החיפוש הניב 244 תוצאות

חזור

על ידי יהודה1
02 ספטמבר 2018, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

מקש Alt Gr

ניתן להשתמש במקש זה כדי לנקד בקלות (נראה לי שפועל מ-WINDOWS 8 והלאה) אפשר בכל מקלדת להשתמש בAlt ימני. ‏‏לכידה.PNG סימני הניקוד הנפוצים הם על פי השם שלהם. ק=קמץ פ=פתח ס=סגול צ=צירה ש=שווא ד=דגש משמש גם כשורוק ו=חולם ח=חיריק \=קובוץ ( ֻ) החטפים הם מימין לנקודות הראשיות. קיימים גם סימנים לש' שמאלית וימ...
על ידי יהודה1
03 ספטמבר 2018, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

יש הטוענים שבדרך כלל אוהבי ישראל 'המובהקים' הם אותם אלה שונאי המקום. כמובן לא צדיקים אמיתיים. אתה מתכוין ש"אוהבי ישראל" שהם שונאי המקום לא מדובר בכאלה שבכל ענייניהם הם צדיקים אמיתיים? חשוב להדגיש את זה. נראה לי שהמשפט הוא בשם הבריסקער רב שאמר שמי שמדבר על אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל הם בדרך כלל שונא...
על ידי יהודה1
04 ספטמבר 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

אכן גם אני התקשיתי בזה. אבל אולי יש לחלק אם מתחילה עושים כולם על דעת כן, ונקבע שזה יהיה חלק מחזרת הש"ץ וכמו שמותר לומר פיוטים. ולפי זה באמת אסור לזמר עם הש"ץ אלא כשהוא מפסיק בשביל זה. או שידוע מראש שכך מנהג הציבור במקום זה. וההלכה נאמרה באנשים שעושים כן על דעת עצמם בלי מנהג קבוע. זה עדיין לא יתרץ את...
על ידי יהודה1
04 ספטמבר 2018, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35901&st=&pgnum=282 זה מובא במחזור המפורש (מתוך ספר תחכמוני) ומשמע שם שהמנהג היה שהקהל שר יחד עם החזן את הפיוטים. אבל באמת לא מוכח שכך יש לנהוג גם בתוך התפילה בחלק מהברכה. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=35901&st=&pgnum=284 ובבואם אל בית התפי...
על ידי יהודה1
05 ספטמבר 2018, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות חינוך בקטן טריפה

השאלה נכונה רק בטריפות שידוע שגם כיום אינם חיים. כי ידוע שחלק מהטריפות חיים בימינו על ידי רפואה ואף שאסור לאוכלם אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות שהם חיים. למעשה ראוי יותר לבדוק אם יש מקורות מזמן חז"ל או הראשונים בעניין.
על ידי יהודה1
12 ספטמבר 2018, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

@יהודי
א. כדי לדעת אם להודות עליהם גם שהם מביאים שמחה.
ב. האם מה שמקובל בעולם לומר, מקורו מדברי תורה שאנו זוכרים (או ששכחנו) או שאכן זו סברא בלבד שמיהו המציא עליה פתגם. עיין בסנהדרין ז. כעין זה.
על ידי יהודה1
12 ספטמבר 2018, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

ב. האם מה שמקובל בעולם לומר, מקורו מדברי תורה שאנו זוכרים (או ששכחנו) או שאכן זו סברא בלבד שמיהו המציא עליה פתגם. עיין בסנהדרין ז. כעין זה. המקור הוא שיר מפורסם, וכמדומה שמחברו לא היה בקיא בדברי חז"ל... ואגב, יש ביטויים רבים שחדרו אלינו מהתרבות החילונית והמשתמשים אינם משערים את מקור הביטוי... אמנם ...
על ידי יהודה1
12 ספטמבר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

