הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 239 תוצאות

חזור

על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

כלפי ליא כתב:מי שדואג לעבור על איסורי לשוה"ר והופך איסורים למצוות חדשות וחובות, ועושה אותם בזדון ובשאט נפש במהלך סדרתי, הוא עבריין.
אם כוונתו למנוע מכשול מאחרים זה לא שאט נפש.
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

הוראת גדולי הדור על כל חומרתה ונוראותה, אינה הופכת את מי שמיפר אותה בגלל צורך כלשהו לצורך עצמו, לעבריין. למה לא, הרי הוא פורש מדרכי ציבור שאין לו חלק לעולם הבא. ומה שמורה היתר לעצמו הרי גם בעל עבירה גמור מורה היתר לעצמו, ואתה עצמך אמרת שמי שעובר על תנאי לשון הרע בשאט נפש הוא עבריין. כאם מפורסם אצל ...
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

לאלו שביקשו מקור על רשע בעינים 'סובייקטיביות'... וְאַף עַל פִּי כֵן אִם רוֹאֶה אָדָם בִּאֶחָד מִדָּה מְגֻנָּה, כְּגוֹן: גַּאֲוָה אוֹ כַּעַס אוֹ שְׁאָרֵי מִדּוֹת רָעוֹת אוֹ שֶׁהוּא בַּטְלָן מִתּוֹרָה וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה, נָכוֹן לוֹ לְסַפֵּר דָּבָר זֶה לִבְנוֹ אוֹ לְתַלְמִידָיו וּלְהַזְהִירָם, שֶׁלֹּא...
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

לתרץ הכל שהיה בדרך נס (כמובן, לא במקומות שהראשונים ביארו כן), זה פתח מילוט תמיד כשמסתבכים, במקום להתאמץ ולמצוא תשובה המתיישבת על הלב. אבל הרבה פעמים התשובות של אלה שלא רוצים לסמוך על נס, יותר לא מתיישבות על הלב. אני חושב שבל מקום שכבר מפורש שהיה נס אין להקשות כלום אם אין דבר מפורש שמוכיח שאינו נס. ...
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

סטיות מנושא האשכול - הצעה ללומדים

הרבה פעמים נגררים לנושא אחר ופותח האשכול בכלל לא קיבל תשובה לשאלתו. אני מציע שמי שמרגיש שהאשכול שלו נסחף לנושא אחר (וגם מי שמשתתף באותו אשכול וחורה לו סטיית הנושא) יפתח אשכול חדש עם הנושא שאליו סטו. וישאיר באשכול הראשון קישור לשם. במקרה שהסטייה היא לנושא שאינו חוקי בפורום יש לדווח על זה למנהלים.
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:כי, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
אבל השאלה היתה בגלל שממילא אין כאן "שם אומרו שהרי אף אחד לא יודע מי הם ולא הוזכרו שמות אלא "בני אדם ממקום פלוני"
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אין קושיה ממה שאמרו שבא"י לא ה יה המבול שעל זה כבר כתב הרמב"ן שאכן המים נכנסו לא"י אלא שלא ירד בה הגשם ולא נפתחו המעינות. יש לציין שיש דעה במדרש שהמים היו חמש עשרה אמה בכל מקום בין העמק בין בהר ועמדו כך בנס. עוד ראיתי דעת הרלב"ג שמדת התיבה היתה כך שגלוי לפני הקב"ה שזה מחזיק את כולם. וצ"ע הגמרא ביומ...
על ידי יהודה1
11 אוקטובר 2018, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עונשו של קין

מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה. ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש. העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות, כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצ...
על ידי יהודה1
11 אוקטובר 2018, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

@אברעמעלע כתב כן. כעת אני חושב שהתכוין בכלל להקשות על תירוצו של @יהושע שמדור החיות היה 20 אמה והקטין את גודל הקומה לאנשים ועל זה קשה הרי גם נח היה גדול.
על ידי יהודה1
12 אוקטובר 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

