החיפוש הניב 167 תוצאות

חזור

על ידי יוספזון
30 אוגוסט 2017, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי פרי באר
07 ספטמבר 2017, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויישאר אך נוח

מובא במדרש ששם בן נח אמר לאברהם אבינו שזכו להינצל מהמבול בהיותם בתיבה בזכות הצדקה שעשו עם בעלי החיים. מעתה במה שאיחר נח ליתן את המזונות של האריה - היה חסר בשלמות מצוות הצדקה. אמור מעתה מה שהוכש על ידי האריה הוא משום שהיה חסר את שלמות מצוות הצדקה, ואם כן הוא כחלק מעונש המבול ודו"ק. שהרי עונש המבול הי...
על ידי משיב כהלכה
18 ספטמבר 2017, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ראשית נקדים כי המקור לכך ששוק באשה ערוה הוא בברכות כד ע"א ולמדים זאת בגמרא מהפסוק בישע' מז ב-ג "חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערותך גם תראה חרפתך". והנה אחד מן הראשונים, תלמיד רש"י, המהר"י קרא מפרש על אתר: שוק - הוא הירך העליון וכך ג"כ מבאר בשו"ת בני בנים (להגר"י הנקין) ח"ד סימן ט'. כידוע, המשנ"ב ...
על ידי שקוע בלימוד
21 אוקטובר 2017, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

ועי' במס' סופרים פי"ח שמפרט מהו השיר של ימים טובים . אך אין זה מה שמבואר במעשה רב להגר"א. ובמנ"ח הנ"ל מבואר דבאמת אמרו ב' שירים השיר של יום לפי ימי השבוע אמרו אחר תמיד של שחר, והשיר של יו"ט המבואר במס' סופרים אמרו אחר המוספים ובזה א"ש הכל.
על ידי שקוע בלימוד
22 אוקטובר 2017, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

וכן הוא בטורי אבן ראש השנה ל.
על ידי 6262
23 אוקטובר 2017, 20:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה בפרקי דרבי אליעזר פרק מב

לא בטוח שזה מסייע כי לא מוכר עוד רבי שמעון שהיה ליסטים וחזר בתשובה מלבד ר"ל הגהת הרד"ל לכאורה מיישבת הכל.
יישר כח!
על ידי אלימלך
23 אוקטובר 2017, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה יותר חשוב חתן תורה או חתן בראשית?

היסוד ושורש העבודה [שער י"א פרק אחרון] כותב שישתדל לקנות חתן תורה ואם לא יצליח שיקנה חתן בראשית, וכן מקובל אצל הליטאים לתת חתן תורה לרב. וכנראה טעמם הוא, מפני שקריאה זו נזכרה כבר בגמ' משא"כ קריאת בראשית שהיא מנהג ועוד שאת תחילת התורה קוראים אח"כ שוב בפרשת בראשית. בנוסף הרי "אין המצוה נקראת אלא על שם...
על ידי פעלעד
25 אוקטובר 2017, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משיכה למחשבה

לפעלעד, גם ליטאים עוסקים רבות במחשבה, אני לא חושב שיש לזה קשר לחסידות, אבל באמת מעניין אותי אין יצא שהרבה מספרי החסידות החליטו לעסוק בנושאי מחשבה, איך זה גם קשור לעשה טוב, אני מרגיש שיש משהו שלא ידוע לי על חסידות (אם זה נכון שזה לא מקרי אלא אכן יש קשר בין חסידות למחשבה) דבריך לא מובנים לי, ראשית לא...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

משיב כהלכה!מבין בתרי דבריך ראיתי, שלדעתך, מי שמדבר נגד הפאה אינו יודע מה הוא אומר, קדמונים (כמו הדברי חיים וכו') דברו רק לדורם. (למה שלא תאמר כך על דברי הש"ג?) הדברים פשוטים. ולא אני חידשתי או המצאתי זאת, גם לא בעל "חן וכבוד", אלא פוסקי הדור, כדלהלן. אלה שאסרו פאה, לא אסרו זאת סתם, אלא כתבו טעמים ב...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

עברתי על דברי ה'שקר החן', אני לא מסכים עם כל דבריו, אבל רובם הגדול ראויים לציון לשבח, ובפרט במה שהוכיח כמה השמיט בעל 'החן וכבוד' שזה עול בל יכופר אם אתה מזדהה עם קונטרס "שקר החן", שפתו הרדודה והשמצותיו, נקל לשער שהבנתך את הסוגיה זהה להבנתו... ואין זה תעודת כבוד, בלשון המעטה. וכל מה שהוכיח "השמטות",...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

