החיפוש הניב 81 תוצאות

חזור

על ידי פינחס רוזנצוויג
23 יוני 2021, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'זמני התפילות לי"ז בתמוז'. גבאי נכבד: מה עם העיקר ה-י"ב?

החשיבה כאילו מי שלא בטוח שמשיח יבוא מחר לא מאמין בביאת המשיח היא מגוכחת.

אם ישנה אמנה שבסוף מתבדת, אז זה לא אמונה. אמונה זה דבר מוכח שלא יכול להשתנות.

אני מאמין שיבוא משיח, והוא יכול לבוא כל יום, ועלול להיות שהוא יבוא עוד מאה שנים.
על ידי משה נפתלי
19 אוקטובר 2021, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחת העץ פרש"י תחת האילן, מה החידוש ?

'עץ' הוא חומר עץ. כאמור: כָּל ־עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל, וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן, וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע. . והאמת, היינו עץ היינו אילן, אלא ש'עץ' הוא לשון המקרא, ו'אילן' הוא לשון תרגום ולשון חכמים (עַל פֵּרוֹת הָאִילָן הוּא אוֹמֵר 'בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ') . ודברי רש"י נשגבו.  
על ידי גביהא בן פסיסא
11 נובמבר 2021, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש דבר כזה חצות? יש דבר כזה אמצע?

ברגע שקדם לו הייתה "תחילת מיתה" שזה עדיין חיים. וברגע שלאחר לו היה "סוף מיתה" שזה כבר מתים. וברגע עצמו היה המיתה. הרי הבריסקער רב אמר על מיתה את אותו דבר שאמר על זמן. אז תגיד את אותו דבר. מהו רגע החלות של המיתה? הרגע הבלתי ניתן לחלוקה של אמצע התהליך. ורגע זה ניתן לשיעור רק ע"י אלוקים ביכולתו האינסו...
על ידי מםאלף
18 דצמבר 2021, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פשוטו של מקרא נגד חז"ל במקום שלא שייך אלו ואלו

עיין בדברי אדוננו הגר"א באדרת אליהו (שמות כא) או אל המזוזה. פשטא דקרא גם המזוזה כשרה אבל הלכה עוקרת את המקרא וכן ברובה של פרשה זו וכן בכמה פרשיות שבתורה והן מגדולת תורתינו שבע"פ שהיא הל"מ והיא מתהפכת כחומר חותם חוץ המצות שבאו במנצפ"ך שהם מישרים וכמ"ש (מכות כ"ב ע"ב) כמה טפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת וכ...
על ידי משה נפתלי
11 ינואר 2022, 18:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידות שהתורה נדרשת בהם - גזירת הכתוב או שיש בהם היגיון?

ק"ו הוא מידה בתורה. להלן דברים שפורסמו במסגרת אחרת: א. שנינו בפרק הערל: עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי אֲסוּרִים, וְאִסּוּרָן אִסּוּר עוֹלָם; אֲבָל נְקֵבוֹתֵיהֶם מֻתָּרוֹת מִיָּד. ובגמרא פליגי בה תנאי: 'עַמּוֹנִי' וְלֹא עַמּוֹנִית, 'מוֹאָבִי' וְלֹא מוֹאָבִית, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר...
על ידי צבי הירש
13 ינואר 2022, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות שלא מברכים אותן

תלמיד קטן כתב:
12 ינואר 2022, 23:46
כבר הזכירו כאן 'אשר יצר אתכם בדין' וכו' ברואה קברי ישראל?
או שמא יש שמברכים כן למעשה?
הוזכר לעיל, בודאי יש הרבה שמברכים אותו, והנוסח חקוק באבן או כתוב על שלט בכמה וכמה בתי קברות ידועים
 
על ידי מםאלף
19 ינואר 2022, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם פשוט מזמן חז"ל

אני שמעתי את הסיפור הזה קצת אחרת. (ולכאו' יותר קרוב אל האמת.) הסיפור מסופר בכמה מקורות על אנשים שונים (השל"ה, נובהרדוק בימי הגר"א, החוזה מלובלין, בעל התניא ועוד) ובצורות שונות. 1. בעל ה'תפארת ישראל' , בדרוש 'אור החיים' שבסוף חלק נזיקין (נדפס לראשונה בדאנציג תר"ה), שהוא "אחת מדרשותי שדרשתי פה בשבת ח...
על ידי המצפה לישועת ה'
21 ינואר 2022, 04:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כשנהרגו הרבה גויים זה נקרא "אסון"?

