החיפוש הניב 108 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד קטן
14 ינואר 2022, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כשנהרגו הרבה גויים זה נקרא "אסון"?

אמנם יש לציין שהיהדות איננה בכלל ענין של גזע אלא של דת, ועל כן גם מי שהוא בן אחר בן לדוד המלך מחוייב מיתה אם הוא מחלל שבת, ואילו בן בנו של סנחריב יכול להיות נשיא הסנהדרין כשמעיה ואבטליון. עוד עיוות. גר אינו יכול לעלות לגדולה בישראל, גם אם יהיה גדול כמשה רבינו, ישראל לא יהיה לוי ולוי לא יהיה כהן. את...
על ידי תלמיד קטן
14 ינואר 2022, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כשנהרגו הרבה גויים זה נקרא "אסון"?

מאחר ואני יוצא בהנחה שגדולי ישראל - כולל חז"ל - היו בני אדם ולא מלאכים, שרפים או כל יצור לא אנושי (ומי שחושב לא כך חי בעולם של פנטזיה ספרותית), הרי שבהחלט יש מקום לבאר שהסיבה למה אוירה זו נושבת דווקא מדבריו ולא מדברי אחרונים אחרים, יכולה להיות מוסברת ע"פ נסיבות חייו האישיים, בדיוק כמו שההשקפה של כל...
על ידי תלמיד קטן
14 ינואר 2022, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כשנהרגו הרבה גויים זה נקרא "אסון"?

עונש מוות לכופרים הוא צורך מובנה בכל דת באשר היא. אנחנו באמת לא שונים מדאע"ש בעניין זה מבחינה מעשית.
אבל, המבחן הוא מה אתה מרגיש בשעת ההוצאה להורג. אם אתה שמח ומחייך ומצטלם - אז אתה חייל דאע"ש, ואם אתה בוכה ומרחם על הנשמה התועה - אתה יהודי.
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם פשוט מזמן חז"ל

האמרה הזו לא נשמעת לי - כמו לך - הגיונית כלל, וכמו כן אינני משוכנע שהגר"א - עם כל מדרגתו - ידע מה היה בזמן בית שני (יש ציור של מפת א"י שהגר"א צייר, ויש בה כמה טעויות משמעותיות. האם יתכן שאת מפת א"י לא הכיר כראוי אבל את זמן בית שני כן?). מה זה קשור לטעויות גאוגרפיות? כדי להבין את דרגת האדם בזמן הבית...
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם פשוט מזמן חז"ל

האמרה הזו לא נשמעת לי - כמו לך - הגיונית כלל, וכמו כן אינני משוכנע שהגר"א - עם כל מדרגתו - ידע מה היה בזמן בית שני (יש ציור של מפת א"י שהגר"א צייר, ויש בה כמה טעויות משמעותיות. האם יתכן שאת מפת א"י לא הכיר כראוי אבל את זמן בית שני כן?). מה זה קשור לטעויות גאוגרפיות? כדי להבין את דרגת האדם בזמן הבית...
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם פשוט מזמן חז"ל

מוטב לחזור לנידון אל הדברים המצוטטים המיוחסים להגר"א, ולא אל הגר"א עצמו.
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישנה בעיה לקרא סיפורים שהמסר העיקרי שלהם אינו קשור לתורה ויראת שמים?

עוד אשכול צביעות קלאסי, בעבר פשוט קראו ספרי גויים, וגם מיעוט שבמיעוט שלא, היו הרבה סיפורי סבתא שהדביקו להם בתפרים גסים מסר תורני חסר קשר. סוף סוף מצאנו את בעיות הדור. יראתי מאוד בפצותי להתווכח עם הרב יראתי בפצותי, אבל ההורים שלנו קראו 'שימקה' של דוד זריצקי, וההורים של ההורים קראו 'נפלאים מעשיך' של ...
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי תלמיד קטן
17 ינואר 2022, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישנה בעיה לקרא סיפורים שהמסר העיקרי שלהם אינו קשור לתורה ויראת שמים?

מציע לשנות את שם האשכול: האם ישנה בעיה לקרוא אשכולות שהמסר העיקרי שלהם קשור ללשון הרע ומחלוקת?
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שטר הפרנסה- "יוכפלו מזונותיכם" היתכן ?? מה הפשט ?????

החיד"א בספרו פתח עיניים כותב שעל ידי הצדקה כופלין פרנסתו.

קופת העיר מחכה להתנצלות.
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שטר הפרנסה- "יוכפלו מזונותיכם" היתכן ?? מה הפשט ?????

לחשוב חשבונות כתב:
20 ינואר 2022, 01:27
תלמיד קטן כתב:
20 ינואר 2022, 01:25
החיד"א בספרו פתח עיניים כותב שעל ידי הצדקה כופלין פרנסתו.
התוכל להביא המקור המדוייק?

