הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 916 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
24 מרץ 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כנראה לזה אתה מתכוין. שמעתי מהרב קרלנשטיין שליט"א בשיעור לפני שבוע-שבועיים, דאיתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדי...
על ידי יצחק
25 מרץ 2018, 15:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מדובר בנסקלין? (לשון החידה "בעת שמוליכין אותו לבית הסקילה") לא בדקתי כעת אבל לכאורה הנותן מזרעו למולך, דרשינן מזרעו ולא כל זרעו, כלומר אם מסר את כל זרעו אינו חייב סקילה, א"כ משכח"ל שבאמצע הדרך הוא אומר לכומר שיעביר למולך את השאר. אבל לשון החידה "מיד הוא נפטר ממיתה" לא מתאים לפ"ז, וגם הלשון "ללכת לבי...
על ידי אלימיר
25 מרץ 2018, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

תמהני על החלטת מנהלי הפורום שלא לדבר כלל מענייני דעותיו והשקפותיו הפנים-חרדיות. דברים שבלא"ה ידועים ומפורסמים לכל. וזו דעתו דעת תורה. וגדולי ישראל רשאים לחלוק בניהם. מדוע להשמיט פן כל כך חשוב ומרכזי באישיותו שהוא "על משמר היהדות בארץ הקודש"? כמובן שצריך סינון שלא יגיבו חצופים על דבריו, אבל להביא דע...
על ידי סבא
25 מרץ 2018, 18:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

תמהני על החלטת מנהלי הפורום שלא לדבר כלל מענייני דעותיו והשקפותיו הפנים-חרדיות. דברים שבלא"ה ידועים ומפורסמים לכל. וזו דעתו דעת תורה. וגדולי ישראל רשאים לחלוק בניהם. מדוע להשמיט פן כל כך חשוב ומרכזי באישיותו שהוא "על משמר היהדות בארץ הקודש"? כמובן שצריך סינון שלא יגיבו חצופים על דבריו, אבל להביא דע...
על ידי יצחק
25 מרץ 2018, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אוריאל כתב:אביא את התשובה היום בערב בל"נ.
לאן אתה ממהר? מה כבר ממש כמעט סוקלים אותו? :)
תן לחשוב עוד קצת
על ידי הבוחן
26 מרץ 2018, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

קישור מעניין- סרט על הפטם שאוכלים את חבריהם בעודנו בחיים! https://www.dropbox.com/s/bny2jc35bsbexxe/Video_112717_001.mp4?dl=0 זה רק הוכחה שהפירוש של דורס הוא לא כר״ת, שהרי הפטם שיש לו מסורה כבר ששים שנה, וכל גדולי ישראל אכלוהו, והוא כ״כ דומה לעוף שאכלו כלל ישראל בכל הדורות עד שלא על על דעת השוחטים ...
על ידי מנהל א'
26 מרץ 2018, 19:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

סבא כתב:הערה טכנית: האם לא היה כדאי למספר את החידות [חידה מס' 4#] וכדומה, כך שיהיה אפשר להעלות כמה חידות בו זמנית, ויוכלו להבדים ביניהם עפ"י המספר?
בעת כתיבת תגובה חדשה ניתן להוסיף בכותרת מספר מבוקש או הדגשה אחרת [ביצעתי זאת לבקשתך, @סבא, בהודעות עד כאן].
על ידי גבריאל פולארד
01 אפריל 2018, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהחיינו בביעור חמץ

על שאלה זו ראיתי בעבר חמשה תירוצים, ואני כותבם לפום רהיטא. א. מה שהוזכר בשם הרא"ש ב. מה שהוזכר לצאת יד"ח ע"י פרי וכדומ' ג.אין מברכים ברכת שהחיינו על מצוה בדרך כילוי ד. בנוסח אחר, על מצוה שכונתה לשלול דבר איסור אין מברכים שהחיינו ה. איננה מצוה התלויה בזמן, שכן אם יוצא באלול ועתיד לחזור קודם הפסח מחו...
על ידי סבא
02 אפריל 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבה במחשב בחול המועד

כדאי לכאו' להוסיף דברי המשנ"ב שחידושי תורה הם תמיד דבר האבד, שאף שיכול ללמוד ולחדש אח"כ שוב, מ"מ בזמן זה היה יכול ללמוד דבר נוסף.
על ידי elramos
02 אפריל 2018, 18:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

מאגר חדש בנושא "פגעי הטכנולוגיה"..גדול מאוד..מכיל המון חומר..
עלונים, קונטרסים,וידאו, שמע ועוד..
הפיצו לזיכוי הרבים..
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
על ידי הפקדתי שומרים
04 אפריל 2018, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

סתם גימטר' נחמדה לפסח שעלתה לי. 'קמח' שווה בגימטריה - 'פסח' במה מתבטא השינוי של פסח משאר ימות השנה. בשינוי עיבוד הקמח. שמות פרק-יב-לד -וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על שכמם: -המילה 'יחמץ' שווה בגימ' למילה 'פסח' 'מצה' שווה בגימט' 'קלה' ע"ז אמרו חז"ל "והוי זהיר במצוה קלה"...זהירות יתירה...
על ידי צדיק נסתר
08 אפריל 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

