החיפוש הניב 862 תוצאות

חזור

על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

תוכנות יהדות חינם

'רזי דרזים' גימטריות וכדו' 'תורת אמת' מאגר ספרי קודש חינמי משחק 'השלם את הפסוק' קלוח-לוח שנה 'תוכנת הרמז' חישוב גימטריות בצורות שונות -ליודעי ח"ן [ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול..] מעשר כספים -תוכנה מוצלחת 'מידה כנגד מידה' - תוכנה להמרת מידות חז"ל למידות מודרניות קול הלשון - תוכנה להורדת שיעו...
על ידי מנין
21 אפריל 2016, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעמד עולי גולת חבש

כבוד שמים כתב:ההבדל בין הפלאשים לפלאשמורה
אין הבדל בין פלאשים לפלאשמורה. אלא כמו ההבדל בין "החסידות" ל"חסידים".
ד"א: מהכותרת מוכך שכבר הכרעת שהם יהודים..
על ידי משה בן חנינא
19 יולי 2017, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומש הפקודים: עטרות ודיבן

כדי להבין דברי ר׳ ברוך הלוי בעניין, צריך להסביר כוונת מצוות שנים מקרא ואחד תרגום. אם הכוונה היא להשתתף בציבור בלימודם בתורה, אז אפשר שהייתי חושב שהלימוד המשלוש מיועד רק לפסוקים שיש איזה צד קושי בם. זה אומר שפסוק כמו ׳׳עטרות ודיבן׳׳ שאין בו אלא רשימה של מקומות, אינו בכלל המצווה. אולם, אם כוונת מצוות ...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנשי כנסת הגדולה

מדוע צריכים להעתיק את שטויות הכופרים בפורום שלנו, מדוע אני צריך לקרוא כאן שלדעת חלק מהחוקרים לא היה מוסד כזה בכלל?
על ידי גבריאל פולארד
24 ינואר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

בכמה סידורים חדשים יש ציון מיחוד לשווא נע
וראיתי שבכמה סידורים על המילים "טהור ישעתינו קרבה" שאומרים ב"והוא רחום" ציינו על הר' שבתיבת קרבה ציון שווא נע.
ולענ"ד טעות הוא, שכן קרבה הוא לשון ציווי, כמו "נקבה שכרך עלי ואתנה", וכמו "שמרה זאת לעולם", וא"כ הק' בקמץ קטן ואחריו שווא נח.
מסכימים?
על ידי סבא
24 ינואר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

אם "קרבה" הוא במקום "קרב אותה" למה אין בה מפיק הא?
וכדאי לראות מה שכתב המדקדק הגדול הרב מזוז בקובץ הרצו"ב
מהרב מזוז.PDF
על ידי איש ירושלים
24 ינואר 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

בכמה סידורים חדשים יש ציון מיחוד לשווא נע וראיתי שבכמה סידורים על המילים "טהור ישעתינו קרבה" שאומרים ב"והוא רחום" ציינו על הר' שבתיבת קרבה ציון שווא נע. ולענ"ד טעות הוא, שכן קרבה הוא לשון ציווי, כמו "נקבה שכרך עלי ואתנה", וכמו "שמרה זאת לעולם", וא"כ הק' בקמץ קטן ואחריו שווא נח. מסכימים? ודאי, וכאן ...
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

נראה להוסיף מעט נופך על ענין "על שאנחנו מודים לך", הלא נאמר "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת - היודך עפר היגיד אמיתך", דהיינו מבקשים מהקב"ה שיותירינו בחיים כיון שאחר המוות אי אפשר להודות. עוד נאמר "בשאול מי יודה לך" - היינו שאנו אומרים לבורא העולם שניוותר בחיים כיון שאז אנו יכולים להודות. ממילא נפלאים הדבר...
על ידי אברך
25 ינואר 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טהור ישועתנו קרבה- נע או נח

סבא כתב:אם "קרבה" הוא במקום "קרב אותה" למה אין בה מפיק הא?
לק"מ, דגם ב'נקבה שכרך עלי ואתנה' (שהזכיר הרב @גבריאל פולארד ) אין מפיק הא, וההסבר פשוט, כי אין הכוונה כאן 'קרבה' במקום 'קרב אותה', אלא 'קרבה' במקום 'קרב', וכמו ש'נקבה' במקום 'נקוב'.
על ידי יהושע
22 פברואר 2018, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

איך הם אומרים שהפטם הוא לכתחילה בזמן שלא ברור מי הסבות שלו?
ואיך הם מסבירים, איך התירו את זה בלי מסורה? בע"כ שמה שדומה מותר בלי מסורה, א״כ ק״ו בן בנו של ק״ו הבראקל שדומה הרבה יותר.
על ידי הכהן
11 מרץ 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

