החיפוש הניב 714 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
09 פברואר 2018, 04:19
עבור לפורום
עבור לנושא

גליון מחשבה תורנית

גליון מחשבה תורנית פרשת משפטים מרתק אפשר להוריד גם באתר
באתר-
http://chazot.s23.upress.link/
על ידי הפקדתי שומרים
16 פברואר 2018, 04:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלונים לשבת פרשת תרומה

מוצג בזה גליון מחשבה תורנית על פרשת תרומה
כולל בתוכו סיפור מרתק שנכתב בידי עורך הגליון על אחד מגדולי תלמידי ר' ברוך בער שיצא לתרבות רעה, ומה קרה בסופו. (הסיפור מתפרסם לראשונה מעל בימה זו)
מאמרים נוספים וגליונות ישנים אפשר למצוא באתר - http://chazot.s23.upress.link/
על ידי הפקדתי שומרים
20 פברואר 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

ממתקים לפורים

ד"ת קצר וקולע לסעודת פורים ובכלל, שלושים יום קודם
על ידי הפקדתי שומרים
20 פברואר 2018, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתקים לפורים חלק שני

מצורף לכם בזה מאמר המבוסס על גימטריות מתוקות לפורים, אלא שבשונה מהצגת מספרים גרידא, הגימטריות משתלבות היטב, בפתרון קושיה, או הדגשת נקודה כלשהי. המאמר מומלץ במיוחד לסעודת פורים, או סתם שלושים יום קודם לחג... דרך אגב בכל התמונות והציורים לילדים, מצירים את המן מושך את הסוס, ומרדכי יושב עליו עם כתר לראש...
על ידי הפקדתי שומרים
22 פברואר 2018, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

עלונים לפורים

מוצ"ב גליון מחשבה תורנית על פורים ופרשת תצוה
על ידי הפקדתי שומרים
22 פברואר 2018, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלות פורים?

ממש כך בסגנון הזה, אבל יישר כח, על הניסוח הקצר והקולע, "החג הוא על הגאולה שבתוך הגלות ולא על הגלות עצמה"
נפלא.
על ידי הפקדתי שומרים
26 פברואר 2018, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

סיפור מיוחד על מרן האילת השחר מצאתי בגליון "מחשבה תורנית" מביאים בשם הגאון ר' יעקב מאיר זוננפלד רבה של רכסים. "הסיפור אותו שמעתי לפני שלוש עשרה שנה בקירוב, (סיפור זה שמעתי מפי הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א רבה של רכסים, מכלי ראשון ואנו כלי שני, ואני מדגיש בכוונה את מקור הסיפור לא בכדי. וזאת כש...
על ידי הפקדתי שומרים
26 פברואר 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפלת המחיצות בפורים

על זה בא החילוק של ב' הימים, להורות שאין זה סתירה כלל לאחדות אמיתית
איך זה בדיוק מסתדר עם הציטוט של בעל האשכול? המובא להלן.
2) ישנן מחיצות בתוך החברה האנושית. ראשית ישנה זרות בין כל אדם לחבירו. זרות ואכזריות. המצוה שבאה לשנות את המצב הזה היא "משלוח מנות איש לרעהו".
על ידי הפקדתי שומרים
26 פברואר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חמורה בנוסח תפילת מנחה

בנוסח עדות המזרח בתפילת מנחה קודם הקדיש של תפילת הלחש, אומרים "תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב " ויש לדעת מה ענינו של פסוק זה העוסק במנחת הערב, והיה מן הראוי לכלולו בתפילת ערבית . בפרט שהגמ' ברכות ו: בשם רבי יוחנן לומדת מפסוק זה על חשיבותה של תפילת ערבית, ואילו על תפילת מנחה מביאה שם הגמ' ...
על ידי הפקדתי שומרים
27 פברואר 2018, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים עם מסר- לשימוש הציבור! אא"כ צויין בפירוש אחרת!!

סיפור מרתק שראיתי מובא בגליון "מחשבה תורנית" על שלושה ילדים שנפטרו תוך זמן קצר בעיר חרדית. ו"הסיבה" לכך. מתוך אתר http://chazot.s23.upress.link/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/ כל הזכויות שמורות, רשאים להשתמש עם מתן קרדיט של הגליון הנ"ל, כך כתוב שם. שלושה ילדים נפטרו - 'סיבה' אחת.... לפני...
על ידי הפקדתי שומרים
28 פברואר 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לשים עיתונים בגניזה ?