לקט הלכות מתומצת בעניין איסור החמץ לאחר הפסח

- מצורף למטה כקובץ pdf -
גלאט - איסור החמץ לאחר הפסח.jpg
על ידי סבא
08 אפריל 2018, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות בשר? תשובה: ראובן מכר בהמותיו לגוי בערב פסח כדי שיוכל לפטמם בחמץ, בתוך הפסח נולד כבש בכור, בכור זה אין בו קדושת בכורה, כמבואר במהרש"ם הנ"ל כי היה מכור לגוי, אולם לצדיקים המחמירים כשיטת התבואת שור, וסוברים דהמכירה היא הערמה, הבכור קדוש ואסור לאכלו,...
על ידי סבא
08 אפריל 2018, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי גבריאל פולארד
11 אפריל 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

סוטה יג. היכן נבואתך

מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן [דף יג - א] ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו דכתיב (שמות ב ד) ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה ל...
על ידי סבא
12 אפריל 2018, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכות המצויות ושייכות לקיץ הבעל"ט [מהרב פוקס]

דיני הברכה על שתייה ברצף, לאורך היום השותה מים - אינו מברך, אלא כששותה לצמאו ! אבל השותה מים רק כדי לשמור על מאזן הנוזלים בגוף, על פי ציווי הרופא, או בכדי לבלוע כדור - אינו מברך על המים, לא ברכה ראשונה ולא אחרונה. השותים, תוך כדי הליכה, כגון: מים מינרליים או כל משקה אחר מבקבוק שנושאים עמהם לכל מקום...
על ידי רחמים
12 אפריל 2018, 18:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורת חנויות באינטרנט- האם מותר?

והנה נשאלתי לא ממזמן, מיהודי יקר אחד, אשר לצורך קניית ורכישת כלי בית גדולים, הוא מעיין באתר הפרסומות שבאינטרנט. וקודם כל, הוא מעיין בעמוד השער של הפרסומת, ושם מוצגים חוות דעת של קהל הלקוחות, בין אלו שהיו מרוצים עד למאוד מהשירות של אותו חברה ועסק, ובין מאותם שפחות נהנו מהשירות, וכותבים דברי ביקורת ע...
על ידי חמד ילד
12 אפריל 2018, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

כמה קבצים של זכרונות וסיפורים ממרן (פורום אוצה"ח ועוד)
בדרייב
בג'מבו (עד שייפתח הדרייב בנטפרי)
על ידי סבא
12 אפריל 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות המצויות ושייכות לקיץ הבעל"ט [מהרב פוקס]

נ. ב. @סבא אתה קיבלת את זה במייל או שעמלת להקליד? אם קיבלת במייל - אשמח לקבל את הכתובת שאפשר לקבל משם. תודה רבה. העתקתי מאספקלריא, זהו גליון שבועי היוצא ע"י יהודי יקר מאוד בשם הרב ישראל אברהם קלאר [והשם אספקלריא הוא ראשי תבות של שמו] שמאגד עשרות רבנים שמוכרים את מרכולתם, בהלכה, באגדה, במוסר ובחסידו...
על ידי גבריאל פולארד
13 אפריל 2018, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות וציונים רש"י תזריע מצורע

הקובץ מלא 'חורים' אבל שיהיה בנתים. אולי תעזרו בהערות, השגות, הארות וכיו"ב.
על ידי אוריאל
13 אפריל 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול מאקרויים שימושיים לכתיבה בוורד

ישנו סרגל עזרים לוורד שמוטבעים בו הרבה מקרויים, כמו עיצוב מילה ראשונה בכל קטע, ועוד ועוד. אני מניח שאתם מכירים את זה כבר @גבריאל פולארד
על ידי גבריאל פולארד
14 אפריל 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול מאקרויים שימושיים לכתיבה בוורד

@אוריאל בודאי הנה הקישור: https://sites.google.com/site/wordaccessories/ לבקשת הרב @משה הלוי-שחור אפשר פשוט להעתיק את מה שכתבתי [מאחרי המילים 'אות אחרונה:']. ולהדביק אותו ב MICROSOFR VISUAL BASIC אפשר לפתוח אותו ע"י תצוגה> פקודות מאקרו> הצג פקודות מאקרו [אם אין לך שום מאקרו אז תעשה הקלט מאקרו ותשרבט...
על ידי גבריאל פולארד
15 אפריל 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות וציונים ברש"י אחרי מות קדושים

גירסא 2.0 :) הפעם התחלתי מוקדם. יש עוד הרבה הוספות וחורים לסתום אבל מעונין לשתף אתכם במה שכבר יש. האותיות בסוגרים המרובעות הם הציונים להערות. פרשת אחרי מות ויקרא פרק טז (א) וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו'. מה תלמוד לומר, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל ת...
על ידי נהר שלום
17 אפריל 2018, 04:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

מאמר בעניין מאת הרב מיכאל דייטש
כתובת המחבר למשלוח הערות
8765med@gmail.com
על ידי סבא
18 אפריל 2018, 19:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

ש: אמרת קודם לכן (ראה את השאלה של אתמול) כי החיסרון של החסידים הוא, שלפעמים הם מכניסים את הרבי לפני הקדוש ברוך הוא, כי הם מחקים אותו יותר מדי, רבר אשר לפעמים יכול לגרום להם לעשות שגיאות. האם המתנגדים אינם נוהגים כך גם בישיבתם? ת: אתה שואל האם אין זה נכון שגם בין המתנגדים, ה"חסידים" מביטים אל רבם והם...