החיפוש הניב יותר מ 1153 תוצאות

חזור

על ידי שאר לעמו
12 נובמבר 2017, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שאר לעמו
12 נובמבר 2017, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

מאפס פנאי כעת, אני מצרף מה שבררתי בסוגיא זו, לענ"ד זה לאמיתה.
אמירת שש''י בזה''ז.pdf
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2018, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

התרגום הירושלמי לתורה וכן תרגום 'יונתן', ובעקבותיו רש"י הן בפירושו והן בציורו, מזהים את 'חמת' של הגבול עם אנטיוכיה המפורסמת. זו שוכנת בפיתחת ארץ חמת הסמוכה לארם צובה. חומץ וחומס אינם 'חמת'. וגם אין להם קשר עניני גם תחילת גבול הצפון. זיהוי המקומות זה מקצוע גדול. כפתור ופרח - רבי אישתורי הפרחי חוג האר...
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

א"ז נכוו לומר שהרוב השערות. אף שיש מקומות שיש בהם דעות שונות.
על ידי שאר לעמו
09 ינואר 2018, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

נושא 'חמת' מעניין. ארץ חמת (שבצפונה של סוריא), שתועי מלכהּ שלח לדוד מנחה - על כיבוש אויבו הדדעזר מלך צובה, בודאי שוכנת ליד ארם צובה. והעיר אנטיוכיה שוכנת בפיתחת ארץ חמת (במערבה). וחז"ל אמרו של'אנטוכיה' זו - כוונת הפסוק 'תתאו לבא חמת'. ומכאן שגם ההר ההר (נקודת צפמ"ע של א"י) - מזרחית לה! מנגד, פעמים ר...
על ידי שאר לעמו
10 ינואר 2018, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

האומה הארמית התפצלו לכמה ענפים. ומוזכרים ה' אומות 'ארם': ארם דמשק, ארם צובה, ארם בית רחוב, ארם מעכה וארם נהרים. ארם דמשק אמנם בדרום סוריה, והבירה או עיקר השלטון היה בעיר דמשק הידועה עד היום, אבל הם שלטו ברוב סוריה עד ארם צובה (חאלב) שבצפון, שהרי כתוב ביחזקאל 'חצר עינן גבול דמשק', וחצר עינן קצה צפמ"ז...
על ידי שאר לעמו
10 ינואר 2018, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא ידוע היכן חצר עינן. אך ברור שאיננה סמוכה לפרת. אלא מצפון לים אמפיה (הוא עמק על עב ממזרח ללקטיה וממערב לאידליב).
על ידי שאר לעמו
12 ינואר 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

"חוורן", וכן "חצר-התיכון", היכן מקומם? רשום אצלי: כתי' ביחזקאל (מז טז) , 'חמת ברותה סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת חצר התיכון אשר אל גבול חוְרן'. ושם (יח) , 'ופאת קדים מבין חורן ומבין דמשק ומבין הגלעד' גו'. מתוארת כאן ארץ חמת ששוכנת בצפונה של א"י, וזה הרחק מאוד מחוורן אשר על גבול הבשן, ואיך ...
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

את האבידה מבקשים במקום בו היא נאבדה ולא היכן שהפנס. נכון שהזרוע הפלוסית סתומה אבל התואי המדוקדק שלה ידוע. להתעלם מהקיים זה כמו להתעלם מכך שגם ים המלח כיום הוא לא מה שהיה. ואפי' ים התיכון, באזור זה של שפך הזרוע הפלוסית והאזור, הוא לא מה שהיה! הנילוס של פלוסיון היה קיים עד אמצע תקופת הגאונות בודאי. ופ...
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

מפת הזרוע הפלוסית.jpg
מפה פרטית עם זכויות של העורך.
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

כ-65 ק"מ במקום השפך. וזה כלל לא מעט. (גם אם היה מעט זה בלתי אפשרי, שהרי ארץ מצרים איננה א"י).
על ידי שאר לעמו
17 ינואר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