במאמר הנ"ל מוזכרת דעה זו בשם הגרי"ש אלישיב: הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, שנשאל האם מותר לזרוק את העיתון לאשפה, השיב ואמר, שאם אינו מוחזק בדרך קבע בהדפסת ציטוט הטעון גניזה, יש מקום להקל לזורקו לאשפה, ואין צריך לחפש אחר ד"ת, אך אם ידוע על ציטוט דברי תורה המודפס בו, כגון מדור קבוע על פרשת השבוע, א...
על ידי הפקדתי שומרים
28 פברואר 2018, 05:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

כשחזר בתשובה, הרב אליהו שירי הקדיש עשר שנים ללימוד תורה. עשר שנים שבהן, הוא אומר, הוא זיהה שוב ושוב במקורות את הסודות הקשורים בנפש שאותם למד בשקידה רבה כל כך. "התחלתי לעשות עבודה מסיבית של איסוף מקורות ופגישות עם תלמידי חכמים. אני מאמין שכאשר אנשים רואים מודלים מהמקורות הנפש שלהם מושפעת הרבה יותר. ...
על ידי הפקדתי שומרים
28 פברואר 2018, 05:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

סיפר לי קרוב משפחה שנה אחרי החתונה הוא שמע שיעור מר' שמואל, אחר שהסתיים השיעור ואנשים ליוו את ר' שמואל הוא ניגש עליו וביקש ברכה לזב"ק, כדרכם של אברכים צעירים.., ר' שמואל תפס את שתי ידיו בחום ובירכו מול כולם. רגע אחרי נזכר קרוב משפחתי שר' שמואל עצמו אין לו ילדים, ועם זאת בירכו בחום ובאהבה.
על ידי הפקדתי שומרים
28 פברואר 2018, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

משלוח מנות צריך ע"י שליח, ואם מותר ע"י כהן

בגמ' מגילה מסופר על רבה ששלח בידי אביי משלוח מנות למרי. החכמת מנוח מעיר היאך מותר לרבה לעשות שליח את אביי אחר שהיה כהן כמבואר בחולין. ובירושלמי פ"ח מבואר שיש איסור להשתמש בכהן עיין שם. וכתב בזה שני תירוצים. א. שרבה גם הוא היה כהן, ב. עפ"י הגמ' כתובות שאסור לרב למנוע מתלמידו שישמשו. ובתי' א' אפש"ל בכ...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 03:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גוזרים חיים טובים- מה המקור?

עצם המושג צדיק גוזר והקב"ה מקיים אין חולק בזה לא על כל דבר זה נאמר, ולעיתים יש בזה משום יוהרא או חוצפא כלפי שמיא. החסידים מספרים שפעם הבעש"ט גזר על חשוך בנים שיולד לו בן ובגלל זה איבד חלקו לעולם הבא. כמו כן מה להם להתערב בהנהגת ה', אולי אותו אחד יאלץ לחזור שוב בגלגול וכו'. מסופר על שני צדיקים שדיבר...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 03:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

פורים שמח לכולם :P מהו האיסור החמור להנות מסעודתו של אותו רשע, עד כדי שהיתה הו''א בגמ' (ואולי אף למסקנא) שבעבור זה התחייבו כליה? (ואולי אפש''ל מכיון שזלזל אחשוורוש בבגדי הכהונה וכלי המקדש, ואיך יערב אכול ושתו?! או שמא י''ל מכיון שעברו על ציוויו של מרדכי וצ''ע) בהערה זו כבר עמד בס' יערות דבש דרוש ג'...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 04:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ג' שאלות שהתעוררו היום

3. לכאורה משמע שכל גזירת היהודים באה בגלל שמרדכי לא הסכים להשתחות להמן כמש"כ בפ"ג פסוק ו': '...ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי' ויש להבין מדוע הנהיג מרדכי לעמוד בפני המן ולא יכל להימנע מלעמוד על ידו וכך הייתה נמנעת לכאורה הגזירה? על פניו, שאלה ג' מיושבת בכמה אופנים האח...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 04:52
עבור לפורום
עבור לנושא

גימטריאות וראשי תיבות

אני מצרף לכם מאמר תמציתי שכתבתי לפני זמן רב, פשוט העתק הדבק. ענין הגימטריות מקורו מהתנ"ך הנה בספר ירמיהו פרק כה, השתמש בגמטריאות ועי"ע בגמ' סוכה נב: מפרשת פסוק ע"ד הגימטריות ובגמ' בבא בתרא עה: ובעוד כמה וכמה מקומות. הנה במסכת קידושין (דף ל', ע"א) אמרו "לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותי...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 05:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לעניים

מהי סיבת החיוב במתנות לאביונים, לכאו' נראה בר''מ ובפמ''ג בשביל סעודת היום, שאלתי היא א''כ ''כל הפושט יד נותנים לו'' לכאו' נאמר רק על עניים ולא למוסדות ות''ת, וכן מה הדין בעני שיש לו כבר לסעודות היום? לכאורה, עד שאתה שואל על מוסדות וכו' תקשה על עניים בימינו, אם יש אדם שמוגדר כאביון, הווי אומר שאין ל...
על ידי הפקדתי שומרים
04 מרץ 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

לא מבין מה אתם רוצים יש סטיקרים על כל גגון בהם נכתב 'תחשוב טוב יהיה טוב' והרי הה"ד. כבר מזמן שטענתי שמשפט זה מקורו בטפשות, אלא שלא רציתי להכריע מחשש נגיעה, מה דעתכם? יש לחלק בין משפט מוטיבציה גרידא, לשיטה המתימרת לגלם את דרך התורה ופשוט. זאת מלבד, הויכוח הידוע של מרנא החזון איש בענין בטחון עם השיטה...
על ידי הפקדתי שומרים
04 מרץ 2018, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