אגב, מה דעתך על אדם שמוכר את בתו לאמה עבריה? או אדם שמדיר את בתו מהירושה שלו כדין תורה? למה אף אחד לא עושה זאת היום? .... אך ירושת הבן ולא הבת, היא מצב נרצה ונכון, ואדרבה, חז"ל גינו בתוקף מי שמעביר נחלה לבתו במקום לבנו. זהו המצב הנכון והנרצה והמושלם. (המילה 'מדיר' בהקשר הזה היא מופקעת, ובמידת מה גם...
על ידי צבי הירש
23 ינואר 2022, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת סדרים בכוללים, כן או לא?

...מצד שני טענת האברכים שהם אינם בע"ב על עצמם ותלויים בתהלוכות האחרים מילד חולה, וקניות חשובות (שא"א בשבע בערב....) ועד ל"ט, (ולא לדבר על תח"צ ופקקים שהתברכה בהם ארץ ישראל ובמיחד י-ם וב"ב)... שמעתי מראש כולל חשוב [בכולל שיש שם קפדנות חזקה על שמירת הסדרים]: פעם הנשים היו בבית, והבעל היה הולך לכולל ב...
על ידי רוטטער
24 ינואר 2022, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ורפובליקנים דעת תורה בזה.

ויש שהעירו דאפשר שהיושבים בראש בקהילת סאטמער אינן רואים הסכנה של הליברלים בשביל שזה שנים רבות שמקבלים המוסדות תקציבים גדולים מהמדינה כבר לפני שהיו הדמקרטים מופקרים כ"כ אבל אינו מסתבר לומר כן דהרבנים יפקירו את עצמם בשביל כמה דולרים. הרי כל עיקר התנגדותם לקבלת כסף מהציונים הוא משום 'כוח המפעיל בנפעל'...
על ידי חימקו
26 ינואר 2022, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מו"ק דף טו. - מוחרם שונה הוא לעצמו שלא יפסיק את למודו

אז אולי שלא ילמד שמונה ימים? הרי אין סיבה דווקא שבעה ימים. באבל רואים שבשבעה ימים אין חשש שיפסיק מתלמודו, וליותר מזה אין לנו הוכחה, וא"כ מהי"ת להתיר יותר מז'?? אולי ביותר מז' ימים של הפסקת הלימוד אכן יש חשש. חז"ל לא יקבעו איסור לימוד של שבעה ימים למוחרם, אחרי שאין שום משמעות במניין שבע לגביו.  
על ידי צבי הירש
26 ינואר 2022, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבדל בין סמים ליין

שלום יש לי שאלה רגישה, אבל אני באמת רוצה להבין, התורה אומרת על יין ויין ישמח וכו' מה ההבדל לסמים!? שמעתי הרבה תשובות כמו שיין עושה האדם יותר עצמו ,משא''כ וסמים מרחיק האדם מעצמו, וגם שסמים גורם ליטול סמים גרועים יותר... מישהו שלקח את זה, שאל אותי את השאלה מה ההבדל מזה ליין, ולו הסמים אין גורם לו כל ...
על ידי המצפה לישועת ה'
27 ינואר 2022, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי המצפה לישועת ה'
27 ינואר 2022, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מגדו"י בעניני השלג

תלמיד קטן כתב:
27 ינואר 2022, 00:35
מה צמר מהני לסבי טפי, ה"נ תלגא מהני לסבי טפי
נראה ד'מהני' קמא מלשון 'תועלת', ו'מהני' בתרא מלשון 'הנאה'.
על ידי מםאלף
28 ינואר 2022, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ע"פ ההלכה לתת לייק/תודה לגוי?

