החיפוש הניב 72 תוצאות

חזור

על ידי avraham
05 יוני 2016, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ברשות הת"ח היושבים על מדין, אפרוש כאן את הגיגי בנושא הסבוך הזה, ואם טעיתי, איתי תלין משוגתי. נראה לי שבסוגיא זו חל ערבוב בין שני נושאים, וערבוב זה גרם לנזק רב מהתועלת, גם לאותם שחשבו להועיל על ידי זה. צריך להבחין בשני סוגיות: סוגיא ראשונה: דין כיסוי ראש בפאה נוכרית. סוגיא שנפתחה כבר בקדמונים, מחלוקת...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חלק מהדעות שהבאת הם לגבי הלכות קריאת שמע שזה גם לגבי אשה בביתה ולא לגבי הלכות צניעות!!! כבודו טעה בטעות ידועה, הרמ"א בהלכות ק"ש דיבר על שיער שחוץ לצמתן וכל האחרונים החונים מדברים על יציאה באופן זה לרשות הרבים, וכן לגבי פאה, כל האחרונים על המקום דנים ביציאה לרה"ר. כי הא בהא תליא, כמו בבנות רווקות, ש...
על ידי משיב כהלכה
10 יוני 2016, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

מה שאני כן זוכר שהפרי מגדים כותב מפורש שההיתר שלו זה רק מכיון שהפיאה אינה גורמת לשון הרהור, וזה לא שייך בפאות של היום כידוע הפרי מגדים כתב שלא שייך הרהור בפאה. בגלל שכבודו מרגיש שיש הרהור, הוא נאלץ להכריע שהפרי מגדים לא דיבר על הפאות של ימינו... "כידוע". הבה נתבונן מדוע הפרי מגדים סבר שאין הרהור בפ...
על ידי משיב כהלכה
13 יוני 2016, 15:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לשאלת ר' ארזי ביתר מנין שעדיף מטפחת המכסה היטב, נלע"ד שזה ברור, דמאי שנא מכל מחלוקת הפוסקים, שגם אם נניח שעיקר הדין הלכה כהמתירים, הלא כל בעל נפש חש לעצמו לצאת ידי חובת כל השיטות. אלא שזו כבר שאלה בהנהגה ולא בהלכה אכן, לו יצוייר שהלובשת מטפחת יוצאת ידי חובת כל השיטות, היה כבודו צודק... אולם בימינו ...
על ידי יודע ספר
20 מרץ 2017, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה
08 ספטמבר 2017, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ועדת מהדרין תנובה

אין כזה דבר! אם הפיקוח מועיל ביוצא ונכנס לגבי חלב עכו"ם, זה מועיל גם לגבי שבת... ועליך אני תמה, הלא הבאת מדברי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שהרפתנים חוששים מבעיה חוקית. אם כן, הם בודאי יחששו שאם יתפסו יורידו מהם את ההכשר, שזה להם הפסד הרבה יותר גדול מלעבור על החוק... שבת שלום ומבורך, בכשרות מהודרת ובחלב כש...
על ידי סופר
24 אוקטובר 2017, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות והידורים במגילת אסתר

1. אם יש לו תעודה ממשמרת הסת"ם, הרי שהוא נבחן על כל ההלכות, וכנראה יודע זאת. 2.בהלכות סת"ם לא שייך כל כך לבדוק, כי בצורת האותיות כולם עושים כפי שלימדו אותם, ועיקר החששות הם לגבי חק תוכות, וזה רק הסופר יודע או שלא יודע, ותלוי ביראת שמים שלו. מוקף גויל - הרבה פעמים מוחקים ונהיה חור, וצריך לשים טלאי על...
על ידי משיב כהלכה
28 אוקטובר 2017, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ומה תאמר על בית הלל, גם הם היו "מוזרים"? והגר"ע יוסף שזו היא דרכו? והרמב"ם, שכתב בתשובה "מהראוי להתיר לכל בני אדם כל מה שאפשר להתיר, ולא נטריח עליהם" (תשובות הרמב״ם, תקונים והוספות סי׳ ס״ט)? בספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" (תניינא סי' מ"ד) כתב וזה לשונו, "אלו החכמות מפילין מאוד את האדם מעבודת ה', דהיינו מה ש...
על ידי פשר דבר
30 אוקטובר 2017, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

וכלל ידוע בהלכות כשרות, שהכשר שהשוק מוצף במוצרים תחת השגחתו וחדשים לבקרים מופיעים עוד ועוד מוצרים בלי סוף, זה הסימן הראשון שמשהו כאן בעייתי, כי השגחה מהודרת אין לה את כל הפריווילגיות בפרט בשוק הממתקים שכ"כ בעייתי ובכל ממתק חדש יש בין עשרות למאות חומרי גלם שונים שהשגחה מהודרת תעקוב אחר כל חומר בנפרד...
על ידי משיב כהלכה
30 אוקטובר 2017, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

לגבי המכתב הנ"ל שהביא @עפר ואפר, מצוי מאוד שרבים מהחותמים לא חתמו כלל, או שחתמו על דבר אחר לגמרי, וכו' וכו'. ואין ממנו שום ראיה הלכתית לשום דבר. והנה מה שכתב בשו"ת "משנה הלכות" להגר"מ קליין זצ"ל, אב"ד אונגוואר (חלק ח' סימן קי"ט), בנוגע למכתבים ותקנונים שונים המתחברים ע"י עסקנים וחתומים ע"י רבנים שונ...
על ידי תיובתא
01 נובמבר 2017, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

לאחר קריאת האשכול המרתק שוב למדתי שבנושא הכשרים, כנראה אין מי שבאמת יודע מה קורה (בוודאי בכל ההכשרים), ואם יש מישהו כזה אתה לא תדע עליו, ואם תדע עליו מיד יקפצו הקופצים ויסבירו לך כמה שהוא אינטרסנט ונגוע ובא להשמיץ וכו', אז מה נותר לנו? אפשרות א' - לסמוך על רב פלוני בעיניים עצומות (שכבר שנים אינו מונ...
על ידי סופר
11 נובמבר 2017, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי פעלעד
11 נובמבר 2017, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי
11 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

אני מוחה על הזלזול בנט פרי, כל מי שמתעסק בסינון יודע שהם מספר אחד ממש וזהו בגלל שנעשה לשם שמים, הביקורת לגבי פורום אוצר החכמה איננה נכונה כפי שנתבאר פה ברור, ומי שאינו מבין דברים פשוטים יתלה זאת בעצמו.
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

אני מקוה שאני לא חוזר פחות או יותר על דברים שנכתבו, אבל נראה לי פשוט שכיון שעל פי החוק הם מחויבים לעלות את כל הנוסעים בתחנה אותו אחד לא יכול להתלונן ואין לו שום פתחון פה. על אנשים כאלה אמר הרב שטיינמן זצ"ל בסרט הידוע 'גאוה גאוה גאוה' 'אגרויסער בעל גאוה...' . ואגב תמיד התפלאתי כיצד [חלק מה-] אברכים ...
על ידי תיובתא
09 ינואר 2018, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

התרומה שלי: "כיכר" פירושו כיכר לחם או מישור או משקל, אבל לא מעגל תנועה. "מחשבה" פירושה תכנון ולא משהו שעלה בראש. השאלה המעניינת היא למרות השרשור הנאה, כמה מילים באחוזים מתוך השפה העברית דומות למשמעותן המקורית וכמה לא. לענ"ד הרוב הגדול כן דומות, שכן סוף סוף מחייה השפה שר"י, מהיכן לקח את המילים אם לא ...
על ידי יעבץ
14 ינואר 2018, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

הדברים אכן מופלאים (מיד שראיתי הכותרת שיערתי שהכוונה לזה...). הביאור בזה שבמכות ראשונות לא לקו המצריים אלא ארץ מצרים, וללא דברי חז"ל והמדרשים אכן המכות היו קשות פחות, ולכן לא הפלה ה' את היהודים כי מה אכפת להם שארץ מצרים לוקה, ומה שהציק להם קצת לזה לא חשש כי ס"ס התועלת עדיפה... וזה גם ההזבר למה פרעה ...
על ידי יצחק
16 ינואר 2018, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כהנים גדולים בבית שני

ובעיקר דברי הרב "הבוחן" ועוד שהסכימו לדבריו, שלהיות כהן גדול זהו כבוד גדול וכו' תמוה בעיני, חיפשתי איזה כבוד הכי גדול שנתפס בעיני בני אדם ולא מצאתי שיסכימו לקבל כבוד זה ולמות בודאי במהלך השנה. אתה טוען טענה חזקה אבל נראה לי שאפשר להבין את הרעיון של @הבוחן, הרי תמיד בן אדם מוצא את התירוצים לדמיונות ...
על ידי יעבץ
16 ינואר 2018, 03:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

הדברים האלו הם המשך ישיר של השרשור הכפרני ה'דן' כביכול בדברי הבית הלוי זיע"א שרשור שכולו שאלות כפרניות מטופשות, וכמה תואמים דבריו של הבית הלוי באותו עניין שאין מה לנסות להסביר למי שאינו מאמין. או בנוסח שאמר את זה מרן הגר"ח הלוי זיע"א- יש לי תשובות לשאלות, לא לתירוצים! כמדומני שחשוב לדייק מי בדיוק ה...
על ידי יעבץ
17 ינואר 2018, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

יש כאן כמה עניינים להתייחס אליהם ראשית כל עניין התלמיד טועה שנשתרבב לאשכול מפליאני, הרגיל בפי' אב"ע יודע שיש בדבריו דברים קשים שיש מקום לתת לתלמיד טועה להתגדר בו. אבל העניין כאן לענ"ד אינו כצעקתה כלל. אכן הפי' מצד עצמו נפלא ותמוה כמובן, וכבר הארכתי לעיל להראות שמצד הפשט גופא אין הכרח כלל כדברי ראב"ע...
על ידי יעבץ
17 ינואר 2018, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

אף אחד לא אמר כאן מעצמו את ה"תלמיד טועה" רק הבאתיו מאחד מגדולי מפרשי הראב"ע שכתב כן כאן על זה ולא במקום אחר אתה צודק 100%. אכן לא ראיתי שכאן כתב האבי עזר שתלמיד טועה כתבו. ממילא מה שהתלוננתי על שרבוב התלמיד טועה לכאן מחוק. כמובן עליך לדעת, ואכתוב זאת במלוא הכבוד, שדעת האבי עזר כאן מנוגדת להרבה ראשו...
על ידי יצחק
18 ינואר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

כל מילה של הרב יצחק נכונה לענ"ד, בס"ה טוב שחזרו לדבר בלה"ק גם אם יש מעט שיבושים ב- 99% עברית היא לשון הקודש שכשמה כן היא לשון קדושה! זה שלצערינו זה בא ע"י אפיקורסים לא סותר את חשיבות הדיבור בלשון הקודש כמו שזה שהחופשיים הקימו פה מדינה לא סותר את זה שמצוה גדולה לגור דוקא בארץ ישראל על כל מעלותיה הרו...
על ידי עברי
30 ינואר 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

הנידון: בר המים 'נועם1'. בשנה האחרונה פרץ לשוק בר מים בשם 'נועם1, הנ"ל מלווה בפרסומות רעשניות וצבעוניות, כשגולת הכותרת שלהם היא 'כשרות מהדרין' שיש עליו (או לפי פרסומיהם בהכשר הבד"ץ). הקלטות שיש אצלי!! מעלות כי הרב נותן הכשרות לאותו מיני בר, מעיד מפורשות כי בעלי החברה לא פעלו לפי הוראותיו!!! ראוי לצ...
על ידי סבא
30 ינואר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

מעשה שהיה: יהודי בירושלים בשם הרב ויינברג היה לו גמ"ח, והוא לא היה מבקש ערבים אלא מנהג מעניין היה לו, אשתו הייתה עומדת מאחורי הוילון ובודקת בטביעות עין את מבקש ההלואה, והיה, אם מראהו מצא חן בעינה הייתה אומרת "כן" בקול חלוש שנשמע רק לבעלה וכן להיפך. יום אחד הגיע אדם שנראה לרב ויינברג חשוד, וביקש הלוו...
על ידי סבא
04 פברואר 2018, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

למיטב ידיעתי אין אפילו מקום אחד שהליטאים אומרים מלרע במקום שצריך להיות מלעיל. ויש אלפי מקומות שצריך להיות מלרע והחסידים אומרים מלעיל. והדברים ידועים עתיקים ופשוטים. דווקא יש כמה וכמה מקומות שטועים בזה רוב העולם, כגון "אתה" כשמנוקד בקמץ שהוא מלעיל, ורבים קורים אותו במלרע [ואגב, בסידור וילנא כתב שאפי...
על ידי נפתולי
05 פברואר 2018, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

עכשיו זה כבר עונה היטב להגדרה "שערוריית כשרות - חמורה!"
אבל בכיוון ההפוך...
ודי לחכימא ברמיזא
על ידי איש ירושלים
05 פברואר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

זה פשקוויל מהסוג הגרוע ביותר, אין דבר כזה וועדת הכשרות של הגר"ש קוק (יש לו את ההכשר של הרבנות ושם כמובן יש גם מהדרין) כמו שאין מושג קהלות הקדש בנשיאותו. וזה עזות פנים של גורמים אינטרסנטיים (לא ברור אם זה גורמים עסקיים או כמו שנודף יותר כאלה שמנצלים את ההזדמנות לתקוף את הרב רובין גם במחיר של הקמת מחל...
על ידי נפתולי
11 פברואר 2018, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

המכשיר הזה כמות שהוא, כמו שהוא מגיע מהחברה, ע"י הזמנה טלפונית, 'כולל בתוכו בעיות חמורות גם של בישול וגם של בורר'. מדוע עדיין אתה כותב שיש בעיה של בישול לאחר שכבר כתבתי כמה פעמים למעלה שבדקתי אצלי בבית את הנועם 1 לא פעם ולא פעמיים והמים שיוצאים בטיפה הראשונה ממש הם כבר היד סולדת בהם ללא ספק??? ושוב,...
על ידי אפרים צבי
11 פברואר 2018, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שערוריית כשרות- חמורה!

אני גם יש לי את המיני בר נועם 1 ובדקתי בשבת לאחר הרבה שעות וממש נכותי [והראני, אפשר שעליך לעשות על כך תשובה שגרמת ליהודי להצטער לחינם] והסיבה לכך שהמים רותחיםהיא שהצינור המוביל את המים עשוי מנירוסטה והוא ממש סמוך למיכל ולכך יש לו כל הזמן השקה רותחת, [ואדרבה ע"פ מה שבדקתי בגרסה הקודמת של המיני בר של ...