החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 אוקטובר 2018, 13:02
עבור לפורום
עבור לנושא

שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

בשטר החדש ע"ס מאתים ש"ח שיצא לאחרונה (הכחול) נכתב באותיות קטנות מאוד! שיר של אותו איש המודפס שם. ושם בתוך השיר נכתב "אלוקי" עם ה"א במקום קו"ף! שהוא שם משמות הקודש! אמנם הכתב קטן מאוד מאוד. אך בעלי ראיה מיטיבית יכולים לקרוא בבירור ללא זכוכית מגדלת. (מנסיון שעשיתי. רוב ככל המבוגרים לא מצליחים לקרוא. ו...
על ידי שלומי טויסיג
09 פברואר 2020, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

נטילת ידים לתפילה

כתב הגר"י טשזנר שליט"א (שערי תורת הבית עמוד שי"ג) "לפני התפילה צריך ליטול ידיו, ומדינא א"צ כלי לזה, כי רק לסעודה חייבים ליטול עם כלי. ומ"מ יתכן שיש הידור ליטול עם כלי [דבשו"ע (סי' ד' סעיף ז') כתב כן לגבי נט"י שחרית, ובשאר נטילות המבוארות שם בסעיף י"ח לא הזכיר מזה]. וכן די ליטול כל יד פעם אחת וא"צ ג'...
על ידי יהודי רציני
22 פברואר 2020, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סימנים לזיכרון - לפי סדר הדף היומי

מג"ע א"ש בקדימות לברכה   ברכות דף מג: ת"ר 7 דברים גנאי לת"ח.       מבושם לשוק           דף מז':  7 בע"ה חולין בטהרה                                                                       יחידי בלילה                                  תפילה                                                           מנעל...
על ידי אחד התלמידים
27 פברואר 2020, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

זה דו"ח של רבנות הראשית על ייצור גבינה בפולין בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף.
קבלתי אותו ממוחה לכשרות בחו"ל, שהדגיש שהוא העביר אותו לי משום שלדעתו זה לשון הרע לתועלת, אבל בכל זאת זה רק צד אחד, ואסור לקחת אותו כתורה מסיני.
סיכום ביקורת הרבנות הראשית לגבינות עלמה בכשרות בדצים בעלזא ובית.pdf.pdf
על ידי אבר כיונה
05 מרץ 2020, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וו החיבור בתורה

ערוגת הבושם (ר' שמואל ארקוולטי)
אור זרוע לצדיק (ר' צדוק)
על ידי גל גל
06 מרץ 2020, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות סב - האם מותר להתפקד למפקד אוכלסין

בס''ד                                       כיצד מותר לספור אנשים, והאם מותר להתפקד למפקד אוכלוסין   המקור לאיסור   הרמב''ם בהלכות תמידין ומוספין (ד, ד) פסק, שיש איסור לספור את בני ישראל, ובגמרא מצינו שני מקורות לדין זה:   א. בגמרא במסכת יומא (כב ע''ב) מובא, שכאשר ספרו את הכהנים במקדש (כדי לדעת מי ...
על ידי שאר לעמו
17 מרץ 2020, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצר החכמה בחינם

ממש לא! הופנתה להם בקשה מיוחדת בגלל המצב ע"י קוראים. והם נענו לה.
בל נמנע הכרת טוב מבעליו
על ידי גבריאל פולארד
05 מאי 2020, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות פסח שני | איזה הבדלים יש בין פסח שני לפסח ראשון?

מצרף קובץ שכתב אברך בשם שלמה זלמן כהן על ההבדלים בין פסח ראשון לשני
פסחא זעירא.pdf
על ידי שאר לעמו
24 יולי 2020, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ירושלים

יש אשכול יפה בפורום
אלא שהחיפוש פה לא עובד משום מה!
על ידי רוצה להיות טוב
06 אוגוסט 2020, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השפעת דברי תורה על הצומח

אמר מר: כשהוא שוחק אומר: הדק היטב - היטב הדק. נאמרה דעת חכמים בברייתא כי בזמן שחיקת סממני הקטורת יש לומר את המילים הדק היטב - היטב הדק. לכאורה דבר לא ברור, ואמנם הגמרא מביאה מקור והסבר לעניין. מסייע ליה לר' יוחנן, דאמר רבי יוחנן: כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים. אמירה זו של הדק היטב - היטב...
על ידי רוצה להיות טוב
07 אוגוסט 2020, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השפעת דברי תורה על הצומח

מה בין קול לדיבור? כל השמעת 'קול' יפה לבשמים, כמבואר בגמ' (ערכין דף י:): "מכתשת הייתה במקדש, של נחושת הייתה, ומימות משה הייתה, והייתה מפטמת הבשמים, נתפגמה והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוה, ולא הייתה מפטמת כמו שהייתה, נטלו את תיקונה והייתה מפטמת כמו שהייתה". ופרש"י (ד"ה מפטמת הבשמים): "שבה ...
על ידי במבי
08 אוגוסט 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השפעת דברי תורה על הצומח

מובא בחופת אליהו רבה

שלשה קולות ערבים לאדם קול תורה וקול גשמים וקול כספים.

