החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי תרופת_פלא
11 אוקטובר 2021, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצדיק הקדוש רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א

נכון. אני מתקן - לכו"ע אינו חייב לעמוד, וי"א שגם אסור. (ראה סיכום השיטות בשו"ע רמב טז ונו"כ שם. ועיין ביאור הגר"א שהעמיד שזו מחלוקת ראשונים האם זו אכן מחלוקת בגמרא אם מותר לעמוד - או שכו"ע מודו ש'אינו רשאי' היינו 'אינו חייב' וא"כ לכו"ע מותר לעמוד אלא שנחלקו אם חייב). אך חשוב לשים לב שגם להאומרים שמ...
על ידי תרופת_פלא
13 אוקטובר 2021, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן הדלקת נרות בפוסקים הקדמונים

עי' היטב דרכי משה סי' רס"ג בשם מהר"ח אור זרוע. ומשם בבה"ל סי' רס"ג ס"ד ד"ה קודם הלילה. בדרך אגב, כשתעיי' בביהו"ל שם, משמע שכוונתו לפי שיטת ר"ת, כי שעה ורביע קודם  השקיעה , היינו ב' שעות קודם  הלילה , - כלומר ג' רבעי שעה בין השקיעה ללילה, - ולפי"ז אין כוונתו לדעת הגאונים [מ"מ אם סומכין על הב"ח לסמוך...
על ידי תרופת_פלא
19 אוקטובר 2021, 07:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חמדת ימים

וז"ל ר' מנחם מענכין הלפרין ז"ל, מהדיר ספה"ק עץ חיים להאר"י הקדוש ז"ל, מה שכתב בספר נהר שלום להרש"ש ז"ל דף לא טור ג:  [הגהה - ע"ד הספר חמדת ימים אשר מרן המחבר הקדוש מביא אותו ספרו זה כמה פעמים בל יפלא לאמר הלא הגאון יעב"ץ ז"ל דבר סרה עליו ואמר כי המחבר חה"י היה אותו נביא השקר נתן שר"י לכן מוכרח אנכי ...
על ידי תרופת_פלא
31 אוקטובר 2021, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן ההמתנה לתפילת לחש בציבור

בהרבה בתי כנסת מצוי שהחזן מתחיל חזרת הש"ץ או קדיש במעריב מיד כשיש עשרה שסיימו תפילת לחש גם אם רוב הציבור עדיין מתפלל, ולענ"ד זה חוצפה שהעשרה המהירים קובעים לכל הציבור את קצב התפילה. למה זה חוצפה 'מבחינה הלכתית' שעשרה שהתפללו קובעים את קצב התפילה ? - אולי החוצפה שעשרה האיטיים קובעים את קצב התפילה ? ...
על ידי תרופת_פלא
01 נובמבר 2021, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן ההמתנה לתפילת לחש בציבור

בא נלמד יחד: כתב הרמ"א -  הגה:  ואם יש יחידים בקהל שמאריכין בתפלתן אין לשליח ציבור להמתין עליהם אפילו היו חשובי העיר. כלומר - ס"ד (וכך היו שנהגו) שראוי להמתין אף על יחידים שמאריכין , עכ"פ כשהם חשובי העיר, קמ"ל ש אין לעשות כן . וע"ז כתב המג"א -  אין לש"ץ להמתין:  ועכשיו נהגו להמתין על האב"ד, ונ"ל הט...
על ידי תרופת_פלא
03 נובמבר 2021, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

יש מושג שנקרא " הלכה ולא למעשה ", שגם אם כתוב הלכה אבל לא תמיד זה למעשה ממש. בב"ב (ק"ל ע"ב) נראה ככה שיש "הלכה" ויש "הלכה למעשה", אבל אני מחפש את הלשון המדוייק " הלכה ולא למעשה ", וזכור לי שיש כזה ירושלמי בקידושין. האם זכור למישהו???  האמת שלא ידוע לי, אולם זאת אדע כי יש לשונות בתלמוד לרוב: הלכה וא...
על ידי תרופת_פלא
05 נובמבר 2021, 04:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקום של ה"וורטים" בחלקי הפרד"ס של התורה

אור החכמה כתב:
05 נובמבר 2021, 03:48
תרופת_פלא כתב:
05 נובמבר 2021, 02:38
 
חלילה וחס. מהיכן הבנת דבר כזה???
במקום להניח הנחה שכזאת ולבקש את סליחתי בסוגריים, תעשה להיפך; תניח שלא הבנת נכון, ואם אינך יכול להתאפק תעיר לי בתוך סוגריים בצורה מכובדת...
קיבלתי. ולאור זאת מחקתי דבריי לגמרי!!!!
 
