החיפוש הניב 48 תוצאות

חזור

על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היהודי הקדוש מפשיסחא

היהודי הקדוש הוא רבי יעקב יצחק מפשיסחא, הוא היה תלמידו של הרבי מלובלין, ולא רצו לקראו בשמו שהוא כשם רבו לכן קראוהו "היהודי הקדוש". רבי שמחה בונם מפשיסחא היה תלמידו וממשיכו של היהודי הקדוש. שם העיר באיות פולני הוא פרזשיסחא (Przysucha) לכן יש שכותבים פרשיסחא ויש כותבים פשיסחא, אבל בהגיה אומרים פשיסחא...
על ידי פולני
01 יולי 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קדושה בפירות ארץ ישראל?

בית חדש על או"ח סימן רח קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי (במדבר לה לד) ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל ואמר אם תטמאו את הארץ נמשכת הטומאה גם בפי...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קברו של רבי עקיבא

בנימין חינקיס כתב לי שלא הוא כתב את המאמר. אנסה להיזכר מי כן. זו היתה כתבה של ישראל קצובר - א. פאר. הוא כתב שקברו של הרמח"ל האמיתי הוא ככל הנראה בבית הקברות בכפר יסיף, כיום בית קברות מוזנח ועזוב בכפר ערבי. ההוכחה לכך היא שהמסורת על קברו של הרמח"ל העכשווי וכן המצבה במקום זה משהו טרי מהעשרות שנים האח...
על ידי פולני
02 יולי 2019, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

לעניות דעתי - רבי עקיבא לשיטתו - שאמר בברכות ס: - כל דעביד רחמנא לטב עביד, ואף כששמע קול המונה של רומי וכשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היה מצחק - מכות כד.-כד: וכן בסנהדרין קא. - "אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להן חמה עזה יש בעולם, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק, אמר...
על ידי פולני
04 ספטמבר 2019, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

בעיקרון בקדמונים מצינו צורת חישוב גימטריאות שאותיות קרש"ת הן גימטריא 100,200,300,400 (כנהוג אצלינו), ואותיות םןץף"ך הן גימטריא 500, 600, 700, וכו'.
ממילא לפי זה צ"ל תש"פ ולא תש"ף.
כי תש"פ משמעותו 780, אך ף' אינו 80 אלא 800.
על ידי פולני
19 ספטמבר 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

נפתולי כתב:
09 ספטמבר 2019, 14:26
עכשיו קיבלתי במייל במבזקי העדכונים:
שנת תש"ף. 'ידיעות': אחרי שקיבלה מאות פניות בשבועות האחרונים, האקדמיה ללשון עברית קבעה: שנת תש"ף ולא תש"פ.
סיבה נוספת לכתוב דוקא תש"פ ולא תש"ף.
 
על ידי פולני
24 אוקטובר 2019, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

יתכן עוד שהנשים בכלל לא צריכות לברך את הברכות הללו כי הם לא חייבות בתפילה והברכות הללו תקנו רק כעין תפילה ולא מדין ברכות הנהנין (הרמב"ם סידר את הברכות הללו בהלכות תפילה ולא בהלכות ברכות, משום שבאמת לא היה ראוי לברך על הדברים הללו ברכות הנהנין, רק כל בוקר צריך להודות ע"ז וזה כעין תפילה ודו"ק) בגמרא ...
על ידי פולני
29 אוקטובר 2019, 18:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

שמעתי בעבר שאומרים כך בכוונה, עפ"י דברי הזוה"ק 'מאן פני האדון ה' דא רשב"י', לכן אומרים אלוקַי ולא אלוקִי. אשמח לשמוע אם יש מקור לטעם זה מפי צדיקי הדורות. למיטב זכרוני יש. (ענין האלוקות של צדיקים הוא נושא רגיש ועדין, ובאופן כללי ביאורו הוא שצדיקים מבטלים עצמם לקב"ה וממילא מתגלה בהם האור האלקי (שנמצא ...
על ידי פולני
08 נובמבר 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

בורות. יושבים כאן אנשים שלא מבינים את השפה והקודים של תורת חסידות חב"ד, לא למדו מימיהם מאמר בליקוטי תורה במשך ארבע חמש שעות (גילוי נאות - אני כן למדתי, כמה וכמה פעמים), ומדברים על אחד מצדיקי הדור הקודם, שגדולי ישראל (חוץ מגדולי חוגים מסוימים) חרדו לשמעו, יהודי שהיה בקי עצום בכל מכמני התורה הקדושה נג...
על ידי פולני
18 נובמבר 2019, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

מי יודע לענות, האם תמיד היו כאלו יהודים תמימים שחשבו שגדולי ישראל זקוקים לעזרתם בהנהגת הדור ובהכוונה מה ה' אלוקינו מבקש ממנו, או שזהו חולי חדש שירד לעולמנו בדורנו השפל דוקא?