שאר לעמו כתב: זה הדבר היחיד כמדומני, בכל פרטי מלאכת המשכן וכליו, שלא כתוב להדיא ממה היה עשוי (בפרשות תרומה תצווה כי תשא ויקהל פקודי).
  1. "אל הטבעת האחת" ממה היא עשויה?
  2. לולאות של יריעות העזים ממה?
  3. ועשית את נרותיה שבעה ממה?
  4. מסגרת השולחן?
על ידי זקן ממרא
13 מרץ 2018, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שימו לב: נפתח כאן אשכול לספר עובדות והנהגות מהגר"ש זצ"ל, כמו שנעשה כאן על גדולי תורה נוספים. ולאחרונה על מרן רשכבה"ג זצוקלה"ה תחת זאת נהפך האשכול הזה לבדותות ובוקי סריקי בענייני השקפה. אנו מבקשים מתלמידיו האמתיים לספר לנו קצת על גדלותו של תלמיד חכם שמחמת ענייני הזמן קצת הוסט ולא מספיק הוכר לחלק גדו...
על ידי אוריאל
09 אפריל 2018, 11:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

@שאר לעמו באמת יש עמי כאן המקום להעיר ע"ד המשנ"ב הנ"ל, שמקורו מן המגן אברהם, שבשו"ת תשובה מאהבה [שהיה תלמידו המובהק של הנוב"י, והוא נחשב לכאו' כאחד הגדולים אשר בארץ שהיו מיודעי השקפתו המדוייקת של הנוב"י (בשונה מאחרים שהסבירו כוונותיו של הנוב"י, מבלי לזלזל בהם ח"ו, אך ללא היכרות עמו)]ושם בח"א סי' יד ...
על ידי עפר ואפר
10 אפריל 2018, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

אם ממשיכים לדון, אענה אף אני את חלקי, ואכתוב שאכן הגר"ש זצ"ל לא היה "מצומצם" כפי שחשבוהו קצת אנשים, ואעפ"כ אם בן של מקורב אליו שמטבע הדברים יודע הרבה, עושה עכשיו רשימת סיכום ומנסה "לגרזן" מן הגורן ומן היקב כל מיני דברים שיתאימו לדרכו הוא, וזה מה שהוא מצליח "לגייס" אחרי כל המאמצים, אז נו נו... אני מק...
על ידי פרלמן משה
20 אפריל 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

ננסח את השאלה בצורה כזאת:
האם לדעת ר"י חייב גלעד שליט בהכרת הטוב לחמאס שהחזיקו אותו בחיים תקופה ארוכה ודאגו לכל צרכיו?
על ידי אלימלך
21 אפריל 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. ידועה שיחת הגר"א פילץ שליט"א "כולנו סאטמר" בה הוא אומר שאין חילוק בין השקפתנו להשקפת סאטמר והחילוק הוא רק בענינים מעשיים של לקיחת תקציבים וצורת המחאה. ב. בניגוד למה שכתבו כאן אינני חושב ששותפתם הפסיבית או אף אקטיבית של הציונים בשואה ["שרופי הכבשנים מאשימים"] וכן מעשיהם בקום המדינה הן הרוחניים והן...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מאי 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

אני יגיד לך מה אני חושב. אדם ששואל שאלה כזו, הוא מסתמא לא מכיר, ומדוע לא מכיר, קח את זה בחשבון..ולכן לייעץ על ספר כאורחות שבת זה יכול להיות גדול עליו. בנוגע לאורחות שבת ספר חשוב אבל יש לי דוגמאות למכביר שהקו המנחה של הספר, הוא לא הכרעה מסודרת בשיטות אחרוני זמנינו, אלא הכרעה שם מתקבלת על פי שם הפוסק,...
על ידי אריך
02 מאי 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

הפקדתי שומרים כתב:לציבור הליטאי שמירת שבת כהלכתה, שבת בשבת, אורחות שבת. חוט שני. שבת היום. ועוד.
לציבור החסידי פסקי תשובות, נטעי גבריאל.
ח"ו לפסוק הלכה מפסק"ת, והדברים ארוכים וידועים. לצערנו.
על ידי אברך
02 מאי 2018, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

בנוגע לספר פסק"ת לציבור החסידי לא ידעתי על מערערים.. רבינו @הפקדתי שומרים אני אישית למדתי ולומד המון המון בספר הזה (גמרתי ללמוד כבר את 3 הכרכים הראשונים מכריכה לכריכה), ובכל נושא הלכתי שאני דן בו אני מסתכל שם. ומנסיוני (וכן שמעתי מרבים אחרים) - אם בודקים את המקורות שלו, מזדעזעים לגמרי מחוסר הדיוק ש...
על ידי אריך
02 מאי 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

דבריך אמורים גם לחוזר בתשובה..שילמד את הסוגיא ראשונים טור שו"ע שותי"ם ואז יפסוק.....ודאי שלא.. יש חילוק בין ת"ח ואברך, ובין שאר הציבור.. ובנוגע לספר פסק"ת לציבור החסידי לא ידעתי על מערערים.. אמנם מצד האג'נדה החסידית היה מקום לחלק בין חסידים לליטאים, אבל זו הבעיה הקטנה. החמורה יותר היא עובדת חוסר הד...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מאי 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

