הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 239 תוצאות

חזור

על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא בשר וחלב

נראה לי שמבואר בחז"ל שאכלו בשר בחלב ולכן לא שיך לתרץ אלא שקשה באמת הרי אינו דרך בישול ואם משום שהם מלאכים ונתבשל בגופם (שהם של אש) אין קושיא על אברהם שכערביים נדמו לו. וגם לפי זה לא שייך להקשות שהרי עכו"ם אינו מצווה על בשר בחלב והוא לא בשלם ביחד.
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

חיפוש במסמך PDF

יש דרך מהירה יחסית (לא תמיד מצליחה בספרים ישנים) פתח את הקובץ באמצעות כרום (אם הורד מהאינטרנט ייפתח על ידי לחיצה עליו בצד ימין למטה אם כבר נמצא במחשב יש לפתוח עם לחצן ימני ואז פתח באמצעות) ואז לחץ F3 וכתוב את המילה לחיפוש, כל המקומות שהיא נמצאת יהיו מסומנות וכן מספר התוצאה יופיע בתיבת החיפוש עם חיצי...
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא בשר וחלב

ראו מה שהובא כאן מחלוקת בעניין
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

וכמדומה אין בדבריו של הרב הרצברג טימא. אם יש לך - הואיל והעלה אותם פה בפורום וידונו בהם. אני מאד מסתפק אם להגיב בכלל על הדברים, אני מודה ואף שמח על כך שיש לי רגש חסידי, אבל זה לא אומר שמי שאין לו צריך לפקפק על כל המסורות, זה לא דבר שקשור לרגש, ויעיד על כך המאמר שהבאתי על חולדה הנביאה, וכן המאמר המצ...
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

אני רוצה לציין שאין בדברי הכרח לדחות את כל מה שנאמר באשכול זה, אלא שצריך להיזהר בדברים כאלה וקודם לברר מאיפוה אנחנו יודעים דבר מסויים איך זה נעשה "מסורת" ואחר כך להחליט אם יש ראיות נגד. ולא קודם כל לסמוך על הדעה האישית, גם אם הצלחת לשכנע בה כמה אנשים. ואז להחליט ש"העוילם גוילם". ומצאת לזה "עוד ראיה".
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה הע"א

מאיזה ספר זה? (אולי טעות דפוס)
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

אשמח אם מישהו יכתוב כאן בתמצות את הסיבה לדעת אוסרי ההצבעה בבחירות. לא רק לעשות העתק הדבק או לצלם מכתבים אלא לכתוב ברור דבר דבור על אופניו הנחות שבהם אין מחלוקת ותוצאה מהנחות אלה. כמו כן מי שיודע תשובות מהמתירים על טענות האוסרים נא להעלות.
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

רשימת החברים והנודניקים - צנזורה עצמאית

https://tora-forum.co.il/faq.php#f6r0 במקום לרטון על מי שכותב הודעות שאין דעתך נוחה מהם ולדווח למנהל וכו' אפשר להסיר מעצמך את האחריות וכל מי שאתה לא רוצה לראות את הודעותיו תוסיף אותו לרשימת הנודניקים. כמובן זה לאחר דיבור בפרטי והגעה למסקנא שדיעותיו לא מתאימות לך. כך מסתמא יגיעו לעמק השווה והמשתמשים ...
על ידי יהודה1
24 אוקטובר 2018, 09:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורות קדומים למנהג ההילולא בקבר רחל

שמעתי בשבת שיעור מפי מורי שליט"א והביא בשם ספר אעלה בתמר רב מתל אביב שנפטר לפני שלושים שנה בערך שציטט את ר' בנימין מוטלדה לפני שש מאות שנה שמעיד שבקבר רחל יש 11 אבנים והשמועה אומרת שאלו השבטים הניחו במות רחל כנראה חסר אחד בגלל בנימין שזה עתה נולד ואותו רב מספר ומעיד שראה את רישמוי האבנים לפני ששפצו...
על ידי יהודה1
24 אוקטובר 2018, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אני חושב שעליי למחות בפומבי באלה שמזלזלים בגדולי ישראל מכל צד שהוא. לא לשם כך פתחתי את האשכול. חשבתי שיביאו את הטענות ואת הטענות שכנגד כמו בכל אשכול אחר. לא האם פלוני הוא ראוי לחלוק על אלמוני וכו'. על טענה שראיתי בפתיחהת האשכול שהכותרת מטעה כי נראה שלכ"ע ההשתתפות אסורה, כבר כתבתי בהודעה עצמה שזה לדע...
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 44

קידשו את החודש על ידי עדים ונמצאו זוממים. וכן עיברו את השנה אחרי שהיגיע אדר שבו נולדו.
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

