החיפוש הניב 33 תוצאות

חזור

על ידי עפר ואפר
06 יוני 2018, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

העובדות כאן ברורות. בי"ד בני ברק הודיעו להדרן לפי כשבועיים שהם צריכים להפסיק לבינתיים למכור מכשירים. יש הקלטה של הרה"ג רוזנברג שליט"א שאומר את זה. זה קרה, כך מספרים וכך יש להניח, מחמת שהתגלו בעיות במוצר. הם המשיכו למכור, גם מזה יש הקלטה של מוקד המכירות. הרב פיינהנדלר פרסם את ההחלטה של הב"ד וקרא לזה ...
על ידי דרומאי
12 ספטמבר 2018, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סימנא מילתא

לא הבנתי, הכף החיים בא לחלוק על השו''ע?! הוא רק אומר שמי שאינו יכול לאכול יקיים לפחות 'למיחזי', וזה לא אומר שהגירסא למיחזי יש לה מקום, שהרי הכרעת השו''ע הוא שצריך דוקא למיכל, אלא שמצד ה'עניינים' יש איזה שהוא קיום גם ב'למיחזי', למרות שלא מקיים את דין הגמרא להכרעת רבותינו בעלי השו''ע. אם הוכרע הוכרע,...
על ידי יוסף יוסף
14 ספטמבר 2018, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג נקי לגמרי, ומצד שני אתרוג עם גידול יפה אך לא לגמרי נקי, איזה עדיף?

לי כבר במשך כמה שנים אמרו לי הרבנים (של החוג עליו אני נמנה) כי עדיף גידול נאה על אף שיש בלעטלעך קטנים [שלא נראים לעיינים במרחק רגיל]
על ידי אור זרוע
23 ספטמבר 2018, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בסכך קיינעס

בימי קדם היו אנשים יושבים בסוכה עם כובע רחב שוליים כדי למנוע מהתולעים ליפול מהסכך לקערה, וכך כותב הפמ"ג (משבצות זהב שטו, יא): יש בסוכות מעוטפים ברייט"ל שלא יפול תולעים מסכך לקערה, יש לומר זה רק לאהל אסור.
על ידי אלימלך
23 ספטמבר 2018, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולעים בסכך קיינעס

מה שעשיתי בשנים האחרונות הוא לפני סוכות כשהיו חרקים ריסוס בK600 משני הצדדים, לאחמ"כ סגרתי את הסכך עם שרוול פלסטיק לכמה שעות, ואז שטפתי עם הצינור של הבנין שלא ישארו חרקים מתים. אחרי סוכות ריסוס הסכך, לאחמ"כ עטיפה בנילון נצמד היטיב, ואז עטיפה עם שרוול מפלסטיק [נמכר בשווקים בכ10 שקלים] ואז סגירה בשרוול...
על ידי גבריאל פולארד
24 ספטמבר 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בגדר ברכת שהחיינו

עי' שו''ת כת''ס או''ח סי' כו ושו''ת מנחת שלמה ח''א סי' כ
על ידי סבא
25 ספטמבר 2018, 10:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בבית כנסת בסוכות

כעת מצאתי שבנפש דוד לאדר"ת [עמוד מ"ז] כתב להיפך וז"ל ומטעם זה לדעתי אין חשש לילך להתפלל לבית המדרש או לאסוף מנין בבית כיון שכן הנהוג בכל השנה, ואם כי אם ירצה להתפלל בסוכה ודאי יקיים מצות עשה של תורה, ועדיף טפי לכאורה מתפלה בציבור ובבהמ"ד שהוא רק סניף למצוה ואינו מן התורה, ואם גם נאמר שאין מצות סוכה ...
על ידי תיובתא
25 ספטמבר 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

איתא במדרש רבה סדר אמור פ"ל מימרא ב׳ דבר אחר שובע שמחות אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות אלו שבע מצוות שבחג ואלו הן ארבעה מינים שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה אמר רב אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידיענן מאן הוא נצח אלא מאן דנסייב באין(פי׳ כידון ) בידיה אנו יד...
על ידי בנציון
25 ספטמבר 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

