החיפוש הניב יותר מ 1739 תוצאות

חזור

על ידי יונה בן יעקב
08 פברואר 2016, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

זו הערה ידועה, אלא שעדיין לא מצאתי משהו מדבר ע"ז ברור בטוב טעם.
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך", לכאו' טוב זהו חסד ושייך ע"ז לשון חסדיך כמ"ש "אך טוב וחסד ירדפוני" ורחמיך שייך להמרחם, ומהו ביאור הנוסח ההפוך פה?
אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.
על ידי בני ברקי
08 ספטמבר 2016, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן, ...
על ידי תמים
08 ספטמבר 2016, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן,...
על ידי כבוד שמים
08 ספטמבר 2016, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

א. כל עצה מחזיקה מעמד רק זמן מסוים. ב. קריאת סיפורי הגמ' מתוך הגמ', גם מרתק וגם מאהיב את הגמ', כדאי לחשוב מראש איזה סיפורים מתאימים, אבל אצלי הי' כמה חודשים שהילדים היו בוחרים איזו גמ' וממנה הייתי קורא את הסיפורים מה שהעצים את תחושת השייכות. ג. לכבד כל ילד בתורו לקרוא/לשיר את פיוטי הזמירות (ולומר/לפ...
על ידי אפרקסתא דעניא
10 ינואר 2017, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יהודה הנשיא - י"ג כסלו

מתוך מאמר שפרסמתי פעם: מצירוף שלושה דברי חז"ל במקומות נפרדים, עולה בבירור כי אנטונינוס, חברו של רבנו הקדוש, הוא מרקוס אורליוס. בתלמוד (ע"ז י:) מבואר, שאנטונינוס מת לפני רבי. במדרש רבה (מ"ר קהלת פר' י') מסופר, ש"אנטונינוס זעירא בר בריה דאנטונינוס רבה, הוה שאיל לרבנו הקדוש. אמר: מאן מאית קדמאי, או אנא...
על ידי מוטי
16 פברואר 2017, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים

ראיתי פעם פשט מחודש ש"ואהבתך" קאי על אהבתינו שלנו לקב"ה -
שאנו מבקשים מהקב"ה שאהבתנו אליו לא תסור (מתיישב יותר לפי גירסת הרמב"ם בתפילה זו) מאיתנו (ממנו-מאיתנו, עי' רש"י בראשית ה,כט ודו"ק)
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2017, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

אשתדל להעלות כאן מהנסיון שלי, א' לפני שבת אני מכין עם כל ילד מגיל 5 ומעלה 3 חידושים או משלים על הפרשה לפי הבנתו, ולפי הרמה שלו, ואני מדפיס לכל ילד את שלו על דף, ב' אני משתדל מאד שכל החידושים וכד' יהיה על אותו נושא, ג' ואז בסעודה כל אחד מתחילת הסעודה כבר רוצה להגיד, אך כמובן יש לזה סדר רק אחרי המנה א...
על ידי חמד ילד
02 ינואר 2018, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

הוורט המפורסם על 'ריבה' שבן יהודה שר"י ראה בגמרא 'ריבה מיני מרקחת' הוא טעות. הסיבה שהוא קרא לזה ריבה זה מהשפה הערבית שנקרא 'מורבוב'
על ידי סבא
20 ינואר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

מנין לך יסוד מחודש זה? נראה לי שמוכח בקובץ איגרות חזו"א אני לא זוכר כרגע היכן, אבל הוא כותב שאין היתר להחזיק בבית ספרים שחוברו ע"י מינים אף שאין במאמר זה מינות. ראוי להביא כאן מה שכתב באגרות משה יו"ד ב' ק"ה וז"ל הנה ודאי דברים אשר נכתבו שמות המחברים שמפורסמים לרשעים וכופרים בהשי"ת ובתורתו הקדושה, א...
על ידי טוב לי
21 ינואר 2018, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה מעניינת בקריאת התורה

למעשה שניהם קבלו חזק, כיון שהשביעי לא ברך ברכה אחרונה רק בסוף, קריאתו לא נגמרה עד סוף הפרשה, וגם הוא קבל חזק. ומה שאחד ברך באמצע ברכה לא עושה הפסק, דלא גרע אם שניהם היו מברכים בתחילה אשר בחר ושניהם מברכים בסוף אשר נתן כמו שנוהגים בשמחת תורה בכל הנערים, שכל הנערים מברכים בסוף, בעצמם או ע"י שהעולה הגד...
על ידי אוריאל
04 פברואר 2018, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

בניו של משה רבינו במתן תורה

נשאלתי בשב"ק, למ"ד יתרו בא לאחר מתן תורה, נמצא אם כן שבניו של משה רבינו לא היו יחד עם ישראל ולא השתתפו במעמד הר סיני, ולכאורה הוא דבר פלא כיצד יתכן הדבר שלא שלח משה רבינו להביא את בניו למעמד קבלת התורה, וצ"ב.
על ידי אחד התלמידים
18 מרץ 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הדור לא יכול להיות טיפש!