ואגב "עצב" ו"צער גידול בנים" אינו להיפך מ"שמחה" אף שבמשמעות הכללית ההיפך משמחה זה עצב או צער. בארחות צדיקים בכלל כתב שההיפך משמחה הוא דאגה. ויש גם יגון. דבר מעניין ראיתי בר"ה באלף המגן בעניין דומה לזה- וכתוב בספרים כי התשובה באמת צריך להיות מתוך שמחה ולא מתוך מרה שחורה ועצבות אבל טוב לב נשבר, והסימ...
על ידי יהודה1
13 ספטמבר 2018, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשים בתפילת ימים נוראים

אולי כדאי לעשות קצת סדר בבלגן. לפי מה שהבנתי מחלק מהדברים @הפקדתי שומרים כתב בשם הגראי"ל ועוד אחרים הביאו בשם ר' אלה לופיאן שאישה בימים נוראים צריכה לשמור על הילדים ולא לשלוח אותם לבית הכנסת ולהתפלל בעזרת נשים. ברור לכאורה לפי זה שגם אב צריך לחנך כך את בנותיו (כלומר שיאמר לבנות אפילו שעכשיו אתם הולכ...
על ידי יהודה1
16 ספטמבר 2018, 09:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

אני רק אביא לחידוד, מושג נעלה שמובנה בו פרדוכס, יש דרגה של 'שמח ביסורים'. אם אדם שמח ביסורים, הרי שאלו אינם יסורים. האם אדם ששמח ביסורים, (ישנה מטרה ליסורים, הקב"ה לא שלח לו סתם) מזמין על עצמו יסורים כבדים יותר, (בעיני העומד מן הצד)? יסורים מכפרים. אך אם שמח בהם, האם הם עדיין מכפרים? כדאי שתראה את ...
על ידי יהודה1
23 ספטמבר 2018, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניקולאי

ידוע גם על גזירת הקנטוניסטים שהיתה על ידי הצאר ניקולאי הראשון. לפי השנים זה מתאים יותר.
על ידי יהודה1
23 ספטמבר 2018, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

סדר הפרשיות

בס"ד אכתוב כאן את הכללים על כל הפרשיות מתי הם מחוברות ומתי נפרדות בארץ ישראל ובחו"ל. בתחילת השנה מר"ה עד סוכות יש בדיוק 14 יום כולל ר"ה ויוה"כ. אם גם ראש השנה וגם יום כיפור חלים בחול, אז נשארו שתי שבתות לקריאה עד שמחת תורה שבו קוראים וזאת הברכה. לכן הפרשות הם וילך, האזינו. במקרה זה פרשת וילך נפרדת מ...
על ידי יהודה1
02 אוקטובר 2018, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו הקליר?

יש גם חרוז מ"עליון" ל"יום" של רבי שמעון בר יצחק ממגנצא (אגב גם הוא חרז באותו פיוט קמץ ופתח יחד). ברוך ה' יום יום יעמס לנו ישע ופדיום ובשמו נגיל כל היום ובישועתו נרים ראש עליון כי הוא מעוז לדל ומחסה לאביון וכן: נסגרתי לאדום ביד רעי מדני שבכל יום ממלאים כרסם מעדני עזרתו עמי לסמוך את אדני ולא נטשתני כל...
על ידי יהודה1
04 אוקטובר 2018, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - קו המשוה ודור המבול

יש ספר של ד"ר הדסה מלמד בשם "סוד המבול ונדידת היבשות" שבו היא נותנת תיאוריה איך אירע המבול, אם אני זוכר נכון אז שם היא טוענת שלפי התיאוריה שלה הרי שבאותו זמן שפגע הכוכב מ"כימה" בכדור הארץ הוסט כדור הארץ עד שהגיע לזוית שבה הוא נמצא (כמדומני 23מעלות) שזה יוצר את חילופי העונות כידוע. אחרי שקראתי את הס...
על ידי יהודה1
04 אוקטובר 2018, 10:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית - קו המשוה ודור המבול