נ.ב. אילו הייתי המחבר של "חן וכבוד", הייתי משאיר את כל ה"השמטות", כי מעטים מאיתנו יזכו לקרוא את הספר הזה, אם וכאשר יצא לאור, כי עסקני הפאה שבכל דור ודור יעלימו וישמידו את הספר מכל מקום (כידוע שיש להם יראת שמים עמוקה), אבל "שקר החן" יתפרסם בחינם באלפי עותקים, והוא יציג את ההשמטות ואת המקור ויזכה את ה...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אם מצאת 130 מתירים יש לעומתם 130 אוסרים ויותר אני לא מצאתי שום דבר, אני פשוט קורא את מה שיש בספרים הפתוחים לפני. "חן וכבוד" הביא כמאה ושלושים מתירים. על מיעוטם אפשר להתווכח, רובם כתבו במפורש להתיר. גם אם תוריד חצי, עדיין תישאר עם כמות עצומה של מתירים (וכמובן שהיינו מסתפקים גם בעשרה וגם בחמישה כדי ל...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בענין מה שאתה כותב שב 99 אחוז מהמקרים של מטפחת, יוצא השערות לחוץ, אינו יודע מהיכן לקחת זאת אני לא כתבתי זאת, גדולי הדור כתבו זאת, ואני נאלץ למחזר שוב: ◄ מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל: "שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים". ◄ הרבי מליובאוויטש זצ"ל: "רואים במוחש...
על ידי משיב כהלכה
26 אוקטובר 2017, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

יוספזון כתב:נא להיות אובייקטיבי, בלי לערב נגיעות אישיות כשזה נוגע לעקרי הדת.
תתבונן מעט, רק מעט, ותראה שכל מילה שאני כותב כאן בפורום, יש לה מקור בספרי הפוסקים, גדולי התורה וההלכה.

אתה קורא להם מעל במה זו להיות אובייקטיבים ולא לערב נגיעות אישיות? אתמהה.
על ידי הבוחן
01 נובמבר 2017, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אבל מה שחרה לי, הוא שאמר על דברי הצורב בסעיף ח' איזה מילה של זלזול נורא ואיום. כאשר בתוך סעיף זה מבאר הצורב מפי ספרים וסופרים על קדושת ראשונים כמלאכים התנאים והאמוראים, ושלא מתקבל על הדעת לומר שהיה להם נפש בהמית והשגות בהמיות כמונו בדור המבול שלנו, ועל כך כותב בנימה של זלזול שלא רוצה להתייחס אל זה....
על ידי פעלעד
02 נובמבר 2017, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

סליחה מכיון שכתבתי לא משמי דברתי שוב עם הת"ח ואני מדגיש שלא הבנתי טוב אכן כך כתוב בשו"ע אלא שהש"ך שם חולק דבוודאי נוטל"ש וכך נקטו הפוסקים להלכה למעשה ורק בעכבר כולם מודים אלא במאת הבעיה ביותר על חמץ וגם על בשר בחלב. וסתם ככה נחמד לראות איך אנשים כאן נתלים ונאחזים על כל מילה שכותבים כמו טובע בקש, כא...
על ידי יוספזון
05 דצמבר 2017, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא חוזרים על טעות פעמיים!!! הסיבה שהפורום נסגר היה אך ורק בגלל נושא טעון זה, עדיף להמנע מלהעלות נושאים כאלו, ובפרט כרגע. אני מציע למע"כ לעצור בעד רגשותיו, ולא יתחיל שוב במה שגרם לסגירת הפורום הכה מכובד הזה.
בתקוה להבנה, ובתודה מראש.
על ידי יש מה לעשות
05 דצמבר 2017, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

אתה באמת משוכנע שכל נשות הציבור הליטאי ורוב נשות הציבור החסידי ירשו גיהנם. ומה השטות שכתבת מנהג אותיות וכו' אחרי שחז"ל הרחיבו בעניין המנהגים שמנהג עדיף ואף מבטל הלכה??? ולגבי הר"ת סתם לא הבנתי איך זה בדיוק ראשי תיבות, אבל מראשי תיבות לא פוסקים הלכה ולא נבהלים. ומספיק הוצאת לעז על רבותינו שליט"א (עוד...
על ידי אלימלך
06 דצמבר 2017, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח הנרות הללו