אומרים בשם בקאצק'ר שמבואר בגמ' שלפני יצירת הולד אומרים אם הוא יהיה חכם או טיפש, אבל לא צדיק או רשע. אם זה שאמרו עליו שיהיה טיפש יהיה צדיק, אז כל כלל ישראל יסבלו.
על ידי יצחק
26 מרץ 2018, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

ואם זה לא קשור לסנהדרין קיב לא תאמר לנו?! הוא עסוק עכשיו אל תמתין לו
על ידי שואל ומשיב
16 אפריל 2018, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הפירוש של המילה "הנה" ??

חכם באשי כתב: [אגב, "אדמדם" בלשון שלנו הוא אדום חלש, בתורה הוא אדום יו7תר חזק, לרוב המפרשים עכ"פ, וע' אבן עזרא].
הרשב''ם בבראשית כט, כה.
לגבי מצורע אכן כך הפי',
אך בפס' בתהילים ''בירקרק חרוץ'' פי' רש''י ובמצודות ירוק בהיר.
על ידי בן דב
15 מאי 2018, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

רמב"ן שיר השירים

בס"ד אמש הביא הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א בשיעורו בשם רמב"ן בשיר השירים שהמעיין שייבקע לעתיד לבא מבית קודש הקדשים וילך ויתרחב וכו' כמבואר בדברי הנביאים ובכמה מקומות בש"ס נוצר מדמעות עם ישראל בכל הגלויות. בעוונותי הרבים איני מוצא דברי הרמב"ן הנ"ל. המוצא הישר ישמח את לבבי במאוד מאוד אם יפנה אות...
על ידי ברית מלח
18 מאי 2018, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

מי גילה לבני רז זה? - יסוד גדול!!!

רעיון נפלא שנוהג לומר המקובל ר' יעקב עדס בכל הזדמנות: (ע"פ השמועה וע"ד הכותב) בגמרא בשבת (פח.) כתוב: אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו, ברישא עשי, והדר לשמע. ומאמר הגמרא...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
29 מאי 2018, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

נוסח "אבינו" בתפילת שמונה עשרה

היום ראיתי בטור או"ח קט"ו שמביא טעמים למה אומרים בתפילה אבינו "סלח לנו אבינו" וכן "השיבנו אבינו" "מה שאין כן בשאר ברכות"
והתקשתי שהרי גם בשים שלום אומרים "וברכנו אבינו".

מי מחכמי הפורום שיודע דבר מה בזה יביא תועלת.
תודה וייש"כ.
על ידי שלום רב
30 מאי 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

במקביל שמעתי שמועה שהג"ר ר' דוד אריה מורגנשטרן שליט"א, מי שהתעסק בנושא בפרוץ הפרשה לפני י"ד שנים בבית הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ערך בירור מעמיק בנושא, ולפי בחינת הנתונים והעדויות עולה כי המטרה של התגלחת בהודו אינה הקרבת השערות לאליל אלא להיכנס מגולחים לבית יראתם, ולפי זה הוא נוטה להכריע כי איסור מעיקרא לי...
על ידי מנהל ב'
17 יוני 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

ולהלן ניתוח של הכתוב לעיל. 1) "קיבלתי במייל" = אמינות עוד יותר גרועה מהכתבה שנשלחה ע"י בית הרב. 2) "הכינוס ההיסטורי" = הניסיון להוסיף דרמה לאירוע, נובע כנראה מחולשת המסקנות. 3) "בראשות הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א" = כמו לערוך כינוס בענייני היתר מכירה בבית הגר"ע יוסף. 4) מר אמיר דרומי = נשלח כבר בעב...
על ידי הכהן
19 יוני 2018, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוסח ברכת רפאנו בסידורי נוסח ספרד

וכבר המליצו על מי שאמר בברכת חונן הדעת "דעה בינה והשכל חכמה בינה ודעת" ובברכת רפאינו "לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו רפואה שלמה לכל מכותינו" - יוסיף דעת יוסיף מכאוב...
על ידי גבריאל פולארד
10 יולי 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

בזוה"ק מבואר בכמה מקומות ענין צורת הנקודות. ובתיקו"ז (בהקדמה) מבואר דיש גימטריא לנקודות, ע"פ הכלל דכל נקודה היא י' (10) וכל קו הוא ו' (6) ונמצא שחירק בגימטריא 10 וסגול 30, ופתח הוא 6 וקמץ הוא 16 כי הוא מורכב מקו ועיגול תחתיו (ואגב צורת חישוב זו של הגימטריא נזרת בבה"ט או"ח סי' קפז בשם השל"ה, דהניקוד ...
על ידי יעבץ
15 יולי 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

