החיפוש הניב 640 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד נאמן
01 ינואר 2021, 10:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה הגאון מהרש"א אלפנדרי

הערה בקשר לביטוי השם אלפנדרי. בני אשכנז רגילים לבטא אַלֶפַנְדְּרִי . כך גם קוראים לרחוב ע"ש הס"ק אלפנדרי שבמקור ברוך. הביטוי הנכון הוא : אַלְפַנְדָּרִי. זה מצטרף לשורה של חכמי הספרדים שעשו "שינוי השם" בפי בני אשכנז. כגון הרקאנטי , מהר"ם אלשקר . ולואי שאלו יהיו חטאינו , כנהוג לומר.. דברי כב' כבר באו...
על ידי תלמיד נאמן
02 ינואר 2021, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בענין העלון "גילוי דעת" בענין דעת ר"ת והגאונים בצאת הכוכבים

ה 72 דק' שנהגו בחו"ל צע"ג, היכן בחו"ל נהגו 72 דק' חוץ מאיזור מסויים בהונגריה (אונטרלנד), וגם זה עדיין צריך בירור, אבל בשאר מקומות???. (כמובן שהיו שנהגו כך דרך חומרא, ובזה לא עסקינן). להדיא במנחת כהן ובדרך החיים ובחתם סופר שנהגו בדאורייתא עפ"י צאת הכוכבים במציאות, ומה שנהגו כר"ת היה רק לקולא ששלושת ...
על ידי תלמיד נאמן
03 ינואר 2021, 22:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

אבי חי כתב:
03 ינואר 2021, 21:53
תלמיד נאמן כתב:
03 ינואר 2021, 21:51
הג"ר שמעון שמואל בן חנה לרפו"ש בתושחו"י
בעל וזאת ליהודה? מה אירע לו?

(א"א לשלוח לכת"ר הודעות בפרטי, אם רע בעיניו יאמר ואמחוק את הודעתי)

חולה בקורונה במצב רציני ומחובר לחמצן, מתפללים לרפואתו
 
על ידי תלמיד נאמן
04 ינואר 2021, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקת המג"א והגר"א בזמן ק"ש, מדוע לא חייבים לנהוג כהמג"א משום ספיקא דאורייתא לחומרא?

איכא מאן דאמר כתב: ↑07 יולי 2020, 20:29 איש ווילנא כתב: ↑07 יולי 2020, 15:58 אבל מאידך בהרבה ראשונים מבואר כדעת המג"א וצ"ע שמעתי פעם שיעור מהראשון לציון שליט"א שדיבר בזה ובדבריו אמר שיש כמה ראשונים שמוכח מהם כשיטת הגר"א (כמדומני שבינהם תשובת הרמב"ם) וברי לנו שאילו ידע מזה המג"א לא היה חולק ולכן פסק...
על ידי תלמיד נאמן
04 ינואר 2021, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות ושחרור בעולמם של בחורים

הדרך שלי ללמוד כל מקרה חריג שקורה בחור מה זה אומר על הצרכים שלו, מקרה מהשבועות האחרונים: ילד בן 13 בן לגרושים חומק מדלת ביתו בלי לומר מילה לאף אחד, נעלם.. מבלה בביכ"נ חסידי עם הרבה "מאצעב", עד השעה 12 בלילה, כשחוזר הביתה מגלה פתק תלוי על הדלת "יעקב, תישן במקום שאליו ברחת", הלך לישון אצל אביו . המלמ...
על ידי תלמיד נאמן
04 ינואר 2021, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר ללמוד בלי כיסוי ראש?

אני ראיתי ששהו בים גדולי ת"ח ודיברו בלימוד ללא כיפה, והיה שם גם הגרח"ק והוא לא רצה להשתתף
על ידי תלמיד נאמן
05 ינואר 2021, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר: מה נוהגים אצלכם בעניין פתיחת בקבוקים בשבת?

יושב אוהלים כתב:
05 ינואר 2021, 12:59
לישועתך קויתי השם כתב:
05 ינואר 2021, 12:52
דאוריתא הלך אחר המחמיר ובדרבנן אחר המיקל
כך בדיוק אמר הגר"י קמינצקי זצ"ל למורי חמי ז"ל כששאלו מו"ח להגרי" מה לעשות כשנחלקו הוא (הגרי"ק) והגר"מ פיינשטין בעל האיג"מ זצ"ל בהלכה, איך יתנהג.
האם יש דרך לפתוח "כלאחר יד"? והאם באופן זה הוי נידון בדרבנן?
 
על ידי תלמיד נאמן
05 ינואר 2021, 15:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת בקבוקים בשבת - על מה סומכים?

אב בבינה כתב:
26 מרץ 2020, 17:30
ופקק של מתכת כמעט כל הפוסקים אסרו אותו, הגרשז"א, הגר"מ פיינשטיין, ועוד כמה. כידוע שיש שהתירו את זה.
ומתשובת הגרשז"א שהוא המתיר לפתוח פקקי פלסטיק, כל עיקר דבריו הוא לחלק בין פלסטיק למתכת.

