החיפוש הניב 287 תוצאות

חזור

על ידי ספר וסופר
27 ספטמבר 2019, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונת חכמים להלכה!!!

אצלי הדבר פשוט, שמסורת התורה שבעל פה, נמשכת ממשה רבנו נמשכת עד דורנו, מרב לתלמיד. וכן מה שנאמר על העוסק בתורה לשמה "נהנין ממנו עצה ותושיה", ענינו שהחכם רואה את כל העולם במבט מאיר. ולעומתו אחרים מגששים באפילה. זה מוסכם כמו שכתב הרמב"ם, השאלה מה נקרא תורה שבעל פה. חידוש שחידש חכם מדעתו אינו בא במסורה...
על ידי במבי
29 ספטמבר 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והתפלל

הועתק מ https://ashoova.co.il/and-i-waited/ וזה בערך התשובה של ayedavid רק באריכות... ... שאלה נוספת, שמתם לב כשבן אדם מתפלל אז הוא אומר "אני עכשיו מתפלל", אבל כשמישהו מבשל הוא לא אומר "אני מתבשל…" אלא הוא אומר "אני מבשל". אז למה בתפילה אנחנו לא אומרים "אני מפלל"? למה אומרים "אני עכשיו מתפלל"- תגיד ...
על ידי במבי
01 אוקטובר 2019, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

חידוש: כוונת "אבינו מלכינו כתבינו בספר גאולה וישועה"

המטה משה כותב שתפילת אבינו מלכינו נוסדה ע"י רבי עקיבא כנגד תפילת שמונה עשרה ואבינו מלכנו כתבנו בספר גאולה וישועה הוא כנגד "גואל ישראל" https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30738&st=&pgnum=156 כותב רש"י במגילה יז: על ברכת גואל ישראל: "ואע''ג דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלא שיגאלנו מן הצרות הב...
על ידי ספר וסופר
02 אוקטובר 2019, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת אתה גבור

בריאה עיקרה חסד, לאו דוקא גבורה. הגבורה המתוארת בברכה זו, היא כאשר ההשפעה האלוקית חודרת לתוך מציאות שמנוגדת לה ומשתלטת עליה. זה התוכן של 'מחיה מתים'. והרי בברכה נכלל תחת ההגדרה כמו כן - סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים - כאשר 'מקים אמונתו לישני עפר' הוא רק אחד מהדוגמאות של - 'מחיה מתים ברחמים רב...
על ידי ספר וסופר
03 אוקטובר 2019, 12:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך עושים היום תשובה בהרגשה חיובית (ולא מחכים שהתקופה הזו תעבור כבר ח"ו)

חושבני שניתן להסתדר עם זה, ויש לחקור במשמעות המילולית בלשון הקודש. כאשר יתכן שאחד מכינוייו הנרדפים של החטא הוא אשם, והוא כמו שאומר במספר ניסוחים שחטא. לא הבנתי מה כתבת במוסגר שלא לפרש שמות נרדפים מגלים תמיד מהות חדשה במושג, ואני לא בטוח שמושג היסודי בעברית שוגה בפרשנות של המילה אשם. כי כאשר שואלים ...
על ידי יהודי
03 אוקטובר 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקודות לבנות באתרוג

מראה לבן פוסל באתרוג. כך מבואר בשו"ע סי' תרמח סט"ז (היכן שמבואר ששחור פוסל). אמנם בספר ארבעת המינים וכו' (של הרב עדס) מביא בעמוד רט בשם הגרי"ש בהאי לישנא (העתקתה מהמקור): אמר לי הגאון ר׳ עזריאל אויערבך שליט״א שמרן הגרי״ש אלישיב שליט״א אמר שהיום אין מראה לבן, ור״ל שכל המראות הלבנים שבאתרוג הם אפרפרים...
על ידי גל גל
03 אוקטובר 2019, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נקודות לבנות באתרוג

מלמד להועיל כתב:
03 אוקטובר 2019, 17:10
קניתי אתרוג מהודר ונקי מאד, אבל יש לו למעלה למעלה ליד הפיטם, שתי נקודות לבנות
ממרחק של 20-30 ס"מ לא רואים אותם
זה בעיה?
מצורף קובץ הלכות קניית ארבעת המינים, נידון שם...

