החיפוש הניב 89 תוצאות

חזור

על ידי שאול
06 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

ניטל ללמוד או לא

נכנס מישהו אל הבאבובער רבי ואמר בלגלוג: אני רוצה לראות את הגהינום של הלומדים בניטל! אמר לו זה איני יכול להראותך אבל אוכל להראות לך את הגהינום של המלעיג על דברי חכמים... כמה חכמה במשפט כה קצר! לאמר אתה נוהג כך אינני חושב שמגיע לך גהינום על מנהגך לפי רבותיך, אבל באותה מידה אל תחשוב שמגיע לי גהינום על ...
על ידי חכם באשי
21 מאי 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

כ"ז מועתק מקונטרס "עטרת יעקב" שנדפס בעילום שם לפני כמה שנים בירושלים, וקיבלתי במייל, ואני מעתיק כל השייך לעני"ז. במקור יש קטעים מודגשים יותר. בגמרא (ברכות כח:) שנינו, תנו רבנן כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להו הזהרו בכבוד חבריכם, ו...
על ידי עפר ואפר
29 מאי 2018, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

זיופים בארון הספרים היהודי

נמאס כבר לראות בספרים בני זמננו שמזכירים את "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית" כולם יודעים שזה מזוייף בוודאות גמורה וברורה, ולמרות זאת נוהגים בזה "כיוון דעל על". (כידוע בספרים אלו, לא רק שהדברים מזוייפים מתוכם בלי שום פקפוק, אלא גם שיש עדויות על סדר הזיוף). אילו הייתי שיפוטי הייתי אומר שזה נוגע קצת לזלז...
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי במבי
13 דצמבר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

כותב הסמ"ג - יותר חפץ הקב"ה באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק ועיקר תפילין נצטוו להיות זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה ויותר הם צריכים זכר וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים כל ימיהם. (סמ"ג עשה ג')

חידוש עצום !!!
על ידי יצחק
03 אפריל 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שמעתי הלצה בערך כך (בלי אחריות על הפרטים), ר' יעקב קמנצקי היה תקופה רב בקהילה חסידית מודרנית (יחסית) בטורנטו, יום אחד הם אמרו לו שכאשר יהודים נאספים לסעודה זה זמן גדול מאד שיכולים לבקש מהקב"ה מה שרוצים כי כתוב ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך וכו' וכידוע שהמלך הוא הקב"ה ואסתר היא כנסת י...
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

כשביקש הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל להדגיש את חשיבות המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות אך בד בבד לדעת כי לא זה העיקר. היה מספר את הסיפור הבא בדרך צחות. כשביקרתי באחת מערי השדה בסביבות העיר ניו יורק לצורך אסיפת כספים לישיבת חכמי לובלין, פגשתי ביהודי עשיר עם הארץ גדול, הלה ביקש להפגין בפני את 'למדנות...
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

סיפר פעם הרב רוזנבלום שהוא נכנס פעם לבית הכנסת בצפון הארץ. לאחר שסיים החזן את תפילת החזרה, הגבאי דפק על השולחן וצעק: "קדיש"... במבט לאחור לא היה נראה לרב שיש מוהל בבית הכנסת או אבא צעיר והוא חשב אולי יש סנדק. הוא ניגש לגבאי ושאל: "נו... למי מגיע מזל טוב?!" הגבאי ענה מיד: "לא מזל טוב זה יום הפטירה של...
על ידי יוספזון
16 יוני 2019, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כולל בתוכו עולם העשיה הגשמי(העולם הזה)?

במקום לחפש השגות גדולות על במתי האינטרנט, הייתי מציע לך, לגשת לארון הספרים ולהשתמש בהם. וכבר כתב רבינו המאור ושמש זי"ע את סיבת נפילתם של כת ש"ץ שר"י, כי למדו את תורת הח"ן שלא בטהרה, ודין גרמא לנפילתם לבאר שחת. על כן, הדברים מבוארים היטב בארוכה בספרי החסידות, וכהיום גם יש פירושים על ספרי החסידות לרוב...
על ידי מבקש אמת
01 יולי 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחביבים ביהדות

דבר ידוע ומוסכם הוא אצל החכמים בחכמת הנפש שכוחות נפשו של האדם צריכים לבוא לידי ביטוי ומיצוי, ואם אינו עושה כן זה יגרם לו הרגשה רעה ותסכול, הרבה פעמים בתת מודע. וממילא בשביל להניח נפשו ודעתו של האדם מומלץ שיתעסק לעתים בדברים הממצים את כשרונותיו וכוחות נפשו, גם אם אין בהם תועלת כשלעצמם. והרי זה דומה ל...
על ידי ספר וסופר
09 ספטמבר 2019, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ומשביע לכל חי 'רצון' - מה פירוש?