מעניין לציין שהגדולים שאסרו בפקקי מתכת אסרו רק מספק, והגרשז"א אסר בגדר קרוב לודאי ומאידך בפקקי פלסטיק התיר
על ידי תלמיד נאמן
05 ינואר 2021, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך מלבוש מתיר להוציא בשבת

בהלכות הוצאה רואים בגמרא 3 דברים שלכאורה אין ביניהם קשר וכולם מותרים משום "דרך מלבוש". 1. בגד 2. תכשיט 3. קמיע מומחה וצריך ביאור מה המכנה המשותף שלהם ? ונראה לי, ש'מלבוש' זה שם כולל לדבר שהוא טפל לגוף, כי הוא נצרך אליו. וזה ההיפך ממשאוי שאין לו  שייכות לגוף והוא לא נצרך, אלא הוא סתם משאוי. הבגד נצר...
על ידי תלמיד נאמן
05 ינואר 2021, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה"סימנים" שבספר התרומה

המה דברי רבינו ברוך, ואף אם איננו יודעים אם היתה לו סיבה מיוחדת לכתוב שם, או בגדר מהדורה אחרונה. ורואים בראשונים שהביאו דברים בשמו שיש מהם שלא הגיעו לידיהם ההוספות המאוחרות.
כשפעם הזכרתי בפני מרן הגרד"ל שליט"א שזה לא "מפתחות" כמו שיש שכינום בטעות, הגיב בפליאה כאומר: וכי מה אתה מחדש?!
על ידי תלמיד נאמן
08 ינואר 2021, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

chaim כתב:
02 ינואר 2021, 23:14
אולם זה רק אם נגע ביין עצמו

כמדומני שרק במוסלמי (מאמין ביחוד ה') הדין כך. ואולי יש בזה שיטות שונות, נא להביא מקור
על ידי תלמיד נאמן
10 ינואר 2021, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג נתינת יד לכלה בכניסה לחדר יחוד וביציאה

יראתי בפצותי כתב:
06 ינואר 2021, 23:45
ומנהג אשכנז המקורי כלל גם נתינת יד בבוקר לפני החופה, ואשמח למי שיבאר לי מנהג זה

האם זה לא היה בזמן שהתחתנו בגיל צעיר בהרבה??
על ידי תלמיד נאמן
10 ינואר 2021, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג נתינת יד לכלה בכניסה לחדר יחוד וביציאה

תלמיד נאמן כתב:
10 ינואר 2021, 18:13
לא דמי כלל, בזמן הגמ' וכן בזמן הב"י התחתנו בגיל צעיר בהרבה. ובנוסף יש עוד שינויים
וכן תמוה לכ' מדוע כב' מכנה "מנהג משובש ומאוס", האם יש לכב' סימוכין?על ידי תלמיד נאמן
11 ינואר 2021, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגברת זרם, והגברת זרם שמתכלה מיד בסיום פעולתה.

אתה מוזמן להביא כאן מאמר אחד, שדן בנושא, ומגיע לרמה נאותה של דיון הלכתי. עד אז לא ראינו ראיה. אני רוצה לקיים הוי וכו' לאריות, ובאמת חושש שיצאו מכשולות (אבל יש דרכים להשיג מאמרים, או לברר בדרך נאותה אצל האוסרים ותלמידיהם). אגב ויכוחים גדולים מאוד יש (בהקשר לזה) גם בנושא פס"ר (או ספק פס"ר) דלא אכפת ל...
על ידי תלמיד נאמן
11 ינואר 2021, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגברת זרם, והגברת זרם שמתכלה מיד בסיום פעולתה.

לגבי פס"ר, יש הרבה לעיין מדעת גדולי הפוסקים במצלמות אבטחה, בדגש על המקרים שאין מצלמה מסויימת שמכסה בוודאות מקום מסויים. ושוב, יש לדון בזה, גם אחרי דעת גדולי המורים. ואגב, השיטה המוזרה, לאסור בלא לדון "שלא יצאו מכשולות" ובעברית פשוטה, שלא יראו שזה לא מחזיק מים, וכמשה מפי הגבורה, היא עקירת התורה, והפ...
על ידי תלמיד נאמן
11 ינואר 2021, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת "שבת שלום" בגמר התפילה

החילוק הוא לא רק בבית הכנסת. כדאי להוסיף עוד נקודה חשובה, אם נקלע אורח לביהכ"נ, באופן כלל אצל חסידים הוא יתקבל בברכה ובפנים מאירות וכו' וכו' וכמובן עוד יותר משמעותי הדבר כשמדובר באורח שבא מארץ רחוקה. אבל אסור לעשות הכללות. יש אנשים שמתנהגים נפלא בכל ציבור וציבור. ועיקר העיקרים כדאי לכל ציבור ללמוד ...
על ידי תלמיד נאמן
12 ינואר 2021, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה למעיינים- לא צריך ידע מוקדם!

אני רוצה להוסיף שהגמ' יודעת כיצד לפרש במשנה כל לאתויי וכו' בדרך רמז לרבות עוד מצב וכדו', אבל כאן מדובר במשמעות של הרחבה בלבד
על ידי תלמיד נאמן
12 ינואר 2021, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה למעיינים- לא צריך ידע מוקדם!