אם זה באמת מה שהקב"ה רוצה למה שום גדול מגדולי הדור לא דוחף לענין, חוץ מכל מיני יהודים מעניינים שעסוקים בענינים כגון אלו.
על ידי פולני
25 דצמבר 2019, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

שאלת שאלה קשה, ולא פירטת מספיק פרטים לצורך המענה. כתבת שבמשפחתך לא נהגו כר"ת, אמנם השאלה היא מהו מנהג קהילתך (לעתים בדברים של מנהג נמשך האדם אחר מנהג הקהילה ולא אחר מנהג המשפחה, וכמו ששמעתי מידיד שבמשפחתו נהגו להניח התפילין באופן שונה ממנהג הקהילה, והרב וואזנר זצ"ל הורה לו לילך אחר מנהג קהילתו), ואם...
על ידי פולני
25 דצמבר 2019, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

זחלתי ואירא שלא ישתמע ח"ו מדבריי זלזול בהרה"ק בעל דברי יציב זי"ע, אבל אחר בקשת המחילה, ותורה היא וללמדה אנו צריכין. הרי בכל מחלוקת הלכתית ישנם שני צדדים, וברור שהמחמיר סבר שהמקיל הוא חוטא ומגביר כח הסט"א ומרחיק הגאולה ל"ע, כיון שעושה מעשה איסור, מכל מקום המקיל לא חשש בגלל זה מלנהוג כקולתו, כיון שאצל...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

עיין ספר 'נר איש וביתו' - נמצא באוצר החכמה, המחבר הוא מהרבנים המשיבים ב'קו ישיר להלכה' כבר שנים רבות - שפוסק בפירוש להדליק באולם שמחות, ואפילו כתב שהשוהה בבית חולים בליל חנוכה ויושב רוב הזמן בבית הכנסת של הבית חולים יוכל להדליק שם בברכה. גדולי ישראל שהקילו להדליק מחוץ לבית (הרש"ב מליובאויטש ועוד מצד...
על ידי פולני
01 ינואר 2020, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

שני חרשים נפגשו בדרך למקווה. 'אתה הולך למקוה'? 'לא, אני הולך למקוה'. 'אה, חבל, חשבתי שאתה הולך למקוה...'. ולעניננו, הויכוחים בנושאי הקפדה או אי הקפדה על הלכה בחוגים החסידיים הוא בעצם שיח חרשים, כיון שבחוגים החסידיים ההשקפה הכללית היא שלצדיקים יש שיקול הדעת לחרוג לעתים מהשולחן ערוך הסטנדרטי (חוץ מחב"...
על ידי פולני
22 ינואר 2020, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

אתה נכנס פה לנושא הרחב האם התורה מתעדכנת עם רוח הזמן,
והתשובה היא שלא, התורה נשארת עם אותם כללים מימי הפוסקים גם אם זה נראה לא רלוונטי כיום.
על ידי פולני
28 ינואר 2020, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

האם בהגהות הב"ח שורבבו הגהות שאינן מן הב"ח? בברכות כב: - דף היומי של שבת - הב"ח מציין בדברי התוס' לספר נחלת צבי על או"ח סי' סה סק"א, שמבאר את דברי התוס'. הבעיה היא שלפי כותבי העתים הב"ח נסתלק בשנת ת"א, ואילו הספר הלז - מתלמיד הב"ח - יצא לאור עולם רק בשנת ת"ו, לפי המופיע בשער הספר מהדורת זכרון אהרן. ...
על ידי פולני
20 אפריל 2020, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

ולעניננו, הויכוחים בנושאי הקפדה או אי הקפדה על הלכה בחוגים החסידיים הוא בעצם שיח חרשים, כיון שבחוגים החסידיים ההשקפה הכללית היא שלצדיקים יש שיקול הדעת לחרוג לעתים מהשולחן ערוך הסטנדרטי (חוץ מחב"ד ועוד חסידויות בודדות אף אחד לא יאמר זאת היום בקול, כיון שמפחדים מתגובת ציבור בני התורה, אחרי התקדימים ש...
על ידי פולני
14 מאי 2020, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרים ונושאים שהושמטו - (צנזורה פנימית?)

