הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 239 תוצאות

חזור

על ידי יהודה1
06 אוגוסט 2019, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

בכל מקרה לא הבנתי למה זה גורם שהפורום לא יצליח. דווקא כשיש משהו עם דעות מרגיזות ומציגם כאילו בתמימות זה גורם לאנשים להתערב וזה מעניין אנשים תעשה משהו. אחרת הפורום היה רדום לחלוטין.  זה גורם שהדברים היחידים שאנשים בפורום יתעסקו בהם, היא לעיסת הקמח הטחון הזה. מי שיש לו שאלות רציניות בהלכות ת"ב למשל, ...
על ידי יהודה1
07 אוגוסט 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

אינני רואה שמכניסים ענין זה בכל אשכול, מדובר באשכולות עצמאיים שנפתחים על ידי אלו שהנושא חשוב להם. מי שהנושא לא מעניין אותו או שמעצבן אותו - שלא יכנס ולא יגיב. באופן כללי הדה-לגיטימציה הזאת אינה ראויה. פורום מטבעו מיועד לדעות שונות, אדם שמעונין לראות אך ורק את מה שהוא מכיר ורגיל, שיקרא את מאמרי ההשק...
על ידי יהודה1
08 אוגוסט 2019, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תן כבוד לעמך, כבודם של ישראל, מי הם ישראל ומה הקריטריונים?

הינך חוזר על הפתגם של "ישראל אע"פ שלא חטא ישראל הוא", אבל הבעיה היא שלטענתנו התנהגות אלימה הינה חטא גדול וחמור, הן של אונאת הבריות, והן של חילול השם. ומבחינה זו, מי שגדל והתחנך על ערכי התורה ומתנהג באלימות, יש עליו תביעה יותר מנער למשפחת מצוקה בנהריה או דימונה שמתנהג כך. חזרה למעלה ובלבד שהיה לו לה...
על ידי יהודה1
09 אוגוסט 2019, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבילות בשבת

בפשטות העניין הוא שהנהגת אבילות בפרהסיא היא הנהגה חזקה יותר של אבילות. שהרי כאשר כולם רואים את הדבר הוא מתחזק יותר בלבבם.
ולא הותר מפני כוח חיוב האבילות לדחות את השבת כל כך.
על ידי יהודה1
11 אוגוסט 2019, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרובי קרתא

באחד מהמפרשים על המדרש מבאר שעל ידי שסומכים על שמירתם זה גורם להחרבת העיר.
על ידי יהודה1
13 אוגוסט 2019, 12:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמורה כב.

כוונתו ששאלת הגמרא היא למה המשנה נמצאת פעמיים גם במעילה וגם בתמורה. ורצה לומר שמשנה זו במעילה היא תחילת הפרק.
אכן לא ברור למה לא יכול היה לכתוב שיש שם משנה וכו' אולי רצה שישהי קל ללומד למצוא.
על ידי יהודה1
13 אוגוסט 2019, 13:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

דוקא אני מסכים עם הרעיון של האשכול הזה. אמנם לא היתה דעתי נוחה מהמשפט: לכן את כל הבקורתיות והציניות והארסיות והעוקצנות שיעלו [אם וכאשר] במוח של מישהו - נבקשנו מאוד לשמור לאשכולות אחרים שבהם יהיה בטוח שזה לא יפגע באף יהודי ובאף תהליך. אני מבין שהכוונה נגד הטענה שמה שגדולי הדור לא מסכימים אין לנו לקבל...
על ידי יהודה1
13 אוגוסט 2019, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע במעשה פנחס תרגם אונקלוס "ובזע"?

ועיין ברש"י על מגילת איכה על הפסוק שהם יזובו מדוקרים.
על ידי יהודה1
14 אוגוסט 2019, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

ברור שיש. טיעון חזק. יש לך תיובתא על זה. אני חושב שהרבה פעמים, בפרט כשחלק בלשון מקרא וחלק בלשון משנה, אז השימוש במשמעות אחת היא הַשְאָלה. למשל המילה "משנה" היא מלשון "שנה" כלומר לחזור שוב ושוב. (או לפחות פעם שניה). ועכשיו זה כבר נעשה שם דבר ולא קוראים משנה לכל דבר שחוזרים עליו (כמו "מנטרה") אלא לדב...
על ידי יהודה1
15 אוגוסט 2019, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצורף מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר על לימודי הקורסים ואקדמיה

מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר בענין קורסים ואקדמיה.pdf איני מחווה דעה על הדברים באופן כללי, אבל המשפט הבא הוא מאד מסוכן לחינוך: "הרי אם היו אותם אברכים לוקחים את אותן שעות שהשקיעו בקורסים (לכה"פ), והיו משקיעים אותם בלימוד מוסר וחסידות וספרי מחשבה, הרי היו מגיעים הרבה יותר גבוה, והיו להם הבנה יתירה" ר...
על ידי יהודה1
15 אוגוסט 2019, 10:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצורף מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר על לימודי הקורסים ואקדמיה

ואם כבר העתקת, יש להעתיק את כל הקטע: הרי אם היו אותם אברכים לוקחים את אותן שעות שהשקיעו בקורסים (לכה"פ), והיו משקיעים אותם בלימוד מוסר וחסידות וספרי מחשבה, הרי היו מגיעים הרבה יותר גבוה, והיו להם הבנה יתירה, ופשוט שהיה להם סייעתא דשמיא יתירה, וכל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, וכל מי שיש לו חן בי...
על ידי יהודה1
15 אוגוסט 2019, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ט''ו באב - יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה

קושיא עצומה. אולי בדרך הדרוש יש ליישב (נראה לי שמקובל כעין זה במקומות רבים) שניתנו הרוגי ביתר הוא מסמל את זה שעם ישראל חי לעולמי עד, ואף אם נגזרה גזירה להרגם בסופו של דבר יש להם תשועה כל אחד לפי עניינו, אם כן רב מתנה לא אמר ששמחו בירושלים בגלל שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, אלא בגלל שיום זה מסוגל להראות ...
על ידי יהודה1
15 אוגוסט 2019, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצורף מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר על לימודי הקורסים ואקדמיה

לדעת לחנך על בסיס לימוד שערי תשובה או באר מים חיים זה כמו לנתח חולה לב על בסיס הלימוד בספרים אלו, אלא שזו סכנה גשמית וזו סכנה רוחנית. אבל הרמב"ם לא כתב כך: הלכות דיעות פ"ב ה"ב: ומה היא תקנת חולי נפשות ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, וירפאו חוליים בדעות, שמלמדין אותם עד שיחזירום לדרך הטובה. והמכי...
על ידי יהודה1
15 אוגוסט 2019, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

איש ווילנא כתב:
15 אוגוסט 2019, 22:24
נו זה בדיוק מה שאני אומר כל הזמן. שהמדד ההלכתי הוא הדין העולה 
ומבחינה עקרונית מבואר שמקריבים אף על פי שאין בית [גם זה לא פשוט כלל וכלל זה מחלוקת רמב"ם וראב"ד] 
אלא שיש הרבה מאוד בעיות הלכתיות 
מקום המזבח 
בגדי כהונה 
ועוד כהנה וכהנה 
וחוץ מהבעיה המציאותית טכנית
אז אין בינינו ויכוח.
על ידי יהודה1
19 אוגוסט 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לוח העיבור בטור סי' תכ"ח - שירת דבורה

בקיצור השאלה עדיין לא נענתה. הטור כתב את הלוח של י"ג שורות או כ"ב? (לא משנה מה נכון) אם הוא כתב כ"ב הוא כתב גם 3 אותיות? אז איך בטורים הישנים היה 2 אותיות. ואם הוא כתב רק 2 אותיות אי אפשר לומר שזה הלוח שלו. אלא צריך לכתוב שזה הלוח שלו עם שיפוץ. (למעשה כתוב בהערה של ר' רפאל גרודות שהוא הגיה, אבל לא ש...
על ידי יהודה1
21 אוגוסט 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצורף מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר על לימודי הקורסים ואקדמיה

מבקש אמת כתב:
21 אוגוסט 2019, 21:27
(יתכן והתעלמות זו נובעת מהעובדה שהם רואים אלימות כדבר חיובי, ואף סוברים שהתורה מעודדת טרור. רק חבל שהטרור הזה לא מופנה כלפיהם, אולי אז ישקלו את דעתם שוב)

הטרור כן מופנה כלפיהם, והם הוכיחו מזה שנושאי דגל הליבליזם הם בנוסף גם אלימים חוץ ממה שהם כופרים. אולי תחפש שיטה אחרת...
על ידי יהודה1
22 אוגוסט 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

אולי עוד הודעה אחרונה. טיפ למי שלא מכיר, כשמצטטים הודעה של מישהו אחר, אפשר ללחוץ על החץ שליד כותרת הציטוט, ולהגיע לאותה הודעה, כך אפשר לעקוב אחרי דברים ולראות מה נאמר כבר כמה פעמים.
כדאי לפתוח את זה בכרטיסיה חדשה.
על ידי יהודה1
22 אוגוסט 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ונשמרתם הסכנות בים