תוכל לעלות את היערות דבש? בשמחה רבה ספר יערות דבש - חלק ראשון - דרוש ג -אות א. רק להבין מה ענין השתחוות לצלם, שנענשו בימי אחשורוש, ולא בימי נבוכדנצר תיכף או דור אחריו בימי בלשאצר וכורש, ומדרש אמר מפני מה נתחייבו ישראל כליון, שנהנו מסעודת אחשורוש, ועוד מפני שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר, וכן איתא בגמרא (...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם שזכה לגילוי שכינה רגע אחרי חוטא בעגל? מה הפשט?

ו הנה במעשה העגל כבר דברו רבים מה ראו ישראל על ככה והיאך דור דעה כאותו הדור נכשלו בחטא גדול כזה . ואשר נראה דידוע דבכל מצוה יש בה טעמים וכוונות הרומזים לסודות נסתרים וע"י קיום המצוה נעשים תיקונים וסדרים בכל העולמות העליונים כמבואר כל זה בספרי הראשונים, והנה נתפוס לדמיון מצוה של מלאכת המשכן שהיה בו ...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

מה קורה כשעושים "ראשי תיבות" ל-גמטריה [ אסתר פרק-ט-יג ]: ותאמר אסתר אם על ה מלך ט וב י נתן ג ם מ חר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ: בוודאי שמתם לב חסרה האות רי"ש, אם נקח את המילה שלפני האותיות של הגמטריה הווי אומר "על" ואת המילה שאחרי "ליהודים" שניהם יחדיו עולים כמנין ...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

ואם כבר כולל, מה המקור מהתורה שאפשר לעשות גימטריה גם אם חסר אחד? בפרשת ויחי: 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי'. אפרים ומנשה = 726, ראובן ושמעון= 725, מכאן להוספת כולל בגימטריה מן התורה [בני יששכר חנוכה]. יפה מאד. אבל יותר פשוט להשתמש עם כף הדמיון "אפרים ומנשה כ ראובן ושמעון" זאת אומרת שאפרים ומנש...
על ידי הפקדתי שומרים
05 מרץ 2018, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב תינוקות של בית רבן במצוות

ידוע מעלת הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. והנה, נחלקו האחרונים בגיל בהם הם נחשבים עדיין לתינוקות, בשו"ע הרב הל' ת"ת כתב שהוא עד בן י"ג, ואילו בס' אור לישרים כתב שהוא עד בן כ' [כשבת פח] וכן משמע מתנא דבי אליהו פי"ח. והנה בשבת קיט: איתא במעלת הבל פיהם של תינוקות שאין בהם חטא, ונסמך לזה המאמר שאין מבט...
על ידי הפקדתי שומרים
06 מרץ 2018, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משלוח מנות צריך ע"י שליח, ואם מותר ע"י כהן

בנוגע לרב כלפי תלמיד, עיין בסמ"ג עשין י"ב שכתב וז"ל ואם תלמיד חכם הוא אותו המשתמש בכהן ומופלג הוא בחכמה מן הכהן מותר להשתמש בו כדאמר בפרק אחרון דהוריות (יג, א) שגדול תלמיד חכם ממזר מכהן גדול עם הארץ]:הגהת המהדיר: עי' תרומות פ"ו ה"ב, עבדים פ"א ה"ח, והגמ"י פ"ג ה"ח, סמ"ג עשה קמא דף רג, ב, אור"ח קכח סע...
על ידי הפקדתי שומרים
31 מרץ 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

לגבי סמרטפון, ידוע דעת מרן הגרח"ק שאין בזה דין השבת אבידה, שכן אסור הוא לכל, אף לנכרי המצווה על שבע מצות וה"ז בכלל עריות וכו' ראיתי בספר כרם יוסף לפני כמה שנים מביא זאת בשמו. וא"כ אין האמור שווה לענין סיגריות שאין איסור למוכרם לגוי..(גוי מצווה בלא תרצח אבל בנידו"ז ענינו נוגע לדין ונשמרתם, ובזה ספק א...
על ידי הפקדתי שומרים
04 אפריל 2018, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עריכה תורנית בחוה"מ

מישהו יש מושג אם מותר או אסור? מצד אחד זה בשכר והוי כמלאכה ומצד שני גם על ישבה"ז מקבלים כסף מסגנון השאלה עולה שאין הנידון סובב על עצם הכתיבה, או משום שמיירי בכתיבה שאינה מעשה אומן וכמו במחשב עיין בתשובה שכתב הרב אברך באשכול אחר, (שכן טעם היתר בחידו"ת שנפסק בשו"ע לא קיים כאן ועיי"ע בדרשו או' 35 סי' ...
על ידי הפקדתי שומרים
04 אפריל 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.