הרמח"ל במאמר החכמה מבאר גם כן את הענין של המלחמה בין ישראל לאומות העולם, וז"ל תיקון העולם הוא, שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטין ואומות העולם משתעבדים תחתם. והנה בהיות הדבר כן, הנה טוב לכל, כי הנה הקדושה מאירה בישראל ומתחזקת בם, ובהיות אומות העולם משתעבדים תחתם, נתקנים על ידם, ונמ...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 אוקטובר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניתן לשלם על דיסק שהועתק

תלמיד צעיר כתב:אשמח מאד אם קודם יבורר הנושא האם ישנו חיוב בכלל להשיב
בכתבה שמצולמת פה הוא כתב טוב, בלי להיכנס לשאלה של בעלות על יצירה, התופעה של העתקות דיסקים במחשב מזכירה את מנהג אנשי סדום, כל אחד לקח רק קיסם אחד בסוף לא נשארה גדר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
02 אוקטובר 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

הרב יצחק יוסף מסר על זה כמה שיעורים, אם מותר להשתמש ברכבת שנעשו חילולי שבת בהקמת המסלול, והסיק שמצד ההלכה מותר להשתמש, אלא א"כ יתקנו תקנה ע"י גדולי הדור לאסור את השימוש בה.
על ידי עמוס חדד
02 אוקטובר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניתן לשלם על דיסק שהועתק

אינני רוצה לקרר, אך שומה עלינו להתבונן בכמה דברים: א. לפוסקים הסוברים שזה מוגדר כזוטו של ים, האם יש לי חיוב השבה, ואולי הוא רק חסד וחסידות, ואם כן באותם 30 ש"ח אני יכול או לפרנס את יעקב שוואקי שגר בארה"ב בשכונת דיל היוקרתית על חוף ים (אין לי מושג אם הפרטים נכונים, העיקר הכוונה) או לתת 30 ש"ח למשפחה ...
על ידי עמוס חדד
02 אוקטובר 2018, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניתן לשלם על דיסק שהועתק

א. לא, הדברים ידועים וברורים, כשלעצמי אינני מתמצא ואינני מתיימר לפסוק הלכה, אך דיברתי ע"כ עם ת"ח שהסביר לי דעות אלו, אף שהוא חולק עליהם. ב. הנחת דעתי, העיקר היה הכוונה... ד. אני מעדיף לחפש סדומניקים אחרים, ולא אברכים ששומעים בטרנטה שלהם דיסק נידח של אלי פרידמן. [אבל אני לא ראוי להתווכחעל הגדרות 'סדו...
על ידי דע מה שתשיב
07 אוקטובר 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

ראיתי לנכון לחדד את דברי הא ודאי שישנו חיוב של לימוד תורה יומם וליליה ואין בכוונתי להיכ נס לנושא של האבן האזל ואחי הגרא משום שאף אחד לא יחלוק על זה שבשנים עברו כל גבר מלבד בודדים המכונים במשנה עשרה בטלנים שהיו שאר אנשי העיר דואגים לפרנסתם מלבד אלו כולם היום דואגים למיחייתם וכמו היתחייבות הגבר לאישתו...
על ידי הפקדתי שומרים
09 אוקטובר 2018, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

לא בוטל. לוקח זמן עד שהמערכת של זיהוי האשראי מעדכנת.
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח

רש"י בשני מקומות בפרק ח מביא שבהמות לא שמשו בתיבה, פעם אחת (פסוק יז) נוקט שנצטוו בדבר וז"ל מגיד שאף הבהמה והעוף נאסרו בתשמיש עיי"ש. ואילו בפסוק א' משתמע שהיה מרצונם, ומכח זכות זו ויזכר אלקים וגו' את כל הבהמה וגו'. השפ"ח שם עומד בסתירה וכותב "י"ל דמעצמם קבלו האיסור ולא בגזירת הש"י". האור החיים בפרשת ...
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

לשנה הבאה בירושלים :D
ישר כח למנהל המסור על כל טרחתו והשקעתו בפורום למען כולנו תחזקנה ידיך ותראה ברכה בכל עמלך.
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..
על ידי החפץ להחכים
10 אוקטובר 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכפרת פשע

אם תחילתה בניסן הקודם למה לא אומרים מאז
על ידי הפקדתי שומרים
11 אוקטובר 2018, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סתירה בדברי הכלי יקר

