החיפוש הניב 36 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
01 ספטמבר 2017, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וכל החיים בחולם או בקמץ

כמו כן בנוסח התפילה - כי באור פניך נתת לנו כו' אהבת חסד, מה נתנו לנו אהבת חסד או חסד ממש, ומהי אהבה זו. התפילה מיוסדת על הכתוב (מיכה ו' ח'): ''הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד" וגו' ברד"ק שם מבאר: ואהבת חסד - הוא גמילות חסדים ויעשה יותר מן הראוי לו. משמע שמדובר על חסד ממ...
על ידי צוקר
19 ספטמבר 2017, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

כעת אפרט על תקופת שחרור מרן ממחנה העבודה השוויצי כפי שעולה מהחשיפות החדשות בעניין. 2 מכתבים נמכרו לאחרונה במכירות הפומביות, שניהם מחודש אב תש"א, הראשון מפרשת ואתחנן, והשני מפרשת ראה, אותם כותב מרן מהעיירה "ליזען" אל הגר"מ סולובייצ'יק, מדובר לכאורה בתקופה בה הוא נפרד ממנו מחמת איזו סיבה, כשבוחנים מהי...
על ידי מובהק
19 ספטמבר 2017, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

התחביר של מודים דרבנן מאד קשה... .... ולעבדך בלבב שלם --- על שאנחנו מודים לך.... מה הקשר בין שני המשפטים הללו? אבל מי שמתבוננן בדברי הגמ' בסוטה דף מ ורואה איך נוצרה התפילה מבין יותר בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים אמר רב מודים אנחנו לך ה' אלהינו על שאנו מודים לך ושמואל אמר אלהי כל בשר על...
על ידי דעת_האברך
25 ספטמבר 2017, 03:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגש נפלא במהות הדין

יישר כח על ההרגש הנפלא! הרגש נוסף משלי בהיותי קצת מתעסק לאחרונה בדין תורה. כשנמצאים בדין תורה נוכחים לראות שאחד הדברים החשובים ביותר הם הטענות, כלומר, יכול להיות שאחד הצדדים יהיה הצודק מבחינה אובייקטיבית, אך אם הצד השני ידע להציג את טענותיו בצורה יותר משכנעת ובהירה ובבטחון יותר רב, יתכן מאד שדווקא ה...
על ידי צוקר
30 ספטמבר 2017, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

קיבלתי מחבר את הכתבה מעיתון משפחה על קופסת האתרוג, ואכן מסופר שם כששאלו את מרן הגראי"ל על קופסת האתרוג, הוא אמר שבתאריך המצויין על גבי הקופסא הוא כבר לא היה במחנה, אפשר ליישב את התאריך בכמה אופנים, א. צריך לברר כמה זמן לקח לו לבנות את הקופסא, ייתכן שזמן ארוך מאוד, ייתכן גם שהקופסא זכתה לשידרוגים מיד...
על ידי urs
01 אוקטובר 2017, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

ביקשתי מבעל הקופסה תמונה. הנה היא...
על ידי יעבץ
16 אוקטובר 2017, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

מגן ישענו אין הכוונה שהוא מגן על הישועה, אלא שההגנה שלו היא הישועה. הקב"ה הוא המגן אשר מושיע אותנו. קראנו בשמחת תורה "מגן עזרך"- לא מגן על העזרה אלא ההגנה היא העזרה, ואשר חרב גאוותך - כנ"ל, החרב היא הגאווה ולא של הגאווה.
על ידי מנהל ב'
05 ינואר 2018, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ההספד שטילטל את לייקווד: 'המשגיח' על הנהגת רבינו הקדוש הגראי"ל זיע"א​ "אצל אדם קטן, השיטה מובילה. אם הוא קנאי - הוא יהרוג את כולם; אם הוא פשרן - הוא יוותר על כל התורה. אבל אצל הגראי"ל שטיינמן התורה הובילה". ההספד שהפך לשיחת היום בלייקווד ​ אלפי בני אדם השתתפו אמש (שני) בהספד המרכזי לזכרו ולעילוי נשמ...
על ידי הראני
30 ינואר 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבי...
על ידי אוריאל
26 מרץ 2018, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

מדריך הכשרות של העד"ח - תשע"ח

מצו"ב המדריך של העדה לפסח של תשע"ח
אושר על ידם לפרסום [ופורסם בפורום שכן משם הבאתי לתועלת הציבור].
על ידי מנהל ב'
10 אפריל 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

