החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד לאמת
02 אפריל 2022, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טובל ושרץ בידו

לגבי מה שנכתב דנ"מ בכה"ג שהעביר השרץ מיד ליד בתוך המים ומה שהוארך שם, ידוע בשם הכס"מ שהטבילה מטהרת רק כשיוצא מהמקווה וא"כ בכל מקרה לא נטהר בכה"ג
על ידי תלמיד לאמת
03 אפריל 2022, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אחיינית - היא ערווה ?

בת אחותו - בתו הגדולה של הרב קוק נישאה לאחי אימה בן האדרת האמרי אמת נשא בזיוו"ש את ביתה של אחותו אסתר אשת ר' יעקב מאיר בידרמן בתו של הראשל"צ ר' אברהם יצחקי עם אחי אימה בנו של ר' אברהם ישראל זאבי רבה של חברון בת אחיו - בתו של האבני נזר עם אחיו ר' מאיר בתו של הראשל"צ ר' ניסים מזרחי עם אחיו בעל פרי הא...
על ידי תלמיד לאמת
04 אפריל 2022, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמי אבד אבי

התורה היא חיינו כתב:
04 אפריל 2022, 10:21
ניצוץ מן המדורה כתב:
04 אפריל 2022, 09:45
ביקש לעקור את הכל
כשביקש להרוג את אליעזר, שהגיע בשליחותו של יצחק אבינו לקדש לו אישה.
היה יצחק נאסר בכל נשים שבעולם שמא אחותה או בתה היא.
נזיר י"ב ע"א 
צא וקדש לי אשה סתם. אסור בכל הנשים שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו 
הפסוק לכאורה הולך על לבן ויעקב ולא לבן ואליעזר
 
על ידי תלמיד לאמת
04 אפריל 2022, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעלים בקודש ואין מורידים בבגדי שבת

מנהג קופת העיר ועוד קופות וארגונים לקחת את טליתות גדו"י ולהעבירם לתורמים, האם יש בדבר משום 'מעלין בקודש ואין מורידין'??
על ידי תלמיד לאמת
07 אפריל 2022, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשים בהסיבה

כך נפסק בשו"ע תעב סעי' ד' דרק אשה חשובה מסיבה כי אשה אין דרכה להסב (משנ"ב), וברמ"א כתב דאע"פ דבמרדכי איתא דבזמנינו כל הנשים חשובות, מ"מ סמכו על הראבי"ה דהשתא אין צריך כלל הסיבה ואינן מסיבות. וידוע שאשתו של החת"ס היתה מסיבה