החיפוש הניב יותר מ 1609 תוצאות

חזור

על ידי יאיר
26 פברואר 2016, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

http://hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_46532_74.pdf מתנות לאביונים בפורים. טעם שמרדכי תיקן ד״ז, כ׳ קיצור האלשיך (אסתר ט׳ כ״ב) בשם הרלב״ג דנמצא במדרש דע״י תפילת משה וע״י תפילת מרדכי שניהם יחד באה הישועה, וזו היתה עצת משה רבינו ע״ה לאליהו כשבא להודיעו על גזירת המן, לכך תיקן מרדכי שיתנו צדקה ו...
על ידי כבוד שמים
07 מרץ 2016, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזו"א חולק על הראשונים, האומנם? הכיצד?- מבט שורשי.

לתשומת לב! מכתב זה הוא חלק מהתכתבות, בסופה החזו"א מודה שטעה במחלוקתו עם רש"י והוא חוזר לדבריו שכתב בספר חזו"א שמפרש כדעת רש"י.
חזו"א כלים סי' י"ב נמחק והוסר מפני שראה בראשונים שלא כדבריו - ולא השאירו ללימוד ולא להלכה
על ידי מיימונידיס
23 אפריל 2016, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגייה בלשון הקודש - ההיסטוריה

"...אבל עיקר יתרון מבטא הוא דיוקו בחילוק האותיות והנקודות, ובזה המבטא הספרדי אינו מגיע גם להמבטא האשכנזי, וק"ו שהמבטא התימני הוא משובח מכולם, שמדקדק לחלק הרבה בין כל אות ותנועה בדיוק נמרץ, חלילה למי שהוחזק בו לעזוב אותו ולהחליפו במבטא אחר פחות מדויק ממנו בכל דברים שבקדושה. חוץ ממה שאין הקבלה של המבט...
על ידי avraham
05 יוני 2016, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ברשות הת"ח היושבים על מדין, אפרוש כאן את הגיגי בנושא הסבוך הזה, ואם טעיתי, איתי תלין משוגתי. נראה לי שבסוגיא זו חל ערבוב בין שני נושאים, וערבוב זה גרם לנזק רב מהתועלת, גם לאותם שחשבו להועיל על ידי זה. צריך להבחין בשני סוגיות: סוגיא ראשונה: דין כיסוי ראש בפאה נוכרית. סוגיא שנפתחה כבר בקדמונים, מחלוקת...
על ידי פלח הרימון
21 יוני 2016, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומת כליה

בשנת תש"ע שאלתי בעצמי את רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל אודות אברך המבקש לתרום כליה לנערה חולה כבת י"ז שלא היתה ביניהם שום קירבת משפחה (כבר נמצאה התאמה ביניהם ע"י בדיקת סיווג רקמות). הגריש"א השיב מיד שאין חיוב לעשות זאת כיון שמצות צדקה היא רק מממונו של אדם ולא מגופו, אך אין לך חסד גדול מזה , והוסיף שאין צ...
על ידי יודע ספר
04 יולי 2016, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הרב רוטנברג

אני רוצה להבהיר שלא הייתה כוונתי בסיפור הנ"ל על הרב רוטנברג הנ"ל הוא בלתי מוכר אצלי כלל ואיני יודע מה טיבו אך בל תמהרו להסיק מסקנות מהסיפור הנ"ל לגביו. אני לעצמי ע"ד משל איני סומך על שום מומחה כשרות ועל שום דבר שמגיע מאדם יחיד שאינו יוכל לבדוק כל כך הרבה מוצרים ללא צוות וללא מעבדה וללא השגחה זה נראה...
על ידי אריך
06 יולי 2016, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הרב רוטנברג

אם אפשר להשאר בנושא האשכול, שהוא חשוב דיו בשביל לא לברוח ממנו אל מריבות שלא נגמרות.
על ידי בני ברקי
08 ספטמבר 2016, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן, ...
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

א. כל עצה מחזיקה מעמד רק זמן מסוים. ב. קריאת סיפורי הגמ' מתוך הגמ', גם מרתק וגם מאהיב את הגמ', כדאי לחשוב מראש איזה סיפורים מתאימים, אבל אצלי הי' כמה חודשים שהילדים היו בוחרים איזו גמ' וממנה הייתי קורא את הסיפורים מה שהעצים את תחושת השייכות. ג. לכבד כל ילד בתורו לקרוא/לשיר את פיוטי הזמירות (ולומר/לפ...
על ידי טרוצער
09 יולי 2017, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קישרים תורניים-מדהים