לחו"ר הפורום שליט"א. העברנו את ההודעות שעסקו בנידון חמץ שעבר עליו הפסח, ולא בעדכונים בענין, לאשכול חדש בשם: חמץ שעבר עליו הפסח.
עדכונים בנושא אפשר להמשיך להכניס באשכול הנוכחי.
על ידי מצפה לישועה
01 יוני 2018, 14:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

שתי סיפורים מרטיטים, שפורסמו לאחרונה. האמת, אין בהם חידוש. מי שהכיר את מרן זללה"ה אפילו לא מתפלא. אבל בכל זאת, כולם יזילו דמעה. זה מעין תזכורת חיה ומרגשת, למה שהיה כאן אתנו עד לפני כמה חודשים, ועתה אבדנו וחסרנו כל זאת. ולוואי ונזכה לאחוז בקצות דרכיו. זה העתק הדבק, לא נגעתי: 1. מפי בעל המעשה: באותו ב...
על ידי אברהם העיברי
06 יוני 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באמירת בואי לשלום, האם פונים אחורה או לצד מערב העולם

מתוך דברי הרב בספר זה נראה כי הענין בצד מערב, הוא שנוכל לכוין היטב את רגע שקיעת החמה ואז לקבל קדושת ותוספת שבת, נמצא שהמקבל שבת קודם לכן ואומר את קבלת שבת קודם לכן, או שאם אינו רואה את השמש אף כשפונה לצד מערב, בכה"ג אולי אין טעם לפנות פניו לצד מערב? המשמעות העולה מן הכתוב, שיש לקבל פני השבת, כביכול...
על ידי סלע
11 יוני 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

יצחק כתב:עוד בענין הברכות האלו, "אבן שישב עליה משה", משמע שגם אם האבן תהיה במקום אחר יברכו עליה כי היא עיקר הנס. וזה חידוש.
כל מה שמשמע, שלא מספיק המקום בכללותו.
על ידי סלע
11 יוני 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

לא הבנתי אתה טוען שנוסח יעלה ויבוא נוצר בטעות? חס וחלילה לכל מילה יש משמעות.
על ידי אלכס
20 יוני 2018, 13:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שומע כעונה כתב:
אאא כתב:
אאא כתב:אשמח מאוד אם אפשר להוריד לי את הקונטרס הזה שנמצא באוצה"ח

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?144955&
מי יכול בבקשה?
זה מאוד חשוב.
תודה!
הרי לך הקונ' מעמוד מב ואילך, עד עמ' מב פתוח במקוון בגירסת האורחים.
תכנית הבית מעמוד מב.PDF
סתם סקרנות
מ הבעיה להוריד את כל הקובץ?
למה רק מעמוד מב
על ידי נפתולי
27 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש כיום מי שאינו אוכל תרנגול הודו?

מה שהוזכר שמו של הריב"ש לגבי תרנגול הודו, הנני מעתיק ממה שפורסם לפני כעשור בעלון "נוה ההיכל" ע"י הרב יצחק ישעיה ווייס מבני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק שור אב"ד באקארעשט כתב בספרו: "וכבר ידוע בעוף אינדיק שהיה מסורה ברורה מאנשי אינדיע קבלה עד משה רבינו שהוא עוף טהור אלא שהיה מחלוקת אם לסמוך על אנשי אינד...
על ידי ראובן
01 אוגוסט 2018, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הכרת הטוב להכרת הרע?

ייתכן שהתשובה היא שבאמת אין "רע" אמיתי, אלא כשרשע עושה עבירה בבחירתו הרעה (והאם האדם שהרע לך הוא רשע זה כבר נכלל בבצדק תשפוט עמיתך). כי בעצם כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. ואם קורה לאדם דבר שהוא רואה אותו כרע, זה בהכרח בגלל עברות וכיו"ב שבעצם טוב לו יותר המעשה הזה. ואם כן האם יש "להכיר רעה" לרופא השיני...
על ידי פרלמן משה
02 אוגוסט 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין הכרת הטוב להכרת הרע?