אני לא כל כך מבין מה לא מובן במילה רצון. לכאורה 'בלי עיון במפרשים', הפסוק מיוסד על הביטוי 'שבע רצון', וכמו שנאמר בפסוק 'נפתלי שבע רצון', וגם כאן כתוב שהקב"ה 'משביע רצון' לכל חי. וזה לא חייב להיות בתחום של פרנסה, זה יכול להיות משרה, זה יכול להיות דירה שאדם גר בה, זה יכול להיות ילדים, שכנים, בגדים, חב...
על ידי במבי
19 ספטמבר 2019, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, זה עדיין מכובד?

זכור לי סיפור ששמעתי פעם מר' חיים הרשברג זצ"ל על חסיד קרלין שנזדמן לישיבה ליטאית וניגש לפני התפילה לרב במקום ואמר לו שהוא מתנצל אך דרכו להתפלל בקול רם ובצעקות וענה לו הרב שהוא לא מרשה לו בשום פנים ואופן. כמובן אותו חסיד התחיל להתפלל ולא היה מסוגל להתפלל בלחש והחל להתפלל בקול (עם היד ליד האוזן בזמן ה...
על ידי סענדער
22 ספטמבר 2019, 10:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

@אח שלך 
הכותרת של שאלתך אומרת הכל.
ההנחה המוטמעת בה היא: אנחנו צריכים לשנות סגנון, אלא אם כן זה עדיין מכובד.
ברגע שיתברר שזה לא מכובד לצעוק בתפילה, אנו צריכים לשנות את הסגנון. 

'מה יפית' במיטבו...

אני רק תוהה מה הנושא הבא שלך לסדר היום
נגד המסורת המקובלת בידינו מאבות אבותינו.
על ידי מענטשאלע
22 ספטמבר 2019, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

לא נכנס לשאלה ספיציפית זו או אחרת. עובדה היסטורית היא שהמשנים השתנו ללא היכר, כל אלו שהתחילו עם שינויים זוטריים כאילו הגיעו רחוק מאד, לא חבל? תמשיכו כל אחד עם המסורת שלו ושל אבותיו ורבותיו.
על ידי שמעיה
27 אוקטובר 2019, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

שאר לעמו כתב:
27 אוקטובר 2019, 00:35
גבריאל פולארד כתב:
26 אוקטובר 2019, 23:41
9 10 דקות זה נקרא להאריך.
7-8 דקות למי שמדבר בנחת עם כוונה למה שאומר (לא לעצור ולחשוב פירושים) זה תפילה מכובדת מאוד.
וראינו גם גדולי עולם שהתפללו מהר מזה.
אני לא ראיתי.אכן. כי מי שאתה לא ראית אינו מוגדר כ'גדולי עולם'. גדולי עולם שעל כבודם צריך להקפיד, יש רק ממגזר וחוג מסוים.
על ידי שמעיה
27 אוקטובר 2019, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

כתמיד, ביקורת כלפי אחרים ושונים, בוגרת ומתאימה. ביקורת כלפי צרות מוח ונקודת מבט מצומצמת על העולם - קטנונית ולא מתאימה.
הצלחה וברכה.
על ידי תורה ויראה
08 נובמבר 2019, 07:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

הרש"ב מפורש אומר שמשה הי' ממוצע בין הקב"ה לישראל וגם מש"כ איש א' זה בז"א ולא האוא"ס, אבל האחרון כותב מפורש שזה האוא"ס בעצמו שהשכין עצמו בגוף ולכן אין קושי של ממוצע כלל, וזה שאומר שלא מצא כן מפורש, הירושלמי הוא בדיוק כמו הזהר, ולא קוראים את זה כמו תוכים (ואולי תסביר לי מה ההבדל בין זה לנצרות, ובלי ל...
על ידי תורה ויראה
08 נובמבר 2019, 07:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

רציתי עוד להוסיף, שמי שמכיר קצת ספרי חב"ד, והרבה בספרי הרבי האחרון, רואה שמסתכל על אלקות ועל אוא"ס באופן נעלה עד מאוד. שהוא למעלה משכל נברא, ולמעלה ממהות השכל בכלל, ולמעלה מגדר רוחני בכלל, וכו'. ואכ"מ. ולחשוב שאותו יהודי שעסוק כ"כ בלבאר עד כמה נשגב ונעלה הוא האלוקים, חושב על עצמו או על חמיו שהם הם ה...
על ידי גל גל
18 נובמבר 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה גיל הערבים עושים ברית מילה

פולני כתב:
18 נובמבר 2019, 19:11
תנא היכא קאי כתב:
13 נובמבר 2019, 23:49
קרוב שלי שהוא מוהל במקצועו, סיפר לי שהוא מל כמה מוסלמים, והם היו באיזור גיל 9 חודשים עד שנתיים.

