החיפוש הניב 126 תוצאות

חזור

על ידי ayedavid
15 אפריל 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבד וגר - גזענות ע"פ התורה

המילה 'גזענות' נותנת הרגשה של אי צדק, ובאתי לומר שלאחר האמונה בהשגחה הפרטית לא נזקקים לתירוץ מהבחינה הזו, וכמו שמצינו בהבדלים הברורים בין הבריות
על ידי ayedavid
16 אפריל 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

אולי בשאר מאכלים נצרכת בדיקה ראשונית ואח"כ רק זהירות, וכאן גם זריזות ואחריות כל העת, שבזה נוח יותר לסמוך על חבורות קטנות, כיוון שלרב החותם יש יותר קירבה למה שנעשה.
על ידי ayedavid
01 מאי 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

במסקנת הגמ' בנדה י"א עמ' ב' , מובא שיושבת על דם טוהר אינה קובעת וסת מימי טהרה שלה לימים שאח"כ - הרגילים, גם למ"ד שמעיין אחד הם (והלכה כמותו) שאין קביעות וסת מימי טהרה לימי טומאה (לימים שיכולה להיטמא). ולכאורה גם בגיורת שכשהייתה גויה דמה היה טהור (נדמה לי שראיתי את הראיה הזו כתובה באיזה מקום, אני לא ...
על ידי ayedavid
08 מאי 2019, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספירת העומר כשמונה עשרה!

זהר פרשת אמור: וּבְגִין דְּאִלֵּין יוֹמִין, יוֹמִין דְּעָלְמָא דִּדְכוּרָא, לָא אִתְמְסַר חוּשְׁבָּנָא דָּא אֶלָּא לְגַבְרֵי בִּלְחוֹדַיְיהוּ. וְעַל דָּא חוּשְׁבָּנָא דָּא, בַּעֲמִידָה אִיהוּ, וּמִלִּין דְּעָלְמָא תַּתָּאָה, בִּישִׁיבָה, וְלָא בַּעֲמִידָה. וְרָזָא דָּא, צְּלוֹתָא דְּעֲמִידָה, וּצְּל...
על ידי ayedavid
09 מאי 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה עצומה במסכת סוכה דף ב: במעשה על הלני המלכה

אולי: רבי יהודה ידע את פרטי המעשה יותר ממה שכתוב בו, ולכן הקשה ששבעה בנים היו לה באותו הזמן. והגמ' מדייקת בלשונו שכוונתו להקשות ממספר הבנים ולומר שאם היו קטנים אחד מהם ודאי היה בגיל חינוך, וגם את זה הוא ידע, דהיינו שידע את ההפרשים ביניהם
על ידי ayedavid
17 מאי 2019, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ayedavid
19 מאי 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ביהדות

דמוקרטיה תמיד תהיה זמנית, עד שהרוב ינסה ממש הכל וירצה גם לנסות לתת למישהו לשלוט באופן דיקטטורי כדי להרוויח איזה משהו או כדי להתעלל במיעוט (וזה דמוקרטי גם אם צריך אז יבטל את בג"ץ וכדו') , ואח"כ כבר לא תהיה דרך חזרה. וגם זה עד שאיזה דיקטטור ירחם על מסכני העם ... (אחרי 200 שנה..) וחוזר . לכן אין מה להח...
על ידי ayedavid
31 מאי 2019, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

רצוננו הכוונה היינו רוצים שכך יהיה.. דהיינו שאם היו שואלים אותנו אם היינו רוצים לכוון רק לשם שמים מסתמא כולנו היינו מסכימים שכן
על ידי ayedavid
03 יוני 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

יעקב שלם כתב:
02 יוני 2019, 23:37
שהרי האריז"ל הזהיר מאוד על פי תורת הסוד שלא לגלח את הזקן

יש שהבינו בכוונת האריז"ל שהאיסור בתלישה ולא בחיתוך, וכך נהגו כמה מקובלים
על ידי ayedavid
05 יוני 2019, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרחקת ממזר - עושק ??