וגם חרבונה זכור לטוב
ידוע לפרש כי כתוב שמלאך בא בדמות חרבונה ואעפ"כ הוא זכור לטוב על מה שנבחר דמותו
על ידי נדיב לב
03 ספטמבר 2018, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת סליחות לאשכנזי בימים אלו

ברל כתב:האם יש מעלה להצטרף לאחינו הספרדים באמירת סליחות או שיש בזה בעיה של שינוי מהמנהג וכדו' ?
את השאלה אפשר לשאול גם על יום כיפור קטן כלפי הספרדים.
ולעצם השאלה מנין ששינוי מנהג נאמר על תוספת של תפילה ותחנונים שאין כאן שינוי בגוף ההלכה ומה שחלקם לא אומרים סליחות זה לא הופך להיות 'מנהג שלא אומרים סליחות'.
על ידי הפקדתי שומרים
13 ספטמבר 2018, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

פתרון חידה 36 - ראש השנה

חידה נחמדה - מקורית - 36 ראשית אני עורך דין וברזומה שלי כבר שחררתי אסיר עולם ועם זאת אבקש אל תהללו אותי, שנית אני מכוסה טוב ויש מה לחשוש ממני. אני גם אוהב לעמוד בשלשות לא אחת לא שתיים ולא שלוש קרוב לכפליים. הקולגה שלי העיר לי שעם כל הכבוד יש 4 דברים שאין לי שליטה עליהם קבלתי דעתו 'מה רע שיהיה גם לו...
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
23 אוקטובר 2018, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

סרטים היסטוריים

מעניין אותך איך היא נראה בכותל לפני 105 שנה ?
ואיך הייתה חגיגת ל"ג בעומר לפני 83 שנה ?
ועוד הרבה סרטים היסטוריים מתולדות בני עמנו.
קישורים בג'מבו מייל תקף לשבעה ימים בלבד !

https://jumbomail.me/j/kcc05HLWvUC8q0q

https://jumbomail.me/j/COsRpKaE6Ei2fj9
על ידי pkd
24 אוקטובר 2018, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

כמה שמות היו לאשת לוט? מדוע נהפכה אשת לוט לנציב מלח דוקא כשיצאו מסדום? אשת לוט היתה מבנות סדום! מדוע ה' הותיר את נציב המלח לדורות? באיזה אופן נהפכה אשת לוט לנציב מלח? האם הנוטל מלח מנציב המלח חייב במעשר? מה 'צדדי הספק' של עשו האם מעשרים מלח? האם מותר לאכול מנציב המלח? אדם, נח, ואברהם הקריבו...
על ידי דרומאי
28 אוקטובר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 45

אולי כשנמצא בהר הבית, ומתפלל כלפי העיר, בעוד שדינו להתפלל כלפי קה''ק. כתבתי: חידה 45: איך יתכן שאדם בא"י מתפלל כנגד ירושלים ואומרים לו להתהפך? אומרים לו להתהפך לצד השני - ולהמשיך בתפילת העמידה. מדובר שהוא מחוץ לירושלים, כמובן. כיצד יתכן? סוף ציטוט. אם תאמרו שאתם כבר מעוניינים בתשובה - אשיב. מעוניינ...
על ידי מבין ענין
28 אוקטובר 2018, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

תשובה לחידה 45: איך יתכן שאדם בא"י מתפלל כנגד ירושלים ואומרים לו להתהפך?

התשובה היא יש שתי ירושלים. הוא נמצא ביניהם, ומתפלל לכיוון ירושלים "השניה" וגבו לכיוון ירושלים "האמיתית". אומרים לו תתהפך לכיוון ירושלים האמיתית! הסבר: המשנה במסכת ערכין פרק ט משנה ו: עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אינה כבתי ערי חומה ואלו הן בתי ערי חומה שלש חצרות של שני שני ב...
על ידי pkd
04 נובמבר 2018, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

מהדורה חדשה

בשמחה הנני להודיע לידידי, שלאחר שהמהדורה הראשונה של ספרי "אוצר חמדה" אזל מן השוק, יו"ל מהדורה נוספת. ניתן להשיג ברשת יפה נוף, לכמויות ומסודות ניתן לפנות אלי.
מצ"ב עמודי התרשמות
על ידי איש בנימין
05 נובמבר 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 38

אפרים ומנשה - יעקב אבינו.
בנים: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.
נכדים: שהרי היו בנים של יוסף בן יעקב.
נינים: כמבואר בחז"ל שאסנת היא בת דינה שנולדה משכם.
על ידי מלמד להועיל
03 דצמבר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 60

מלמד להועיל כתב:מה הוא שהוא חג ומועד, אבל איננו יום טוב? מי שמכיר לא לגלות!!!
אז אני אכתוב את הפתרון כדי שיוכלו להשתמש בחידה
בקיצור, "חג" הכוונה מלשון "מחוג", הכוונה שהוא מסתובב
"מועד" הכוונה מלשון מעידה, הכוונה שהוא נופל
והוא קשור לחנוכה, כי המדובר זה בסביבון
והוא לא יום טוב!!