החיפוש הניב 43 תוצאות

חזור

על ידי מאן דכתב
08 מאי 2022, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

לכבוד חו"ר הפורום שליט"א. אמנם בדברים שאני רוצה לכתוב אולי היה ראוי לדון באשכול בפני עצמו, אבל מכיון שזה נוגע להרבה ממה שדנו באשכול הזה, וזה גם התחדש לי בזכותו, אכתוב כאן. ומאחר שהבקיאים בנושא התכלת משוועים לשמוע חידושים, אולי הם באמת יוכלו למצוא בהודעה הזו, והיא מיועדת בעיקר למי שקצת 'נמצא בעניינים...
על ידי מאן דכתב
08 מאי 2022, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

בכמה חיבורים התומכים בזיהוי, הביאו לראיה את מה שבתרגום השבעים מופיעה פעם אחת תרגום המילה 'תכלת' כ'אולופורפורון' (=כולו 'פורפורא'), שמכאן משמע שהתכלת מופקת מחילזון הפורפורא (ראה בבמדבר ד ז [Numbers 4.7], שהמילים 'בגד תכלת' מתורגמים כ- ὁλοπόρφυρον = oloporfuron). האמת היא שהראיה תמוהה ביותר. א. ה'ארגמ...
על ידי מאן דכתב
09 מאי 2022, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

יושבי יעבץ כתב:
09 מאי 2022, 14:23
ב. קשה לי לקבל את הפשט בראב"ד, ואני מעדיף להשאירו כפשוטו
ה'מעשה חושב' כן לומד ככה פשט בראב"ד. ראה בפי' לברייתא דמלאכת המשכן פרק ג' אות ב' [וב'הון עשיר' (כלאים פ"ט מ"א)].
ולגבי הזוהר עי' גם ב'מאורת נתן' שמציין המעש"ח (מערכת הא' אות קמ"ח).
על ידי מאן דכתב
13 יוני 2022, 06:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות

מםאלף כתב:
13 יוני 2022, 01:33
(מי יודע, אולי בסוף עוד תוכיח ממעשה בראשית שנכתב לראשונה למעלה משלושת אלפי שנה אחר בריאת העולם...)
רק ליתר דיוק, המנין המקובל הוא 2448 (ב' אלפים תמ"ח).
על ידי מאן דכתב
13 יוני 2022, 06:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות

מאן דכתב כתב:
13 יוני 2022, 06:47
מםאלף כתב:
13 יוני 2022, 01:33
(מי יודע, אולי בסוף עוד תוכיח ממעשה בראשית שנכתב לראשונה למעלה משלושת אלפי שנה אחר בריאת העולם...)
רק ליתר דיוק, המנין המקובל הוא 2448 (ב' אלפים תמ"ח).
ז"א אז ניתנה התורה לעמ"י, ונכתבה במשך ה-40 שנה שאחרי.
על ידי מאן דכתב
23 יוני 2022, 07:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יניחו בפתח או קמץ - מה הכלל בזה?

האם הפס' ביחזקאל מ מב וְיַנִּיחוּ אֶת הַכֵּלִים רוצה לומר לפי דעת הלבוש שיניח ויעזוב את הכלים? דווקא בפסוק הזה זה מאד מובן, כי אין עניין בעצם זה שהכלים יהיו מונחים שם, אלא עיקר הכוונה היא שלא ישתמשו בהם לתשמישים אחרים. ואם כן המשמעות של עזיבה בהחלט מתאימה.   ואפשר לראות כעין זה שני פרקים אחר כך בצו...
על ידי מאן דכתב
29 יוני 2022, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דת יהודית משתנת?

בפרוס עלינו החודש שרומז כי זמני תשובה ממשמשים ובאים, את חטאי אזכיר היום... אמש עברתי על התגובות וראיתי את זה... משיב כהלכה כתב: אבל העיקר נראה לכאורה לדינא, שלרשות הרבים צריכים שני כיסויים דוקא, ולא סגי במטפחת לחוד וכפשטות לשון רמב"ם ושו"ע, ותמהני שהפוסקים לא הזהירו מזה כדי הצורך, והיא הלכה מפורשת....
על ידי מאן דכתב
05 יולי 2022, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נערווין בנטילת ידיים ?

...מי נטילה פסולים פוסלים ולהמהרש"ל למשל ילד שמצוי שנוטל שלא כראוי על כל היד הוי מי נטילה הפוסלים ומשו"כ יש מקום לנגב את הידיות הספל צ"ל 'ידית הספל' והיינו הידית הימנית שבה הוא נוגע אחרי שהוא כבר נטל את היד הימנית, משא"כ הידית השמאלית שנוגע בה רק לפני הנטילה, די בכך שינגב אח"כ יד זו לפני שנוטלה.  ו...
על ידי מאן דכתב
08 יולי 2022, 08:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

... ובייחוד שתפקיד הארגמן במקדש הוא מועט מאוד , ... ... ... וצריך להבין, האם בהכרח ידע יב"מ ממה ואיך בדיוק מפיקים את התכלת ? אולי הוא ידע על השימוש ה'גויי' (בזמנו), ביתר דיוק ממה שידע על השימוש ה'יהודי', וחיבר כמה פיסות מידע באופן קצת מעוות. אני כתבתי זאת כלפי דברי חז"ל בביהמ"ק - השתמשו עם ארגמן  -...
על ידי מאן דכתב
11 יולי 2022, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיה מהראשונים לשימוש בתאריך לועזי במקרה הצורך

רואים שריש לקיש אמר שאף שמות המלאכים עלו מבבל שהרי בראשונה לא הוזכרו שמותם, ורק לאחר שהיו בבל דניאל פתאם מזכיר את שמו, וברור ששמות המלאכים מקורם קדוש, וא"כ הה"נ לגבי החודשים. עי' רמב"ן עה"ת פר' בא פי"ב פסוק ב', וז"ל: וטעם 'החדש הזה לכם ראש חדשים', שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים ש...
על ידי מאן דכתב
11 יולי 2022, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

בנוגע לתרגום המילה shell fish שמופיע בדבריו, בין תיאור הארגמן, לתיאור התכלת תרגום של חילזון הוא shell וכך נהוג לכותבו תרגום של fish הוא דג ועל כן מסתבר שהדג קשור להמשך לתכלת, הקדמניות שהובאה ניכר שאינו מתורגם היטב המילה "מואדם" אינה קיימת אינו מזכיר חלזון אלא דגים, עכ"פ מהסיבה שלא ברור על מה הולך ה...
על ידי מאן דכתב
13 יולי 2022, 08:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת הפעור

הזביחה בבעל פעור יכולה להתפרש גם ביחס לפיעור.
וגם את לשון ההשתחוויה יש מי שקישר לזה.
ועכ"פ מה שבנות מואב אמרו 'השתחווה', אפשר לומר שזה להיכנס בדברים (אבל לא מפני שזה היה קל יותר בעיניהם).

להלן כמה מקורות לדברים -

ר''א נחום.jpg

מהרז''ו.jpg

ריא''פ (על ע''י).jpg

עמק הנצי''ב.jpg
 
על ידי מאן דכתב
13 יולי 2022, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

וכבר הוכחת[י] לעיל מה זה "איפרד" - ללא כחל ושרק וכנראה ההוכחה מכאן - שמ"ר מאוד מלכלכים ולא עוזרת שטיפה להסיר אותם לאחר שרייה ממושכת עכ"פ אין כאן שום דהייה של הצבע, אלא שינוי לכיוון האפור/ירוק שזה עניין של לכלוך נראה שזה באמת נכון. הנה תמונה של פתילי 'תכלת' של ראדזין (חדש מהאריזה, לא מכובס) , האחד ב...
על ידי מאן דכתב
14 יולי 2022, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

בע"ש יותר פשוט ומותר
?
על ידי מאן דכתב
15 יולי 2022, 07:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת הפעור

הכי קל לזלזל ולבטל דברים בלי מאמץ. המאמר מעלה מספר נקודות בעבודת הפעור, ולא כמו שהבנו בתחילה שעבודתו הייתה רק בעשיית הצרכים. ובמחילה, האם יעלה על הדעת שעובדי הע"ז בחרו בעבודה כ"כ מאוסה בלי שתעמוד איזושהי כוונה מאחוריה? אבל אשם אנכי, בזה שהבאתי את עצמי לידי חשד, שאני מזלזל כלאחר יד בדבריהם של אחרים....
על ידי מאן דכתב
15 יולי 2022, 09:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

איש פשוט מאד כתב:
15 יולי 2022, 08:43
1. (שאול?) לא היה (מורד?) למלכות דוד
(המילה הראשונה 'כיון' או שהיא מקושקשת) שלא הי' כפוף(?) למלכות דוד...
[האות הראשונה נראית כמו ב', אבל באמת היא דומה ל-כ' שבמילה מלכות.]
על ידי מאן דכתב
15 יולי 2022, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

איש פשוט מאד כתב:
15 יולי 2022, 08:43
את כל המדינה (מדין?) מורד
...את כל המחפה משום(?) שמורד...
על ידי מאן דכתב
16 יולי 2022, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

ההמשך באמצע המשפט אולי -

...נוב עיר הכהנים ולא עוד אלא שהוא(?)...
על ידי מאן דכתב
17 יולי 2022, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

אני לא בטוח כ"כ, אבל בכל זאת אני רוצה לכתוב את ההצעה, שאולי לפי זה למישהו יהיה רעיון יותר טוב.   מותר למלך להרוג את כל המשפחה שבהם יש מורד (אכן נראים דברי ר' דוד ה. ) , ולכן לפי טעותו של שאול הותר לו להרוג את כל נוב עיר הכהנים, ולא עוד אלא שהוא לא יכול לנהוג בהם  לפנים משורת הדין. ולבחינת הפיענוח אנ...
על ידי מאן דכתב
17 יולי 2022, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב בתשובה הראשונה

על זה יכול לשאול גם על איסור הוצאה כי הרי הוריד שני לוחות, אבל הנל על פי ------. בכלל רק מיום זה התחילה קדושת יום הכפורים
על ידי מאן דכתב
17 יולי 2022, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב בתשובה הראשונה

אני עדיין עומד על דעתי שהפיענוח הוא -
'בכלל רק מיום זה התחילה קדושת יום הכפורים'.