אכן. הבנתי שכל הסכנות הם כאשר מרימים את הרגליים ושוחים. מסתבר שהמשכשך רגליו במים, או אף אם הם מגיעים עד לברכיו או קצת למעלה, לא ייסחף לתוך הים (אם לא בצונאמי). בעיתונים פרסמו שהמנוח שכשך רגליו במים, אך בהודעת כוחות ההצלה נאמר שהם נכנסו לשחות במים. וההבדל ברור. לא בטוח, בים גם אם המיםם בדרך כלל למטה...
על ידי יהודה1
23 אוגוסט 2019, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

את חטאי אני מזכיר היום ולאחר זמן ממושך שבו לא ביקרתי בגן החיות "התנכ"י" נכנעתי לילדיי והלכנו השבוע לטיול שם, והאמת היא שנזדעזעתי!! 70% מציבור המבקרים היו חרדים! (והשאר דלי"ם, ערבים ועוד טיפה חילונים) כך שלכאורה ברור הוא שאם ציבור היראים היה מדיר רגליו ממקום מחלל שבת זה הנהלת גן החיות היו חושבים פעמ...
על ידי יהודה1
29 אוגוסט 2019, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להראות סרטים לילדים?

לא כתבתי שיש "חשש נורא" מאיסורים כוללנים, אלא להיפך - שהסיבה שמנהיגי הדור מדברים בנוסח זה היא משום שרוב הציבור לא מבין מורכבויות ומתקשה למצוא את הדרך הנכונה בשטחים האפורים. אבל כאן בפורום אין אף אחד שמתיימר להנהיג את הדור (לפחות כך אני מקווה), וכל הדיונים כאן הם בעמדות רעיוניות כאלו ואחרות, וממילא ...
על ידי יהודה1
02 ספטמבר 2019, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תש"פ או תש"ף?

ומי שרגיל לפעמים כך ולפעמים כך יכתוב לפעמים כך ולפעמים כך.
על ידי יהודה1
03 ספטמבר 2019, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינוך להאמין בניסים

כתבה על המכלול בהידברות.pdf
קצת קשור לעניין
על ידי יהודה1
04 ספטמבר 2019, 09:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חינוך להאמין בניסים

הענין יומחש במשל: אדם עשיר שחי בקהילה של אנשים בעלי יכולת כלכלית ממוצעת, הרי אף אם מרגיש את עצמו נכבד וחשוב, מ"מ לא יסתכל על כל שאר חברי קהילתו כנחותים (אא"כ הוא ממש שוטה). זאת משום שהוא מבין שהוא היוצא דופן והנורמה היא לא כמותו, והמושג "נחות" נתפס כנחיתות מתחת הנורמה, אך הנורמה עצמה לא יכולה להיות...
על ידי יהודה1
18 אוקטובר 2018, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

אני הייתי כותב בכותרת "יא חשון יום פטירת רחל? לכאורה לא!" ובהמשך "ותחילה אציג את מקורות דברי ולאחר מכן אתייחס למקור היחיד המורה כנראה כמנהג המקובל.
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

לשון הרמב"ן "כברת ארץ" - "מנחם פירש לשון "כביר", מהלך רב. ואגדה (בראשית רבה פב ז): בזמן שהארץ חלולה ככברה, שהניר מצוי והסתו עבר ועדיין השרב לא בא. ואין זה פשוטו של מקרא, שהרי בנעמן מצינו (מלכים ב ה יט): "וילך מאתו כברת ארץ". ואומר אני שהוא שם מדת קרקע", לשון רש"י. והנכון מה שחשב בו ר' דוד קמחי, כי ה...
על ידי יהודה1
22 אוקטובר 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

ללא שם.png
מדידת המרחק מקבר רחל (המקובל) לבית לחם (כק"מ וחצי) ולחיזמא (יותר מ10 ק"מ) אבל מיל הוא פחות מק"מ וחצי אלא שהמרחק הוא מהמקום שכתבו בית לחם במפה ואינו תחילת בית לחם.
על ידי יהודה1
09 יולי 2019, 10:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

לענ"ד כדאי למחוק מהכותרת את "ההתגרות" 'כנראה שלא'
על ידי יהודה1
11 יולי 2019, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

לענ"ד כדאי למחוק מהכותרת את "ההתגרות" 'כנראה שלא' אם בירר את הנושא וכך יצא לו על פי דברי חז"ל זו זכותו ואף חובתו לפרסם שהתאריך שהתקבל בימינו הוא טעות וממתי עלייה לקבר הפכה להיות מנהג ישראל שאסור לערער על התאריך? אתה מבין שלא כל חברי הפורום סבורים כמוך. וגם מי שבירר ו"יצא לו" צריך לחשוש שמא יש לו טע...