החיפוש הניב 150 תוצאות

חזור

על ידי יוסף יצחק
21 אוגוסט 2017, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה

באופן שאכלו רק פת: ארבעה אכלו פת ישראל לפי שנזהרים מפת עכו"ם, החמישי אכל פת עכו"ם, החמישי יכול לצרפם כי יכול לאכול מפיתם, אבל הם אינם יכולים לצרפו כי אין יכולים לאכול מפיתו, עי' סי' קצו ס"ג, אך איני בטוח בזה דמש"כ השו"ע מצטרפין משמע שכולם יכולים לזמן, אך את מה שכתבתי לא מעצמי כתבתי אלא מדברי ה"לבוש...
על ידי יוסף יצחק
21 אוגוסט 2017, 03:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות של בין הזמנים...

לגבי השאלה הראשונה, נראה פשוט דזה גם בק"ש שאין מחוייב בה, וכן נראה ממש"כ שו"ת שבט הלוי ח"י סימן יא, עיי"ש.
על ידי יוסף יצחק
19 ספטמבר 2017, 03:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ל"משיב כהלכה" אכן השבת כהלכה, דברים אלו היו ברורים לי זה מכבר אלא שלא היו לי את כל המקורות כמו שהבאת, לדוגמא מה שהפיצו בשם הגר"ח קנייבסקי שצריך לכסות עד הקרסול וברור לי שר"ל מחמת המנהג לכסות בגרביים וכמדומני שאשתו הרבנית ע"ה לא הלכה עם חצאית עד הקרסול, תודה, נהנתי מאד ממה שכתבת.
על ידי יוסף יצחק
24 ספטמבר 2017, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גמ"ח מידע לשירותים במייל

צרפתי את העדכון האחרון למי שעדיין לא הצטרף לרשימת התפוצה
על ידי יוסף יצחק
28 ספטמבר 2017, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדהים!!! לכל הקונים מאיביי

עוד מידע, ישנו שירות קנייה באיביי דרך המייל: glatebay@gmail.com מבקשים קטלוג ומקבלים מידי פעם קטלוג מוצרים, מצ"ב הקטלוג האחרון (השרות כרוך בעמלה 5 ₪ על כל מוצר)
על ידי יוסף יצחק
29 ספטמבר 2017, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

דעת המג"א ריש סי' תרד דהמצווה מהלילה (כ"ה מהשל"ה).
על ידי יוסף יצחק
17 אוקטובר 2017, 02:49
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוסף יצחק
19 אוקטובר 2017, 04:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

צרפתי טקסט מנוקד מאפליקציית אורייתא וצילום מקראות גדולות מהיברו בוקס בקובץ דחוס (לא ברור כל כך)
על ידי יוסף יצחק
22 אוקטובר 2017, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא - מקור

בלשון הזוה"ק אחרי ע"ג, ג' דרגין אינון מתקשרין דא ברא, קב"ה אורייתא וישראל. ובזוה"ק וישלח דף ס' איתא שקוב"ה תורה איקרי, ובפ' אמור, דף צ"ג איתא קוב"ה וישראל חד הוא, והבן. ובתוס' חגיגה ג' ע"ב, אמרינן במדרש שלשה מעידין זה על זה, ישראל שבת והקב"ה, עיי"ש. וכעי"ז במכילתא בשלח, א"א לישראל בלא תורה, ובאמונות...
על ידי יוסף יצחק
23 אוקטובר 2017, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה בפרקי דרבי אליעזר פרק מב

בחיפוש בהיברו בוקס מצאתי ספר "פרקי דרבי אליעזר - הגהות" ומצאתי שם משהו שיכול לעזור לך
על ידי יוסף יצחק
25 אוקטובר 2017, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קובץ "נזר התורה" תשרי תשע"ח, האם יש למישהו להעלות?