"אסור לספר בשבחן, אפילו לומר כמה נאה נכרי זה בצורתו, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו . אבל אם מכוון בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו מותר" (שו"ע יו"ד סי' קנא סע' יד) אך מצינו שהרמב"ם שיבח את אריסטו בחכמתו. ולכאורה כשמשבח דבריו לתועלת למען ידעו שדבריו נכונים מותר. ומה ששאלת אם יש ה...
על ידי אברך
28 ינואר 2022, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלת קרום החשק

יעקב שלם כתב:
27 ינואר 2022, 19:05
כנראה קרום החשק
לכל מי שתהה (כמוני) מהי מחלת קרום החשק, הנה קישור.
על ידי מםאלף
31 ינואר 2022, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי 'בן' שיח - זה מלשון הבנה?

מי שבן (-מבין ומאזין) את שיח (תפילת) שושן חוחים (כנסת ישראל שמשלה לשושנה בין החוחים)
הוא הרי יודע ומבין את אהבת הכלה ומשוש הדודים (שהרי כנסת ישראל והשכינה משולים לכלה ודוד)
ולכן אנו מבקשים שהוא יברך וכו'

אין לי מקור, כך הבנתי בפשטות.
על ידי לבי במערב
31 ינואר 2022, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי התחילו בחב"ד להתפלל אחר זמן תפילה

משיב דבר כתב:
31 ינואר 2022, 01:26
אבל הלשון כטבעם של מנהגים כו' שממנו משתמע שקרה בטעות
חלילה וחס! גאונים וצדיקים הם שהנהיגו כן.
'כטבעם של מנהגים' היינו טבע אחב"י, ש'מעתיקים' דבר היפה הנמצא בקהלות הסמוכות אליהם (גאוגרפית כמנטלית).
 
תלמיד קטן כתב:
31 ינואר 2022, 01:26
פענוח בבקשה
כ"ק הרב המגיד רבי דובער ממעזריטש נ"ע.
על ידי יראתי בפצותי
01 פברואר 2022, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידות
א. איך יתכן ששתיית כוס אחת תחייב את האדם לשתות עוד כוסות (לא רביעית לקידוש או שיעור כוס וכד')
ב. איזה איסור שבת דרבנן אנו מקילים בו בפרהסיא לכבוד התורה.
על ידי מיכי
02 פברואר 2022, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על לולב פסול אפשר לקבל החזר כספי ?

בדידי הווה עובדא: מפשפש הייתי בשוק של לולבים, ומחפש אחר לולב. אחר העיון זמן ממושך "מצאתי" לולב שהניח את דעתי העניה. שלמתי עליו במיטב כספי. אחר זאת, נגשתי אל המורה צדק היושב במקום, ובקשתיו שיעיין בו. ואחר העיון פסק לי את פסוקו: "הלולב חסר!". נגשתי לבעלי המכירה והודעתים את אשר הורה המורה. ואמרו לי הם...
על ידי מםאלף
03 פברואר 2022, 18:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בגזירת 'בזיעת אפיך תאכל לחם' כלולה גם גזירה על עצם זה שנצטרך לאכול?

כדי שלא יהיה צורך באכילה, קיימות שתי אפשרויות: או לברוא את העולם בצורה אחרת לגמרי שבה עצים גדלים מעצמם, רכבים נוסעים בלי דלק, ופלאפונים עובדים בלי סוללה. או לקיים נס גלוי בכל רגע בכל אדם באופן שהטבע יסתור את עצמו מול השתוממות המדענים. היה יהודי בשם משה רבינו שכשעלה למרום, לא אכל ולא שתה ארבעים יום ...
על ידי מםאלף
06 פברואר 2022, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיתון ילדים בציבור הליטאי - הצעה מעשית

אז יש אשמה אדירה על מי שאפשר את ה'פתרון' שאפשר ו'עזר' לאנשים להתחייב ולקחת את ההלוואות בסכומים האלה. וכעת עם התגברות המצוקה, הוא מופיע כמלאך המושיע בדמות עוד פתרונות של הלוואות על הלוואות. כמו שאמרו בחגיגה (ה ע"א): "'והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות'… מאי רעות וצרות… ושמואל אמר: זה הממציא לו מעות ...
על ידי מםאלף
06 פברואר 2022, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיתון ילדים בציבור הליטאי - הצעה מעשית

אוי לו למי שבניו נקבות (מכתב מאבי הכלה לאבי החתן המבקש 'סידור מלא') לֹא, לֹא עַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה... הֶחָטָאתִי לְךָ מְחוּתָּנִי הַיָּקָר, אִם רָעָה גְּמַלְתִּיךָ וַתְּשַׁלְמֵנִי תַּחְתֶּנָּה. כִּי מִיּוֹם הִוָּלְדִי לֹא הֶאֱמַנְתִּי, אֲשֶׁר בִּתִּי יוֹצֵאת חֲלָצַי, תִּהְיֶה בְּיָד...
על ידי בת עין
06 פברואר 2022, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

למדת פרק 'מי שמת' בבא בתרא? 'חשבון' מסובך אך מעניין.