אגב sefaria האתר http://www.sefaria.org/ הוא אתר נפלא ומטרתו להנגיש כמה שיותר ספרי קודש בטקסט חי בצורה יפה עם קישורים ותרגומים ועוד שאר מעלות. אך כיון שמטרתם לפתח 'ספריה דינמית ופתוחה של טקסטים יהודיים' הם כוללים גם ספרים שאינם לפי השקפתינו כך שמי שלמשל מעיין בחומש בראשית יופיע לו [בצד] רש"י רמב"ן ...
על ידי נפתולי
13 יולי 2017, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לגלגולי נשמות

אשכול מסוג זה מחזיר אותי לימים האפלים של פורום אוצר החכמה שב"ה נחסם בהוראת הרבנים. להגיד על הזוהר הקדוש כי איננו תורת משה, ומי שאומר שהוא תורת משה הרי זה אפיקורסות רח"ל זוהי האפיקורסות האמיתית, ובגלל דעות כאלו ששרצו שם למכביר נחסם הפורום ההוא. כדי לצאת חובת מחאה הנני מצרף מתוך ספר "מגן וצנה" מה שחוו...
על ידי אלימלך
24 אוגוסט 2017, 17:40
עבור לפורום
עבור לנושא

בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

בשיחות מוסר תשלב' מאמר ב' חידש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחבירו זה כמו אש טבעית ואפ' כשלא מגיע לפוגע עונש נכוה. והביא ראיות א. מכך שמתו בניה של פנינה ואע"פ שכיונה לשם שמים. ב. מהגמ' שרב רחומי נתעכב מלחזור לביתו בערב יו"כ והזילה אשתו דמעות ומת, ואם היה זה עונש משמים למה משמים הענישו אותו בעונש שגרם לא...
על ידי עפר ואפר
26 ספטמבר 2017, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הבוחן כתב: הטענה שברוב המטפחות יוצאים שערות החוצה (כמובן לאלה שלא מגלחים) היא טענה מהותית שאינה דומה כלל וכלל לטענה שיש פאות פרוצות שהיא טענה שאינה רלונטית לגופו של נושא והיא דמגוגיה בעלמא,
מי ביקש דמגוגיה ולא קיבל.
על ידי יוספזון
26 ספטמבר 2017, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

הטענה שברוב המטפחות יוצאים שערות החוצה (כמובן לאלה שלא מגלחים) היא טענה מהותית שאינה דומה כלל וכלל לטענה שיש פאות פרוצות שהיא טענה שאינה רלונטית לגופו של נושא והיא דמגוגיה בעלמא, מי ביקש דמגוגיה ולא קיבל. "עפר ואפר"... אם אין לך מה לענות אפשר פשוט לשתוק. הוא השיב כהלכה. למה שישתוק? דרך אגב, ידוע שב...
על ידי אחד התלמידים
02 אוקטובר 2017, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוגי אתרוגים רבים כדי לצאת ידי שיטות נוספות

קיבלביץ אינו זן חדש ממש אלא מזן ברוורמן, ודוקא עליו יש קצת ערעורים. אומרים שיש ברוורמן יותר מיוחס.
גם כ"ח אינו זן מיוחד, אלא יאנעווא.
על ידי שמר
03 אוקטובר 2017, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

הקריאה בשבת חול המועד סוכות

דעת הרבנים חברי הפורום חשובה. בשבת חול המועד סוכות הקריאה היא "פסל לך" ורק בסופה יש פסוק המדבר על ענינו של יום – מצות הסוכה, ויש ליתן טעם מה הקשר בין רובה של הקריאה שאיננה עוסקת כלל בענייני המועדות לחג הסוכות, ונראה לומר ע"פ דברי הגר"א (קול אליהו ויקרא כג, מג) ז"ל למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
29 אוקטובר 2017, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

טעם בלימוד הפשט

הרב שטיינמן מספר, שהחזון איש סיפר לו, שפעם שאל ראש ישיבה אחד למה הוא לא מסביר את הפשט בשיעור, רק לומדות. הר"י הצטדק שכשלומד עם תלמידיו פשט הם לא נהנים ולא רוצים להקשיב. אמר החזון איש, מכיון שהוא לא נהנה ללמוד פשט, הוא לא יכול לתת להם טעם בפשט. (מתוך דבריו בכנס על חינוך בביהכנ"ס של הרב רובין בהר נוף ...
על ידי יעבץ
05 נובמבר 2017, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלוקיך ציון לדור ודור