שלחתי בקשה בזמן בקשת הקובץ לנזר התורה והיום הם שלחו לי את הקובץ של אלול תשעז
על ידי יוסף יצחק
26 אוקטובר 2017, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בענין מה שאתה כותב שב 99 אחוז מהמקרים של מטפחת, יוצא השערות לחוץ, אינו יודע מהיכן לקחת זאת. ת"ל אני לא בכלל ה'רשעים' אשר מסתכלים בנשים, ונזהר מאוד בשמירת עינים, ולכן לא אוכל לומר לך אחרת. אבל מה שברור שבהרבה מחצרות החסידים שלובשים מטפחות, נהגו גם לספור את כל השערות, כך שכאן יש לך נתח נכבד (של יותר ...
על ידי יוסף יצחק
26 אוקטובר 2017, 03:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

עפר ואפר כתב:לטרולים איני מגיב, אבל אתה נראה שאינך טרול, אבל מה אתה מתפלא הרי בשונה הלכות נראה להחמיר. א"כ אין כאן שום חידוש במכתבים הללו
"בשונה הלכות נראה להחמיר" צרפתי כאן את לשונו בכדי שיוכל הקורא לשפוט, ומכאן נלמד לכל המסלפים למיניהם...
על ידי יוסף יצחק
26 אוקטובר 2017, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

משיב כהלכה! נזכרתי כעת בדברי הגמ' בעירובין 'תלמיד היה לר"מ שהיה יכול להתיר את השרץ בק"נ טעמים. אקוה שהבנת על מה אני מתכוון. האם גם כאן תאמר שגם בזה 'עדיף גרביים שקופים על פני גרביים אטומים' כמו בפאה? נא להיות אובייקטיבי. כך היא דרכה של תורה?! מה זה ההתקפות הקטנוניות האלו, @משיב כהלכה לא כתב דברים מ...
על ידי יוסף יצחק
30 אוקטובר 2017, 09:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנת תורת אמת, האם כדאי להוריד?

הם כותבים שלא ניתן להסיר אותה אח"כ. אשמח למידע. לא מדוייק, בעבר התוכנה היתה מותקנת בתיקיית התוכנות (Program files), והיה ניתן להסירה בקלות על ידי קובץ הסרה (Uninstall), בתוכנה היום התיקייה של התוכנה מותקנת בתיקיית מסמכים / המסמכים שלי, כדי להסיר את התוכנה יש להסיר את התיקייה באופן ידני וכן את קיצור...
על ידי יוסף יצחק
30 אוקטובר 2017, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

הבאתי כאן מהיברו-בוקס את הספרים העוסקים בפסקי דיני ריבית, כולל את הספרים ריבית הלכה למעשה ועומק הריבית
על ידי יוסף יצחק
30 אוקטובר 2017, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

הבאתי כאן מהיברו-בוקס את הספרים העוסקים בפסקי דיני ריבית, כולל את הספרים ריבית הלכה למעשה ועומק הריבית
על ידי יוסף יצחק
01 נובמבר 2017, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

כמדומני שזה מופיע בסוף ספר "קובץ הערות" לגרא"ו זצ"ל, בסוף הספר יש קונטרס "חידושי אגדות ע"ד הפשט" והמשפט הזה זה מופיע שם באידיש, לא יכלתי להעתיק כי ספר זה אינו תחת ידי.
(בערך זה כך: נעבאך/נעביך א אפיקורס איז אויך א אפיקורס)
על ידי יוסף יצחק
01 נובמבר 2017, 03:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לכבוד הרב @יוספזון שיח' אכן הבנתי על מה יצא הקצף אך לא הבנתי אל מי יצא, שאכן אין לומר על התנאים והאמוראים הקדושים שהיו מלאי תאוות, הרי אין מחשבת עריות בלב הגדוש בחכמה (עי' רמב"ם סוף הל' איסו"ב), אך מ"מ פשוט וברור שאנו יכולים בלב שקט ובטוח ללמוד מדברי הגמרא, שהרי לא לחינם נכתבו מעשים אלו, כמו שאנו לו...
על ידי יוסף יצחק
02 נובמבר 2017, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

קלפים.pdf לעניוח דעתי אתם כבוד "משיב כהלכה" פשוט מתיר את השרץ בק"ל פוסקים, לא אתפלא אם אתם המחבר בעצמו של חטא וכבוד - זכור דברי העצי ארזים - המתיר עתיד ליתן את הדין, ושמעתי מאחד הצדיקים שליטא שהמתירים בשמיים לא נוח להם ממה שיצא להם שהתירו וראו את התוצאות בשמיים... הו, סוף סוף מגיע פה מישהו שמדבר לע...
על ידי יוסף יצחק
04 דצמבר 2017, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח - וישאל יעקב ויאמר... מה ביאור הכפילות?