והכוונה היא - שקדושת יום הכפורים שורשה במחילה שהיתה באותו יום.
על ידי מאן דכתב
18 יולי 2022, 06:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב בשני התשובות

1. ...משום קושר
2. זו עברית משנאית. ~ היינו שזו לשון השגורה בפי חז"ל חכמי המשנה.
על ידי מאן דכתב
18 יולי 2022, 07:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב בתשובה הראשונה

.... והכוונה היא - שקדושת יום הכפורים שורשה במחילה שהיתה באותו יום. .... רק הכוונה נ"ל שבעצם קבלת התורה התחייבנו ביום הכיפורים. לא כ"כ הבנתי מה הכוונה. מה שהתכוונתי אני, שנצטוו על השביתה ביוה"כ רק אחרי השנה הראשונה. ראה בשו"ת הריב"ש סי' צ"ו, שנקט שלא נצטוו בשביתת המועדות באופן כללי, עד לאחר שהוקם ה...
על ידי מאן דכתב
18 יולי 2022, 08:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב בשני התשובות

הצעיר שבחבורה כתב:
18 יולי 2022, 08:01
מאן דכתב כתב:
18 יולי 2022, 06:49
1. ...משום קושר
1. אכתי איני מצליח לראות זאת בכתוב

קושר.png

באות ק' יש איזה קשקוש מיותר.
על ידי מאן דכתב
21 יולי 2022, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיענוח כת"י, מה כתוב שם

מותר למלך להרוג את כל המשוייכים לבית המורד, ולכן לפי טעותו של שאול הותר לו להרוג את כל נוב עיר הכהנים, ואמצי' שלא הרג את בני המכים הי' לפנים משורת הדין גאונות במיטבה ממש כך. ורק 'המשוייכים' לא מתיישב לי בפנים, אולי הפיענוח: ...כל המשייכו לבית... והפירוש: ...כל אשר המלך משייך אותו לבית המורד...
על ידי מאן דכתב
25 יולי 2022, 08:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כיצד יתכן שיעלו לתורה כהן ואחריו לוי ואחריו שוב כהן למרות שיש הרבה ישראל בקהל? מג"א או"ח סי' קל"ה ס"ק ט"ו: 'במקום שתקנו שחכם העיר יקרא הי"ג מדות, דלא ליתי לאנצויי שאר העם, אפי' הוא כהן יכול לקרות שלישי (שו"ת משפט צדק ח"ב סי' ס"ט, ושו"ת מהר"י לבית לוי סי' כ"ט) '. הובאו הדברים במשנ"ב סי' קל"ה בשעה"צ ...
על ידי מאן דכתב
25 יולי 2022, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

א. היכן מצינו משא ומתן שהתנהל בין אב לבנו וכעבור כמה שנים התנהל אותו משא ומתן באותו לשון ממש בין הבן לנכד? ולהקל במקצת, המשא ומתן היה כאשר אמורא אחד שאל את האב שאלה וענה לו האב תשובה ועל כך שאלו בנו מדוע ענה בלשון זו וענה לו האב תשובה על כך, וכעבור שנים שאל אותו אמורא את הבן שאלה וענה לו הבן באותה ...
על ידי מאן דכתב
26 יולי 2022, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כיצד יתכן שיעלו לתורה כהן ואחריו לוי ואחריו שוב כהן למרות שיש הרבה ישראל בקהל? מג"א או"ח סי' קל"ה ס"ק ט"ו: 'במקום שתקנו שחכם העיר יקרא הי"ג מדות, דלא ליתי לאנצויי שאר העם, אפי' הוא כהן יכול לקרות שלישי (שו"ת משפט צדק ח"ב סי' ס"ט, ושו"ת מהר"י לבית לוי סי' כ"ט) '. הובאו הדברים במשנ"ב סי' קל"ה בשעה"צ ...
על ידי מאן דכתב
26 יולי 2022, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה חדשה בע"ה: יותר מלקות לחולה, היתכן? איך יתכן שני בנ"א עשו אותם העבירות, האחד חלש וחולה, והשני בריא וחזק, והאדם החלש יקבל מלקות יותר מהאדם החזק ממנו? אפרש כוונתי דמיירי באופן שבפסה"ד מלכתחילה נקצב להם סך מלקות שונה, לבריא פחות ולחלש יותר. שבריא זמם לחייב במלקות נידון שהוא חלש [ולדוגמא, שיכול לק...