@יוספזון אגב, בסיפור הזה ספציפית, (שכמדומה שסבי אמר לי ששמע את הסיפור מחותנו ר' שולם שבדרון), ראיתי פעם מש"כ שבאמת אחד מגדו"י כך כתב, אולי היה זה החת"ס... אבל הרעיון נשאר אותו רעיון... מה שהחת"ס יכול לומר ולהסביר, לא יכול לומר כל אחד, בגלל שזה נראה לו... קיימת אמרה מפורסמת מאחד מגדולי ישראל זצ"ל (ל...
על ידי פולני
14 מאי 2020, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מושג של תפילה בלב?

לקיים חיוב תפילה שתיקנו חז"ל, שחרית מנחה מעריב וכדו', נפסק להלכה שלא יוצאים בהרהור בלב. אמנם יש הרבה מאמרי חז"ל שמשמע בהם שה' שומע תפילת האדם אפילו כשהיא בלב בלבד, ולכאורה זה לגבי בקשות של רשות שאין צורך להקפיד בהם על הל' תפילה. אצטט כמה מהם שזכור לי כרגע: מדרש רבה שמות - פרשה כא פסקה ג ד"א מה תצעק ...
על ידי פולני
14 מאי 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוהר פרשת אמור

זוהר חלק ב דף לח/א וכתיב (שמות לד כג) יראה כל זכורך את פני האדון יהו"ה, מאן פני האדון יהו"ה, דא רבי שמעון בר יוחאי, דמאן דאיהו דכורא מן דכורייא בעי לאתחזאה קמיה. וביאורו יובן מן הזוהר הבא: זוהר חלק ג דף רסה/ב תנינן, דחיובא עליה דבר נש לקבלא אפי שכינתא בכל ריש ירחי ושבתי, ומאן איהו, רביה, כל שכן בוצי...
על ידי פולני
14 מאי 2020, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוהר פרשת אמור

זוהר חלק ב דף קסג/ב רבי יוסי ורבי יהודה ורבי חייא הוו אזלי בארחא, פגע בהו רבי אלעזר, עד דחמו ליה נחתו מן חמרי כלהו, אמר רבי אלעזר, ודאי אנפי שכינתא חמינא, דהא כד חמי בר נש צדיקיא או זכאין די בדרא ואערע בהו, ודאי אינון אנפי שכינתא . ואמאי אקרון אנפי שכינתא, בגין דשכינתא אסתתרת בגווייהו, איהו בסתימו ו...
על ידי פולני
15 מאי 2020, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התנאים והאמורים ומקום מגורם

דוקא התנאים בדור החורבן עצמו התגוררו בעיקר במרכז, רבי עקיבא בבני ברק, רבי אליעזר בלוד, ועוד. לאחר מרד בר כוכבא וגזרות אדריינוס, שהיו כששים שנה אחרי החורבן למיטב זכרוני, מה שמכונה בחז"ל דורו של שמד, שבעצם מבחינת האסון אז היה זה ממש כמו תקופת השואה ל"ע, נחרב הישוב היהודי באיזור המרכז, ירושלים עצמה נחר...
על ידי פולני
21 מאי 2020, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע המזמרים ב"בזכות התנא האלוקי" אומרים "אלוקי" בניקוד פתח?