קיימא לן (ב"ב קלט:), מי שמת והניח נכסים מרובים, הבנים יירשו את הנכסים והבנות יזונו עד נישואיהן. אבל אם הניח נכסים מועטים, הרי הבנות קודמות לבנים, ומוציאין להן דמי מזונותיהן תחילה והשאר לבנים. והסתפקו בגמרא, אם היו הנכסים מועטים תחילה, והוזלו המזונות בשוק כך שממילא נתרבו הנכסים, האם כבר זכו הבנות במ...
על ידי דבש לפי
06 פברואר 2022, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזל חודש אדר השני

המזלות אינן תלויים בסיבוב הלבנה אלא בחמה, השמש עוברת כל מזל ב1/12 משנת חמה, באופן כללי כל חודש הוא מזל אחד אבל זה בכלל לא בדיוק.
על ידי נוברדוק'ר
07 פברואר 2022, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס התורה לשכל ולמוסר האנושי

כאחד שעוקב מהצד אחר הויכוח כאן (משום שמה לעשות, אין לי דעה וידיעה ברורה בענינים העומדים ברומו של עולם כמו מקורות המוסר, ומהו מוסר על פי התורה), אני נהנה להחכים מהדעות השונות, וכל אחד שמקדם את הנדון תבוא עליו הברכה. אבל. הרב מבקש אמת מוכר כאן דבר שנקרא : טיעונים. לאורך האשכול הטיעונים שלו אותגרו על י...
על ידי מםאלף
17 פברואר 2022, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בברסלב מחזיקים שרבי נחמן היה משיח? ושהוא גאל אותנו מהגלות?

מוּדַעַת זֹאת בְּכָל הָאָרֶץ, כִּי אָמְנָם לא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְֹרָאֵל כְּמֹשֶׁה (דְּבָרִים ל"ד), אֲבָל הוּא בְּעַצְמוֹ עוֹד יָקוּם לְגָאֳלֵנוּ גַּם מֵהַגָּלוּת הַזֶּה כִּי מָשִׁיחַ דָּא מֹשֶׁה (א) וּמַה שֶּׁהָיָה הוּא בְּעַצְמוֹ שֶׁיִּהְיֶה בְּיֶתֶר שְֹאֵת וְיֶתֶר עָז, כִּי בֹּא יָבֹא בְרִנָּ...
על ידי גביהא בן פסיסא
18 פברואר 2022, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיכום ששה סדרי משנה

זה לא יעיל לשום דבר. המשנה אינה מקיפה את כל עיקרי ההלכות, וגם לא מפרטת את כל הפרטים שב'רמת פירוט' מסוימת (וכן חסרה דברים רבים שנתבארו בתלמוד) – כך שהמשקיע בלימוד משנה ( בבקיאות *) יוצא קרח מכאן ומכאן. *מלימוד המשנה בעיון, (לשם לימוד המשנה ולא בכוונת התרחבות לגמרא ופרטים ומו"מ, שאז הוי לימוד תלמודי ג...
על ידי נחמן הלוי
02 מרץ 2022, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

לפי ההלכה היהודית על אוקריינה להיכנע לפוטין שר"י

בס"ד. בעוד אנו שומעים הרבה דעות כאלו ואחרות מאנשים אשר לא רק שאינם נמנים על יושבי בית המדרש, אלא אף בזים ולא מאמינים לערכי התורה והיהדות, והואיל ולא ראיתי מי שמתבטא בזה מפורשות וכל אחד אומר את דעתו ברצוני לחדד דבר זה. כעקרון, אם ננסה להכנס לראש של פוטין ושל הרוסים ולהבין על מה באמת המלחמה. ניווכח שה...