א"כ כב' כיוון במקצת לקושית החכ"צ.
וכמדו' (לו"ד החכ"צ) שהיה מקום לדון שהתם "כל זמן" הוא ביטוי שונה, ובעיקר איננו מתייחס ישירות ל"נראה" ול"אינו נראה". וצ"ע.

אני מאוד מודה לכב' שזיכה אותי לעיין בסוגיא
על ידי תלמיד נאמן
13 ינואר 2021, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי תורה זצ"ל שלא התעסקו בעניני הנהגת הציבור

נחפשה דרכינו כתב:
13 ינואר 2021, 14:19
הגרי"ז מבריסק ובניו לא התערבו בעניני מפלגות ופוליטיקה חוץ מלמחות על פרצות
הגר"ח גריינימן במשך שנים רבות לא באופן רשמי רק מאחורי הקלעים
אם זה נקרא לא, אז מה זה כן??
על ידי תלמיד נאמן
13 ינואר 2021, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בישול בכלי שני

עמנואל כתב:
13 ינואר 2021, 18:57
כמו בהרבה ממלאכות שבת

כבר הקשו האחרונים מגמ' פסחים דמבו' דגם בשר הפסח שנתבשל בחמה לא חשיב מבושל
על ידי תלמיד נאמן
14 ינואר 2021, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות לשמה במצה שמורה לליל הסדר

הוא שומר מחימוץ, אבל לא לשמה. הוא חושב שהעשייה היא לשמה ולא השמירה. אם הנידון אם יש איזשהו צד מקום לחוש, זה ענין בפני עצמו. אבל מעיקר הדין נלענ"ד שמי שאינו עם הארץ גמור מתכוון שכל מה שהוא עושה במסגרת תפקידו כולל השמירה מחימוץ, הכל לשם מצת מצוה (זכור לי ממאפיית "בורר" שהיה שלט כדלהלן: כל מה שאני עוש...
על ידי תלמיד נאמן
15 ינואר 2021, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ועשית ככל אשר יורך"

לישועתך קויתי השם כתב:
15 ינואר 2021, 00:27
הציטוט הראשון אינו שלי
זה השתרבב מדברי דרומאי, אינני יודע איך, ואינני יודע איך למחוק
על ידי תלמיד נאמן
16 ינואר 2021, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה ספר הלכתי שיצא לאור יהיה שימושי?

כי השכילו לתת תחושה ללומד כאילו מבין את הסוגיות היטב, אחרי בקשת מחילה, אני חושב שזה מוגזם שמישהו מרגיש שהבין את הסוגיא, אולי יש הרגשה של קשר לסוגיא או היכרות כלשהי אבל ודאי לא יותר מזה. הסיפור האמיתי (גם בפופולריות של דמויות) שאם אין משהו עוצמתי (כמו הגרצפ"פ או החזו"א או האג"מ וכו' וכו'), הגורם היח...
על ידי תלמיד נאמן
17 ינואר 2021, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההלוך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ונזכר שיש לו חמץ וכו.. מה עם עוסק במצוה?

חימקו כתב:
17 ינואר 2021, 20:11
נראה לי מוזר שלאונן יהיה אסור לאכול פת.
אם אפשר מקור בבקשה
כבר ציינתי לעיל למשנ"ב סי' ע"א סק"ד בשם ברכ"י יו"ד סי' שמ"א שהביא פלוגתת אחרונים בגדר דין נט"י
על ידי תלמיד נאמן
17 ינואר 2021, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב של נכד של הגר"ש וואזנר זצ"ל

לא מבחינה זו אלא מבחינה שהחיסון עדיין לא נוסה דיו לאורך זמן ולא ידוע מה השלכותיו אם ראשי המדינה החליטו להמר על חיי התושבים כדי להשיג ראשונים ובזול את החיסונים זה לא אומר שאנחנו צריכים לנהור אחריהם כצאן לטבח אין הבין כואב מאוד לקרוא דברים משוללי-היגיון, ניחא אם כב' היה בעל הבנה בנושא, אבל סתם בן תור...
על ידי תלמיד נאמן
17 ינואר 2021, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב של נכד של הגר"ש וואזנר זצ"ל

עפר ואפר כתב:
17 ינואר 2021, 21:23
הגאון הנ"ל ואם זה הגרמ"מ קארפ שליט"א

מה פשר דיבורים אלו?? וכי יש לזה משקל מול אלפי ת"ח גדולים בא"י ובחו"ל?
וגם רבנים אלו סה"כ חוששים, איזה משקל יש לזה???
על ידי תלמיד נאמן
17 ינואר 2021, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההלוך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ונזכר שיש לו חמץ וכו.. מה עם עוסק במצוה?

חימקו כתב:
17 ינואר 2021, 21:28
לא הבנתי כונתו

מבואר שם שהטעם שנוטל בלא ברכה כיון שיש מחלוקת אחרונים אם נט"י בגדר מצוה או בגדר איסור