ"ג שמביא חידוש עצום בשם הרמ"ה [דלא ככל הראשונים והרמב"ם בפ"ט מהל' סנהדרין], שהכוונה פוטרין אותו שאין ממתינין והורגין אותו מייד, ע"ש [וזהו הטעם האמור שם בסנהדרין, היינו שאין טעם לחכות כי ממילא לא יימצא לו זכות].