נזכרתי כעת שהנ"מ במקום פיקוח נפש פשוטה במקרה שיש לו ערלה או טבל שבזה יש מיתה ובזה לא.
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

אין עונשים קצובים בעולם הזה שעבירות מסווגות על ידיהם. אבל מסתמא יש כמה עבירות שמפורשים בהם עונשים מיוחדים להם ובכל מקרה יש גם מידה כנגד מידה. יש סדר עונשים: מלקות, מיתה בידי שמיים, כרת, מיתת בי"ד. כל עונשים אלה הם דרגות בחומרת העבירה. אבל עונש מסוג הפסד ממון או קבורת בנים או אשתו אינו עונש על גופו ו...
על ידי יהודה1
28 אוקטובר 2018, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור

וראה עוד בזוהר מקץ רא, ב: "אימא לי מאן עובדך דהא קודשא בריך הוא רחיש לך אלין תרין נסין לאו אינון למגנא". ויש עוד לציין לברכות נח, א: עביד רחמנא ניסא לשקרי הכי? בגמרא שם אמר את זה רשע שאמר לתנא שאמר על בועל ארמית שהוא בא על חמור ובא אליהו הנביא והעיד על זה שבא על חמור אף שלא היה האמת כן. כלומר הקושי...
על ידי יהודה1
28 אוקטובר 2018, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

לכאורה לא מהתורה. ובפסחים נו. יש שיטה שאנשי יריחו לא אמרו בשכמל"ו ולא מיחו בהם חכמים.
על ידי יהודה1
29 אוקטובר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

תמיד תמהתי טובא על כמה מקומות בחז"ל שמובא כעין זה שמחמת קפידא או חלישות הדעת של חכם מת חכם אחר, הלא מצינו (שבת קמט,ב) כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנא' לא יגורך רע, וא"כ היאך תגרם תקלה כזו לצדיקים שמחמת חלישות דעתם ימות חכם אחר? וצע"ג. קושיא אחרת תמהשאלה בפתיחת האשכול....
על ידי יהודה1
30 אוקטובר 2018, 08:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

כתוב ברא"ש בכלל ב' שמעיקר הדין אין צריך לבדוק מכיון שמוקמינן על חזקת כשרות של הטלית, אלא שמידת חסידות היא לבדוק אעפ"כ. ויש לעיין, שהרי ידוע שלא סומכים על חזקה במקום שאפשר לברר, וא"כ מדוע אין צריך לבדוק את הציציות מעיקר הדין. וחשבתי, שאולי י"ל דאין זה חזקה רגילה, כגון מקוה חסר שיש ריעותא ואנו מעמידי...
על ידי יהודה1
30 אוקטובר 2018, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

יד רמ"ה סנהדרין קב. ודברים הללו האמורים על אייה השילוני ע"ה, לא נאמרו על פשטן לומר שחתם לשמוע לו אפי' לעבוד ע"ז. שהרי לא אמרו אלא "טעה וחתם" ולא אמרו על מה חתם. אלא צ"ל שחתם לשמוע לו לכל מה שיהיה רוצה לעשות סתם, ומאי טעה, דהו"ל לפרושי ליה לבר מעבירה. כדאמרי ליה ליהושע "כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמ...
על ידי יהודה1
30 אוקטובר 2018, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך הקב"ה נטמא למשה

אין זו קושיא באמת אלא התלוצצות וענה לו כאיוולתו.
על ידי יהודה1
31 אוקטובר 2018, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

במקום שמורים שמחוייבים על פי הדין לעשות כך זה נכלל בתקנות וגזרות. אבל אם יעצו לעשות דבר ואינו רוצה לשמוע לו (ולא שאמר לו שכך הוא חובה על פי הדין) אז הוא בכלל בניין נערים סתירה המוזכר במסכת מגילה ל: ולא דווקא איסור לעבור על דברי חכמים. עניין אמונת חכמים הנזכר במשנה במסכת אבות לכאורה הוא גם להאמין שכל...
על ידי יהודה1
01 נובמבר 2018, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כלי המקדש נמצאים כיום במרתפי הוותיקן?