לא הייתי בונה על פרנסה מכינוס כזה... דווקא שנה שעברה השתתפתי, ונהנתי מאוד. יתכן שהנושא לא מדבר אליך באופן אישי, זה בסדר. כל אחד מנצל את ימי ביה"ז לנושאים בהם ליבו חפץ, ויש כאלו שמתעניינים בנושא, ועבורם מיועד האירוע. עיקר התועלת בהבנה עד כמה הידע הריאלי של הדברים כפי שאפשר ללמוד אותם ממה שהותיר לנו ה...
על ידי אריך
15 יולי 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

רבי הפקדתי: כתבת על העיתונים שלא פרסמו אודות הכנס. ובכן דע שבטוחני שמלכתחילה לא פנו כלל לאותו עיתון (שהנני אגב מנוי עליו), כי ישנם דברים שהוא מנוע מלפרסם. אבל מה תאמר על העובדה שהוא נתן פעמים רבות במה לרב יהודה לנדי (מנואמי הכנס השנה), בכתבות מפורטות אודות ממצאים כאלה ואחרים. וכן היתה כתבה עם הגר"ז ...
על ידי דרומאי
16 יולי 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

שמעתי ממי ששמע מפי בעל המעשה ממקורביו של ר' שריה, שניסה בשנים האחרונות כו''כ פעמים לערב אותו במחלוקת הידועה וכל פעם התחמק ממנו, עד שפעם אמר לו:
"אני כבר עשרות שנים עושה את עצמי תמהוני כדי שלא יערבוני במחלוקות!"
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי אלימלך
04 אוגוסט 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: ציצית לילד קטן מסוגלת לנשמה גבוהה

אליה רבה בסימן יז'
ובספרי יראה [קיצור של"ה חולין סוף עניני ציצית] כתבו להלביש לקטן טלית קטן כשיודע לדבר, ולפחות שיהא בן ג' שנים, וסימנך כי האדם עץ השדה [דברים כ, יט] כמו העץ הוא ג' שנים ערלים. וכן להרגיל באותיות התורה, דמכל זה יזכה בקטנותו לנשמה רמה:
על ידי לענין
31 אוגוסט 2018, 03:10
עבור לפורום
עבור לנושא

פן ירבה? בנפשנו הדבר!!! כמה מילים חיוניות, על הצורך הרוחני הבסיסי בעולמנו זה, הסינון.

זה זמן רב רציתי להעלות נושא חשוב זה לפני קהל עדה וישראל, אלא שאמרתי לעצמי במקום גדולים אל תעמוד. אלא שעתה, לא אוכל אחשה. נתארחתי בבין הזמנים בדירת נופש, בה היתה קליטת אינטרנט מסונן כדבעי, הרמטי, ממש ממש סגור, הכי שיש. נפלא, לכאורה. אבל רק לכאורה. בשבתי בביתי, טרם צאתי, הכנתי לי רשימת מסלולים וטיולים...
על ידי הפקדתי שומרים
14 ספטמבר 2018, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

בדרשות הר"ן דרוש א' התיחס לשאלה הנ"ל.
"ולכן אנו מזכירין תמיד בתפלתנו זכר ליציאת מצרים, גם במועדים שאינם נמשכים עם יציאת מצרים כלל, כראש השנה ויום הכפורים, מפני שהענין ההוא הורה שהשי"ת חפץ בנו ומנהיגנו ומורינו הדרך אשר נעלה בה אל העולם העליון".
על ידי גבריאל פולארד
20 ספטמבר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריות לניקוד

ראיתי במחזורים בשם ספר נגיד ומצווה שיתפלל האדם בזמן שהחזן מאריך באיה על אחד מג' דברים וכו'. בתוך התפילה מוזכר שם "יֻ-הָ" ובסוגריים כתוב "הנקודות הם מ"ו כנגד מילוי שם ע"ב ו"ד י' י"ו י' " מה הכוונה הנקודות הם מ"ו? שמעתי פעם וראיתי כמה אימותים לזה אבל אני לא יודע מקור ברור, שלניקוד יש גימטריא על פי צו...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
05 נובמבר 2018, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הפורום מתפתח לשביעות רצונכם?

כפרסומאי ואסטרטג יש לי מה להוסיף. זה לא סוד שבשביל אלו עם הראש הפתוח והגישה הליברלית, יש פורום הרבה יותר מפורסם עם הרבה כניסות. כך שברור שגם מבחינת כדאיות ורייטינג, צריך להחזיק כאן ב'פורום לתורה' עם הקו השמרני והמסורתי של הציבור החרדי, עם הכבוד הראוי לחכמי התורה שבדורנו ובדורות הקודמים, וזהירות יתיר...