נחלקו המפרשים ביחזקאל עם גבול הדרומי ירחיב או לא. לשיטת רש"י הוא לא ירחיב. ולשיטת המלבי"ם (ואא"ט גם להגר"א) ירחיב. לא נזכר ים המלח אלא תמר/יריחו שהוא משל בני גד לעת"ל. קדש, אפשר שהוא 'מדבר צין היא קדש', אבל בצפונו כלומר בקצה ים המלח, שזו נקודת הגבול של התורה. ורש"י מפרש שזו נקודת הגבול של יחזקאל. ול...
על ידי שאר לעמו
22 ינואר 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא מעט נכתב על כך בספרים וחוברות שונות.
על ידי שאר לעמו
22 ינואר 2018, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

קרוב לשארם א-שייח. תחילת המעלה ה-30, סוף המעלה ה-29.
על ידי שאר לעמו
31 ינואר 2018, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יהודה וגליל, ארצות בתוך ארץ ישראל

הודעת פותח האשכול, הינה בגדר שאלת חכם חצי תשובה, משלבת הרבה נקודות מחשבה. יהודה גליל ועבר הירדן זו חלוקה שאיננה קשורה לתחומי נחלות השבטים ותחומי הארץ. אמנם יש לשמות הללו זיקה מקראית ביסודם, אבל בראש וראשונה הינה חלוקה מדינית, טופוגרפית וחברתית/הלכתית, מאוחרת יותר; ארץ יהודה: החל מתקופת שיבת ציון נמס...
על ידי שאר לעמו
05 פברואר 2018, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

מאנטקיה. השאלה עם עד דרום ים המלח או עד דרום מדבר צין.

מדבר צין הוא המדבר שלדרום ים המלח - המשך הבקע הסורי האפריקאי, עד פטרה - היא קדש של מלך אדום.
אין בזה חולק כלל.
על ידי שאר לעמו
07 פברואר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור ארץ ישראל - יאיר שאקי

גילוי הגניזה הקהירית ומחקרים רבים שנעשו בעקבותיו חשפו את קיומו של נוסח תפילה ארץ ישראלי שהיה נהוג בארץ ישראל ולאחר מכן במצרים למעלה מאלף שנה. בעשור האחרון עוסק הרב דוד בר חיים, ראש מכון שילה ללימוד תורה ופסיקת הלכה, ביישום מסורת ארץ ישראל הלכה למעשה . כיום מתפללים בנוסח זה בדרך קבע קבוצה קטנה של תל...
על ידי שאר לעמו
15 פברואר 2018, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

וכי מה פלא הוא זה שארץ אדום מגיעה עד אילת? אלא שזה לא בדיוק כך. ארץ אדום כידוע מתחלקת לשתיים כמו שפירש הגר"א (וכפי הנראה מהמקראות, וכך ראיתי גם ברוקח עה"ת, וכך נראה מהידוע) ; הר שעיר לדרומה של א"י שלא התרחבה מדרום לנחל צין, והר אדום שתחילתו דרומית לאדי חסא-נחל זרד שבקצה ים המלח ליד הישוב הירדני א-ספ...
על ידי שאר לעמו
13 מרץ 2018, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

דברים מאלפים לזכרו זצוק"ל
מתלמיד קרוב, ממנו קבלתי הקובץ.
מילין זעירין תניינא.pdf
על ידי שאר לעמו
13 מרץ 2018, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

דברים מאלפים לזכרו זצוק"ל
מתלמיד קרוב, ממנו קבלתי הקובץ.
מילין זעירין תניינא.pdf
על ידי שאר לעמו
14 מרץ 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמודי החצר

ומעל"ע באותו ענין: כתוב אחד אומר (כו/לז) 'ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אותם זהב', וכתוב אחר אומר (לו/לח) ' ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב'. ועיין עכצ"ל דמה שנאמר בציווי "וצפית אותם זהב" אין הכוונה שכולו היה מצופה זהב, אלא שנתפרש בעשיה "וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב" - בלבד, אבל...
על ידי שאר לעמו
15 אפריל 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "במקום שהחזון איש פוסק - אין שום רוב שבעולם חשוב נגדו"