תלמיד צעיר כתב:כתוב שאם סוגרים חלון או פתח בבית צריך להשאיר חור שיציאו השדים משמע שיש להם איזה גדול מסוים.
לא מוכרח אולי טבעם שאינם יוצאים אם אין פתח אע"פ שיכולים לעבור דרך קיר. וכעין זה טומאה רצוצה שאם אין פתח בוקעת ועולה כלפי מעלה מעל כל הבית הסתום.
על ידי יהודה1
12 אוקטובר 2018, 11:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

עד אשר אתם שואלים כיצד כולם נכנסו לתיבת נח. תשאלו כיצד תיבת נח החזיקה מעמד. שמעתי פעם ממהנדס בכיר, שלפי דרך הטבע תיבת נח היתה אמורה להישבר תחת משקלה. (משקל התיבה מחושב לפי י"א אמות שהיא היתה שקועה במים - לפי"ז אפשר לקבוע בבירור כמה התיבה שקלה - לפי מידות הגר"ח נאה והחזו"א, בהתאם). לחילופין, היתה הת...
על ידי יהודה1
14 אוקטובר 2018, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ - אדמה

האם ייתכן ש"ארץ" הכוונה מקום מיוחד ליישוב. ו"אדמה" סוג החומר לכן רק בקין ואף בבליעת את דמי הבל מוזכרת כאדמה שהרי אין שם התייחסות אליה כיישוב. גם אדם הראשון כתוב שנברא "עפר מן האדמה"
על ידי יהודה1
14 אוקטובר 2018, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

השדי חמד בקונטרס פקועות שדה סי' ד' מאריך להוכיח שהנקודות הם הלכה למשה מסיני ודלא כשיטות אחרות שהוא תקנת חכמים וכן מוכח בגמ' נדרים לז: דמקרא סופרים הלכה למשה מסיני, ופירשו הרא"ש והר"ן דהיינו ארץ שנקרא לפעמים בקמץ ופעמים בסגול. וכן בזוהר חדש שה"ש פט: כתוב במפורש "ואם תאמר נקודות תיקון סופרים הוא, ח"ו...
על ידי יהודה1
15 אוקטובר 2018, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

דרומאי כתב: סימן הרפה הוא סימן מחודש, ולא מהנקודות. הוא התחדש כשהמציאו את כתיב האידיש שאינו כולל נקודות, וכדי להבדיל בין פּ לפ.
לא נכון הוא קיים בכתבים ישנים וראה בתנ"ך סימנים.
על ידי יהודה1
15 אוקטובר 2018, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע עבור חבר הנוהג לאיסור מצד ההלכה בלבד

מענין לענין באותו ענין, אם מישהו מצביע עם זהות מזוייפת שלא כחוק, לכאורה אי אפשר להאשים אותו בהשתתפות במערכת השלטון בהצבעה כזו, משום שכבר בשלב ההצבעה הוא שם ללעג ולקלס את המדינה וחוקיה ומצפצף צפצוף ארוך על השלטון. כלומר בתיאוריה יכול להיות שראובן ושמעון שנוהגים לא להצביע כדי לא להכיר במדינה וחוקיה, ...
על ידי יהודה1
17 אוקטובר 2018, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קם ליה בדרבה מיניה

מזיק שחייב לשלם אינו עונש? בתוס' בתחילת ב"ק כתב על זה "עונשין מן הדין" ואמנם הדבר קשה להבנה. נראה באמת שקלב"מ אינו דווקא על עונשים שהרי הגמרא אומרת בב"ק ע: וב"מ צא. אתנן אסרה תורה אפיול בא על אמו כלומר שאינו מחוייב משום קלב"מ את שכרה ואף על פי כן נחשב ממון אם נותנו. גם עקוץ תאנה מתאינתי שהוא קונה חפ...
על ידי יהודה1
17 אוקטובר 2018, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קם ליה בדרבה מיניה