וידוע שהאדם נמשל לעץ, וא"כ צ"ל שקולות אלה חביבים גם על העצים.
על ידי במבי
09 אוגוסט 2020, 08:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השפעת דברי תורה על הצומח

היכן לדוגמא? נא לא להביא ראיה מתמיהת התורה - וכי האדם הוא עץ השדה?! ששם הרי משמע היפוך הדבר. חפשתי באוצה"ח 'האדם נמשל לעץ', ורוויתי נחת. אל תשמור את זה לעצמך. שתף אותנו. ראשי פרקים לפחות. בהמון מקומות מצאנו דימויים בין העץ לאדם, בספר ישעיה כתוב ... כִּֽי־כִימֵ֤י הָעֵץ֙ יְמֵ֣י עַמִּ֔י וּמַעֲשֵׂ֥ה יְ...
על ידי מה אדבר
07 אוקטובר 2020, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בשמחת בית השואבה

נר' לענות על כל השאלות בהקדם ענין ניסוך המים. הנה מבו' בחז"ל שמים התחתונים בכו, והקב"ה אמר להם שיקחו מהם מלח לקרבנות ומים לניסוך המים בחג, וצ"ב. וביאר הגרי"א חבר בספרו אור תורה שענין המים הוא השפעת שפע, והנה ישנן ב' הנהגות בעולם, הנהגת היחוד והנהגת המשפט, ומים העליונים מכוונים כנגד הנהגת היחוד, שהשפ...
על ידי משה אמת
01 נובמבר 2020, 20:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיני ריבית

תקפו כהן כתב:
01 נובמבר 2020, 19:53
מה דין המוציא שטר הלוואה על חברו. בטענת קניתי חלקי בעסקיך, לאחוזים ברווחים? 
זה שאילה בחו"מ,
ולפו"ר אם בשטר כתוב הלואה למה שיהיה נאמן לטעון עסקא, להוציא ממון?
על ידי יושב אוהלים
01 נובמבר 2020, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דיני ריבית

מה דין המוציא שטר הלוואה על חברו. בטענת קניתי חלקי בעסקיך, לאחוזים ברווחים? סתם שטר הלואה איננו שטר עיסקא. ואיך יטען סתם שקנה חלק בעסקיו? אם יש ביחד אם השטר היתר עיסקא או שכתוב שזה כפוף להיתר עיסקא, אז הרי תנאי ההיתר עיסקא בדרך כלל הוא לפי תנאי פירעון שטר ההלואה, ואין הלווה יכול לטעון שלא היו רווחי...
על ידי נדיב לב
13 דצמבר 2020, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין משנה על חנוכה ?

"בדותא" בשם החתם סופר אני השתכנעתי מדברי הרב קוסמן, שהדברים הם בהחלט ממקור טהור של החת"ס. אם כבר בזמן תלמידו של החת"ס הריצו אליו שאלה כזו, והוא אף לא מיהר לומר שתלו בוקי סריקי ברבו הגדול, אין כל טעם והגיון לומר שהמציאו דבר כזה ועוד בספר תולדותיו המוסמך שנכתב עי נכדו לומר שהיה ''מרגלא בפיו'' בזמן שר...
על ידי אברהם לוי
01 מרץ 2021, 13:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה לפורים

תקפו כהן כתב:
24 פברואר 2021, 21:37
בתורה עם כנפיים בגמרא עם קרניים ובמגילה פעמיים. מי אני ומה שמי? 
יש להוסיף: בכתובים תכשיט ללחיים, במשנה בעל זוית או שתים.
ויש עמי עוד אחד ושנים גנוזים, אך לא הצלחתי לסדרם רק כמחרוזת דגים טחובים ורזים, ולא רציתי להיות שוטה בחרוזים. ויבואו נא בעלי התבונה ויגלו הרזים.
 
על ידי דברי יושר
15 מאי 2021, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג השבועות ויציאת מצרים

כידוע, הרמב"ן כתב ששבועות הוא העצרת של פסח, כמו שמיני העצרת של סוכות,
וא"כ הוא בעצם סיום של חג המצות, ובוודאי שייך ליציא"מ.
על ידי הערשלה
16 מאי 2021, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג השבועות ויציאת מצרים

מה הקשר בין יציאת ב"י ממצרים לחג השבועות ? (מקורות!!!! בבקשה ותודה) שמות פרק ג (יא) וַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶל־הָ֣אֱלֹהִ֔ים מִ֣י אָנֹ֔כִי כִּ֥י אֵלֵ֖ךְ אֶל־פַּרְעֹ֑ה וְכִ֥י אוֹצִ֛יא אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָֽיִם: (יב) וַיֹּ֙אמֶר֙ כִּֽי־אֶֽהְיֶ֣ה עִמָּ֔ךְ וְזֶה־לְּךָ֣ הָא֔וֹת כִּ֥י אָנֹכִ֖י שְׁל...