על ידי תרופת_פלא
15 נובמבר 2021, 02:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'תיקון חצות' בשנת השמיטה בארץ הקודש

גם על פי סוד ותלמידי הרש"ש נ"ע צריך לומר 'תיקון לאה'.
ואם כן ע"י 'תיקון לאה' יקיים דברי השו"ע (שאגב, לא נזכר שם חצות, אלא בשעה שמשנות המשמרות, כי ענין חצות שייכא בדווקא ע"פ הסוד), וע"י אי אמירת 'תיקון רחל' יקיים דברי המקובלים.
על ידי תרופת_פלא
22 נובמבר 2021, 06:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יצורים מחוץ לכדוה"א.

להרב @יהיה טוב שליט"א, לפי הידוע לי נחלקו המפרשים שם בביאור המאמר, י"א שהכוונה לארץ הזו המשתנית לפי האקלים לז' בחינות, ואכמ"ל [עיי' בזה בזוהר של עוז והדר עם פירוש הכתר והכבוד]
על ידי תרופת_פלא
07 דצמבר 2021, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות או 'קליפת נוגה'?

הרב @בת עין אהיה דובר להרב עץ פרי שהוא ת"ח וראוי לכבוד אף שאינני שייך לענין. אתה מאריך להסביר את ההגיון בכך שצריך ללמוד מושגי תורת הסוד וכו'. השאלה היא לא זה. אלא השאלה היא הסטורית האם באמת כך היה נהוג בחסידויות לפני 150 שנה הרי אתה נאמן לקאמרנא וודאי הנך יודע שהגרצ"ה מדזיטשוב שדחף ללמוד קבלה היה ל...
על ידי תרופת_פלא
12 דצמבר 2021, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

חיי עולם כתב:
11 דצמבר 2021, 19:38
יש נוע"א שכותב שאדם לא יכול לשבור מידותיו
מה הציון המדויק?
לבי במערב כתב:
11 דצמבר 2021, 20:15
הכוונה לדברי־קדשו בפ' צו, עה"פ 'ולבש הכהן מדו בד'.
שם הרי כתוב שיכול לשבר את מידותיו. - ואילו @חיי עולם שואל על אי יכולת האדם לשבר את מידותיו. 
על ידי תרופת_פלא
12 דצמבר 2021, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

לבי במערב כתב:
12 דצמבר 2021, 01:10
תרופת_פלא כתב:
12 דצמבר 2021, 00:16
שם הרי כתוב שיכול לשבר את מידותיו.
נועם אלימלך.JPG
הצדק איתך.
אולם לפני זה כתוב
image.png
image.png
ומשמע כאן, שאפשר לשנות את הטבע.
ואולי באמת צריכים לתרץ ב' שמועות אלו.
על ידי תרופת_פלא
12 דצמבר 2021, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

לבי במערב כתב:
12 דצמבר 2021, 01:31
תרופת_פלא כתב:
12 דצמבר 2021, 01:30
ומשמע כאן, שאפשר לשנות את הטבע. ואולי באמת צריכים לתרץ ב' שמועות אלו.
ע"ז ציינתי את שאר המ"מ דלעיל...
אמת, אבל עדיין כאן הוא על אותו פסוק, וכמעט באותו עמוד...
 
על ידי תרופת_פלא
12 דצמבר 2021, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחקר על מראות

מעולם לא שמעתי בלתי היום ולהיפך ידוע אפילו על הרב כהנא שהיה צעיר ממנו בשנים רבות כיבדו ואף שחלק עליו בזה למעשה מכתב קודש מגדו''י נגד ספר ארחות טהרה - יתד יום ג' ז חשון ע''ו.jpg אודות הר' איזיק כהנא.pdf בירור דברים א - בעיקר בעניין ספר ארחות טהרה.pdf אני אישית מוחה בכל מיני מחאות נמרצות על ביזוי כבו...
על ידי תרופת_פלא
25 מאי 2022, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר להתקלח בשבת אחר טבילה במקווה?

האם מותר להתקלח ביום שב"ק אחר הטבילה במקווה טהרה (לאשכנזי) ? (והרי כידוע שהמים בבור הטבילה אינם ראויים כ"כ) לגבי עצם הטבילה ביום שבת, מבואר בדברי האריז"ל ב שער הכונוות, דרושי שבת, דרוש יד ; ענין הטבילה דשחרית דשבת. הנה אם נטמא בקרי או בתשמיש המטה, אין צורך להזכיר כי הטבילה אז מוכרחת , אבל אף אם לא ...