החיפוש הניב 39 תוצאות

חזור

על ידי שואל ומשיב
10 אוקטובר 2017, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

מאירי שבת סז.
דר' הר''ן הדרוש השישי בהסב על ''לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל''
על ידי שואל ומשיב
04 ינואר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש עניין להיות אדם טוב?

שכחתי לציין שבמקום של קידוש ה' מותר, ועיי''ש בגמ' שהביאה המעשה בשמעון בן שטח.
הר''מ ( גזו''א יא ג) כתב שהאיסור משום מחזיק ידי רשעי עולם,
השאלה היא אם מגדיר כל גוי כרשע ועוד מדוע במקום שיש קידוש ה' מותר?
על ידי שואל ומשיב
06 ינואר 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבת שכח 'ותן טל ומטר'.....

ועיין עוד שיטות בזה אשי ישראל פ' לז הע' א
על ידי שואל ומשיב
21 ינואר 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו לשונם

בתנא דבי אליהו רבא כג,
מובא שלא שינו לשונם משום דרכי עבודת אלילים.
על ידי שואל ומשיב
04 מרץ 2018, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

נכון וציינתי זאת בשאלתי, אבל לפי המנות הלוי נראה שנשאר אף למסקנא. ומצאתי מספר תירוצים. א. במדרש מבואר שחטאו בגילוי עריות, וע''ז התביעה, ובזה מדויק מה שכתוב נהנו ולא תובע אכלו. ב. כיוון שעיקר סעודתו היתה על השמחה שעברו ע' שנים ולא נגאלו ישראל. בשפ''ח כתב שהיה יום אידם, ולכבודו עשו את הסעודה, וא''כ הי...
על ידי שואל ומשיב
05 מרץ 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

בגמ' נדה יז. (ומו''ק יח'.) מובא שצריך להזהר בהם ולקברן או לשורפן, והאשה הדורכת עליהם מפלת, ידוע בשם החזו''א שבזמנינו אינו נוהג כיוון שמשמע שמפילה מיד ואיננו ראויים לנס גלוי, אשמח לציון המקור גם בזה. בספר טעמא דקרא להגרשי"ח קניבסקי שליט"א (עמוד ק"ז) בהנהגות והוראות מרן החזון איש זצ"ל (אות ז') כתב שש...
על ידי שואל ומשיב
05 מרץ 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

יש דעות שהסכנה היא בעיקר כשגזז את ציפורני הידים והרגלים באותו היום, אבל אם קצץ רק את ציפורני הרגלים אין סכנה. עם זאת המנהג להחמיר. אבל בדיעבד אפשר לסמוך על דעה זו. ראה נידה יז ע”ב. זכורני שאכן כתוב בצואת רבי יהודה החסיד לא לגזור את צפורני הידיים והרגליים באותו יום. האם זה בגלל הנ"ל? (שמא ישליכם וכו...
על ידי שואל ומשיב
12 מרץ 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליח ציבור שהשמיט חתימת הברכה בחזרת הש"ץ

עיין באשי ישראל פרק כד הערה סד שכתב בשם הגר''ח שיכולים לישא כפיים
על ידי שואל ומשיב
08 אפריל 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

אוריאל כתב:
גבריאל פולארד כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?
אני לא התכוונתי למשהו כזה, אבל אדרבה, אשמח אם תחכים אותי בעוד רעיונות שאני לא יודע.
לבצוע פרוסה יותר מכביצה, כמה שצריך לאותה סעודה.
על ידי שואל ומשיב
16 אפריל 2018, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש של המילה "הנה" ??

חכם באשי כתב: [אגב, "אדמדם" בלשון שלנו הוא אדום חלש, בתורה הוא אדום יו7תר חזק, לרוב המפרשים עכ"פ, וע' אבן עזרא].
הרשב''ם בבראשית כט, כה.
לגבי מצורע אכן כך הפי',
אך בפס' בתהילים ''בירקרק חרוץ'' פי' רש''י ובמצודות ירוק בהיר.
על ידי שואל ומשיב
20 אפריל 2018, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

פן יאמר אויבי

בתהילים יג ''פן יאמר אויבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט''
ובפרק ל' ''ולא שמחת אויבי לי''
מה הנקודה בשמחת האויב, לכאו' הציפיה היא לישועה,
ומה ענין מחשבות האויב, האם צער האויב הוא חלק מההצלה?
על ידי שואל ומשיב
21 אפריל 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פן יאמר אויבי

יצחק כתב:רוב הקינות במגילת איכה הם על המבט של העמים עלינו, אם כל הצרות לא היו נעשים ע"י בני אדם אלא היו נעשים מאליהם היה לנו רק את הצער הגופני, אבל הצער הגופני הוא כאין וכאפס לעומת הצער הנפשי של ההשפלה וכו'.
ודאי שבשעת הצרה חלק ממנה היא ההשפלה,
אך ההצלה היא לא כדי שלא ישמחו האויבים, אלא הישועה עצמה.
על ידי שואל ומשיב
22 אפריל 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן.