מסכת ברכות סג. על הגמרא 'כל המשתף שם שמים בצערו' וכו'
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות שכתובות בשו"ע והפוסקים ואנשים לא יודעים או לא מקפידים

כמדומה המסקנא היא שע"פ הלכה אין מקור ברור להחמיר, אלא מסברת כמה מאחרוני זמנינו ואני מעודי לא הבנתי מה הבעיה בזה, הלא כל האיסור או הענין הוא משום בזיון, ואני אינני רואה שום בזיון במה שמחמת אריכות הרצועות הם נסחבים קצת על הרצפה לזמן מועט עד שיגלגלם על הבית. וראיתי גם אצל ת"ח ויר"ש שמחזיקים את גוף התפ...
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות שכתובות בשו"ע והפוסקים ואנשים לא יודעים או לא מקפידים

בהערות הגריש"א ברכות כ"ג מביא סברא כעין זו וואו! מאד אשמח לראות העתקה או לפחות ציטוט מדוייק. אגב, שמעתי פעם שמרן הגר"מ פיינשטיין לא הקפיד שרצועותיו לא יהיו על הרצפה בשעה שגלגלם, אבל אינני יודע אם שמועה זו מבוססת. אשמח מאד אם יש מי שיכול לאשר או אפילו להכחיש את השמועה (אין שמחה כהתרת הספיקות) "ומה ש...
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד קטן ח, ב - "לפי שאין מערבין שמחה בשמחה". דווקא שמחה של מצוה?

במדרש שכל טוב על הכתוב 'וימלא שבוע זאת', הלשון היא: מיכן שאין מערבין שמחה בשמחה, שמחת חובה בשמחת חובה.
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מועד קטן ח, ב - "לפי שאין מערבין שמחה בשמחה". דווקא שמחה של מצוה?

באמת יש לבאר בענין אחר, ששמחת הרשות כלל לא סותרת את שמחת המצוה. והלא בחג הסוכות אנו שמחים על ידי בשר או בגדי צבעונין, ומה רע בכך שאדם ישמח באמצעות ענין אחר כפי חשקו, אם יהיה זה בית חדש או סעודת אירוסין?! ואדרבה, שמחת הרשות תחיה בלב האדם את רגשות השמחה במועד, ואין בזה סרך איסור. כל החיסרון הוא רק כא...
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיטת ה'חילוקים וה'פלפול', מהותה והשלכותיה

ד. האם כל רבותינו בתקופה הזו, הושפעו, במידה זו אחרת, מהסגנון המדובר, ואם כן היאך ניתן להבין ולהכיל את הענין? כלומר, היאך נוכל ללמוד ולהבין, להפנים ולהכיל, את תורתם של רבותינו בתקופה הזו, יחד עם ההסתכלות ה'הגיונית' אליה הורגלנו בשיטת הלימוד בת-זמנינו? השאגת אריה מתייחס לכך בראש ההקדמה לספר תשובותיו,...
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבית בהלוואת פירות שביעית

בתוס' תי' שהיה להם תבואה וכל היכי דאית ליה לית ביה משום ריבית ('יש לו'). ריטב"א תי' דעל שער שבשוק הוו יזפי ('יצא השער'). השאלה שזה לכאו' אמור להיות ריבית דאורייתא שמלוה וקוצץ שיפרע לו סאה ששווה יותר, צריך לבדוק הדין במתנה לפרוע לו במקום היוקר. זוהי אחת מקושיות המהר"ם שיק שם על התוס', ותי' שלא התנו ...
על ידי תלמיד קטן
20 ינואר 2022, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בן תורה שלא מילא את זמנו מול נהנה מיגיעו שמילא זמנו מי עדיף בעולם האמת?

האם לשיטה הליטאית, מי שעובד לפרנסתו הוא קודם-כל חוטא, ורק יש לדון האם הוא שוגג, מזיד או אנוס?! אני מסרב לקבל לשה"ר כזה על אחיי הליטאים! ח"ו, רק מי שהיה יכול להתפרנס בלא"ה, או שעובד יותר מן הצורך דהוא ביטול תורה. ומ"מ הת"ח הם תמיד בדרגה העליונה. נדיר מאוד. כמעט איני מכיר מי שמרוויח יותר מדי כסף. גם ...
על ידי תלמיד קטן
23 ינואר 2022, 02:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמידה בקריאת התורה בפרשה מיוחדת

הגאון ר' משה שטרנבוך כתב עצה זו ב'תשובות והנהגות' כרך א' סי' קמד
על ידי תלמיד קטן
23 ינואר 2022, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמידה בקריאת התורה בפרשה מיוחדת

איני יודע איך מעלים. אוכל לצטט מתוך הספר: "אבל יש עצה לענ"ד לצאת לכ"ע, וכשם שבק"ש אם יושב אסור לעמוד - אבל יכול לעמוד קודם שמגיע לק"ש, גם כאן ראוי לעמוד קצת קודם קריאת עשרת הדברות ולא ממש לעשרת הדברות, שלא יהא מוכח שעומד רק לעשרת הדברות, ושרי לכו"ע. ונכון לדקדק בעשרת הדברות לעשות כן, מפני שכיון שנתפ...
על ידי תלמיד קטן
23 ינואר 2022, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת סדרים בכוללים, כן או לא?