אני מתנצל על הטעות שנפלה בשאלה המובאת בראש האשכול, השאלה הופנתה לאלה הכפופים לדעת גדולי תורה, ההולכים למירון בל"ג בעומר, איך נוטים מד' מרן החזו"א ושאר גדולים וסייגתי את השאלה לציבורים מסויימים. אולם עתה ראיתי התפרסמו דברים גם בשם גדולים מהציבור הספרדי, ועל כן נתקן את השאלה בראש האשכול -איך אברכים ו...
על ידי אברך
03 מאי 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

מעניין שלא דנו כאן על 'משנה ברורה -דרשו'. האם יש למישהו מושג אודות מהימנותו של ליקוט זה? מעלעול פה ושם עושה רושם של עבודה חפוזה, וכן היה נדמה לי חוסר שיטתיות ועקביות, שנגרם בעיקר מחמת הרצון להביא את דעת כל הפוסקים האחרונים, בנוגע ל כל השאלות המעשיות שהתחדשו. מי שמכיר את הספר יותר טוב, נא להביע את ד...
על ידי סבא
06 מאי 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

באתר שלו הוא רק מתלונן שחלק מהכותבים אולי הם בשמות בדויים, בעוד שהוא בעצמו משתמש רק בשם בדוי כי הוא מפחד לפרסם את שמו האמיתי 'אברהם חזן' דברי הבל ממש, עשרות פעמים באתר מובא שמו של אברהם חזן עם תמונות והקלטות ואף סרטי וידאו בהם מתווכח עם רבנים בציונות הדתית [אגב, צפיתי בסרטים, והוא מקיים בהם הקהה את...
על ידי הפקדתי שומרים
06 מאי 2018, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ר' סבא אחרי דבריך המצויינים. אני מצטרף להנ"ל בנוגע לספרו של רא"ח.
נ.ב ספרו של ר' אברהם חזן, ספר איכותי שתופס את החבר'ה הללו בשינים, מה שהיו רוצים ולא רוצים שהציבור יראה. ממש עבודה מצויינת.
זכורני שיעקב ב. פרידמן כתב טור לפני שנים כנגד הספר. הביקורות שהוא קיבל אח"כ, אלצו אותו להבין שטעה ובגדול.
על ידי חכם באשי
06 מאי 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

אכתוב רק כי מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כתב מאמר חריף כנגד העלון הנ"ל, ונתפרסם בעלון השבועי של הגר"מ. מסתמא ניתן להשיגו אצל מו"ל עלון במייל שיש בכל עלון. אין לי.
על ידי סבא
07 מאי 2018, 07:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

האם גם בהלכות נידה למשל אתה פוסק הלכות ע"פ סיפורים מבלי אפי' לנסות ללמוד את השו"ע והפוסקים? 'דברי חז"ל' וה'מקרא' שנאמרו כאן הם הסוגיא בעניין זה. כולנו יודעים לצטט 'ויואל משה' ג' שבועות וכו' האם פעם פתחתם את הנושא מאיזה צד שהוא? האם פעם עסקתם בסוגיית ג' שבועות? מה היא אומרת, מה היא מחייבת? האם יש לנ...
על ידי הפקדתי שומרים
07 מאי 2018, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ושוב הרב @שאר לעמו יישר כח על דבריך הנכוחים, תשובה הולמת ל@יושבי יעבץ.
על ידי י.א.ל
09 מאי 2018, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

מה שייך כאן מימרא דחז'ל על הכרת הטוב? האם יש למישהו הכרת הטוב להיטלר או סטלאין שר'י' על שהשאיר שריד לפליטה??
כל מה שעשו הציונים לעצמם עשו כאמר ר' שמעון ואם היה באפשרותם היו מוחקים הכל כידוע!!
על ידי אלימלך
09 מאי 2018, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אתן דוגמה פשוטה. יש כאן גורמים רבים במדינה, שרוצים להרוס את קדושת כרם ישראל, להכניס התבוללות, הרבה מאוד. גיורים מזוייפים, ובכלל להטמיע גויים רח"ל. מצווה להאבק בזה בכל כח. זה יותר מעקירת הדת מצד שני, העובדה שבמדינה [באופן פלאי] חוקי הנישואין כפופים לחוקי התורה, והעובדה שקיומה של המדינה בצורה שהיא קי...
על ידי אברך
09 מאי 2018, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

הכרת הטוב של ישראל למצרים איננה על תקופת השעבוד, וכמו שאמרו בספרי: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, וכי יש בענין שהיו המצריים נותנים להם דגים בחנם והלא כבר נאמר ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם, אם תבן לא היו נותנים להם בחנם ודגים היו נותנים להם בחנם ומה אני אומר חנם, חנם מן המצוות". אלא הכוונה לז...