הלכות ארבעת המינים.docx
על ידי יעקב שלם
04 אוקטובר 2019, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

בבתי הוראה יש כוסות מדידה דוחסים מאכלים מזינים לפי הגודל כמו תמרים חלוה וכדו

אגב כמדומני שתיה ואכילה לא מצטרפים

המורים מציעים לעשות אם אפשר כל עשר דקות
כך יותר קל לנהל את זה

יש מצבים שבהם מקילים פחות מתשע דקות אבל עדין זה שיעורים
על ידי יעקב שלם
04 אוקטובר 2019, 17:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

ayedavid כתב:
04 אוקטובר 2019, 15:05
מותר לדחוס תמר? לחם?

למה לא 
זה לפי נפח
וכמובן שהוראה שייכת לבעלי הוראה
אבל שידעו מה לשאול
על ידי חיים ליצא
04 אוקטובר 2019, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

ניתן לקחת כוס ולשקול לפי מים 30 סמ"ק ולסמן עד איכן זה וביו"כ למדוד לפי זה
על ידי תיובתא
05 אוקטובר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?

לענ"ד בכל התפילות הנוגעות לכלל כבר תקנו לנו אנשי כנה"ג בתפלת שמונה עשרה ובשאר תפילות וברכות את כל מה שצריך להתפלל עליו. וד' הטוב בעיניו יעשה. תיקנו בכללות, אך נ"ל פשוט שכל דור יש גם לכוון באופן פרטי ב"למלשינים" על הצורר התורן, וכן בכל ברכה מתפללים על הנצרך כיום. בנידון דנן לכאורה גם היה אמור להיות ...
על ידי יהודה בן יעקב
06 אוקטובר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

הרב בשכונתי נותן כוסית 'לחיים' חד פעמית [כמדומני סוג קריסטל וכדו'] המכילה 30 סמ"ק, שבה ניתן לשתות ללא חשש.
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"

הרמב"ם בריש הלכות תשובה כותב שא' מעיקי התשובה הוא קבלה לעתיד, וצריך לאמר זאת בפה מלא משום מצוות ווידוי. 
וצ"ע מדוע אנו בתפילת יוהכ"פ לא מזכירים זאת - ויש שלקראת סוף שמו"ע אומרים כבקשה ו"לא אחטא עוד", וגם בסדר העבודה כשמזכירים את ווידויו של כהן גדול לא מוזכר שום קבלה לעתיד. וצ"ע.
 
על ידי דגש קל
06 אוקטובר 2019, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

איתא במדרש משלי (י' י"ז) עה"פ אורח לחייים שומר מוסר וגו' , בא מי שיש לו חמשה חומשי תורה אומר לו: בני, למה לא למדת אגדה (י"ג הגדה ולכאו' זהו טע"ס) ולא שנית ? שבשעה שחכם יושה ודורש אני מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל , יעו"ש. 
על ידי חיים ליצא
06 אוקטובר 2019, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לשיעורין - דוגמאות

הרב בשכונתי נותן כוסית 'לחיים' חד פעמית [כמדומני סוג קריסטל וכדו'] המכילה 30 סמ"ק, שבה ניתן לשתות ללא חשש. שיעור שתייה ביו"כ אינה כאכילה שבה יש שיעור קבוע של כגורגרת אלא כמלא  לוגמיו (פירוש מלא פיו) ומשערים בכל אדם לפי מה שהוא, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו; ולא מלא לוגמיו ממש, אלא כדי שיסלקנו לצד ...
על ידי לשכוי בינה
07 אוקטובר 2019, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה תחת הסוכה

א. בגודל הסוכה מסתפקים במינימום של מרחב מדין דירת ארעי, אבל זה לא גורם למצטער (עי' תרומת הדשן וחכם צבי בענין) כרים וכסתות לא משתלשל מדירת עראי אלא מ'כעין תדורו', כי השימושים שבתוך הדירת עראי צריכים להיות בצורה מיטבית דומיא דבית ב. שאלה שניה היא שאלה טובה, דרך אגב הבית יוסף (לא יודע למה) כתב שדנים לא...
על ידי בבא קמא
07 אוקטובר 2019, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אסור להאכיל קטנים בידיים ביום הכיפורים?