לכאו' @סבא הביא ראיה לדברי @הפקדתי שומרים ,
ובעצם כך היא שיטת רוב הראשונים.
על ידי שואל ומשיב
25 אפריל 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

עיי' ספר העקרים מאמר רביעי פרק יח' מדבר בדיוק על הנקודה הזו.
על ידי שואל ומשיב
10 מאי 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברות מילים בזמנים שאסור לדבר

ב''וזאת הברכה'' (פרק ב, ט) מביא בשם הגריש''א שהוי הפסק.
על ידי שואל ומשיב
18 מאי 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

אבקשה טוב לך כתב:גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק
הרמב''ן (במדבר ג,יד) כתב, שלוי לא ילדו ששה בכרס אחת.
וזכורני שכ''כ במהר''ל צינץ בהגש''פ.
ועי' עוד באוה''ח שם.
על ידי שואל ומשיב
24 יולי 2018, 11:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נביאים וכתובים

דרומאי כתב:
ישא ברכה כתב:בעז"ה


ספרי הנביאים הם נבואות מהבורא ית', וספרי הכתובים נכתבו ברוח הקודש. מדריגת נבואה למעלה מרוח הקודש.
מי אמר את זה? זה כנראה לא נכון...
עיין מו''נ ב מה
על ידי שואל ומשיב
25 יולי 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו מכיר קונטרס שמקיף את האיסור של כניסה להר הבית?

אני מעונין בקונטרס שמקיף את הנושא, מתעמת עם התפיסות הנוקטות שאפשר למדוד ולדעת עד להיכן להכנס ומהיכן זה הר הבית עצמו. תמודד עם התפיסות הנוקטות שצריך לעשות מעשה ולהקים את ביהמ"ק בעצמנו [כשיטת החולקים על רש"י שירד ביהמ"ק בנוי באש]. תודה! מי חולק על רש"י? תודה. תוספתא פסחים פרק ח'. ירושלמי פסחים ט א. ו...
על ידי שואל ומשיב
27 יולי 2018, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

צודק ב100%
רק שהאדם שאליו מיועד הזיווג נוצר בא' תשרי.
על ידי שואל ומשיב
08 אוגוסט 2018, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

ראובן כתב: אני מחפש מקור למשפט שראיתי באחד הפוסקים ואיני זוכר איפוה "אפושי פלוגתא לא מפשינן"
.
מהרשי''ף כתובות סט:
על ידי שואל ומשיב
18 אוגוסט 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך גדולי עולם גרו במצרים? הרמב"ם ועוד...

אני מקווה שאיני מסיט את הדיון.
עיין במ''מ שם ובהוצאת שבתי פרנקל הביאו במפתח עוד תירוצים.
על ידי שואל ומשיב
27 אוגוסט 2018, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

על עשי''ת יש שערי תשובה פרק ב' הדרך החמישית
על ידי שואל ומשיב
07 ספטמבר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

קנית ציוד לתינוק אף היא לא נחשבת העלאת הנושא.
בקונטרס ברכת אפרים הביא שמנהג זה (הובא במורה באצבע סי' ג אות צ') הוא קבלה מהרשב''א.
על ידי שואל ומשיב
08 ספטמבר 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום ראש השנה הוא 'דו-פרצופי'?

עי' בספר מקראי קודש (ימים נוראים י) שכתב שנוהגת בימים אלו שמחה אך לא שמחה יתירה.
(וע''כ אומרים שש''י אף שהוא שירה.)
וכן הוא במשנ''ב תקצז ס''ק א,
ועי' בשאגת אריה ס''ס קב ד''ה ''הרי זכינו''.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

שאר לעמו כתב:ר' שו"מ
למה קשה לך רק בראש השנה. ומה עם שבת בראשית, למה היא זכר ליציאת מצרים ?
אה''נ. לכן ציינתי את הרמב''ן שמתרץ, וברצוני היה לדעת תי' נוספים.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

@יהודה1
גם אדם שיש לו בע''ח צריך לדאוג להם ולהסתובב סביבם,
כך שזה לא מחמת הקללה,
הקללה היא על מה שאין בבע''ח ויש בילדים.
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

מעניין, סברתי שזו היא שאלתו של השואל. הערה קטנה, אני חושב לחלק בין יום הדין במציאות של עצם היום. לבין כך שהוא ניתן לנו, שהמשמעות היא, שאנו נציין את היום הזה. ע"י המצוות המיוחדות ליום הזה. אכן זו היתה שאלתי, אך אני מסתפק במה שיש. לגבי החילוק שהצגת, נדמה לי שבאוה''ח דברים ה (לא עיינתי עכשיו) מחלק חיל...