מותר למוהל למול ערבים?
כתבו על זה פעם פה... 
3. לך לך - ברית מילה לגוי.pdf
 
על ידי שאר לעמו
19 נובמבר 2019, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

חוסר שפיות או דמיון ? אתה מוזמן ליסוע, ועל הדרך או סכין בגב או מאסר, או לרדוף את עם ישראל באינתיפאדה נוספת. בהצלחה אתה אומר שזה מסוכן, ייתכן בהחלט אבליש לי מה לאמר לך על זה -  א - תתחיל לקדם את זה באומות העולם,  ב- מצווה ציבורית אין עליה טענה של מסוכן, יש פה גם עניין של מלחמת מצווה שבה ברור לך שמסו...
על ידי אח שלך
01 דצמבר 2019, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעבר הירדן

למרות שיש כאן מי שמסרב לראות בזה דבר האומר דרשני - אני כן מזדהה עם ההרגשה שמשהו עמוק מסתתר כאן. כי רואים בתורה הרבה עסק גם סביב הירדן עצמו וגם סביב טקס חצייתו בזמן יהושע שהיה באופן מופלא במיוחד, ועוד. ובכלל - ישנה משמעות מאוד גדולה בתורה לנהרות. וגם סתם כך למקומות שונים בארץ. (שמבחינתנו אפילו לא היה...
על ידי אח שלך
01 דצמבר 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שהחינו על אינטרנט

צריך לברך: ברוך דיין האמת. גם לשיטתך על איבוד הגוף נתקנה ולא על איבוד הרוח בכל מקרה הנופל שואל במקרה שיש לו היתר מובהק ומסייע לו בחייו ממש קח דוגמה. יש אנשים שדרך תוכנה באינטרנט משפרים את ראייתם הלקויה עדיין יש מקום לדון אם שייך ומתאים ברכה על דבר שרוב מוחלט של המשתמשים בו ניזוקים ומאבדים עולמם ומי...
על ידי שמואל איליביצקי
25 דצמבר 2019, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות יחולו על ראשי

חלק ממה שמובא בקישור הנ"ל זה מופיע בסידור תורת אמת של רעדעלהיים, כנראה המקור מספיק קדום. וכך נכתב בפורום אוצר החכמה: "כך כנראה מתייחס לזה גם הגאון רבי יעקב רוזנטל זצ"ל בספרו 'משנת יעקב' פכ"ט מהל' שבת ה"י: והנה לאור זה, נראה, דאותן הנשים שלא מקפידות להתפלל בשבת בבקר, אם אומרות איזה תפילה בקומן אחרי מ...
על ידי יושב אוהלים
31 דצמבר 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

מסתבר שאין כוונתו שאם יש זוג תפילין אחד מספר רגעים לפני השקיעה באופן שרק אחד יכול להניח, יניח הרשע. אם הסמ"ג כותב שיותר חפץ ה', אנו צריכים לעשות את חפץ ה' וא"כ בזה שניתן לאותו אדם אנו מקיימים את חפצו יתברך. לפעמים המצווה זה לא לעשות. ואדרבה אדם השואף להגיע למטרה לעיתים הוא אף במדרגה הגבוהה יותר ממי...
על ידי שלמה בו דויד 15
09 ינואר 2020, 19:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים

ומחוקק מבין רגליו תלמידים אלו נשיאים שבא"י.
מחוקק אלו הנשיאים המרביצים תורה בעם ישראל. ובין רגליהם היינו הרבצת התורה שלהם לאנשים שנהיים לומדי תורה, וכמו עובר היוצא מאישה כך האדם נעשה לתלמיד חכם בגלל רבו
על ידי רז בן ציון
28 ינואר 2020, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

הגהות הב"ח נדפסו כמעט 200 שנה לאחר פטירתו,
יתכן שבמשך השנים נוספו הגהות בשולי הדף, שבטעות יוחסו אליו,
כפי שטוען הרב מונדשיין במאמר שפורסם בקובץ מוריה:

image.png
על ידי אוריאל
28 ינואר 2020, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

יש להוסיף שההגהה הזו שבברכות כב:, נמצאת ג"כ בהגהות הב"ח על הרא"ש שם, ושם בשינוי לשון קצת.
על ידי אברהם משה
19 מרץ 2020, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגובת החולה הראשון מקורונה בארץ ששוחרר מבית החולים

כוונתו היתה שזה לא פורום לעמי הארץ הבאת תיעוד של אמונה ודבקות לא חייבת להיות מיועדת דווקא לע"ה. לפחות לפי ההגדרה של ע"ה בברכות מז ב. אדרבה, קריאה פומבית ומיוחדת זו, של מילות קריאת שמע, עלולה לרגש כל יהודי עם לב המסור לאביו שבשמים. מובא בריש ברכות שאלו מילים שאמורות לעורר יראת שמים, וידועה ההלצה המי...