לא הגזמתי הנושא הוא לא האם ד"ר מלמד היא אדם כשר להסביר פסוק בחומש, אלא הנושא הוא מה היה קורה אם המפרשים כמו למשל רש"י רמב"ן אב"ע ובדורות האחרונים המלבי"ם וכו' כל אלו היו חיים היום מה הם היו אומרים, האם הם היו מתענינים במדע כמו שהם התענינו אז ומפרשים עפי"ז פסוקים או שבמדע המדויק של היום הם לא היו מת...
על ידי יהודה1
04 אוקטובר 2018, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת י"ג מידות בשמחת תורה

אמירת הושענות אחרי מוסף, זה מנהג אשכנז בכל הדורות ונפסק ברמ"א ומוסבר בכל האחרונים, והחליפו כאן בארץ בקהילות החניכי רק בגלל הקושי לפתוח פעמיים את הלולב, ולכן בשבת אומרים אחרי מוסף, וגם בהושע"ר שבין כך יש הרבה הושענות ובלגן גם ברוב המקומות השאירו לאחרי מוסף. וכ"ז ראיה שאין מסורת והדברים גמישים ומשתני...
על ידי יהודה1
05 אוקטובר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

נראה לי שהדיון על העליות ראוי לאשכול נפרד. אבל כיון שהנושא נפתח כאן, ראיתי לשאול מה ההסבר לכך שמתחילים בפרשת דברים את שני במילה איכה ולא בה' אלוקים הרבה אתכם. שמעתי שהחזו"א הורה לשנות אבל מה היה עד אז? ומי קבע את ההפסקים שכולם קיבלו (האם המדפיסים של החומשים ולא היו רבנים שישנו?)
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

יש לשאול לכאורה כל עולם הטבע שלפנינו הוא כה אדיר יש מאות אלפי זנים שונים של בעלי חיים ולהם אין ספור תתי זנים. כיצד היה מקום לכולם בתיבת נח? חשבתי לומר שאולי היו בעלי חיים שהצליחו לשרוד בכל זאת את המבול אך מלשון התורה משמע שלא נותר בעולם אלא נח ואשר עמו בתיבה לבד. בנצי"ב על פרשת בראשית כתוב חידוש גד...
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 11:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אכן והוא באמת כותב שהחזיק מועט את המרובה. אלא שכתב זאת בעיקר על מזונם ולא עליהם וזה לשונו: ידוע כי החיות רבות מאד ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם והרמש הרומש על הארץ רב מאד גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר וכמו שאמרו רבותינו (חולין סג) מאה ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם ...
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

מענין לענין, איך יתכן שאחרי המבול הגיעו בעלי חיים לאיים רחוקים? כגון כל אדמת אמריקה ואוסטרליה, וכן כמעט כל היבשות אינם מחוברים ביבשה להרי אררט, ואיך עברו בעלי החיים דרך הים? האם יתכן לומר שמה שאמרה תורה שהיה המבול על כל העולם, אינו אלא למקומות המיושבים בלבד? דהיינו במקומות שישבו שם בני האל'הים והאד...
על ידי יהודה1
07 אוקטובר 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

השקפתית- עדיין לא זכיתי לעמוד טיבה על חכמה מופלאה ועלומה זו. על אף שעמלתי בה רבות. ולכן אשאיר לאחרים המבינים בה מקום להתגדר בו. גם אני לא זכיתי לבוא לעומק העניין אבל אני חושב שהודעה זו נכונה ברצינות ולא בציניות וטוב שמי שלא מבין יכיר את מקומו ולא יזלזל. ידוע שהחזו"א כשמישהו שאל אותו איפוה כתוב שאסו...
על ידי יהודה1
08 אוקטובר 2018, 08:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

כלפי ליא כתב:הרגש היהודי שאתה מזהה בויז'ניץ, מקורו ברגש של שיכורים רומניים...
אינו כן לענ"ד וראה את ההודעה הקודמת.
על ידי יהודה1
08 אוקטובר 2018, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