לא ידעתי מהיכן לוקח מר מפרק במה מדליקין שימי חנוכה נקבעו על נס הנצחון, ומ"מ להמאירי א"ש לשון הנוסח . אולי כונת @יוסף יצחק לשבת כג. "נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס" וראה רש"י. כונת הב"י שמכך שהגמ' אומרת [שבת כא.] "מאי חנוכה" ומפרש רש"י על איזה נס קבעוה [והכונה לנרות חנוכה, שהלוא לפני כן...
על ידי דבש
07 דצמבר 2017, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אי-קול. פיתוח חכם לטלפונים הכשרים

לא להאמין הכשרים לא מפסידים
פיתוח חזק לאימיילים קבלת הודעה השבה ושליחה -וירטואל מייל.
פיתוח נחוץ הנחיות קוליות בשביל להגיע ליעד בכל מקום- ניווט פון.
פיתוח חשוב איתור עסקים ומוסדות ציבור עם קבלת כל המידע - איתורפון.
הכל בקו אחד 089749064
על ידי יהודי
10 דצמבר 2017, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

אני רוצה לחדד מספר דברים. 1. הערבים ימ"ש שונאים את היהודים בלי שום קשר לציונים, הם עשו צרות ופרוגרומים בכל השנים ובכל הדורות מכל הסיבות שרק מצאו לעצמם. 2. נכון שעצם הקמת המדינה היתה מרידה במלכות שמים, אבל אנחנו אנשים ריאליים ומנסים להשלים עם המצב, ולחיות בו במקסימום ביטחון ובמקסימום יהדות, טיפשמי ש...
על ידי פורום סגור
10 דצמבר 2017, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

הכל יודעים, כי הרבה מבני הד"ל'ים (דתיים לאומיים, או בשפה אחרת: הציונות הדתית) נושאים את התואר "רב" או "ראש ישיבה", ויותר ממאתים חמישים מהם אפשר למצוא. ויוזם המכתב ידוע כמי ששייך לציונות הדתית, והם בלי ספק רואים גם בהישג ההצהרתי הישג גדול. אולם לפי המקובל, שהציבור החרדי הכונה שאינו משתייך לציונות הדת...
על ידי אברומי
11 דצמבר 2017, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרזת טראמפ

@ר' יונה אני רק רוצה למחות, נשמע מדבריך כאילו האדמור מליובאוויטש היה מזרחיסט, ח"ו ח"ו,אנא חזור בך או תסביר למה התכוונת. (דרך אגב אין לי כלום עם חב"ד). האדמור מחבד לא היה מזרחיסט אבל ידוע שדעותיו היו שונות משאר גדולי הדור ואני לא רוצה להיכנס כאן לוויכוח או מחלוקות כי הדברים ידועים לכל..ולזה בדיוק הת...
על ידי לומד
11 דצמבר 2017, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אי-קול. פיתוח חכם לטלפונים הכשרים

דואר - פון
מעקב דברי דואר רשום / שליחים דרך הטלפון.
03-3077717
על ידי סופר
12 דצמבר 2017, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מדליק בפתח המרפסת, באיזה צד צריך להדליק

@אני הקטן אין שום משמעות להלכה אם מניח את הנרות מימין לפתח או לשמאלה, וכמו שנפסק בשו"ע (ס' תרעא ס"ז) שאם אין מזוזה בפתח מניחו בימין. ובמשנ"ב כתב שלימין יש חשיבות כמו כל המצוות, וגם כי יש יותר פרסומי ניסא עיי"ש. אלא כל הענין שיהיה מזוזה בצד אחד ונר חנוכה בצד האחר כדי שיהא מוקף במצוות. אם כן גם בנידן ...
על ידי חמוץ בגדים
13 דצמבר 2017, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

א"א לומר הכי כי זה כח מתחדש כל רגע ורגע
על ידי יושב ציון
13 דצמבר 2017, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נר חנוכה מחשמל

בשולחן שלמה ושלמי מועד להגרש"ז אויערבך האריך בדין זה, ואמת שהוא ז"ל סבר שאם אין לו ברירה אחרת יכול להדליק פנס עם בטרי'ה שיכול לדלוק חצי שעה, וכן ביש לו מצבר וכדו, אבל לגבי הדלקת נרות חשמל סבר כיון דכל רגע הוי כהדלקה חדשה אינו יכול לצאת בשום אופן.