השאלה היא אם מה שמוזכר במשנה נכון גם להיום, הרי המשנה לא אמרה, "משם עתידים לחזור", או "עד ביאת המשיח". אולי אף שהיה מונח אז, היום כבר בוזבזו האוצרות ונמכרו לאנשים שלא הבינו את ערכם. ואולי החביאוהו במקום אחר. על כל פנים אי אפשר לדעת כלום מתשובת האפיפיור.
על ידי יהודה1
01 נובמבר 2018, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
02 נובמבר 2018, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

ארור וברוך (פרשת חיי שרה)

ראיתי ביאור בעלון אחד. שכותב שחם סירס את נח כדי שלא יהיה לו בן רביעי ועל ידי זה יתמעט חלקו בירושה. אמר לו נח אתה רצית להרבות ממון, סופך שכל ממון שיהיה לך יהיה משל אחרים (מה שקנה עבד קנה רבו) ואליעזר שהוא נולד מכנען והיה עבד עמד בניסיון שאפילו שרצה שביתו תנשא ליצחק, עסק הוא עצמו בזיווגו של יצחק אף שז...
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 15:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הפורום מתפתח לשביעות רצונכם?

בנושאים הטעונים בירור ולא רק סברא מחכים להשתפרות, למשל העליתי בשבוע העבר שאלה בענין השתמשות בנייר ממוחזר, ועד היום לא התקדם כלום. כנראה שאף אחד לא יודע כלום בענין הזה בשביל זה יעזור רק דבר אחד להביא עוד הרבה משתמשים לפורום האמת היא שיש הרבה אני מאמין שלא שמעו למשל אני רק לא מזמן ידעתי שיש את האתר ה...
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחוילה עד שור - איה מקומם

אאא כתב:
יהודה1 כתב: גם הפרת והחידקל מתחברים למקום אחד.
אומרים שהמפרץ הפרסי היה בעבר הרבה יותר גדול, וא"כ שני הנהרות נשפכו ישר לים. ורק אח"כ התיבש חלק מהמפרץ.
כבר בגמרא מפורש שהפרת נשפך לחידקל (קידושין עא:).
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

החפץ חיים, ועוד רבים ראיתי סיפור על הגר"י קמנצקי (בספר רבי יעקב) שמישהו אמר לו שיניח תפילין דר"ת שהרי הח"ח הניח, ואמר לו שהח"ח הניח בגיל 90 וגם הוא כשיגיע לגיל זה יניח, ובאמת כשהיגע לגיל תשעים הניח. ולפי הסיפור משמע שבאמת רצה לדחות את השואל אבל הואיל ויצא מפיו קיים את דבריו. על הח"ח עצמו שמעתי שהתח...
על ידי יהודה1
04 נובמבר 2018, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחוילה עד שור - איה מקומם

אלא שרש"י הכריח זאת מצד שצד שבבל בדרומה של א"י ע"ש בכל הדברים. והדבר צ"ע מן המציאות הרבה. וכן בתוס'. וכן צ"ע מן המציאות משום שבפשוטו מדברי ימי עולם כמסל"ת, הפרת והחידקל בדרום בבל ליוחסין, היו בשיא ריחוקם זמ"ז. וצ"ע. אלא שעדיין אתה אומר כמו שלא הפריע לרבותינו הראשונים שהם שני נהרות אף שמחוברים במק"א...
על ידי יהודה1
05 נובמבר 2018, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

מה מטרת התגובה? אני סך הכל מחפש מידע. אתה בא להכריז שזו טעות לחפש מידע זה??? אני צריך את המידע לצורך מסויים ולכן ביקשתי זאת, אני חייב לחשוף בפני כל חברי הפורום את הצורך שלי??? וכן מה זה המשפט ''האם מסתבר שהרבי מוכן להודות בזה'', הסיפור הזה היה וזו אמת צועקת לעיניים שיש גם ערבים שפויים שרואים זאת ומ...
על ידי יהודה1
05 נובמבר 2018, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כבד פולטת ואינה בולעת

לתועלת מי שאינו מכיר את הש"ך אעתיק את לשונו: ומסקנת מהרש"ל באיסור והיתר שלו סוף סימן כ"ז וזה לשונו: כבד שנתבשל בלא מליחה שרי בדיעבד, דפולטת ואינה בולעת. אבל אם אין בתבשיל ששים כנגד הכבד אף הכבד אסורה, אפילו נמלחה. וכמו שחלקתי בספרי, דכיון שנאסר התבשיל מדם הכבד אז נעשית נבילה, ונאסרה הכבד משמנונית ה...
על ידי יהודה1
05 נובמבר 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

עזרה לאחרים המבקשים מידע

אני חושב שראוי לא רק לתת קישור למקום שיכול לעזור (או אפילו וודאי עוזר) אלא להעתיק משם את התוכן שנוגע לעניין שלא להיות בכלל "ארורים הרשעים שאין טבתם שלימה" (רש"י פרשת מקץ). כי יש הרב השכל האתרים חסומים להם חוץ ממקומות בודדים ולכן באו לכאן לבקש, נמצא שהשולחו לקישור אחר לא מועיל לו, אלא רק גורם לו להרג...