ענין האלוקות של צדיקים הוא נושא רגיש ועדין, ובאופן כללי ביאורו הוא שצדיקים מבטלים עצמם לקב"ה וממילא מתגלה בהם האור האלקי (שנמצא בעצם בהסתר בכל הבריאה אתה מבקש לא להתקיף שזה כפירה?????? מה אתה רוצה שנשתוק, להגיד על צדיקים אלוהים, ובלי מקור? שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. ועל זה מסרנו נפש בכל הדורות לת...
על ידי פולני
24 מאי 2020, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקלטת הטיש האחרון של ה"פני מנחם" מגור זיע"א - שושן פורים תשנ"ו

מה אמור להיות בו? היה זה טיש חריג מאד, הוא סירב להיכנס לטיש לפני שיאכלו את כל המאכלים למרות שכרגיל תפקיד הרבי הוא לחלק שיריים למשתתפים כידוע, והפטיר שכבר אינו יכול לסבול ריח של אוכל, אלו שהיו במקום טענו שבכה בשעת ה'שמועס'. תוכן הדברים היה באופן חריג בענין המעבר מהנהגת שאול המלך לדוד המלך, והסיבה שה...
על ידי פולני
25 מאי 2020, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ומענין הריבניצער חזרה לענינינו ולאשכולנו ידוע שהרה"ק מל במסירות נפש ילדי ישראל תחת מסך הברזל, והמשיך את מלאכתו אף בארה"ב למרות שמעולם לא ידע את המלאכה מסופר שפעם כאשר ראה הררבי מסאטמאר איך שהוא מוהל, אמר להרה"ק, גם אני מוהל, שאל אותו הרה"ק ולמה אינכם מוהלים, ענה כי אינני יכול איך שאני שמעתי, זו הית...
על ידי פולני
25 מאי 2020, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

בחור רפה שכל ל"ע הגיע לאדמו"ר מגור בעל הפני מנחם בשנים בהן כיהן כראש ישיבת שפת אמת ושאלה 'גאונית' בפיו:
שנינו במשנה 'שנים אוחזין בטלית וכו' יחלוקו', וכי מה יש לעשות עם חצי טלית בעלת שתי ציציות?
ענה לו הפני מנחם: היא ראויה לאחזה בעת אמירת 'ברוך שאמר'...
על ידי פולני
26 מאי 2020, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת כפיים בחיפה והגליל

שמעתי מאחד שחקר הרבה את המנהג הזה, ואחר שדחה הטענה, שהיא מתורת האר"י, שא"כ היה נהוג ע"י הספרדים. הסיק שכך נהגו בתחילה העולים האשכנזים (מסתמא החסידים), שלא מלאם לבם לבטל מנהג אשכנז, רק הוסיפו פעם אחת בשבת, וממילא נהגו מוסף, ומכאן המנהג שנושאים כפיים בכל המוספים. כך שמנהג זה אין בו טעם ממש, אלא הוא פ...
על ידי פולני
26 מאי 2020, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת כפיים בחיפה והגליל

למי שמכיר קצת את יחס החסידים - ובפרט דורות הראשונים לחסידות שביניהם היו מגדולי תלמידי הבעש"ט - לכל הנהגה והנהגה, ובפרט במנהגי התפילה, פשוט וברור שלא היה זה סתם מנהג פשרה חסר משמעות. זה שאנחנו כיום לא יודעים מה היה טעמם ונימוקם עדיין לא מתיר לנו לפרשן אותם וממילא לטעון שכיום טעמיהם לא רלוונטיים. הרב...
על ידי פולני
31 מאי 2020, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשיאת כפיים בחיפה והגליל

בכל אופן רציתי להודות לך על האשכול המושקע ועל המידע שכתבת בנושא זה, רק שדעתי כמו שכתבו אחרים לעיל שאין שום בעיה לדון בנושא אך אם אתה רוצה לשנות את המנהגים תכתוב על כך מאמר מסודר ותביאו בפני פוסקי הדור ובפני מנהיגי הקהילות וכאשר הם יאמרו נעשה, בהצלחה רבה. לבי אומר לי שהרב פותח האשכול נמנה על הקהילות...
על ידי פולני
01 יוני 2020, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לועג לרש במת מחלל שבת

נפטר בכניסה לידי יהודי מבוגר שהיה מחלל שבת בפרהסיא, ונסתפקתי האם לירד ללוותו כשיקחוהו כאן לאמבולנס. מחד גיסא אמרו חז"ל 'הרואה את המת ואינו מלווהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו', אך מאידך גיסא האם זה נאמר גם על יהודי מחלל שבת? אשמח לתשובה מן היודע ההלכה בזה. וודאי שאין חיוב לוויה למומר לכל התורה [ומח...