עדכנתי את הערך במכלול http://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94 "קם ליה בדרבה מיניה (קלב"מ) הוא ביטוי הלכתי (פירוש מילולי מארמית בבלית - עומד לו בגדול ממנו) שמשמעותו: כאשר מגיעים לאדם שני עונשים או חיובים על מעשה אחד, או...
על ידי יהודה1
18 אוקטובר 2018, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
19 אוקטובר 2018, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

אצלנו בבית הכנסת קראו בשמח"ת וימת שם משה. משה עבדי מת. ובסידור שלי כתוב שמי שאינו מאמין שמשה היה אב הנביאים הוא אפיקורס. ואם אפילו חז"ל הקדושים שהאציל להם השי"ת סמכות לגזור גזירות למיגדר מילתא, אינם יכולים לאסור משום גזירה דבר שמפורש בתורה להיתר, בוודאי של"מנהג" די חדש אין כח לחול במצב כזה. אז אולי...
על ידי יהודה1
19 אוקטובר 2018, 11:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תינוקים לא מסתכלים במראה

לא ברור מה שייך "אל תבוז כי זקנה אמך" אחר שידוע על הרבה מנהגים שמקורם באמונות תפלות של הגויים. בפרט על המנהג לקשור חוט אדום נגד עין הרע הוא מדרכי האמורי כמובא בתוספתא פ"ז דשבת. גם מעניין שרוב הציבור לא מקפיד על הסתכלות בראי לתינוקות כלל ולא נראה שמתחילים לדבר מאוחר יותר מאחרים... כשידוע שהוא מהגויי...
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בעניין הבחירה (לא הבחירות)

יש במכתב מאליהו על זה. לא בדיוק הבנתי. אבל הוא עומד על שאלה זו ועונה שיש עניין של נטיית האדם לטוב מול נטייתו ללכת אחרי טבעו וכשהולך אחרי הנטייה לטוב ומגביר אותה זו הבחירה. לא דקדקתי כי אני לא זוכר את לשונו.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות בעניין הבחירה (לא הבחירות)

לא יודע. באמת לא הבנתי את זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

דעת החזון אי"ש על פקפוקים למיניהם

חזון איש אורח חיים סימן קמ עקירת הקבוע והמקובל בפי רבותינו מדור דור, והטלת ספק בהם, היא מסילה לעקשות והגרוע ממנה. ובהיות שכל מה שהאריכו בזה אין להם זכות קיום כלל, ודברי רבותינו ז"ל קיימים וכמסמרות נטועים חוששני להתחייב לפרש. קובץ איגרות חזון אי"ש חלק ג' איגרת ד' והנה מיסודי התורה היא הקבלה, ואסרו ל...
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 21:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמ"ח אברים

שמעתי פעם שמה שאמרו חז"ל שק"ש הוא כנגד רמ"ח אברים שבאדם, הם לא אותם אברים האמורים במסכת אהלות, אלא רמ"ח אברים אחרים. כמדומני שאמרו את זה בשם הגאון. האם מישהו יודע מקורות לזה? כמדומני ששמועה זו אינה נכונה. אני לא יודע מקורות אבל יש לשים לב ברשת השבוע שרש"י כתב שבשם אברהם השליטו ה' על ה' איברים שהם ה...
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשכנע מישהו שלא יצביע כדי להגדיל כוח המפלגה שלי

לכאורה יש כאן שאלה הרבה יותר יסודית והיא: האם נכון לנסות לשכנע אנשים בנכונות השיטה שאני מאמין בה כנגד השיטה בה הם חונכו ובה הם מאמינים? לא הבנתי את השאלה. ברור אם אני אוחז שזה נכון וזה לא נכון, למה שאני לא חייב לשכנע אותו שזה אכן נכון. אלך לדוגמא רחוקה וקיצונית, האם אסור לי לדוגמא לשכנע ערבי בגנות ...
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 08:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמ"ח אברים

ס"ה הגענו כאן לאותה תוצאה, לא? ;) על מה שכתבו שהעיניים הם מתשעה איברים שבראש לא כל כך נראה לי שהרי העצמות מקיפות אותם ולא דבוקות בהם. ומפתח הלב שנמנה באיברים נראה לי שאינו משום הלב עצמו.