יתכן ליישב בדעת הר"ן על פי האחרונים שנסתפקו לומר שאם אדם כבר אכל שיעור ככותבת, שוב אין לו איסור מדאורייתא להמשיך לאכול,
ואם כן מיושב שבקטנים שכבר אכלו כדי צרכם שוב לא שייך איסור לא תאכילום מן התורה. ואמנם מסתבר שיש איסור מדרבנן להמשיך לאכול אלא שבזה כבר לא גזרו כמו שלא גזרו על רחיצה וסיכה.
על ידי מבקש אמת
08 אוקטובר 2019, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך המעשה עם החת"ס לגבי מניעת דריכה על סכך מסתדר עם המשנה בפרה?

אתה מביא שהקושיא היא כבר של הרש"ש, בלי לדעת אני לא מבין, מניין שמי חטאת נחשבים כחפצא של מצווה - ואסור לבזותן ? אגב כשלמדתי את המשנה הנ"ל היה לי קשה מהסיפור עם החת"ס ואז הסתכלתי במפרשי המקום ושמחתי כמוצא שלל רב כשראיתי את הרש"ש. אך כל חפץ שמבצעים עימו מצווה הוא חפצא של מצווה, לא כך ? תמיהת הרש"ש צ"ע...
על ידי גל גל
09 אוקטובר 2019, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדריך מקוצר לבחירת ד' מינים

תקציר הלכות קניית ארבעת המינים.pdf
למעונינים, מדריך שאני הכנתי :)
על ידי משיב כהלכה
10 אוקטובר 2019, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

לא צריך פה סרט מדידה, איני יודע ואיני מכיר את הרב שיינין מה הוא בדיוק אמר. אבל להביא את הדברים זה כנגד זה, יש בזה חוצפה שטחיות ורדידות. אם אינך מכיר את הרב שיינין, אזי דבריך חמורים פי כמה וכמה. משמעות הדברים היא שכל רב או גדול באשר יהיה, אסור לו לחלוק חלילה על הרב וואזנר, ואם העז פניו לחלוק, יהיה א...
על ידי well
11 אוקטובר 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר יונה - כמה תמיהות

שמתי לב השנה לכמה נקודות תמוהות שצריכות ביאור (מהחלק הפחות מוכר של הנביא - פרק ד') ואשמח אם אוכל לקבל הסבר מהתלמידי חכמים כאן. דבר ראשון, אחרי שה' חס על נינוה כתוב שיונה לקח את זה מאוד קשה : " וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו: ויתפלל אל יי ויאמר אנה יי הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח ת...
על ידי חכם באשי
11 אוקטובר 2019, 12:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

והמשכיל יבין, שבנידונים כגון אלו אי אפשר לפטור עצמנו בטענה ש"גדולי הדור בטח יודעים מה לעשות", מאחר והנסיון הוכיח שלא תמיד הגדולים תפסו מה שקורה בזמן, וגם אם תפסו לא בהכרח חשבו על פתרונות טובים, מסיבות שונות ומשונות. מקום הניחו משמיא גם ליהודים מן השורה להתגדר בו (כמובן בהתייעצות עם דעת החכמים), וכנ...
על ידי יואל נהרי
24 אוקטובר 2019, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואיבה אשית - חלומו של ר' צדוק הכהן