מה שלא פרשתי בדברי הכ"י שהקב"ה לא עושה נס בזמן שהעולם מצטער משום לשונו שכתב "נס ללא צורך בפרט לאותם שאין מצטערים". אולם בפשטות צריך לפרש כמו שפירש ר' כלפיא ליא שלא יעשה נס לחיות והבהמות שבין כה לא מצטערות. ומ"מ מה שלא יהיה זה נימוק נלוה והביאור כמו שכתבו לך כאן.
על ידי אוריאל
31 אוקטובר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

נדרים נ: יומא דמחייך בה רבי

"יומא דמחייך ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא א"ל לבר קפרא לא תבדיחן ויהיבנא לך ארבעין גריוי חיטי". במהרש"א כתב שהיינו לפי שרבי בר יסורין הוה ויסוריו הגינו על הדור [כנראה הכוונה לאותן י"ג שנים שבאו עליו יסורין], ובר קפרא ידע מזה, אלא שאעפ"כ רצה לשמח את רבי כי אמרו על אותם דבדחי לאינשי שהם בני העולם הבא....
על ידי יאיר
03 נובמבר 2018, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו של עבד אברהם

רבנו בחיי (כד, טו) ויהי הוא טרם כילה לדבר. יש להתבונן בתוספת מלת הוא, כי היה הכתוב ראוי לומר ויהי ככלותו לדבר, אבל מלת הוא שמו של הקב"ה, וכן, הוא עשנו ולא אנחנו (תהלים ק, ג), ועבד הלוי הוא (במדבר יח, כג), נרמז בלשון הוא כי היה עמו סיוע אלהים בשליחות ההוא על ידי המלאך שהתפלל עליו אברהם הוא ישלח מלאכו...
על ידי מבקש אמת
24 מאי 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

חלוקה נכונה בחלקה. אלא שלרבי משה שפירא בניגוד מהרב פינקוס לא רק הרב שך התנגד אלא גדולים וטובים התנגדו - כאלה שלא התנגדו לכל שינוי או מהלך אחר. שמעתי המון דברים אבל כיון שאינני בר סמכא לא אוכל לכתוב. ואמתין בסבלנות עד שיחדדו בעלי הסמכא את ההתנגדות השקטה שהובילו נגדו יתכן והיתה סיבה נוספת להתנגדות דו...
על ידי יחי
06 פברואר 2020, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדרכת חתנים - בירור המציאות

בישיבה 'שלנו' (אחת הגדולות ביותר) ג' חלקים נפרדים בזה: הא' השיעורים בהלכה - ע"י 2 מו"ץ בפועל חשובים (אחד נחשב פוסק ממש), כ10 שיעורים של כשעה (אאל"ט)מהספר טהרת ב"י, עם נידונים למעשה משולחן הבית הוראה... הב' ועדים בהנהגת הבית - המשגיח, כחמישה מפגשים 2.5 שעות כ"א. הג' הדרכה בתשלום - איש אל הישר בעיניו ...
על ידי יהודי
29 מרץ 2020, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה: הג"ר צבי שינקר זצ"ל ראש ישיבת בית דוד

מעניין אם אנשים כמו איש אל רעהו וחבר מרעיו הם רוצחים ממש או לא ממש.
על ידי ברדלס עיוני
29 מרץ 2020, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי עבד ה'
01 אפריל 2020, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבו עצה: שחיקת אמונת חכמים בעידן הקורונה

סיכומו של דבר: יש אומרים אדרבה אפשר להתחזק באמונת חכמים מהסיפור פה (עדיין לא הבנתי איך בדיוק) או שמדובר בנסיון של אחרית הימים ואחרים אומרים שמלכתחילה זו היתה טעות לשאול אותם ובעצם חינכו אותנו כל השנים בשקר, הבעיה היא שקצת קשה עכשיו לשכנע אנשים על מה שגדלו כל השנים ולעשות "פלגינן" ומה גם שאותם שחינכ...
על ידי תריג מצוות
11 אפריל 2020, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר אילן

מישהו מוכר באתר תרי זוזי גירסה 26 ב850 שקל
0504131460 חיים מחיפה.