פשוט שהללו-יה נפרד. והמפרש אחרת ה"ז בור . ראה כאן. ר'א בהגר'א בסוף אבן שלמה הישן.JPG לעומת זאת פעם שאלתי את הג' ר' ישראל אלי' וינטרוז זצוק"ל בענין ואמר לי - לא שמעתי פירוש אחר (מלבד הפי' של הרב שו"מ, פותח האשכול) יחד עם זאת מתפילת ימים נוראים נראה כהפירוש של ר"א בהגר"א: ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעש...
על ידי יוסף יצחק
24 דצמבר 2017, 15:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס

החפץ חיים שם לא מיירי כלל לענין קריאת שמו"ת, אלא לענין לימוד המקרא, ועל זה נסוב כל המכתב. ועל זה כתב, שאין יוצאים יד"ח בתרגום, אבל לא נתכוין לומר שאין יוצאים ידי חובת שמו"ת (נגד מה שכתב במ"ב בפשיטות שיוצאים). אכן הראיה האחרונה גברה וטעיתי, אכן צדקת בדברך, משנ"ב בהוצאת דירשו גרם לי לטעות, עיין במה ש...
על ידי ר' יונה
24 דצמבר 2017, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח ברכה אמצעית בשבת וביום טוב

בנוסח אשכנז אומרים בשבת וינוחו... ישראל מקדשי שמך, ולא "כל" ישראל. וכן וביו"ט וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. ובנוסח ספרד אומרים ביו"ט וינוחו... כל ישראל מקדשי שמך, אמנם ברוב הסידורים שראיתי ביו"ט אומרים וישמחו בך ישראל, ולא כל ישראל. כמדומני שבנוסח עדות המזרח [ואולי גם בחב"ד] אומרים גם ביו"ט כל ישראל. ...
על ידי סבא
26 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

ז"ל השבות יעקב- שאלה עור /עיר/ אחת שגזרו עליהם גזירה להעברת דת שמחויבים להרוג ואל יעבור ומקצתם יכולין לברוח אי מחויבין לברוח כדי להציל נפשם דלא יהא כמאב' עצמם לדעת או נימא דאל יפרשו מן הציבור שמחויבי' למסור נפשם על קדוש השם. תשובה הנה לכאורה נראה פשוט דאין להם לברוח וראיה ברורה לזה מסוגיא דש"ס דפסחי...
על ידי יעבץ
26 דצמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מבין מה כתוב כאן?? אשמח להסבר מהת"ח!! [מיכה פ"ו]

ברור שיש כאן טעות כלשהי.
אם נחליף האות ס' באות ם' נמצא "חק עמרי משתמר בכם - ותעזבו חוקותי.
על ידי סבא
27 דצמבר 2017, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

קודם כל, הרי הוא חתם עם החברה על הסכם, או עכ"פ שכר על סמך התקנות, וא"כ כך התחייב, ואינו יכול לפטור עצמו בשום דרך אחרת. שנית- אין תיקון כזה שאי אפשר להכיר כלל, ואין שום נפק"מ בינו לבין חלק חדש, מי שטוען כן מרמה את עצמו [האם צבע לא יכול להתקלף פעם וכו'] שלישית: ערך הרכב יורד מכל תאונה, וכשהקונה לעתיד ...
על ידי מנהל ב'
31 דצמבר 2017, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

שמעתי מידיד שאביו הוא מו"צ חשוב באזור הצפון, מטעם ביה"ד של הגרנ"ק שליט"א, שאביו אמר ששמע מהגרנ"ק שליט"א שלמעשה אי"צ להגעיל כלים חדשים כלל! וכן אני מורה ובא...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

הייתי פעם אצל הגראי"ל שליט"א שמישהו בה ושאל אותו על אמו שחולה בזה רח"ל ואין תרופה ברורה לרופאים, רק שיש כל מיני שטוענים שיש להם דברים שמועילים ואמו לא רוצה להשתמש בכל אותם דברים ושאל את הגראי"ל לדעתו מה לעשות. והוא ענה "לא שום דבר רק לומר תהילים" [אני לא זוכר את לשונו המדוייקת אבל זה היה תוכן התשוב...
על ידי יהודי
01 ינואר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

כדי שלא יסגרו שוב את הפורום עדיף לא להגיב
על ידי יהודי
02 ינואר 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת הפאות מהודו, שהתחדשה בשנת תשע"ח

היה מוטב שכל האשכול הזה היה עובר לפורום אחר