בהקשר זה, שמעתי לגבי הרב פאדווא, שבהיותו בא"י למד בכולל 'חיי עולם' בירושלים, והורידו לו פרוטות פרוטות על איחורים וחיסורים, ובעקבות כך חזר לחו"ל.
על ידי תלמיד קטן
23 ינואר 2022, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת סדרים בכוללים, כן או לא?

צבי הירש כתב:
23 ינואר 2022, 21:59
צריך לעשות סדר בכולל בזמן שהנשים עובדות, דהיינו עד 4 אחה"צ, ואחרי הכולל יוכל האברך לסדר את כל הסידורים הנחוצים, בלי צורך להחסיר מהכולל עבורם.
מוראדי'ג! זה יכול להיות נפלא.
על ידי תלמיד קטן
23 ינואר 2022, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ורפובליקנים דעת תורה בזה.

ההודעה נמחקה על ידי הכותב
לא אהבתי את הציניות שבדברי
מתנצל בפני נותני התודה.
על ידי תלמיד קטן
24 ינואר 2022, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב..

'ראה אויבי כי רבו ושנאת חינם שנאוני' (תהלים כה, יט). אמר דוד לפני הקב"ה: אם עשו שונא ליעקב, לפי שנטל ממנו את הבכורה, והדין עמו, אבל ברברים וענתיים ושארית העמים מה עשיתי להם? לפיכך שנאת חינם שנאוני.
על ידי תלמיד קטן
27 ינואר 2022, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מגדו"י בעניני השלג

ההוא גברא דהוה מצלי בכל שתא ושתא דליהוי תלגא, זימנא חדא אמרה ליה דביתהו אטו בר תמניא את דבעית למעבד פיסלא דתלגא, א"ל כתיב נותן שלג כצמר, מה צמר מהני לסבי טפי, ה"נ תלגא מהני לסבי טפי (ד"ע, ודו"ק).
על ידי תלמיד קטן
27 ינואר 2022, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מגדו"י בעניני השלג

המצפה לישועת ה' כתב:
27 ינואר 2022, 01:11
תלמיד קטן כתב:
27 ינואר 2022, 00:35
מה צמר מהני לסבי טפי, ה"נ תלגא מהני לסבי טפי
נראה ד'מהני' קמא מלשון 'תועלת', ו'מהני' בתרא מלשון 'הנאה'.
לא הייתי מפרש כן בלי לבדוק במפרשים
על ידי תלמיד קטן
30 ינואר 2022, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ע"פ ההלכה לתת לייק/תודה לגוי?

אבוקה כנגדו כתב:
30 ינואר 2022, 16:12
להיות בן אדם לא מגיע מ'חילוניות',
שומר תורה שעובר על הלכה מנומסת "מרתיח" אותנו, ויהודי שמעלה סרטון בשבת לא "מרתיח" אותנו, כי אנחנו ליברליים והרי 'איש באמונתו יחיה'.
אז אולי זה כבר כן מגיע מ'חילוניות', כלומר: הערכים האוניברסליים מתיישבים לנו על הלב יותר מהערכים העתיקים שנכתבו באש שחורה ע"ג אש לבנה.
על ידי תלמיד קטן
30 ינואר 2022, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ע"פ ההלכה לתת לייק/תודה לגוי?

ומה תשיב על זאת? כשמתחוללת פגיעה בילדה קטנה ('פנויה', במלעיל) אנו נזעקים קשות, ולא מסוגלים להבין איך יכול אדם להגיע לשפלות כזאת, אבל כשמתחוללת פגיעה באשת איש בהסכמת שני הצדדים, ההרגשה היא אחרת. סוף דבר, עבירה שיש בה 'מידה מגונה' מרגיזה אותנו יותר מעבירה שבין אדם למקום, גם אם זו השניה חמורה פי כמה. פ...
על ידי תלמיד קטן
31 ינואר 2022, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי 'בן' שיח - זה מלשון הבנה?

מי ש בן (-מבין ומאזין) את שיח (תפילת) שושן חוחים (כנסת ישראל שמשלה לשושנה בין החוחים) הוא הרי יודע ומבין את אהבת ה כלה ו משוש ה דודים (שהרי כנסת ישראל והשכינה משולים לכלה ודוד) ולכן אנו מבקשים שהוא יברך וכו' אין לי מקור, כך הבנתי בפשטות. מזל"ט למםאלף! בהודעה זו השלמת 300 הודעות, (וכמעט כולן) מלאות ...