לכתוב וישאל יעקב וכו' לא נראה לי ששייך לומר, כמו וידבר ה' אל משה לאמר, שלשון השאלה מורה על האמירה אלא קשה שהיה לכתוב ויאמר יעקב כמו שלפני זה שאל המלאך מה שם יעקב וכתוב ויאמר ונראה ליישב, דשאלת המלאך לא היתה מטרתה עצם השאלה אלא שנכנס עימו בדברים להודיע לו שינוי שמו שמוסיף לו ישראל, לכן נכתב ויאמר, מש...
על ידי יוסף יצחק
04 דצמבר 2017, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרגתם הרוחנית של ניצולי השואה

אני חושב שמעלתם ובכלל זה מה שאמר הרה"ק מבעלזא זי"ע היא מעלת העומדים בניסיון (ולא מחמת הייסורים שעברו) שידוע שבכוח העומד בניסיון לקבל ישועה ולברך אחרים.
כי היה ניסיון גדול בשואה של כפירה רח"ל, והרבה יהודים לצערינו סטו מן הדרך, והיה זה ניסיון קשה מאד.
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לפי כל שיטת הפוסקים המבוארים בעניין שוחד סה"כ היוצא מזה כי הרבנים המכשירים שקיבלו כסף אפילו שיודעים וידעו לאלף אחוז שהכל בא מע"ז ג"כ יאמרו שהע"ז כשרה כי משוחדים, ודי בזה. ומה בדבר כשרות באוכל שהמשגיחים מקבלים כסף??? וכן כל הרבנים המכשירים בלי שום ספק, כי לא נחשדו ישראל קדושים להתיר ח"ו ע"ז כזאת נגד...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

על ההתחלה ??????? מצטרף להנ"ל, התורה היא כל כך רחבה ולא חסר נושאים לדון בהם, ומשום מה הרבה נמשכים לדון דווקא בנושאים הקשורים לצניעות, הרי לכל אחד יש את רבותיו על פיהם הוא נוהג ולא מעניין אותו לא התגובות בפורום הזה ולא הפאשקעווילים ברחובות, כך שמה העניין לדון בזה דווקא כשהפורום התחיל מחדש סוף סוף (א...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

אם כבר אתה מתעקש... ואם כבר תבואות שור, אז עיין בתבואות שור (סימן ד אות יז) לגבי חשש תקרובת בזביחת בהמה דשרי, עיי"ש וכ"ש בגזיזת שיערות דיש להתיר דל"ה אלא כעין זביחה דלכמה ראשונים נקטינן דאינם בגדר תקרובת... בקיצור אם התבואות שור הוא הרב שלך אז עד הסוף... הרי המקילים בזמנו טענו להיתר מכח התבואות שור,...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 04:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

ועד ההצלה כתב:כאן ברור שהספרים במקדש מתכוונים לעבודה זרה.
צרפתי את הפרק הקשור להבנת העניין מהספר "חן וכבוד" הרוצה להחכים יחכים.
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 04:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

תוכל למצוא הרבה חומר באתר יופי יהודי כאן http://xn--9dbhb7b.net/ כך בלחיצת כפתור אתם נחשפים למאגר מידע ענק, כולל וידאו בנושא כיסוי ראש, זה האתר המקיף ביותר בעולם עם חומר מכל השיטות האוסרות. האתר הזה נוגע בדבר שכן הם מנסים שם לאסור את הפאות גם בלי ע"ז, וכן מלאים סתירות כרימון, לדוגמא הם מביאים את דב...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 04:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

מהיכי תיתי? התו"ש דיבר על בהמת חבירו ושלא היה ליבו לע"ז, הרמב"ם אומר שמעביר שערו לכמוש זוהי עבודתה! ומיד בשמלה חדשה שם כותב על השוחט בהמה לעבודה זרה אם נתכויין לדבר ההוא הרי זה תקרובת ע"ז ואסורה בהנאה!!! וכאן ברור שהספרים במקדש מתכוונים לעבודה זרה. תעיין שם שוב, מדובר שם לגבי ספק בתקרובת ע"ז דס"ל ל...
על ידי יוסף יצחק
05 דצמבר 2017, 04:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

יש מה לעשות כתב:עיין בשמלה חדשה בפנים שם ולא מהעתקות והשמטות
פה הסתכלתי: