החיפוש הניב 75 תוצאות

חזור

על ידי הבוחן
19 ספטמבר 2017, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ל"משיב כהלכה" אכן השבת כהלכה, דברים אלו היו ברורים לי זה מכבר אלא שלא היו לי את כל המקורות כמו שהבאת, לדוגמא מה שהפיצו בשם הגר"ח קנייבסקי שצריך לכסות עד הקרסול וברור לי שר"ל מחמת המנהג לכסות בגרביים וכמדומני שאשתו הרבנית ע"ה לא הלכה עם חצאית עד הקרסול, תודה, נהנתי מאד ממה שכתבת. לטרולים איני מגיב, ...
על ידי הבוחן
24 ספטמבר 2017, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ברצוני גם להתייחס לכל אלו שכתבו כאן, שעדיף פאה על פני כיסוי, כי בכיסוי יש חשש שיגלו את השיער... דברים אלו אין צורך להתייחס להם, כי המבין יבין, שזה רק לחפות על המצפון ותו לא מידי. יתכן פרצות גם בכיסוי הראש, וכל אחד יכול לתקן א"ע, ומי שרבותיו התירו לו פאה, בבקשה. אבל אל יזלזל במטפחת שלכו"ע עדיף על פנ...
על ידי הבוחן
25 ספטמבר 2017, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ברצוני גם להתייחס לכל אלו שכתבו כאן, שעדיף פאה על פני כיסוי, כי בכיסוי יש חשש שיגלו את השיער... דברים אלו אין צורך להתייחס להם, כי המבין יבין, שזה רק לחפות על המצפון ותו לא מידי. יתכן פרצות גם בכיסוי הראש, וכל אחד יכול לתקן א"ע, ומי שרבותיו התירו לו פאה, בבקשה. אבל אל יזלזל במטפחת שלכו"ע עדיף על פנ...
על ידי הבוחן
27 ספטמבר 2017, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

"עפר ואפר"... אם אין לך מה לענות אפשר פשוט לשתוק.[/quote] הוא השיב כהלכה. למה שישתוק? דרך אגב, ידוע שבהרבה מקומות שנוהגים ללבוש פאה, בכל זאת כשמגיעים לבית הכנסת דורשים מכל הנשים ללבוש מטפחת על הפאה... זה דבר מקובל בהרבה מקומות, אם כי איני זוכר ברגע זה באיזה מקומות... בכל אופן, ברור כשמלה שמטפחת עדי...
על ידי הבוחן
26 אוקטובר 2017, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

בענין מה שאתה כותב שב 99 אחוז מהמקרים של מטפחת, יוצא השערות לחוץ, אינו יודע מהיכן לקחת זאת. ת"ל אני לא בכלל ה'רשעים' אשר מסתכלים בנשים, ונזהר מאוד בשמירת עינים, ולכן לא אוכל לומר לך אחרת. אבל מה שברור שבהרבה מחצרות החסידים שלובשים מטפחות, נהגו גם לספור את כל השערות, כך שכאן יש לך נתח נכבד (של יותר ...
על ידי הבוחן
31 אוקטובר 2017, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

לגבי מה שדיברו לעיל על דת יהודית, אם יורשה לי להעיר, דבר ראשון יש לדעת כל אשה שהולכת עם מטפחת ללא רדיד עוברת על דת יהודית כמבואר בשו"ע ובפוסקים ותצא בלא כתובה! ההיתר היחיד ללכת ללא רדיד כיום הוא בגלל הטענה שכיום השתנתה הדת יהודית (שזהו בהחלט שייך, כמו שביאר בטוב טעם הרב 'משיב כהלכה') ומנהג בנות ישרא...
על ידי הבוחן
31 אוקטובר 2017, 22:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

ראיתי את דבריך דברי הבל וריק, התכוונתי לערוך תשובה מקיפה על הבליך, אבל אחר שראיתי שאתה מזלזל בגדולי ישראל זצ"ל ולהבלחט"א שליט"א אמרתי אין לי לענות כסיל כאיוולתו, ואם אתה מביא אנשים שכמה מזרחיסטים כמוך באיו"ש נשענים עליהם, והחלטת לדחותם לתוך 'מאה שערים', שיערב ויבוסם לך. אגב, שכונה זו, ב"ה (לפי בירו...
על ידי הבוחן
01 נובמבר 2017, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

אבל מה שחרה לי, הוא שאמר על דברי הצורב בסעיף ח' איזה מילה של זלזול נורא ואיום. כאשר בתוך סעיף זה מבאר הצורב מפי ספרים וסופרים על קדושת ראשונים כמלאכים התנאים והאמוראים, ושלא מתקבל על הדעת לומר שהיה להם נפש בהמית והשגות בהמיות כמונו בדור המבול שלנו, ועל כך כותב בנימה של זלזול שלא רוצה להתייחס אל זה....
על ידי הבוחן
11 נובמבר 2017, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הבוחן
12 נובמבר 2017, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הבוחן
13 נובמבר 2017, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי הבוחן
04 דצמבר 2017, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ניסיתי למצוא הסבר מה היה חטאו של יעקב שביקש לישב בשלווה? אבותיו לא ישבו להם בשלווה? ביחוד יצחק? וכי הם ביקשו לישב בשלווה, שהם קיבלו שלווה? כשיעקב 'ביקש' לישב בשלווה, הכוונה שהוא התפלל ע"כ? או שזה כמו משפט כגון זה: "הוא ביקש להתיישב לשולחן, אך צלצול הטלפון קרא לו". כלומר, לא חשב שיהיו לו הפתעות נוספ...
על ידי הבוחן
20 דצמבר 2017, 20:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היטלר יכל לחזור בתשובה

לדעות הסוברות שישנה תשובה גם לגויים, אין סיבה שלא תהיה לו תשובה, היות שלא מצינו בחז"ל באף מקום שלרוצח אין מספקין לעשות תשובה, וגם אם הוא היה רוצח סידרתי כהיטלר ימ"ש וזכרו. במאמר המוסגר, אם בהיטלר קא עסקינן, אציין, שהיטלר לא התאבד... שנים רבות שישנם מחקרים לכאן ולכאן שהוכיחו שהאיש חי עד לפני תקופה ל...
על ידי הבוחן
27 דצמבר 2017, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התכוון להעלות בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה - פרשת ויחי

יש להוסיף שגם לגבי מעשה יהודה ותמר כתב האור החיים הק' כעין זה שאף שבא עליה בחזקת גויה הרי זה דומה לנתכון לאכול בשר חזיר וכו'
וליישב זאת מומלץ לך לעיין באור החיים המבואר של 'עוז והדר', בפרושם (מאורי חיים) שם האריכו לבאר את דברי רבינו האור החיים הק' זיע"א.
על ידי הבוחן
31 דצמבר 2017, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

באופן כללי ישנם הרבה ויכוחים מסוג זה אביא לדוגמה אחד מהם שחלקו אחרוני זמנינו אם יש להתיר את תולעי האנסקיס שהיו מקובל מקדמת דנא להתירם משום שנוצרים בבטן הדג ואילו היום טוענים המדענים שאין כזה דבר וכל התולעים מגיעים מבחוץ, היו שטענו שמכיון שמקובלנו שתולעים אלו נוצרים בבטן הדג אין לנו להאמין לדברי החוק...
על ידי הבוחן
02 ינואר 2018, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המושג טיול בדברי חז"ל.

לפי מה שנתבאר ש"טיול" הכונה כמו "בילוי" בעברית בת זמננו, אין צורך בחידוש זה. (רק מי שנשתבש מהעברית בת זמננו, שטיול הוא יציאה מהבית למרחקים, נאלץ לחפש הסבר איך מטיילים בסוכה). אגב, גם המילה "בילוי" היא שיבוש עברית, בלשון הקודש זה מלשון בזבוז כמו "בלאי" ובעברית הוא מלשון טיול וכד'.[/quote] אני חושב ש...
על ידי הבוחן
03 ינואר 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

כידוע כיום נהוג בכל רשתות הספרים (יפה נוף/אור החיים וכדו') לתת את אפשרות החלפת ספר שנקנה אצלם תוך 14 יום. באופן רשמי, מדובר בספרים הניתנים במתנה ולעיתים המקבל רוצה להחליף בספר אחר בערך שווה. האם מותר לקנות לכתחילה ספר על מנת לעבור עליו ביום יומיים, ואחר כך להחליפו באחר? אשמח לשמוע דעת חברים מ בחינה...
על ידי הבוחן
05 ינואר 2018, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

הדבר פשוט שאסור שהרי אם היו מתנים כן בפירוש התנאי היה מועיל כבכל תנאי שבממון, א"כ הוה כאילו התנו כן בפירוש כההוא עובדא דזבין נכסיה למיסק לא"י. עי' סי' רז מתי דברים שבלב הוה דברים לא מובן לי מה שייך כאן תנאי, שהרי אם הוראה ואיסור אינם תנאי, רק שיכול לומר אני מוכר לך על מנת שלא תקרא ותחזיר, ומה הצד ה...
על ידי הבוחן
08 ינואר 2018, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

ואוסיף שלכאורה אותו אחד יכול למוכרו לגוי, וא"כ חייב להשיב לו.
ובכל מקרה יכול להנות מזה בצורה שאינה מזיקה לו, (לבנות עם זה מגדל...) ומהיכא תיתי לא להזיר לו?
על ידי הבוחן
09 ינואר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין קנין דיגיטלי

לא ממש לא. השגת גבול זה שאני יורד לאומנות חברי שזה שייך אם אני מוכר גם את הדיסק שהוא מוכר, ואכן גם אם מכרתי לאחד השגתי את גבולו ודין פרוטה כדין מאה. להעתיק לעצמי איני משיג בכך את גבולו אלא אולי גוזל אותו או שאני צריך לשלם לו מדין נהנה שזה כבר נתון לויכוח בין הפוסקים. כדי להבין אביא לך דוגמא אם מישהו...
על ידי הבוחן
15 ינואר 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כהנים גדולים בבית שני

להיות כהן גדול היה כבוד שאין כמעט כדוגמתו לאו דוקא ביום הכיפורים, מלבד זאת שמסופר בגמרא על כהן גדול צדוקי שאמר שתמיד רצה להקריב את הקטורת בהיכל ולא בקה"ק כדעתם של הצדוקים וכו' כלומר, שהיו עוד כוונות ברצונם העז להיות כהנים גדולים. ולסיום תנסה לדמיין את זה כיום אתה יודע מה אנשים מוכנים לעשות בשביל כבו...
על ידי הבוחן
15 ינואר 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כהנים גדולים בבית שני

את הגמ' שהבאת כתבתי מקודם, תודה על ההרחבה.
ואגב רש"י מצטט מיוסף בן מתתיהו וכן מתיחסים אליו כמקור מוסמך (בד"כ).
על ידי הבוחן
17 ינואר 2018, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

האמת היא שרואים משהו דומה לזה שלפעמים כאשר מתקשים בביאור של אחרונים יש שמגיהים את הגירסה (רא לדוגמא ט"ז שמגיה ברמ"א יו"ד תחילת סי' צ"א (ס"ב)) ללא שיש מקור קדום לגירסה השונה, ואולי זה דומה שכיון שלא הסכימו ולא יכלו להסתדר בשו"א עם הכתוב מכל סיבה שהיא, הדבר היחיד שיכלו לומר זה שיש טעות בגירסה. אף שלא ...
על ידי הבוחן
20 ינואר 2018, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אני מסכים עם סבא.
ואני מתנצל בפני איש מפי איש על דברי שנכתבו בלהט הדברים והיו צריכים להיכתב בצורה עדינה הרבה יותר, סליחה.
על ידי הבוחן
23 ינואר 2018, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

יש ביקוש גדול עם הכשר, יש הרבה חנויות שלטיפות שלהם יש הכשר של התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא, ויש קלא דלא פסק ברחוב שייתכנו מוצרים בתוך הטעמים שאינם כשרים, ומסתבר מאד, כי ברגע שאתה לא שומר ואין השגחה על מה מכניסים בטעמים, הרי לא תוכל לדעת, בדיוק כמו שלא תדע מה מכניסים בסוכריות ולא תאכל סוכריה בלי הכשר...
על ידי הבוחן
24 ינואר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

באותו מידה ספרדי יאמר שהרבה ממנהגינו לקוחים מהארופיים הנוצרים שחיו סביבותינו...
ואגב זה שלנו נשמע מוזר לומר חפצא וגברא בהברה ספרדית זה לא אומר שזה באמת מוזר הכל ענין של הרגל!
ואם כבר מסתבר שרב אשי דיבר בהברה ספרדית שהרי בבל עיראק שגרו שם היו אנשים בני עדות המזרח. :D
על ידי הבוחן
24 ינואר 2018, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

אני לא חושב שזה שאלה.
רש"י מסביר את המשמעות האמיתית של השאלה ולא בא לפרש את המילה מרקדין, שהרי זה מה שהגמרא באה לשאול שם: שרוקדים לפני הכלה מה משבחים אותה? וזה מה שרש"י בא לבאר כנ"ל.
על ידי הבוחן
24 ינואר 2018, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסחר בשוק ההון על פי ההלכה

בעיות נוספות, אפשרות לאיבוד כל כספו ברגע אחד... ;)
על ידי הבוחן
25 ינואר 2018, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יח ד"ה [כט] דבר אחר [כט] דבר אחר [יח, לו] ותתן לי מגן ישעך [וימינך תסעדני וענותך תרבני]. מדבר באברהם, שהיה יושב והשכינה עומדת, וממתנת עד שאכלו האורחים, מיכן שגדול הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, שנאמר ויאמר אדני וגו' אל נא תעבור מעל עבדך (בראשית יח ג). ר' ברכיה בשם ...
על ידי הבוחן
28 ינואר 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חמד ילד כתב:
לידע ולהודיע.PNG
על הצפרדע כבר העירו, באופן כללי ברוב המילים הם נתפסים סתם למשל 'אגף' בעברית אגף הוא לא רק בבנין אלא יש מאגף אותו וכדו', וברור שזה מגיע מאותו שורש שמגיע מהצד כמו כנף וכן בבנין כמו זרועות/כנפיים של הבנין, וכן בעוד הרבה מילים, אבל כיון שהם נהנים מזה מי אני שאהרוס להם...