הדברים פשוטים. האשכול נכנס לדיון חסר פרופורציה, בעוד כונת חו"ר הפורום שההתייחסות היא כדעה חשובה יותר משאר פוסקים בני זמנו, כשלא בכל דבר אומרים מחלוקת הפוסקים.
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. לא משום שהתשתיות גרועות לכן אין לנו רגשי הכרת הטוב. הרי בודאי שהם עשו פה תשתיות מועילות כמתוקנות שבאומות, וכי עיוורים אנו? אלא שמה שאמרה הגמ' בברכות נח. גבי אורח, הוא משום שכשאתה בא להתארח אצלו בבית, תן דעתך להכיר לו טובה, הגם אם הוא עשה לצורך כבודו ותועלתו. אבל היפך הדבר יהיה אם בא האורח (הגזלן...
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

היו פה ושם צרות, כמו בכל תולדות עם ישראל. אין השוואה למה שקורה ביובליים האחרונים, לא רק מספרית, אלא באופן יחסי!
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

יאיר כתב:אם כבר, יתכן ואנו יותר אחראיים על המצב שהרי (בכללי) אנו מזידים והם שוגגים/אנוסים
מוסר עצמי זה טוב, הלקאה עצמית לא נכונה - מיותרת ..
על ידי שאר לעמו
19 אפריל 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

ראה פה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=22492#p22491 אמנם דעת הרב שך וכל מאורי הדור (מרן החזו"א ומרן הגרי"ז והגרא"ק והסטפיילער, מלבד כל מי שנשמטו ממני כעת) היתה מאוד דומה בדברים רבים לדעת הרב מסטאמר והרבנים שהלכו בעקבותיו בעה"ח (והעדה"ח בראשות ר' יוליש, לכאו' לא כהרב זוננפלד) , אלא שהמחל' הי...
על ידי שאר לעמו
20 אפריל 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

אגב, אמר לי יהודי ת"ח מבוגר ממני, שהוא היה אברך צעיר כשהסאטמער רב נפטר בתשל"ט, ודברו שהרב שך מספיד. והתכנס בלילה קהל אדיר בזכרון מאיר סביב כולל חזו"א ורחוב הלפרין (את זה אני זוכר בתור ילד), והרב שך זעק שם אזל גברא דמיסתפינא מיניה. אמר לי אותו אברך, חשבנו שהרב יספיד כי מחובת ההספד להספיד ת"ח, והופעתנ...
על ידי שאר לעמו
23 אפריל 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בדיוק אנו עומדים לקבל בחג השבועות?

שאלה יפה. במעמד הר סיני היו שני דברים, הא' מסירת התורה לישראל, והב' שהקב"ה זיכה לישראל שחפצו בתורה - שיקבלו התורה, וישמרוה ויקיימוה. ובחינה זו השניה ששייכא בישראל, קיימת בכל שנה ושנה (שזה מהותם של המועדים); שישראל שחפצו בתורה יזכו להבינה - לשמרה, ואז לקיימה ביתר שאת (לשמור, זה החזרה וההבנה, כדפירש"י...
על ידי שאר לעמו
26 אפריל 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א

ר' נפתולי. את הכתבים הוציאו ממקום גניזתן ולא מקברו כמו שהעירו באשכול. הקבר הועבר לראשונה ממקומו למקום חדש בבית החיים, כשפ. היה ילד. ואח"כ כשהוא היה בוגר יותר בנו בית. העסק נראה כפנטזיה שהולכת אצל האוהבים לחלום. וכל הדיבורים על המוכשר הר' פ. נו נו... שהצליח לעשות דבר כזה גדול בסוריה של חאפז אל אסאד, ...
על ידי שאר לעמו
29 אפריל 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גר שהתגיר האם השתייך לאיזהו שבט

לא מצאנו נחלה מיוחדת לגרים, ומסתמא כל גר שנתחבר לשבט כלשהוא גר עמו, וקבלוהו בכבוד כמצווה ואהבתם את הגר.
ולא נתפרש מה היתה המריבה של בן איש מצרי כשבא ליטע אהלו בשבט דן, וכי מה עשו כל הערב רב?
אולי היו שרויים בשולי המחנות, והוא בא ליטע אהלו בתוך המחנה.