אגב הנושא של עצם מהאב ובשר מהאם, יתכן ע"ד צחות לבאר את הפסוק בפרשתנו (ב,כג): "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת". שרק בפעם הזאת היו גם העצם וגם הבשר ממני [מזכר], כי מאיש לקחה, אבל לעתיד יהיה רק העצם מזכר, משא"כ הבשר מאמו. כעי"ז בי' ב"משאת המלך" את הפסוק "אך עצמי...
על ידי ספר וסופר
25 אוקטובר 2019, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

ה'קליפות' באות כי הראש לא נמצא בתפילה. לא כזה ברור. גם אם הראש בתפילה, עדיין יש באדם כוחות שונים שמושכים לכיוונים אחרים ומלפפים אותו בשעת התפילה, כמו עברה המלפפת אדם בשעת הדין. [בפנימיות, זה שייך לסוגיא של נחש ועקרב, שבנחש לא יפסיק ובעקרב יפסיק. עיין גר"א בתיקונים, כמדומני תיקון כא]. התפילה היא הנס...
על ידי זאת נחמתי
29 אוקטובר 2019, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה נח: - ותולה בבנה או בבעלה

בשו"ת פנים מאירות כתב לטהר בנמצא על בגד בנה או בעלה, ותמה עליו בפ"ת מתוספתא מפורשת נידה ו יח ובאחרונים ישבו בכמה אופנים .
ויש מהאחרונים שכתבו שלא התיר הפ"מ אלא בבגד אבל על הגוף לא (ותלוי בישובים דלעיל )
למעשה חלוקים בזה מורי ההוראה הלכה למעשה, והדברים עתיקים.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
08 נובמבר 2019, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההתנגדות לרמב"ם

למיטב הבנתי, בשיחה ספציפית זאת ה"התלוצצות" של רבינו לא הייתה מהרמב"ם חלילה, אלא מדברים שהרמב"ם עצמו הביא במורה נבוכים כדי לסתור אותם . (ואולי לא רצה שילמדו את הספר בין השאר מחשש שיגרום ללומד להשתכנע ולהיות מושפע דווקא מהדעות שמובאות בו לשלילה) (הניק יהודי כנראה מעתיק ממישהו שהביא רק חלקי שיחות והוצי...
על ידי ספר וסופר
12 נובמבר 2019, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרן ר' דב

הכרתי אותו באופן אישי, דיברתי אתו בלימוד בימיו האחרונים ממש. מיוחד במינו בהארת פנים, כבוד לזולת וענווה פשוטה, לא היה כמעט אדם שנפגש בו שלא נמשך אליו בעבותות. היה עורך מחשבות תמיד להועיל לתלמידיו, תמיד מצא דרכים מקוריות לקדם לחזק ולהעלות על דרך נכונה, בצורה מכבדת צנועה ומלאת חן [שורה קצרה זו, עלתה לו...
על ידי יואל נהרי
13 נובמבר 2019, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?

ואם פירוש מעשה הקנאה הוא התעוררת להרגש פגם בשלמות נרצית ע"י מבט באחר או במעשיו, אפשר להסביר את כל סוגי הקנאה: קנאת ה' נגד החוטאים - כביכול הרגש פגם בשלמות מלכות ה' קנאת בעל לאשתו - שמרגיש חוסר שלמות בליבה או במעשיה עמו. קנאת סופרים - פגם בשלמות שמעורר לרצות ללמוד עוד קנאה כמידה מגונה - הרגש פגם בשל...
על ידי יצחק
13 נובמבר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל

אני מציע לראות את הענין באור אחר נניח שאין שום הבטחה לעיר בני ברק (השייכות היא לפי התשלומים בארנונה? לפי השטח המוניציפלי בזמן החזון איש? כל הענין צע"ג) אבל הרי רואים שמאז קום המדינה בני ברק שקטה לחלוטין (או כמעט לחלוטין) והרי לא מדובר כאן בשוויץ, למה זה כך? האם זה לא מוכיח שתורה מגנה ומצלה?! ברור שה...