אולי ממזר שונה מעבד וגוי וכדו' שתכליתם מעיקרא היתה פחותה, שהוא נשמה יהודית רגילה, ורק ביאת האיסור נטלה ממנו את היכולת להיחשב ככלל ישראל. והראיה שאם היה מאותו זרע באותה אשה ובלא ביאה - לא היה ממזר. ולכן בהכרעת בי"ד את הממזרות נחשב עשוק. עשוק ממה שיכול וצריך היה להיות. [וכמובן שהכל מסובב בהשגחה וכמו ש...
על ידי ayedavid
12 יוני 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ayedavid
12 יוני 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בחירה במקום טוב

אולי הר"י סלנטר התכוון דווקא למעלות טובות שמתקיימות באדם שבחר פעם אחת בטוב, והיתה הוה אמינא שלא יקבל שכר כאילו בחר בכל אחת מהן להדיא, וקמ"ל שכן. וכן בבחירה לא ללכת למקום שיש פיתוי לעבירה יחשב לו שבחר שלא לעשות את העבירה שעמדה בפניו אילו היה שם. בכל אלו הצד השווה שסוף סוף הדברים הטובים נעשו, הוא באמת...
על ידי ayedavid
16 יוני 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

לכאורה פשוט שכדי להיכנס להגדרה 'עוסק במעשה מרכבה' , צריך שלימוד חכמת הקבלה יהיה כ"כ מדויק ומופשט עד שממש יעשה מרכבה לשכינה, וזו לכאורה מדרגה מאד גבוהה. לא מצאתי את השל"ה. האם הוא כותב במפורש שלא יפסיק? זה ציטוט מדויק? בהקדמת ביאור 'איפה שלמה' לאוצרות חיים מביא בשם השל"ה דברים דומים, ונראה לי שמשמע מ...
על ידי ayedavid
18 יוני 2019, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

מאידך העוסק בעומק הדברים ואפשר שמכלל זה העוסק בפילוספיה של חכמת האלוקות נכלל בכלל העוסק במעשה מרכבה שזהו מכל מקום תחילת עסק מעשה מרכבה קשה מאד לקבל את זה. מהו 'עוסק מעשה מרכבה' אם הפירוש שבעיסוקו הוא מרכבה לשכינה או מרכיב את המדרגות בדרך המשרה את השכינה, אז מובן שהדברים יכולים להתקיים רק באחד שכבר ...
על ידי ayedavid
19 יוני 2019, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בהקלקה..

אם אתה עוקף מנגנון אז ודאי שלחשיפה הזו לא התכוון המשלם..
על ידי ayedavid
19 יוני 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגבונים לחים בשבת

וכתב שם שלאחר בירור עם מומחים המגבונים מיוצרים במיוחד באופן שלא יבלעו בהם המים זה ברור שכל מגבון ספוג במים שהרי אם ילחץ יצאו. בארחות שבת בסוף חלק א' מביא שגם אותו חומר של בד סינטטי שאינו בולע את המים בתוך הסיבים אלא מחזיק וסופג את המים בין הסיבים, יש בו סחיטה, ולא גרע משיער שאינו בולע בתוכו ממש אלא...
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

הערתי שלפי דבריך עד שנחייב אותו להגיע לעוד ק"ש דשחרית של יום ב' בחודש, נמצא שדילג ק"ש דערבית של יום א' בחודש. אבל למה שכתבת זה לא קשה, שהתכוונת על הצד שלא מתחשבים בתאריך
על ידי ayedavid
20 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

ומה שכתבתי זה בוודאי לא נכון, שהרי אם נחשוש לערבית שעוד לא הגיעה לעולם יאסר לעבור את קו התאריך קדימה, וע"כ שלא מתחשבים בתאריך.

ומה שיש לשאול הוא רק אם כבר חל עליו חיוב ולא קרא, שאז אולי אפשר לתקן

[וא"כ תהיה קושיא, שהרי נאמר שהוא מעוות לא יוכל לתקון]
על ידי ayedavid
21 יוני 2019, 12:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוגיית מיטב הידועה - בבא קמא ו ע"ב

אולי יש בקרקעות האלה הצע גדול מביקוש וזה גורם שמי שרוצה למכור לוקח לו יותר זמן, אא"כ מסכים לרדת למחיר זול מידי. מצוי היום באזורים שאין בהם ביקוש שאנשים נתקעים עם דירות שקנו בזול שנה או שנתיים עד שמצליחים למכור.
על ידי ayedavid
23 יוני 2019, 09:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה לבחור במשבר

נראה לי שכוונתו היא לבחור ב'לא לשמה' שלא מתרסק. אם ילמד בשביל כבוד ויראה שאחרים מקבלים יותר, אז הלא לשמה יאבד ערך וייפול למשבר, ולכן יעדיף ללמוד בשביל העוה"ב וכדו', שזה לא לשמה שאף אחד לא יפריע בו. ומסתמא זיהה שהדברים מתאימים לאותו בחור..
על ידי ayedavid
25 יוני 2019, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה

הרב שך מעולם לא למד קבלה וגם לא ידע מה זה. ב' הוא חשב לומר שחכמת הקבלה זה לא באמת לימוד התורה, אלא רק חלק ופרט מהכרת הבורא כפי שכתב בהקדמת אבי עזרי. הוא אמנם חזר בו , אבל הדברים נדפסים וחוזרים ונדפסים וקיימים העמדת הדבר כביכול בספק בדורנו קצת מזעזעת ומדיפה ריח של פורום אחר. אם הרב שך לא ידע מה זה ו...
על ידי ayedavid
25 יוני 2019, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

נראה לי שבפוסקים מפורש שלדין ת"ח צריך שיהיה בקי בהלכה, ושיש איזה מקור שגם מפני צדיקים בעלי מעשה יש לעמוד. לא זוכר.

בכו"א חבל לפתוח דיונים הלכתיים תחת ריח כפירה
על ידי ayedavid
26 יוני 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

עוד מהמג"א בסימן ר"ל ס"ק ו' בשם יש"ש:
"מי שמתעטש וחבירו א"ל אסותא יאמר לו ברוך תהיה ואח"כ יאמר לישועתך קויתי ה' דהמתפלל על חבירו הוא נענ' תחלה"
על ידי ayedavid
26 יוני 2019, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

עם ניסיון לבדוק ולבחון מקרוב אפשר לזהות טעויות קריטיות בגישה ובתפיסה, אבל באופן כללי לדעתי כמעט ולא ניתן לדעת מי לומד נכון מי לא. מי שלומד ולא מצליח להבין זה עניין אחר ממי שלומד וטועה בדברים חמורים הפוגעים ביסודות האמונה, שאז לא תהיה השאלה אם זה נחשב ללימוד אלא אם זה נחשב לשגגה או פשיעה. בכל אופן הל...
על ידי ayedavid
26 יוני 2019, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

ולכן כתבתי שיתכן והטועה יחשב כפושע..
יש בהרבה ספרים ממה בדיוק צריך להיזהר, ואעפ"כ זה לא כ"כ פשוט
על ידי ayedavid
26 יוני 2019, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

קשה קשה להיכנס לדיון כזה בפורום. האר"י ז"ל גילה סודות שלא ידעו קודם והסביר דברים בזוהר שבלעדיו היו סתומים וכו' וכך מפורסם. ועוד רבים וטובים שנוספו עם הדורות וסייעו הן מבחינת הסברת הלימוד והן בשלילת ההגשמה. אני אנסה למצוא את השל"ה.
על ידי ayedavid
08 יולי 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה ב:-ג. אסור לקנאות

אולי אחר שקינא לה ולא הוכיח אותה בסתם היא נלחצת ומחמירה בהבדלות הרבה יותר מהדין
על ידי ayedavid
17 יולי 2019, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

קשה לדייק כל שלא נכתב בפירוש. אולי אפשר שנתן משקל גדול לרש"ל ולט"ז , או משקל קטן לסברתו שהמחמירים היו מקילים, ולכן לא הסכים להקל כל שיש אחרון שמסתפק.
על ידי ayedavid
18 יולי 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח לאדם שלא נברא משנברא

האם הכוונה שאם מפשפש במעשיו, אז באופן כזה כן נח לו שנברא, ומה שנח לאדם שלא נברא זה בגלל שלא יודעים אם יפשפש או לא   אין ספק כצד ב ואין צורך להציג שני צדדים אם לא שיש מקור או טענה כנגד הפשטות ואם באת לדקדק הרי כתוב משנברא משמע בדיעבד נראה לדקדק שגם לתירוץ התוס' בעירובין שלצדיקים נוח שנבראו אין ביאור...
על ידי ayedavid
18 יולי 2019, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?

ואם פירוש מעשה הקנאה הוא התעוררת להרגש פגם בשלמות נרצית ע"י מבט באחר או במעשיו, אפשר להסביר את כל סוגי הקנאה: קנאת ה' נגד החוטאים - כביכול הרגש פגם בשלמות מלכות ה' קנאת בעל לאשתו - שמרגיש חוסר שלמות בליבה או במעשיה עמו. קנאת סופרים - פגם בשלמות שמעורר לרצות ללמוד עוד קנאה כמידה מגונה - הרגש פגם בשלמ...