ברצוני לשאול מדוע ערבו את מושג ככל אשר יורוך בבחירות לראשות העיר, ובמיוחד בערים חרדיות כגון בני ברק, קרית ספר וכדו' שאין שום משמעות השקפתית למי שינקה לי את הרחוב, ומי יסלול לי את הכביש וכו', ומנין התחיל כל הענין המוזר הזה. החזו"א באיגרות תקף בחריפות את מי שמחלק בין ענייני הלכה לעניינים שאינם הלכה ו...
על ידי יהודה1
08 אוקטובר 2018, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

אברעמעלע כתב:"ועיקר הרבנות הלזו יסדו כדי לתת הכשר על אליל הציונית" דברי הסטייפלער זצוק"ל

ולמה מכבדים אותם וקוראים להם בתואר רב הראשי? האם זה לא נקרא מיקר שם אלילים?
תואר "רב ראשי" אינו מייקר שם אלילים יותר מהתואר משכילים וציונים שנעשה אצל החרדים לתואר גנאי.
על ידי יהודה1
08 אוקטובר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לאכול ג'ירפה - פרשת נח

א. חוקי המדינה אוסרים שחיטת ג'ירפות כחיה מוגנת ויש לדון מצד דינא דמלכותא. ב. בל תשחית, ערכה של ג'ירפה בגן חיות רב על פני ערכה בצלחת במסעדת גורמה, והוי בל תשחית. ועיין בילקוט יוסף (איסור והיתר ח"ג, סוף הספר מילואים לח"ב מכתב מהרב אברהם חממי) שהאריך בענין הג'ירפות. א. מה שייך דינא דמלכותא, וכי יש צד ...
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הקודש בשטר החדש ע"ס 200 ש"ח

מכל מלמדי השכלתי כתב:
י.א.ל כתב:ציטוט מתוך השטר המדובר בשם הכופר מה שמו '' אנחנו אוהבים אותך מולדת בשמחה בשיר ובעמל''
לא הבנתי מה אתה בא להסיק מהציטוט הזה?

גם לא הבנתי למה התכוון המשורר...
זה נראה לי משפט נבוב ותלוש. אבל לא כפרני.
זה מוכיח שהכותב הוא כופר. וזה שזה המשפט המצוטט בגדול על השטר מוכיח את כוונת המדפיסים.
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 10:34
עבור לפורום
עבור לנושא

התפצלות היבשות (פרשת בראשית ונח)

ראיתי שמביאים מדרש שבמעשה בראשית נבראה יבשה אחת ואחר כך התחלקה לשבע. א. איפוה המדרש הזה נמצא. ב. מתי התחלקה היבשה. לפי המשמעות הפשוטה נראה לי שבמעשה בראשית עצמו, אמנם ראיתי שטוענים שבזמן המבול, ואני לא זוכר אם ראיתי טענה זו או שחשבתי עליה בעצמי שזה בדור הפלגה, ואז יתורצו קושיות רבות (אף שזה לא מתאים...
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

ומי שמדבר לשוה"ר על הולכי האקדמיה, בטיעוני שקר שמותר לדבר לשוה"ר על "רשעים מסיתים ומדיחים וכו'" כיד השטן הטובה עליו, הוא עצמו רשע מרושע ומצווה לשנאו ולרדפו, כי הוא עובר בשאט נפש ובזדון על מצוות התורה עשין ולאוין וארורין, ועושה פלסתר מציוויי התורה הקדושה, ומבחינתו התורה היא עוד סוג של פאשקוויל. לא מ...
על ידי יהודה1
09 אוקטובר 2018, 19:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

ומי שמדבר לשוה"ר על הולכי האקדמיה, בטיעוני שקר שמותר לדבר לשוה"ר על "רשעים מסיתים ומדיחים וכו'" כיד השטן הטובה עליו, הוא עצמו רשע מרושע ומצווה לשנאו ולרדפו, כי הוא עובר בשאט נפש ובזדון על מצוות התורה עשין ולאוין וארורין, ועושה פלסתר מציוויי התורה הקדושה, ומבחינתו התורה היא עוד סוג של פאשקוויל. לא מ...